Ako napísať motivačný list

Niekedy je okrem profesijného životopisu potrebné poslať aj motivačný list. Napísať ho nie je jednoduché. Motivačný list vás má predstaviť ako výnimočného kandidáta. Spolu s profesijným životopisom by mal byť vašou vstupenkou na pohovor. Aby ste neprestrelili, musíte hlavne správne odhadnúť mieru skromnosti a priebojnosti.

Aj motivačný list má, pravdaže, svoju ustálenú formu. Aj preto sa často hľadá pre motivačný list – vzor. Vzor, čiže predloha, alebo šablóna. Je dobré myslieť na to že ak váš list bude rovnaký ako všetky ostatné, tak je ľahké ho prehliadnuť. Na druhej strane príliš sa líšiť – to tiež nemusí vždy byť výhoda. Preto vzor motivačného listu používajte len opatrne.

Do najvrchnejšieho riadku napíšte svoje meno a adresu. Môžete ho zvýrazniť a podčiarknuť. Vľavo umiestnite názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby a adresu spoločnosti.

Pokračujte oslovením. Ak neviete konkrétne meno, použite formulku „vážená spoločnosť“. Určite sa vyhnite osloveniam typu „dobrý deň“ alebo „milí priatelia“ a podobne. Pôsobia príliš familiárne.

Ďalej napíšte, o akú pozíciu sa uchádzate. Uveďte jej názov tak, ako ste ho čítali v ponuke. Motivačný list má presvedčiť personalistov, aby vás pozvali na pohovor. Preto zdôraznite, čo vás na tejto práci zaujalo.

Je veľmi dôležité, aby nasledujúci text obsahoval údaje zo životopisu. Tentokrát však nebude písať len strohé informácie. Môžete použiť sviežejší štýl. Napríklad: Dva roky som pôsobil na pozícii projektového manažéra. Táto práca mi priniesla bohaté skúsenosti v oblasti riadenia a organizácie. Dokážem zvládať nadmerný stres a racionálne reagovať v krízových situáciách. Každý nový projekt vnímam ako pozitívnu výzvu. Rád pracujem vo vysokom nasadení. Tieto moje vlastnosti môže dosvedčiť aj môj predchádzajúci nadriadený…

V motivačnom liste venujte pár viet aj jazykovým a počítačovým schopnostiam. Tu je priestor, aby ste predali všetky svoje zahraničné skúsenosti.

Motivačný list by mal v krátkosti prezentovať aj vaše osobné vlastnosti. Vždy je dobré ak pôsobíme ako pozitívne zmýšľajúci, empatickí a spoľahliví ľudia. Práca nás baví a máme radi výzvy. Tento odsek by nemal byť dlhší ako štyri – päť viet. Namixujte do neho trochu skromnosti, trochu dravosti a veľa dobrej energie.

V poslednej vete vyjadrite želanie stretnúť sa osobne na pracovnom pohovore. Štylizujte to ako nevtieravú poznámku napríklad takto: V prípade, že Vás moja žiadosť o zamestnanie zaujala, s radosťou Vám podám ďalšie informácie prostredníctvom osobného stretnutia.

Na záver použite formulku „s pozdravom“ a motivačný list vlastnoručne podpíšte.

Motivačný list by nemal pôsobiť umelo a strojene. Znesie osobnejší ráz. Pri písaní sa preto nalaďte pozitívne. Predstavte si pred sebou človeka, ktorému príjemným spôsobom poviete pár informácií o sebe, o svojej práci a záľubách. Aj personalisti sú ľudia, ktorí radi vidia entuziazmus a nadšenie. Samozrejme, v únosných dávkach.

Nezabudnite na základné pravidlá. Zámená ste, vám, vás, váš a ďalšie píšte s veľkým začiatočným písmenom. Vyhýbajte sa používaniu „ja“. Používajte skôr kratšie vety, nech sa vám ľahko číta. Môžete si svoj výsledok skontrolovať nástrojom na analýzu čitateľnosti textu.

Netlačte na pílu, nech váš text pôsobí vzdušne, ľahko a nevtieravo.

Dajte si tú námahu a napíšte pre každú spoločnosť osobitný motivačný list. Každej firme venujte pozornosť. Prezrite si ich stránku, uvažujte, ako to tam asi vyzerá. Skúste si svoj dojem zapamätať a postrehy zužitkujte. Váš motivačný list tak bude sympatickejší a vhodnejší.

Ak si v štylizácii veľmi nedôverujete, dajte svoj motivačný list prečítať rodine alebo priateľom. Nech vám povedia svoj názor. Vyhľadajte na internete konkrétne vzory a porovnajte si ich. Veľa šťastia!