CV zasielané e-mailom

Aj keď na prvý pohľad ide o bezproblémovú vec, myslite na technologické obmedzenia.

Predmet e-mailu by mal obsahovať výstižný text, ktorý jasne povie o čo ide aj bez toho, aby príjmateľ musel e-majl skúmať. Nie teda "Žiadosť", alebo "Práca". Personalista môže mať denne desiatky e-majlov s podobným názvom, ťažko sa mu v tom orientuje. Vlastne ho naštve bezohľadnosť ich pisateľov. Napíšte preto radšej "CV na pozíciu sales manager".

Sprievodný text k CV musí byť vždy v tele e-mailu. Keby ste do e-mailu nenapísali nič, iba priložili životopis, personalista nebude skúmať, čo posielate. Stratil by 10 a viac sekúnd a nevie, čo by tam vlastne našiel. Ak má veľa žiadostí cez e-mail, taká drobnosť vás tiež môže diskvalifikovať.

V textovej časti e-mailu nepočítajte s dizajnom. Akokoľvek sa potrápite, aby to vyzeralo, u prijímateľa sa váš e-mail môže zobraziť celkom inak, než ste čakali. Preto je najlepšie poslať čistý text, bez nejakej zvláštnej grafickej úpravy. Je aj tak len vecný, informatívny. Podstatný je životopis.

Diakritika: Aj keď absolútna väčšina ľudí už dnes vidí e-mail so slovenskou diakritikou správne, môže byť bezpečné nepoužiť v texte e-mailu dĺžne a mäkčene. Hlavne, ak posielate životopis z niektorej free e-mailovej služby, alebo z neovereného počítača (internetová kaviareň). Neraz som videl, ako tieto služby dokážu dokatovať text do celkom nečitateľnej formy. Ale ak máte s e-mailom skúsenosti a nemávate s diakritikou problémy (hlavne nie prijímatelia vašich e-mailov) potom môžete aj sprievodný e-mail životopisu pokojne poslať e-mailom s diakritikou.

Pri posielaní prílohy sa problémy s diakritikou týkajú len textovej časti e-mailu, nie prílohy. Prílohu – teda životopis – napíšte vždy spisovne, s diakritikou.

Automatizovaný podpis: pozor na automatické prílohy a podpisy, ktoré sa k e-mailu môžu pridávať až počas jeho odosielania, či dokonca mimo váš počítač – na serveri.

  • Najviac škody môže spôsobiť automatická predloha e-mailu. Mnoho ľudí používa ako pozadie majlu obrázok múru, nejakú farbu a za podpisom je pripojený obrázok, na ktorom animovaný brechajúci pes drží v zuboch e-mailovúä schránku. Takéto výstrelky sú na zváženie aj v osobnej korešpondencii. Do profesionálnej nepatria.
  • K e-mailu sa môžu na serveri prikladať ďalšie informácie. Mnoho antivírusových programov si tam vkladá reklamu ("tento e-majl bol kontrolovaný"). Free e-mailové služby pod e-mail vkladajú reklamy. Ak posielate e-mail z firemného počítača, môže sa automaticky doplniť adresa, či iné údaje, ktoré by ste v e-maile nechceli mať.

Pred naozajstným poslaním e-majlu preto rovnaký e-mail pošlite na svoju vlastnú adresu a pozrite sa, či došiel v stave, aký ste plánovali.

Podpis typu…

Teším sa na pohovor do pozície obchodný riaditeľ

Ján Novák

…nemusí vyvolať práve najväčšiu dôveru.

Kompatibilita: Životopis sa prikladá ako príloha a tu môžu nastať ťažkosti. Nie každý má také programy, ako vy. Neposielajte preto CV napísané v málo rozšírených druhoch editorov, ani v najnovších verziách editorov – personalista by váš súbor nemusel dokázať otvoriť.

Vzhľad: Nepoužívajte exotické písmo. Textové editory spravidla pracujú tak, že ak v počítači nie je dostupné písmo, ktorým bol dokument napísaný, použije sa písmo iné. Ak vy máte stovky fontov a využijete niektorý málo rozšírený, personalistovi sa váš životopis môže otvoriť ako nečitateľný, či napísaný nejakým smiešne ornamentálnym písmom.

Ako teda?

Vždy sa riaďte pokynmi, alebo požiadavkami, ktoré vám dá personalista. Ak ich nemáte, zvoľte si z nižšie uvedených variant.

Ak vám záleží na vzhľade dokumentu, asi jedinou cestou je poslať CV vo formáte PDF. Tento formát zaručuje, že to čo ste videli vy, uvidí každý. Ak nemáte program na výrobu súborov PDF (Adobe Acrobat) je možné použiť niektorý z voľne šíriteľných náhrad. Súbor PDF sa teda zobrazí tak, ako chcete a nedá sa doň už nič dopísať. Veľká väčšina počítačov takéto súbory bez problémov otvorí.

Druhou možnosťou je poslať životopis ako dokument textového editora. Za štandard sa v súčasnosti pokladá formát Word v ktorejkoľvek verzii 1995 – 2003. Nepoužívajte natívny formát Office 2007, (*.docx) neprečíta ho veľa personalistov. Ak máte Office 2007 alebo používate iný textový editor, uložte dokument buď vo formáte pre Word (koncovka *.doc) alebo v univerzálnom textovom formáte RAW (koncovka *.raw). Ak si v tejto oblasti nie ste istí, pošlite svoj životopis pár známym, či ho vedia otvoriť.