Oblečenie

Oblečenie je pri získavaní práce jednou z najdôležitejších vecí. Viem, právom namietnete, že oblek, či kostým sú len vec na vyvolanie určitého dojmu a že u niekoho popierajú jeho „prirodzenosť“. Áno. Oblečenie a hlavne pracovné oblečenie však má inú funkciu. V práci nie ste len sami za seba. Ste súčasťou firmy, ktorá sa spravidla snaží vytvoriť na zákazníkov a verejnosť čo najlepší dojem. Mnoho väčších firiem má takzvanú firemnú kultúru – písané odporúčania, kedy a aké oblečenie (okrem iného) má mať pracovník na sebe.

Oblečenie a prvý dojem

Možno namietnete, že posudzovať niekoho na základe prvého dojmu je povrchné. To je pravda. Ale vžite sa do situácie, že ste majiteľ firmy a práve vám na dvere zaklopal záujemca o prácu. Nič o ňom neviete. Má však na sebe elegantné oblečenie, pôsobí dôstojne. Prvý dojem je výborný. A tak trocha aj právom. Ak človek vie, aké oblečenie je vhodné, asi vie. Ešte síce nevieme veľa, ale ochotne si takého človeka vypočujeme.

Naproti tomu ak sa na pracovnú pozíciu prihlási človek zanedbaný a nevhodne oblečený, stráca body. Prečo je tak zle oblečený? Nevie sa prispôsobiť? Môžu s ním byť problémy. Čo ak je to nejaký sociopat? A už sa naň dívate cez prsty. Len pre takú maličkosť, ako odev.

Oblečenie prezentuje a reprezentuje

Šaty sú vonkajším znakom, akým pôsobíme na druhých. Je to signál, ktorý vysielame okoliu, je to komunikácia. Iste ste si už všimli, že oblečenie rôznych ľudí sa hodne líši.

Čím nižšia kvalifikácia, tým horšie sa ľudia zvyknú obliekať. Smetiar, kopáč, robotník – to všetko sú profesie, pri ktorých na oblečení vôbec nezáleží. Aj preto, že sa pracuje v znečistenom prostredí. Bolo by škoda zašpiniť príliš kvalitné šaty. Preto sa používajú rôzne špeciálne pracovné odevy, montérky. Podobnú „uniformu“ majú aj ostatné profesie, aj keď oblečenie je iné. Lekári, či vedci majú biele plášte. Trebárs v bankovníctve, na manažérskych pozíciách, či v poisťovníctve je zvykom nosiť šaty ako sú obleky, kostýmy. Všeobecne sa dá povedať, že čím viac je človek „na očiach“ zákazníkov, tým viac musí dbať o oblečenie. V praxi platí, že čím je pracovná pozícia vyššia, tým prísnejšie pravidlá platia pri obliekaní.

Oblek, či kostým sa považuje za dôstojné a klasické oblečenie. Symbolizuje serióznosť, dôstojnosť, eleganciu. Ak sa vám predstaví takto oblečený právnik, budete mu dôverovať. Tým prenáša dôveru aj na právnickú firmu, ktorú reprezentuje svojím prejavom. Oblečenie teda pomôže prezentovať príslušnosť k určitej komunite. Šaty sú preto tak dôležité. Známe príslovie „šaty robia človeka“ platí stále.

Oblečenie určuje naše správanie

Je tu aj opačné hľadisko. Prax ukázala, že väčšina ľudí dokáže nevedomky zmeniť svoje správanie na základe toho, v čom sú oblečení. Ak máte na sebe oblek, z ničoho nič sa vďaka nemu zmení vaše správanie. Zmeníte pohyby, správate sa inak. Túto vlastnosť oblečenia môžete využiť aj pri hľadaní práce. Ak na pohovor prídete v dobrom obleku, nielen že to posilní vaše sebavedomie, ale pomôže vám to aj lepšie pôsobiť na okolie.