Práva zamestnanca

Po podpísaní pracovnej zmluvy a fyzickom nástupe do zamestnania podľa dohodnutým podmienok má zamestnanec okrem povinností aj určité práva.

Nebude od veci sa aspoň s väčšinou z nich oboznámiť. Rámcovo ich rieši Zákonník práce. mnohí zamestnávatelia však vydávajú „pracovný poriadok“, v ktorom aplikujú ustanovenia všeobecných právnych predpisov na svoje podmienky.

Pracovný poriadok

Ak takýto „pracovný poriadok“ existuje, zamestnávateľ má povinnosť s ním oboznámiť každého novoprijatého zamestnanca a tento “pracovný poriadok“ musí byť každému zamestnancovi kedykoľvek voľne prístupný. Ak to tak nie je, je nutné domáhať sa nápravy. V praxi sa však veľmi často stáva, že ľudia si to ani nevšimnú a absolútne sa o svoje všeobecné práva nezaujímajú. Veci začínajú riešiť obvykle až vtedy, ak sa vyskytne nejaký vypuklý problém, ktorý sa ich priamo dotýka.

Žiaľ v našej spoločnosti je ešte stále veľmi nízke právne povedomie občanov a nie je tomu inak ani v pracovno-právnych vzťahoch. Potom sa niet čo diviť, že niektorí „tiež zamestnávatelia“ sa absolútne nerozpakujú používať praktiky, ktoré neraz hraničia s kapitalizmom najhrubšieho zrna v zmysle „vykorisťovania človeka človekom“. Takéto protiprávne a možno konštatovať aj protiľudské počínanie možno pozorovať hlavne v malom a strednom podnikaní. Samostatná kapitola sú zamestnávatelia – cudzinci.

Kolektívna zmluva

Je nutné sa zmieniť aj o „kolektívnej zmluve“. Vo firmách, kde pracuje odborová organizácia, odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania , vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami výhodnejšie ako všeobecne platné právne predpisy. Treba podotknúť, že kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov firmy, nie iba na členov odborov. Kolektívna zmluva plní teda výraznú ochranársku funkciu všetkých zamestnancov a je prospešné sa s ňou zoznámiť a vedieť si uplatniť práva, ktoré zaručuje.

Práva zamestnanca neberte ad absurdum

Pri pohľade na prácu sa môžete riadiť minulosťou. Najmä socializmus a dodnes odbory sa na zamestnávateľov pozerajú takmer ako na zlo. Zlý fabrikant zneužíva zamestnancov, utláča ich práva. Ešte jedným dychom sa dá spomenúť vykorisťovanie človeka človekom. To všetko naozaj je možné. Každý sa snaží získať výhody na svoju stranu. Zamestnanec aj zamestnávateľ. Keďže podnikateľ je ten, kto určuje pravidlá hry, zamestnanec môže naozaj byť v nevýhode. Príliš nevýhodné pracovné podmienky sa dajú riešiť tak, že jednoducho prácu opustíte. Viem, ľahko sa mi to takto napíše, ťažšie sa to spraví ak nemáte veľa možností na výber. No pomer druhu práce a cena za ňu je daný skoro vždy trhom. Zamestnávateľ sa vždy pokúsi zaplatiť čo najmenej za určitú prácu. Zamestnanec sa zas musí vždy pokúsiť získať čo najviac.

Nie je dobré, aby zamestnanci mali pocit, že vo fabrike, či v nejakej firme majú priveľké práva. To vždy zaváňa problémami. Vždy je dobré skúsiť odhadnúť, aký zamestnávateľ pred vami stojí. Je veľa majiteľov firiem, ktorí sa k zamestnancom správajú slušne. Platia dobré mzdy, niekedy dokonca viac, než je v okolí zvykom. Myslíte, že taký majiteľ firmy má spokojných zamestnancov? Nemusí to tak byť. Vždy sa nájdu nespokojní. Vychádzajú z predpokladu keď platí dobre, môže aj lepšie. Na lepšie sa dobre zvyká a potom je to už len o krôčik k tomu, aby sa zamestnanci začali znova domáhať svojich práv. Veľmi často v takej firme potom zistíte, že:

Práva sa požadujú, povinnosti však nie

Mnoho prevádzok funguje vo zvláštnom režime. Zamestnanci – často za tým stojí jeden či dvaja negativisti – sú stále nespokojní. Dožadujú sa rôznych práv. Chcú viac voľna, počúvať v práci rádio, lepšie pracovné podmienky, klimatizáciu do výroby alebo do áut a podobne. Požadujú stále zvyšovanie platov a rôzne istoty. Ak by však na prevádzku prišla inšpekcia nastal by problém. Často sa v tejto atmosfére neplnia mnohé povinnosti. Nedôsledne sa používajú ochranné pomôcky pri práci, dané zabezpečenie sa nevyužíva. Tieto veci často idú ruka v ruke. Stačí benevolentnejší šéf a začne sa proces. Zamestnanci budú chcieť stále viac benevolencie. Ak sa však potom niečo stane, všetci sú prekvapení.

Práva sú jedna vec, prax druhá

Najviac problémové však bývajú práva zamestnancov v oblasti komunikácie. Tá býva najväčším kameňom úrazu. Zamestnanec má na niečo právo, ale zamestnávateľ o tom možno ani nevie. Neporozprávajú sa o tom a postupne vzniká napätie. Veľmi častým problémom je diskriminácia zamestnancov, napríklad zo strany niektorého šéfa, alebo pracovníka. Stane sa, že jednotlivec začne robiť vo firme, či vo výrobe ťažkosti. Na druhých sa dá vyvinúť veľa nepríjemnej energie a mnohé z takýchto problémov sú vlastne celkom neriešiteľné. Ak vás sekíruje šéf, väčšinou si nepomôžete. Môže byť jasné, že na vás "sedí". Môže to vedieť celá firma. No právnou cestou sa takéto prípady riešia ťažko. Ak by ste totiž takého šéfa obvinili, čo tak zhruba dosiahnete?

Príkladom, nech je šéf, arogantný chrapúň. Domôžete sa svojich práv a dokážete že je chrapúň. Myslíte si, že prestane byť arogantný? Naopak. Od tej chvíle nebude robiť nič iné, len hľadať spôsob, ako sa vás zbaviť tak, aby vám to bolo čo najnepríjemnejšie. Preto je výhodné skúmať, čo sa vo firme deje. Ak máte pocit, že sa tu nedodržiavajú vaše práva, analyzujte čo sa stane ak by ste sa svojich práv dožadovali. Bez ohľadu na výsledok totiž platí, že ryba smrdí od hlavy. Ak nie ste spokojní, je to vždy priama, či nepriama kritika manažmentu, vedenia, alebo majiteľa. Či už máte pravdu, alebo nie, od tej chvíle vás vrchnosť prestane mať rada.

Preto je lepšie pokúsiť sa riešiť problémové situácie mimo zákonnú cestu. Komunikáciou, dohodou. Ak sa nedarí, býva jednoduchšie firmu opustiť.

Zamestnanec býva viac v práve, ale…

Je pravda, že mnoho pracovnoprávnych sporov súd naozaj posudzuje prednostne s ohľadom na zamestnanca. Preot ak máte pocit, že boli hrubo porušené vaše práva (napríklad vám zamestnávateľ akosi prestáva platiť mzdu) potom by som odporúčal urýchlený postup.

 1. Požiadať o urovnanie vzniknutej situácie nadriadeného. Trebárs vyplatenie mzdy, odstránenie problému, ktorý vás trápi, zjednanie odsávania škodlivých výparov a podobne.
 2. Ak to nepomôže a komunikácia viazne, požiadajte o stupeň vyššieho nadriadeného, alebo niekoho z vedenia firmy o preskúmanie problému.
 3. Ak to nepomôže, potom sa poraďte s právnikom a podniknite príslušné kroky.
 4. V tej chvíli sa však už zároveň zaoberajte aj otázkou, kde inde sa budete môcť zamestnať. Aj keď spor vyhráte, asi vás nebudú mať v láske tí, ktorí prehrali.

Najhoršie čo môže byť je situácia, kedy sa problémy stanú chronickými. Napríklad zamestnávateľovi sa prestáva dariť. Začne robiť ťažkosti s platením mzdy. Zamestnanci robia za nižšie , alebo tu a tam nedostanú mzdu vôbec. Mesiace plynú a nastáva patová situácia. Zamestnávateľ smeruje ku krachu a na mzdy nemá. Ani mať nebude. Zamestnanci zotrvávajú, pretože majú pocit, že ak odídu, robili posledný polrok zadarmo. A plynú ďalšie mesiace.

Preto je potrebné vážne problémy riešiť okamžite.

Nie vždy treba ísť na hranu – dohoda vítaná

Každopádne znova sa prihováram k verzii, aby ste sa svojich práv zamestnanca snažili domôcť vždy najskôr formou diskrétnej dohody. Pokiaľ odhalíte problém, ktorý narušuje vaše práva, upozornite na to taktne nadriadeného. Vždy je možné, že sa to stalo nechtiac, omylom, alebo z nevedomosti. Forma dôverného rozhovoru s vedúcim je preto zvyčajne oveľa príjemnejšia, než mávanie trestným oznámením.

Komentáre k článku: Práva zamestnanca

 1. jan 15. augusta 2009

  chcem sa spytat kedy ma zamestnanec pravo na stravne listky

 2. bsa 18. augusta 2009

  Zamestnanec má právo na stravu, ktorú mu má zabezpečiť zamestnávateľ, ak v práci odpracoval viac ako 4 hodiny za deň. Ak však zamestnávateľ z nejakých dôvodov nie je schopný stravu zamestnancom zabezpečiť, poskytne im finančný príspevok a to zvyčajne formou stravných lístkov.

 3. bsa 18. augusta 2009

  Bližšie info o stravovaní zamestnancov – §152 Zákonníka práce.

 4. costa 30. augusta 2009

  dobry den,chcel by som vediet ci sa do minimalnej mzdy mozu zaratat stravne listky,je to praca v 1 stupni koeficientu min.mzdy,bez hmotnej zodpovednosti

 5. feon 3. septembra 2009

  Dobrý deň,
  Zaujímalo by ma či môže pracovný poriadok obsahovať aj ustanovenia nad rámec alebo výhodnejšie ako sú uvedené v zakonníku práce? Teda či môže byť de facto náhradou kolektívnej zmluvy ak na pracovisku nepôsobí odborová organizácia.
  Ďakujem.

 6. bsa 5. septembra 2009

  Costa, mzda je peňažné plnenie za vykonanú prácu, stravné lístky sa za mzdu nepovažujú, čiže sa do nej nezaratávajú.

 7. jana 8. septembra 2009

  dobrý deň, som zamestnana, ale momentálne som na rodičovskej dovolenke. Od 1.10.2009 by som ju rada prerušila, nakoľko by som chcela nastúpiť naspäť do práce.Zamestnávateľ sa vykrúca, ako by ma nechcel prijať späť. Chcela by som sa opýtať, či ma môže prepustiťpočas rodičovskej dovolenky a či môžem prerušiť a bez problemov nastúpiť. Ďakujem.

 8. bsa 10. septembra 2009

  Jana, rodičovskú dovolenku môžeš prerušiť a zase na ňu nastúpiť do 3 rokov veku dieťaťa. Ale ak nastúpiš do práce, tak už nie si, podľa môjho názoru, klasifikovaná ako rodič na rodičovskej dovolenke, takže podľa toho by ťa prepustiť mohli. Nie som však odborník, takže snáď ti odpovie ešte niekto ďalší.

 9. P3TRON3LKA 15. septembra 2009

  AHOJ JANKA v škole sme sa učili, Že ked si na rodičovskej tak ťa podla zakona nemoze prepustit mohla by si ho udat. Neviem však aka si pracantka ale myslim ze ked nieje s tebou spokojny tak samo ze ta prepustit chce ale nemoze. tak sa vrhni do prace alebo si nastuduj zakonnik prace a bude to. cmuky cmuk

 10. iris 20. septembra 2009

  ma pravo pracovnik na dohodu alebo brigadnik na stravu pocas pracovnej doby?

 11. bsa 20. septembra 2009

  Iris – Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú len ustanovenia prvej časti Zákonníka práce (všeobecné ustanovenia), t.j. nevzťahujú sa na ne napr. ustanovenia o pracovnom pomere (vznik a zánik, výpovedné dôvody), pracovnom čase (nepretržitý odpočinok, ráca nadčas, nočná práca, dovolenka), mzde, prekážkach v práci, ochrane práce a podnikovej sociálnej politike (stravovanie zamestnancov), ani o náhrade škody. Zamestnanec pracujúci na základe týchto dohôd nemá teda napr. nárok na dovolenku, ani na stravné lístky.

 12. eso 28. septembra 2009

  moze zamestnavatel prikazat sluzobnu cestu do krajiny, ktora je pre zamestnanca z roznych dovodov neuskutocitelna?
  – nabozenske predsudky a pod.

 13. bsa 29. septembra 2009

  eso, nakukni do fóra

 14. bambuľka 30. septembra 2009

  dobrý deň, chcem sa spýtať, že ak je pracovný pomer na dobu určitú od 01.09.2008 do 30.09.2009 a dnes 30.09.2009 je pracovná zmluva zase podpísaná na rok či je to v poriadku lebo ak čítam zákonník práce akosi mi to nesedí. vďaka za info

 15. Alena 24. novembra 2009

  Dobry den.
  Chcem sa spytat, ci ma vobec zmysel bojovat proti tomu vsetkemu, co sa deje v cinskych obchodoch?! Cize ziadne stravne listky ani zabezpeceny obed, ziadne dovolenky, namiesto 8 hodin – 10 hodin denne, 5 dni v tyzdni + sobota, dve predavacky vo velkej predajni namiesto povodnych min. piatich, ziadne reklamacne listky len cinske hatlaniny na druhej strane pokladnicneho bloku… O 10 eurach na den ani nevravim… Mam sancu??? Prosim poradte kto ma skusenost.

 16. Miro 25. novembra 2009

  Alena asi celkom dobre nerozumiem otázke. Vy ste zamestnaná v takom obchode? Ak áno, choďte pracovať inde. Pretože ak sa majiteľ správa zle, nejaký boj bude asi márny. Je mu jednoduchšie zrušiť vás a najať iných predavačov a všetko bude pri starom…

 17. Alena 26. novembra 2009

  No toho som sa bala, ze to nema vyznam… Keby bolo kam ist tak zmiznem v momente verte mi. Ale dakujem za odpoved :)

 18. Miro 27. novembra 2009

  Alena nechce sa mi veriť, že by nebolo kam ísť.

 19. Jelibo 6. januára 2010

  Dobry vecer.Chcel by som sa spytat ci sa da robit nieco s tym ak ma zamestnavatel chce donutit sameho odist zo zamestnania,ale nechce ma vyhodit s odovodnenim ze by mi musel dat odstupne.Dokonca mi aj poskytol pozicku a nasledne na to mi vzal cast prace aby som sa dostal do financnej tiesne.Robi vsetko preto aby som odisiel,dokonca stve proti mne zamestnancov,ale dovod na vyhodenie aj tak nema kedze tam pracuejm uz 12 rokov a nikdy so mnou problem nebol.mozte mi poradit ako postupovat,alebo ake je riesenie?A este jednu vec.Zamestnavatel mi nezabezpecuje stravu ani gastrolistky a este par veci,ale to uz nebudem rozpisovat.

 20. Miro 7. januára 2010

  Jelibo právne to posúdiť neviem. Ľudsky áno. Ak ma niekde nechcú, idem preč. Ak ťa naozaj chcú vyštvať, asi na to majú dôvod. Je jedno aký. Možno nemajú prachy, možno niekto chce na tvoju prácu presadiť švagra, to je jedno. Aj keby si sa tam udržal, asi sa tam nebudeš dobre cítiť. hlavne, ak si zamestnávateľ aj tak neplní svoje povinnosti.

 21. Jelibo 7. januára 2010

  To mi je vsetko jasne tak to funguje vo vela firmach,ale ja chcem vediet na co mam pravo a co je povinnostou zamestnavatela voci mne.A ci je mozne ho nejak stihat za to co robi

 22. jan 20. januára 2010

  jelibo nech ťa prepustia ak sú takí drzí ,že po tolkých rokoch práce ťa len tak chcú odkopnúť.Máš NáROK NA ODSTUPNé ZO ZáKONA.A AK TI NEZABEZPEčILI STRAVU čO JE ICH POVINNOSťOU ZO ZáKONA DAJ ICH NA SúD .POKIAL TI V NIEčOM NIE JE JASNO SPýTAJ SA NA PRíSLUšNOM INšPEKTORáTE PRáCE MALI BY PORADIť DRžíM TI PALCE LEN SA NEBOJ OD NICH.

 23. medo 4. mája 2010

  Neviem kde to mám napísať… ale chcem sa spýtať jednu vec a síce:
  Zamestnávateľ zaplatil polovici zamestnancom 3-mesačný kurz opatrovatelskej služby. Chodili tam v dva krát do týždňa a v sobotu kurz trval 190 hodín a stál zhruba 300€. Po úspešnom zvládnutí kurzu dostali zamestnanci Európsky certifikát..
  Ide mi o to že druhá skupina ide na kurz teraz. Od 7 rána sú v robote do 14,00 o 14,30 už musia biť na školení čo by nebol problém . Problém je v tom že tých 190 hodín musia stihnúť urobiť za 5 týždnov čo je denne štúdium v kuse aj v sobotu a v nedelu prax mimo mesta… Pritom nedostanú Európsky certifikát ale iba nejaké potvrdenie o absolvovaní kurzu ktoré im nieje na nič. kurz na rozdiel od predchádzajúceho stojí pritom len 200€. Myslím si že je to strašne nespravodlivé hrozne vyčerpávajúce a podla mna ani podla zákonníka by nemali v kuse biť aj s kurzom celý mesiac 12 hodín denne bez oddychu. To je o zdraví by som povedal.. Neexistuje nejaký zákon alebo nejaké pokyny k tejto problematike???

 24. marta 7. mája 2010

  Chcem sa spýtať na jedu vec: Zamestnávateľ nám odovzdáva platobnú pásku len vtedy, keď mu podpíšeme prevzatie.Je to povinné podľa nejakého zákona?

 25. Miro 7. mája 2010

  marta akože nerozumiem otázke. podpísať prevzatie predsa hádam nie je problém, nie?

 26. marta 12. mája 2010

  Problém je v tom,že robím na smeny soboty , nedele ,
  nočné a ešte nejaké voľno.Tak sa mi stalo, že som v dennej službe bola až po 3- týždňoch.Takže, až potom som si mohla pásku prevziať a tak som chcela, aby mi ju prevzala iná osoba,ale takto sa to nedá. Pracovníčka, ktorá nám pásky odovzdáva nechce nechávať podpisové papiere kolegom.

 27. bsa 12. mája 2010

  Marta, pokiaľ viem zákon nehovorí nič o podpisovaní prevzatia výplatnej pásky, ale tento postup zamestnávateľa je logický – zamedzuje zmätkom, je dokladom, že si zamestnávateľ splnil svoju povinnosť a pod. Myslím však, že ani nejde toľko o ten podpis ako o to, že výplatná páska obsahuje údaje, ktoré sú určené výhradne vám a nie kolegom. Riešením by mohlo byť, keby ste písomne splnomocnila konkrétnu osobu, že vám môže prevziať výplatnú pásku, prípadne sa dohodla so zamestnávateľom, že by vám ju posielal poštou doporučene do vlastných rúk. Myslím, že riešenie vášho problému závisí skôr na dohode so zamestnávateľom ako na znení zákonov…

 28. zuzana 17. mája 2010

  robim pre veduceho uz 3 roky mam s nim jeden problem od kedy robim pytam od neho stravne listky no on sa vyhovara a ja nato nemam nervy teras my dali vypoved da sa dozadu ziadat od nich aby my ich vyplatili

 29. golden 2. júna 2010

  nedavno som sa zamestnal,asi pred 3 tyž.a poradte prosim,dostal som vypoved cez tel.,potpm som isiel na PN,a poslal som ju zamestnavatelovi.Mam doporucenku z pošty.Mam pravo na marodku.dakujem za info.

 30. bsa 3. júna 2010

  golden – pracovný pomer je možné skončiť len písomnou formou a nie telefonicky. Ak ste neobdržali písomný doklad o tom, že ste prepustený (predpokladám, že ide o skončenie PP v skúšobnej dobe), tak ste stále zamestnancom a máte nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a aj na nemocenské. Pokiaľ už zamestnancom nie ste, čiže máte písomný doklad o skončení PP, tak AK sa na vás ešte vzťahuje ochranná lehota (max. 42 dní od skončenia PP, ak nemocenské poistenie trvalo kratšie, tak toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie, čiže koľko ste boli zamestnaný), tak máte nárok na nemocenské.

 31. julo22 16. júna 2010

  chcel by som sa opytat ake pravo a naco ma pravo zamestnanec ak pracuje pre žinostnika,dakujem.

 32. Kika 19. júna 2010

  Prosím Vás, som povinná podpísať pracovný poriadok ak s ním nesúhlasím ? Napr. §12- Povinnosti vedúceho zamestnanca = zabezpečiť rovnakú mzdu za rovnakú prácu … už 20 rokov sa to nedeje!!! Ďakujem

 33. bsa 20. júna 2010

  Julo22, v podstate máš rovnaké práva ako keby si bol zamestnaný v nejakej spoločnosti.

 34. bsa 20. júna 2010

  Kika, osobne neviem nič o tom, že by zamestnanec mohol svojim podpisom vyjadriť súhlas či nesúhlas s pracovným poriadkom zamestnávateľa. Zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený a musí mať k nemu prístup, aby doň mohol nahliadnuť a to je tak všetko. Pracovný poriadok musí byť v súlade s právnymi predpismi a je záväzný pre zamestnanca i pre zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ pracovný poriadok nedodržiava, mohli by ste sa skúsiť sťažovať napr. na Inšpektoráte práce.

 35. Gaibi 13. júla 2010

  Viem, že pri istých teplotách má zamestnanec právo na pitný režim, ktorý mu zabezpečí zamestnávateľ a skrátenú pracovnú dobu. Neviem to však v Zákonníku nájsť. Nám práve teraz zakázali piť z erárnej vody, ktorá je v spoločnej kuchynke (nárok na ňu má len sekretariát riaditeľa), taktiež práve teraz zvolali porady, na ktorých nám prízvukovali striktne dodržiavať pracovnú dobu a byť na pracovisku, aj keď nie je práve toľko práce. Viem, že je to normálne, ale napr. môj manžel – tiež vo verejno právnej inštitúcii má v júli a auguste skrátenú pracovnú dobu. ďakujem za odpoveď. G.

 36. Miro Veselý 13. júla 2010

  Gaibi Ja teda odpoviem nie ako právnik, ale ako človek. Pitný režim je nutnosť, ide o zdravie. Je problém nosiť si vlastnú vodu? Lebo nedávno som počul príbeh, kedy v istej firme povolili len jednu kávu ráno. Strašný škandál, všetci nešťastní. Potom som sa spýtal, či by bol problém doniesť si vlastnú kávu. Ukázalo sa, že nie. Celý problém bol v tom, že tá káva bola zadarmo a každý ju chcel. Nebola vraj ani chutná… Nie je jednoduchšie doniesť si svoje potraviny? Neviem, nepoznám tú prácu. Minule u nás boli remeselníci celý deň, traja mali jednu fľašu. Ponúkal som im vodu, nechceli. Nie je to zdravé. Takže robiš dobre, že sa o pitný režim zaujímaš. Hádam sa ozve aj niekto, kto vie, ako sa na to díva zákonník práce.

 37. Gaibi 13. júla 2010

  Miro, vôbec nie je problém mať vlastnú vodu, ja pijem z vodovodu, niekedy s citrónom, niekedy kúpim ľahkú minerálku. Ide o to, že istá časť – teda vedenie, ktoré má aj vyššie platy – sa vie o svoje výhody postarať, do práce o jedenástej – vždy majú akože pracovné stretnutia v meste a tak, prácu na doma, keď treba pracovné voľna a ešte aj kávu a vodu musia mať erárnu. Pritom je to štátna inštitúcia, takže nijaké extra pracovné výkony, len tak ako aj iní zamestnanci. Práve preto som chcela niečo aj o právach ostatných zamestnancov.

 38. Miro Veselý 13. júla 2010

  Gaibi rozumiem. Tak to býva často. Ja si občas kladiem otázku: musím v situácii, ktorá sa mi nepáči, zotrvať? Nemôžem robiť niečo iné, inak, inde? Pretože to čo popisuješ je bežná vec a ty ju nezmeníš. Potom máš dve možnosti: ignorovať to, alebo odísť. Boj by asi nemal zmysel, poštveš ľudí proti sebe. Je možné, že BSA sem napíše nejaké podrobnosti z legislatívy, ja sa v tom nevyznám. Ona zvyčajne vie napísať dobré postrehy a nápady. Možno sa tu objaví.

 39. bsa 14. júla 2010

  Gaibi, treba skôr hľadať v zákonoch týkajúcich sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Priamo v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov) som napr. našla zmienku o pitnom režime v § 6 odsek 3 b). Ale oveľa podrobnejšie sa tomuto problému venuje Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisCislo=544&Rocnik=2007

 40. dzuli 24. augusta 2010

  Dobry den chcem sa spytat ci si moze zamestnavatel dovolit neuznat priepustku na cely den ked bol vykonany zakrok a k lekarovi som cestovala Od Noveho Mesta n/Vahom do Bratislavy a spät pracujem na12 hodinovy pracovny uväzok a uznal mi iba 6 hodin
  Dakujem

 41. maja 26. augusta 2010

  Dobry den,chcela by som odpoved na otazku ci vam pri odchode z prace moze kontrolovat vasu kabelku osoba ,ktora nie je SBS-karka ani nema ziadne oznacenie na koseli(ani nikde inde),ze takuto kontrolu moze urobit-je to proste osoba o ktorej viem len tolko ze pracuje v tom istom zavode.Bezne sa totiz koleginiam prehrabuje v ich taskach,teda v ich osobnych veciach a ked som jej odmietla ukazat kabelku tak si zapisala moje udaje zo vstupnej karty ,na co podla mna tiez nemala pravo.Este musim dodat,ze ta ista osoba kontroluje tasky zamestnancom este aj pri odchode z dielne,teda pri vstupe do satne.Za odpoved dakujem.

 42. Dagmara 14. januára 2011

  Dobrý večer. Chcela by som sa spýtať, aký dlhý čas podľa zákona môžem ako zamestnanec vo firme pracovať ,,na dohodu” .

 43. veronika 3. februára 2011

  chcem sa opytat ci ma zamestnavatel pravo strhavat hodinu denne fajciarom?

 44. Miro Veselý 3. februára 2011

  veronika nuž to je dobrá otázka. má právo fajčiar fajčiť v práci? podľa mňa má pracovať. možno je to snaha zamestnávateľa znevýhodniť fajčiarov. ak počas tej hodiny nepracujú, tak je to asi v poriadku. všetko záleží aj na charaktere práce. u nás pod domom je obchod a tam každú chvíľu vidím pofajčievať predavačky. fajčiarky si dajú 5 až 10 päť minútových páuz, nefajčiarky obsluhujú bez pauzy. keby som bol šéf, tak fajčiarky ani neprijmem.

 45. babina 12. apríla 2011

  mám otázku, zamestnávateľ mi prikazuje robiť pracu nesúvisiacu s môjou funkciou, ja platená zo štátneho rozpočtu a zamestnávateľovi vykonávam za mzdu daňovníkov inú prácu!
  Je to v poriadku?? Má niekto takúto skúsenosť? Čo s tým robiť?

 46. babina 12. apríla 2011

  mám otázku, zamestnávateľ mi prikazuje robiť pracu nesúvisiacu s môjou funkciou, ja som platená zo štátneho rozpočtu a zamestnávateľovi vykonávam za mzdu daňovníkov inú prácu!
  Je to v poriadku?? Má niekto takúto skúsenosť? Čo s tým robiť?

 47. panka 26. mája 2011

  už tretí rok som na materskej dovolenky,teraz som dostala vypoveď 24.5.2011 spiatočne s platnosťou s 1.8. 2010.

 48. bsa 26. mája 2011

  panka – nemôžu vám dať výpoveď, keďže ste na materskej a už vôbec nie so spätnou platnosťou. Jedine ak zamestnávateľ ako taký skončil, firma je zrušená, v tom prípade vám výpoveď mohli dať a mohlo sa stať, že vám nedali vedieť. Osobne by som sa informovala v sociálnej poisťovni, odkedy vás zamestnávateľ odhlásil z dôvodu ukončenia PP. Rozhodne je konanie zamestnávateľa poritzákonné. Ak zamestnávateľ neukončil svoju činnosť, tak sa určite bráňte a hlavne nepodpisujte prevzatie výpovede so spätným dátumom. Ak už zamestnávateľ neexistuje, tak zrejme nič moc neporiešite.

 49. Mifo 13. júna 2011

  Chcel by som sa opýtať, že ktoré Práva sú Najvšeobecnejšie, pretože by som chcel robiť projekt o právach, ale neviem, ktoré Právo hovorí o všetkých právach ( dokopy ) Poradíte mi ?

 50. sima 1. júla 2011

  Dobrý deň. Mám taký problém. V mojej predchádzajúcej práci som dala k 30.05. výpoveď. Teraz ide o to, že zamestnávateľ mi z platu strhol položku za stravné lístky ale odmieta mi ich dať. Ako riešiť takúto situáciu?? Ďakujem za odpovede.

 51. iriska 10. júla 2011

  Dobrý večer som zúfalá a hládám pomoc kde to len ide no každý ma odporučí na právnika ale inšpektorát prace. chcela by som sa opýtať že manžel pracuje u súkromníka ako vodič kamionu a jazdí uniu.no ma minimalnu mzdu 343eu+ diety ale je to každý mesiac rovnaká suma.nech robí ako chce a aj koľko chce. podnikateľ povedal že ma fixný plat.a neviem zistiť do akej kategorie ma patriť. školu ma ukončenú strednú z maturou.nedal nám ani ročne zúčtovanie vraj áam netreba.mame dve deti a okrem prímevého lístka nedostaneme nič do ruky. tak neviem či nám platí aj bonus na deti. a nik mi nevie poradiť či na to mame ale nie pravo.a na právnika nemám.dakujem za odpovede

 52. petra 11. júla 2011

  Dobry vecer,
  v prvom rade, treba sa pozriet do pracovnej zmluvy, ako tam ma definovanu mzdu… ci je tam tiez napisane, ze je fixna alebo je tam napisana minimalna mzda. samozrejme, diety kazdy mesiac nemozu byt rovnake… to proste nemoze vyjst, lebo to zalezi od poctu hodin a podobne. Mzda musi byt vyplacana podla pracovnej zmluvy. akakolvek zmena pracovnej zmluvy musi byt dana pisomne a podpisana oboma stranami, takze zamestnavatel si nemoze robit, co sa mu zachce. dalsia povinnost zamestnavatela je dat zamestnancovi vyplatnu pasku. podla nej by ste vedeli, ci vam vyplaca danovy bonus na deti alebo nie. takisto, zamestnavatel je povinny zo zakona vykonat rocne zuctovanie, ak o to zamestnanec poziada. ak zamestnavatel neplni svoje zakonne povinnosti, je treba to riesit.

 53. petra 11. júla 2011

  pre sima:

  ak to nejde po dobrom, treba ich vymahat po zlom ;)

 54. smoulinka 6. augusta 2011

  Dobry den, dostala som sa do takejto situacie, zamestnavatel ma po PN zaradil vykonavat inu pracu nizsie hodnotenu a jednoducho mi znizil plat bez dohody so mnou, neviem co sa stalo s mojou povodne vykonavanou funkciou, lebo dnes vykonava casti mojej povodnej pracovnej naplne niekto iny, co ma tiez nizky plat , obratila som sa na pravnika ale dohoda so zamestnavatelom nie je mozna, cakala som ze dostanem vypoved, ale naopak snazia sa ma vystvat, cakaju ze sama odidem, poradte mi, ist do sudneho sporu? Nemam inu pracu.

 55. Pathe 21. augusta 2011

  Dobrý deň.
  Nedávno som si dal žiadosť o prijatie do TPP v jednej strojárenskej firme.
  Dali mi zmluvu brigádne na dobu určitú (sezónne práce) /nechápem prečo/
  chcel som sa Vás spýtať či mi môžu dať takto zmluvu ..?
  a ďaľšia otázka či ako brigádnik môžem robiť 12h. denne .. už nie som študent .. školu som ukončil.

 56. viki 26. augusta 2011

  chcela by som sa spytat ze ked ja som na polovicnom uvazku ze ake mam prava a co odomna moze ziadat zamestnavatel?

 57. Tibi 7. septembra 2011

  Dobry den, mal by som otázku, ze ak riaditel povie zamestnancovy ze mu prevrátí pult na hlavu a vyhráza sa takomto prípade ake má pravo zamestnanec a ako moze postupovat . Dakujem

 58. Vierka 29. septembra 2011

  Dobrý deň, mám takýto problém: Zamestnali ma a dali mi tri mesiace skúšobnú dobu. Tri dni pred ukončením sk. doby mi dali výpoveď, teda skončili so mnou pracovný pomer v skúšobnej dobe. Čo je však problém, odrobila som nad rámec fondu pracovnej doby – vedúci ma jednoducho písal do roboty, ja som makala aby ma nevyhodili. Ale nič nad rámec fondu pracovnej doby mi nezaplatili, nedali mi ani zápočtový list, nepreplatili mi ani alikvotnu časť z dovolenky. A neviem ani prečo ma prepustili, dostávala som každý mesiac pekné finančné odmeny, takže boli zrejme spokojní! Keď ale spočítam všetky svoje odpracované dni- hodiny, vychádza to, že mi dali neplatnú výpoveď v skúšobnej dobe, lebo som odrobila viac. Mám pravdu a čo ďalej? Ďakujem za odpoveď.

 59. LUBO 4. októbra 2011

  Dobry den chcel by som sa opytat ci mi niekto poradi co mam robit.Som zivnostnikom 3 mesiace.V zamestnani kde som doteraz robil som skoncil zo zdravotnych dovodov.Mal som mat vyplatu ale ziadnu som nedostal ze vraj zabudli odovzdat fakturu.Dokonca mi chcu strhnut zo mzdy 50 eur za to ze som nebol jednu sobotu v praci a 200 eur za predcasne ukoncenie pracovneho pomeru a dokonca sa zamestnavatel vyjadril ze ma nemusi vyplatit vobec.Lenze najvacsou zaujimavostou je ze ja ziadnu pracovnu zmluvu ani nic ine nemam ani som nic nepodpisoval.Kto mi poradi co mam robit Dakujem za skoru odpoved.

 60. jana 5. októbra 2011

  dobry den, moje dieta bude mat 3 roky a ja chcem zostat na dalsej rodicovskej dovolenke – uz neplatenej.oznamila som to zamestnavatelovi a cakam na odpoved. mam narok na odstupne ak sa ma rozhodne prepustit? som u neho zamestnana 8 rokov.
  dakujem

 61. mimikri 11. októbra 2011

  Dobrý večer,mam otázku-problém,manžel ukončil PN-ku 20.6.2011 a zamestnávatel mu nedal ani prácu ,ani mzdu ,ani výpoved,takže sa nemôže hlásťna úrade práce,márne mu voléme,smskujeme-nereaguje,mame dať podnet na inšpektorat práce?bývame v Tatrách,firma ja v BA,manžel už bol za právnikom na úrade práce a ten mu povedal,že ked nedostal výpoved- stále mu trvá pracovný pomer podla zmluvy,prac,pomer ma na dobu neurčitú,Ako to riešiť?Ďakujem.

 62. ruzicka33 13. októbra 2011

  mozete mi poradit ci je veduca povinna pocas mojej PN mi doniest vypl.pasku a stravne listky kedze nemam vychadzky a nemozem si ist pre ne,ak ano tak podla akeho zakona mozem nanu podat staznost ze mi ju nedoniesla.Dakujem.

 63. Kali 14. októbra 2011

  Pracovala som vo firme dlhé roky na dve smeny, vždy keď bol štátny sviatok, mohli sme byť doma a sviatok mali platený. Medzitým sa na nám vymenilo celé personálne oddelenie. Teraz pracujem na 4 smeny. Ak mi vo sviatok padne práca idem do práce, ale ak mi smena odpadne z dovodu, že nejde linka musím si brať dovolenku. Nechápem , keď mi podnik nezabezpečí inu náhradnú prácu, prečo nemožem byť doma a mať sviatok platený?

 64. karolina606 2. novembra 2011

  dobry vecer ..pracujem vo firme kde som platena od vykonu.moj denny vykon presahuje 150percent..uznaju mi len 150 a zbytok mi prepadava.za posledne dva roky mi prepadnuty vykon robi skoro 27pracovnych dni.zamestnvatel ma vyslovene okrada o moje peniaze ma na taketo nieco pravo? kam by som sa mala obratit mam originali toho mojho prepadnuteho vykonu…netyka sa to len mna ale ani nie vsetkych zamestnancov…neradte mi robit vykon len na 150 percent to nie je v tej firme realne tam robit musite ale nezaplatia vam vsetko dakujem

 65. diana 10. novembra 2011

  Dobrý deň,chcem sa spýtať, do ktorého dňa v mesiaci musí dať zamestnávateľ zamestnancom stravné lístky na daný mesiac.

 66. er 11. novembra 2011

  Po tychto vsetkych odstavcoch, som absolutne zhrozena, kedy sa konecne vyrovname EU s pravami pre zamestnancov? Kedze viem, ze existuju, len na Sk to ide velmi pomaly, kedze organisacie to nezacnu, parlamentu je to jedno. No viem, ze ked zamestnanci, ci SLovenski ludia napisu par listov do Brusselu…zamestnavatelia si budu vazit zamestnancov, kazda organizacia bude mat procedury(ludkse zdroje) kt. uz v Medzinarodnych org. na SK existuju, kt. urcuju ako sa spravat k zamestnancom a ked su problemy mat ustne, 2 x pisomne ponaucenie a az potom povedat …“tam su dvere“..som znechutena ako to vsetko je, clovek by mal chodit do prace s radostou a bez stresu a byt motivovany, nie len odist, ked je problem, ale riesit to….

 67. ballu 3. decembra 2011

  chcem sa spitat ci zamestnavatel moze skusat zamestnanca spovinosti ktore si sam napisal a na zaklade toho vas prepustit

 68. ballu 3. decembra 2011

  chcem to upresnit zamestnavatel si vymyslel ze kazdemu zamestnancovi da vo forme tlaciva jeho povinosti ktore sa musi doslovne naucit a po ustnej skuske neprejde tak ho prepusti tak sa chcem spitat ci ma niekto stakym niecim skusenost ci vobec zamestnavatel ma na take nieco pravo ps.za kazdu radu vdaka

 69. Myfka 19. decembra 2011

  Dobrý deň,
  v práci pracujem s riedidlom a farbami,nemáme k dispozícii ochrané pomocky ba ani odsavanie. Ked som sa na to spýtala bolo mi povedané že to nepotrebujeme. Ked som si pýtala vyšší plat skrz toho že to čuchám 7,5h, povedali mi že mám zmeniť pracovisko alebo doniesť lekársku správu že nemozem pracovať s riedidlom,dnes som im priniesla lekársku správu,že mi nerobí dobre práca s riedidlom a že žiadam o preloženie na inú pracovnú pozíciu…A dopadlo to tak že mi dali výpoveď, to ako nemám žiadne práva alebo čo?. Preto sa pýtam existuje nejaký zákon ohladom riedidla a ochrany zamestnanca pri práci????Dakujem

 70. zuzka 21. decembra 2011

  dobrý večer,
  prosim vás chcem sa opýtat na niečo takéto:nastupila som do jednej prace-konkrétne potravinový supermarket.pracovala som tam mesiac a nejako tam zázračne stracali moje veci,z mojho regálu, ktory som mala nastarosti,Veduca mi povedala ,že to sa im nestavalo a že ma tam nechá už iba do konca týždna.cítila som sa ako keby ma tak nenápadne obvinuje,že či si to náhodou neberiem ja domov.Velmi zle som sa tam citila tak som jej na druhy den napisala, že uz nepridem do prace.ona mi na to napisala ze ak nepridem do prace tak mi da hrube porusenie pac.discipliny a ze mi odmietne spravit vyplatu….bola som v 3 mesačnej skušobnej dobe.nakoniec ked osm si prišla pre stravne listky, tak mi z nich zobrala 4 v hodnote 2.85 eura-3 listky mi zobrala za veci ktore som mala zevraj po zaruke,mi to normalne nablokovala dala mi ten blocek a 1 listok mi zobrala a povedala,ze sa skladali vsetky zamestnankyne…ja si myslim ze nema pravo mi siahat na stravne listky a blokovat mi nejaky tovar,ktory bol zevraj po zaruke,ked som nebola uz v tej pracivsetko toot urobila,keď som tam nebola ,listky mi už do ruky podal bez tých 4.Viem,že su to iba 4 listky,ale nechcem to tak nechat,su to moje peniaze a toto si nesmie nikdo dovolovat.Prosim o názor,ďakujem

 71. tina 11. januára 2012

  chcem sa spytat…dala som vypoved v skusobnej dobe po dvoch mesiacoch a oznamila som to 4 dni skor.mam odrobene 220 hodin musi mi moj zamestnavatel dat vyplatu za ten mesiac?

 72. toby 21. januára 2012

  zdravím, chcem sa spýtať : pracujem ako sbs v jednej firme a mám ponuku pracovať na dohodu v inej tiež ako sbs , môžem pracovať v dvoch sbs aj ked nie sú tieto firmy rovnako orientované? Ďakujem

 73. Pipa 26. januára 2012

  Dobrý deň. Chcem sa iba spýtať nikde som nenašla odpoved na otázku ktorú mám ja. Už päť rokov pracujem ako upratovačka v MŠ. Škôlka patrí pod mesto nebudem menovať. Môj plat v čistom je 260 euro. Pracujem 8 hodín denne a som v prvej paltobnej kategorii. Nepáči sa mi že nás naša nadriadená sústavne slovne napáda že mame stále robiť a nie sediet. Aby som to upresnila svoju pracu vykonavame na 150 percent je utretý každý den prach v každej triede povysavane trikrat za den umyvane podlahy a dalšie veci čo sa týka upratovania. Okrem toho robime dalšie veci čo sa netýkaju upratovania a to minimalne dve hodiny denne stihne sa to cez pracovnu dobu. A ked si chceme sadnut a vypit kavu tak nas pošle to spravit ešte raz aby sme nesedeli.Sme tam dve a škôlka je 6 triedna.Nikde som nepočula že by niekde museli takto upratovačky pracovat. Je to dost stresujúce každý deň a človek príde domov taký unavený a smutný a za svoju vykonanú prácu nemá ani zaplatené.Má naša nadriadená pravo nas takto celý deň buzerovať?

 74. Vrto 10. februára 2012

  Zaujimalo by pred nedavnom sa moj zamestnavatel rozhodol prestat davat stravne listky je to vlastne agentura cez ktoru pracujem v inej firme,ktora ma stravovacie zariadenie,ale nemam tam ziadne zlavy na jedla,ako kmenovi zamestnanci. Nemal by zamestnavatel vyplacat teda peniaze v nejakom casovom predstihu,ako v pripade stravnych listkov?
  Pretoze zaroven vyuziva moznost vyplacat vyplaty do 30ho,takze fakticky sa k peniazom dostavam,az na konci mesiaca je skoro nemozne dozit do vyplaty.

 75. vt34 10. februára 2012

  Dobrý večer, mám otázočku…. Som zamestnaná na TPP, na dobu neurčitú, momentálne som na materskej dovolenke, poberám rodičovský príspevok. Môžem sa zamestnať brigádne?

 76. Veronika Labisova 11. februára 2012

  Chcem sa poradit ked som v konkurze ako fyzycka osoba ake su moje povinosti,a ked som zamestnama

 77. kf 16. februára 2012

  Dobrý večer…mám otázku ohľadom mojej mamy.. jedného dňa v práci ich prišli majitelia budovy odpojiť od prístrojov s tým, že skončili, pretože majiteľka firmy neplatila nájomné. Mama je PN, ale nedá sa nijakým spôsobom skontaktovať s jej zamestnávatelkou…poslala jej PN, tú ona doteraz nedoručila na SP. Doteraz nedostala výpoveď, zamestnávateľ jej dlhuje 2 posledné mzdy a kedze je v podstate stále zamestnaná, nemoze sa hlásiť na úrade práce… čo moze v tejto situácii robiť? nedokáže totiž prinútiť zamestnávateľa, aby jej vystavil výstupné listy, dal PN na Sociálnu poisťovnu atd. atd…

 78. lara31x 17. februára 2012

  Dobry neskory vecer..chcem Vas poprosit o radu,ako postupovat pri rieseni isteho problemu v praci..v celom areali podniku je zakaz fajcit..no konatel firmy a veduci vyroby nasli kopku ohorkov v sklade..maju podozrenie na par ludi,ktori to urobili,no nemaju dokazy..nikto nechce zo zamestnancov “bonzovat”..preto sa konatel firmy rozhodol, stiahnut kazdemu zamestnancovi 5 eur..nesuhlasime s tym,pretoze viac ako 85% zamestnancov su nefajciari…je opravneny stiahnut nam tuto sumu? ..myslime si ,ze urcite nie..ako postupovat dalej?..za odpoved na nasu otazku,vopred dakujem

 79. Miro Vesely 17. februára 2012

  lara či zamestnávateľ má právo siahnuť na mzdy, to by mal posúdiť právnik. z pohľadu laika by som povedal, že to nie je “pekné” od zamestnávateľa. chce vás donútiť k niečomu, čo neviem prečo nechcete spraviť. ak vás 85% dodržiava dohodu, nevidím dôvod prečo by ste mali chrániť tých, ktorí dohodu nedodržiavajú. fajčiari parazitujú na slušnosti a benevolencii nefajčiarov.

  predstavte si inú situáciu. dohodli by ste sa, že všetci zamestnanci budú chodiť na WC. Ale jeden by si vykonal veľkú potrebu v strede dielne, nechal tam a spokojne by ďalej robil. aj to je porušenie dohody. chránili by ste ho? tajili by ste ho?

  váš zamestnávateľ vám platí za to, že preňho pracujete a pre vás zas platia isté dohody. nechráňte mlčaním tých, ktorí ich nedodržiavajú. ak to spravíte, nabudúce budú na vás parazitovať ešte horšie.

 80. igraim 1. marca 2012

  Robila som vo firme na dohodu na dobu neurčitú , zamestnávateľ ma vyslal na služobnú cestu na mojom súkromnom aute ( mala som dohodu o používaní AUV)
  Služobnú cestu som mala vykonať v mesiaci február v 2 organizáciách na rôznych vzdialenostných miestach , ale tým istým smerom V jednej z organizácií mi koncom mesiaca február oznámili, že pracovná povinnosť kvôli ktorej som tam mala ísť sa odkladá na mesiac marec. Ale keďže som si musela splniť pracovnú povinnosť v prvej z organizácií musela som na služobnú cestu ísť . Od 1 marca so mnou firma zrušila dohodu a odmieta mi zaplatiť cestovný príkaz s odôvodnením, že som nenavštívila aj druhú organizáciu. chcem sa opýtať ako sa dá daný problém riešiť. Mám sa obráťiť na Inšpektorát práce , alebo to riešiť súdnou cestou?

 81. martin 5. marca 2012

  chcem sa opyt Dva tyzdne som pracoval v ceskej republike kde som podpisal zmluvu na neurcito ale chcem okamzite oddist co mam napisat do vypovede aby mi ju podpisali a vyplatili mzdu?

 82. František 15. marca 2012

  Čo mám robit keď sa cítim byť šikanovaný , Kolega je v dôchodku spolu robíme on môže predčasovať a já nemôžem musim isť domov. Fero.

 83. Miro Veselý 15. marca 2012

  František začal by som tým, že by som sa radil s nadriadenými ako to presne je. Na základe takejto informácie ťažko poradiť.

 84. maro 26. marca 2012

  za akých podmienok môžem pracovať – denná, denná, nočná, nočná pri 12 hodinovej smene. Je povinné denné svetlo-okno?

 85. jančo 5. apríla 2012

  Čerpám dovolenku, ale v jednom dni, keď som chorý idem k lekárovi na vyšetrenie a ten mi napíše na priepustke ,,platí celý deň” . Nadriadený ma núti, aby som od lekára žiadal, aby mi na priepustku napísal aj dôvod prečo celý deň. Lekár mi povedal, že také niečo tam písať nemá, som predsa chorý a to je dôvod. Nie som nasledovne na PN, pretože mám už spomínanú dovolenku.. Má zamestnávateľ právo odo mňa žiadať, aby som ja žiadal napísať na priepustke udanie dôvodu od lekára? Nie je to v rozpore so zverejnením mojich zdravotných ťažkostí? ďakujem za odpoveď

 86. zuzana 7. apríla 2012

  vedel by mi niekto pomôcť? pracujem v potravinách..každý máme nastarosť nejaky úsek kde kontrolujeme datum spotreby a podobne…som povinna si zakupit tovar ak presvihnem datum spotreby…nic take nemam v zmluve a ani v kolektivnej zmluve…prosim poradte mi.

 87. eri 11. apríla 2012

  Dobrý deň! Prosím o radu. Pracujem na polovičný prac. úväzok. Nakoľko mám však komplikovanú diétu – celiakia, inlaktóza, disacharidáza- zamestnávateľ mi nevie poskytnúť stravovanie. Mám nárok na stravné lístky? – V našom štátnom zariadení sa pracuje normálne 7,5 hod, a 0,5 hod. ženy nadrábajú kvôli obedu. Mne zamestnávateľ ponúkol možnosť, že 1/4 hod. (polovic z 1/2 hod.) nemusím nadrábať, keďže sa nebudem stravovať, a tak namiesto 4 hod. pracujem 3,75 hod. denne.
  a ešte jeden problém. Má zamestnávateľ oprávnenie mi neposkytnúť pracovný ochranný odev, ktorý inak poskytuje raz ročne každému zamestnancovi. Chcú to odôvodniť tým, že nakoľko pracujeme na polovičný úväzok, že nederieme toľko a preto nám bude poskytovať ošatenie raz za dva roky.??? Ďakujem za pomoc

 88. minox 12. apríla 2012

  Môzem dostať priepustku na posudenie môjho zdravotného stavu u posúdkového lekára, nim predvolaného na určitu hodinu a deň aj ked som zamestnany iba na 1/2 uvezka?

 89. erika 14. apríla 2012

  Dobry. chcela by som sa informovat ako je to s odmenami v skusobnej dobe.. mam narok na odmeny? ak hej tak ake %

 90. pera 19. apríla 2012

  dobrý deň
  chcela by som sa spýtať, či mi neviete poradiť s mojim problémom. pracujem v kancelárii s kolegyňou ktorá má veľký problém s potením, a veľmi to v kancelárii cítiť. Bola som za zamestnávateľom a žiadala som ho aby ma premiestnil do inej kancelárie k inej kolegyni, zamestnávateľ trval na tom aby som zostala na svojom mieste aj keď má možnosť umiestniť ma do inej kancelárie, možno sa môj problém zdá banálny ale pre mňa dosť podstatný, preto ma zaujíma, či by som mohla argumentovať aj nejakými zákonmi a konkrétnymi paragrafmi.

 91. ML 20. apríla 2012

  Cauko, podla zakona kolko moze mi maximalne dat zamestnavatel neplatenych zaucani? Je to nejak ohranicene ci nie?

 92. Lucia 9. mája 2012

  Dobrý deň,chcem sa spýtať,či môžem dať výpoved aj počas PN-ky.PN som od 2.5. a výpoved chcem dať koncom mája,teda k 1.6. môže sa stať, že zamestnávateľ mi výpoved nepodpíše lebo som PN?

 93. monuss711 13. mája 2012

  Potrebujem poradiť. Pracovala som v jednej predajni, spolu s majiteľkou predajne od 22.2.2012, včera mi povedala,že mám okamžitú výpoveď, čiže ma vyhodila v skúšobnej dobe. Pýtala som od nej papier – výpoveď,aby som sa mohla zaevidovať na UPSVaR. Lenže ona mi na to odpovedala,že mi žiaden papier nedá,lebo som bola v skúšobnej dobe. A zároveň mi povedala,že v pokladni našla manká, v ktorých dňoch mala vyznačené v kalendári. O nich sa predtým nezmienil!.Podpísala som papier o hmotnej zodpovednosti,lenže ak vyšlo mínus v pokladni, nie je zamestnávateľ povinný mi to oznámiť v daný deň?ja som pracovala od 8-16tej,vedúca od 16-18 – zároveň sme na jednej kase blokovali obidve, nevravím,že sa nemôže stať,že som zle vydala,resp. niečo na pokladni pochybila,ale neverím,že v číslach,ktoré mi ona “hodila” do tváre a keďže blokované bolo dvoma ľuďmi nesiem zodpovednosť iba ja?občas prišla do obchodu vypomáhať aj jej dcéra,ktorá taktiež blokovala na pokladni.Pri výplatách za marec a apríl mi nestiahla nič a tvrdí,že manká boli už vo februári,apríli a marci… Poviem Vám pravdu,že jej neverím,pretože údajné mínusy z februára,marca a apríla mi chce stiahnuť z výplaty teraz…taktiež sa vyjadrila,že bude robiť inventúru-a tu je tiež kameň úrazu.Som za inventúru nech ju spraví,lenže ja ona ju chce robiť sama,bez mojej prítomnosti.Preto si myslím,že buď nespraví inventúru a stiahne mi z výplaty aj to,čo si zmyslí.Výplatu som mala mať 10., na moje telefonáty a sms nereaguje,nemám ani papier na UP a ani len peniaze.Ako mám postupovať ďalej?´dakujem

 94. Drahoš 15. mája 2012

  Dobrý den.
  Potreboval by som radu ako postupovať v prípade ,že môj nadriadený ma núti do pracovnej činnosti ,ktorá je v rozpore z bezpečnosťou a vyhráža sa mi finančným postihom. Jedna sa o prácu ,ktorá svojou špecifikáciou spôsobuje rakovinu. Stroj na ktorom sa ma daný komponent opracovávať nie je na to prispôsobený tj. potrebné odsávanie atd.
  Ďakujem

 95. Miro Veselý 15. mája 2012

  Drahoš žiadajte naplnenie bezpečnosti pri práci. Je možné, že sa stanete nepohodlný, lebo sa asi nájde veľa debilov, ktorí v mene falošnej snahy zapáčiť sa budú robiť aj bez ochrany. Potom je to ťažké.

 96. Marta 16. mája 2012

  Dobry den,chcem sa spytat. Moj manzel pracuje v restauacii kde si zamestnavatel vymyslel nove pravidlo,ze co sa im v kuchyni nepreda tak to zamestnancom zapisu,oni to MUSIA podpisat a strhnu im to z platu. a tak isto je to aj s obedmi,manzel sa tam nestravuje a aj tak mu strhaju z platu 30e. Moze sa to vobec?
  Dakujem

 97. Miro Veselý 17. mája 2012

  Marta k tomu by sa mal vyjadriť právnik. Zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom stravu, bežne sa to rieši lístkami, závodnou jedálňou. Neviem, či je povinné jesť “doma”. To vyzerá, že majiteľ príliš chce peniaze. Do budúcnosti by som to videl ako problém, ak si naštve schopných ľudí, v reštike zostane len zlý personál (ktorý si nechá na sebe robiť takéto veci) a pôjdu ku dnu všetci.

 98. zaneta 21. mája 2012

  dobry den,chcela by som sa opytat ci skor informovat.moji rodicia pracuju v jednej firme,ktora momentalne krachuje.vyplaty nedostali uz od januara2012..majitel firmy slubuje,ze zozenie peniazy,ale medzitym odcestuje do Dubaiu na dovolenku ci kupi synovy nove auto..chcela by som vediet ci rodicia maju narok aspon na nejaku vypomoc od statu,kedze su bez prijmu..vypoved nechcu dat,pretoze im prepadne aj 3 odstupne…ako by mali postupovat?dakujem za odpoved

 99. Miro Vesely 22. mája 2012

  zaneta poradil by som sa s právnikom, ale rýchlo a zároveň hľadať novú prácu, pretože obávam sa, že nemusia tak skoro vidieť ani výplaty, nie odstupné.

 100. zdenka 24. mája 2012

  Dobrý deň potrebujem znížený pracovný úväzok na 60% doteraz som mala 80% ale moja vedúca má chce vyštvať, preto nebude súhlasiť so zníženým úväzkom. Na taký úväzok pracuje množstvo pracovníkov u nás na univerzite ale majú normálnych vedúcich. Ako mám postupiovať? mám sa ohradiť, že ostatní majú ?? alebo???….
  Ďakujem

 101. jan 24. mája 2012

  Dobry den. chcem sa opytat. mam zamestnavatela na slovensku. pracovnu zmluvu na 40 hodin tyzdenne,prcujem v zahranici a zamestnavatel nam plati za pracu ukolovo nie na hodiny a diety nam vraj platit nemoze lebo vraj nemoze. mame pravo na diety ? co s tymi hodinami mi precujemme denne po 10-12hodin denne aj soboty. mam ukoncit prcovny pomer a este predtym dat nejaku ziadost na vyplatenie diet? dakujem

 102. Edo 25. mája 2012

  Dobry den,

  Chcem sa opytat, ci mi moze zamestnavatel nariadit dalise nocne zmeny, lebo kolega nemoze robit nocne, tak mi to prikazal aby som ti nocne zanho zobral, MOze to len tak, alebo jedine po dohode so mnou.

  dakujem

 103. tina 31. mája 2012

  Dobry den,chcem sa opytat,ci mozem dat okamzite ukoncenie prac.pomeru,z dovodu neludskych podmienok na pracovisku,zhorene iskriace zasuvky,stale tecie umyvadlo,idete sa tam zabit z tej mokrej dlazky,behaju tam mysi a sef nam casto hrubo nadava,dakujem.

 104. granka 7. júna 2012

  Dobrý deň,
  môj zamestnávateľ opätovne porušil pracovnú zmluvu a mešká mi aprílová výplata, ktorá mala byť vyplatená k 30.máju. Navyše mi chýbajú aj stravenky za máj a jún. Môj zamestnávateľ odmieta so mnou komunikovať, nedvíha mobil, nemailuje, bol na túto situáciu upozornený mailom. Koho okrem inšpektorátu práce môžem upozorniť na túto situáciu? Stále som v skúšobnej dobe, kt. mi vyprší 19.júna. Díky.

 105. Henkel 25. júna 2012

  Pozdravujem Vás,
  chcem sa opýtať ako postupovať v prípade, keď mi zamestnávateľ nevydal za posledné 4 mesiace stravné lístky a strháva mi za ne alikvotnú čiastku z platu ? Mal by zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim v prípade vysokých teplôt ? Na koho sa môžem právne obrátiť ? Nie som v skúšobnej lehote, ale som zamestnaná na dobu neurčitú.
  Vďaka

 106. Tomas 9. augusta 2012

  Dobry den
  chcem sa opitat kam poslat staznost na sefa firmy kde robim lebo to co us on robi je nenormalne to ako sa kunam sprava a ako na nas nadava,ponizuje.a to nevravim o viplate mesacne odrobim 240 hodin ktore nemam ani na viplantnej paske som v kuse v robote.robim na 12 hodinove smeny a to vsetko same nocne bez priplatkov neplati nam ani za sviatky vsetko robi tak abi na viplatnej paske sme mali mynimalnu mzdu.kontroluje nas kameramy a vyhraza sa. momentalne si hladam inu robotu ale aj tak to ho cloveka bi mali zavriet okrada stat a hlavne mna!

 107. Livia 13. augusta 2012

  Mám z toho taky pocit akoby ste pisal o mojom byvalom zamestnávateľovi. Tiež som robila v podobnej práci. Potrebujete dôkazy na to čo robi ja som to riešila cez inšpektorát práce, ale mala som dôkazy.

 108. Szisza 30. augusta 2012

  dobry den
  Ja sa chcem spitat ci zamestnanec má právo si vypitat zálohu?
  a ci zamestnávatel je povinny mi dat?

 109. helena 3. septembra 2012

  chcem sa spytat mala som 11.dni starej dovolenky ktoru som nestihla vyčerpat.Na vyp.paske som ju mala pisanu ešte v 6. mes.ale v 7. mes už nie vyčerpat som ju nevyčerpala ,čo mam robit ako mam postupovat dakujem

 110. Karol Gajdošík 9. septembra 2012

  Ako je to so stravnými lístkami pracovníkov SBS, ktorí pracujú na dohodu. Potrebujem adekvátnu informáciu

 111. Tomas Tomko 12. septembra 2012

  Dobrý deň. Som zamestnaný na nočnú prácu. Rád by som vedel ako je to s priepustkami a PNkou. Keď mám nastúpiť do roboty napr. 1.9. o 22hodine potrebujem priepustku len na ten deň kedy nastupujem a platí mi na celú zmenu, alebo potrebujem priepustku aj na 2.9.? A tak isto aj s PNkou. Potrebujem si ju vybaviť až do druhého alebo stačí len do prvého? Ďakujem za pomoc

 112. leo, 5. októbra 2012

  chcem sa opytat, ci mam narok na stravne listky aj za sobotu,v sobotu pracujem niekedy aj 12hod, moj zamestnavatel mi za sobotu neposkytuje ani stravu, ani stravne listky,pracujem v potravinach ako predavac,dakujem

 113. kia 2. novembra 2012

  dobry den chcem sa opytat u nas v robote sa pije sef zo zamestnancami ako sa to da riesit aku kontrolu poslat??

 114. Miro Veselý 3. novembra 2012

  kia ak pije šéf, tak by som z takej firmy radil vypadnúť kade ľahšie. čo môže vyprodukovať skupina opilcov? problémy. skôr, alebo neskôr. schopní v takej firme nemá čo hľadať.

  čo získate ak by ste tam aj poslala kontrolu? ak je to väčší podnik, stačí anonymne upozorniť majiteľa. nemalo by mu to vyhovovať. ale ak je šéf zároveň aj majiteľ, tak nedosiahnete nič.

 115. bb 12. novembra 2012

  V našej firme (štátnej)prepustili upratovačku. Pracovisko si každý zamestnanec upratuje sám. Problém je však s upratovaním wc. Pracovníčka, ktorá má zabezpečiť chod prevádzky vyžaduje od ostatných zamestnancov upratovanie wc (umývanie wc, podlahy na wc a pod.)v pracovnom čase a samozrejme bez finančného ohodnotenia a bez zmeny pracovnej náplne. Jedná sa vo väčšine o pracovníkov s III. stupňom VŠ. Je to v poriadku, môže to vyžadovať?

 116. vulgarny šef 18. novembra 2012

  Prajem pekny den
  Môžeme dať okamžitu vypoved ak nam šef vulgarne nadava?? Aky mame dať dôvod?? Dakujem

 117. kratena dovolenka 20. novembra 2012

  moze mi sef stiahovat dovolenku za to ze nemam v mesiaci dost odpracovanych hodin.robim casnika a ked je malo zakaznikov tak jedneho casnika posle domov skor,nakolko robime na smene dvaja.a na konci mesiaca chybajuce hodiny-stiahnuta dovolenka

 118. mona 22. novembra 2012

  Dobrý deň.

  Chcela by som sa informovať, pretože mám pocit, že v robote ma chcú parádne podviesť. 01/2007 som nastúpila pracovať do hypermarketu ako Predavač s inkasom-pokladníčka.V 2/2008 som pristúpila na zastupovanie kolegyne, ktorá išla na materskú čo aj v dohode o zmene pracovnej zmluvy stojí : Obe strany sa dohodli, že táto dohoda o zmene pracovnej zmluvy je účinná do návratu ……meno z materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.Pod tým je napísané: Po uplynutí tejto doby bude zamestnanec vykonávať pôvodnú prácu za podmienok podľa pôvodnej pracovnej zmluvy, ak nebude písomne dohodnuté inak. Ostatné ujednania prac. zmluvy v znení dodatkov a zmien sa nemenia.Lenže v 11/2008 som prešla na inú pozíciu a síce Pracovníčka ľudských zdrojov taktiež na zastupovanie inej kolegyne, ktorá prešla do novootvárajúcej sa prevádzky a tiež som v dohode o zmene mala napísané na zastupovanie, ak by sa chcela vrátiť. Samozrejme, že sa nevrátila, lenže ja som sa v 4/2009 po rozhovore s riaditeľkou, ktorá nám chcela dosť radikálne znížiť úväzky rozhodla, že sa vrátim na miesto koordinátorky, pretože práve odchádzala moja kolegyňa preč z hypermarketu. Nastúpila som na jej miesto. V tejto novej dohode som mala len napísané akú prácu budem vykonávať, ,pracovný čas a zase : Ostatné ujednania prac. zmluvy v znení dodatkov a zmien sa nemenia. Lenže teraz po dvojitej materskej sa vracia stará kolegyňa, ktorú som ja kedysi išla zastupovať, čo v poslednej dohode už napísané nemám od 12/2012 a nadriadení ma nútia vrátiť sa naspäť do pokladne s tým, že ja som mala ako jediná v papieroch jej zastupovanie. Pričom viem, že keď som odišla na post Pracovníčky ľuds. zdrojom zastupovanie tejto pani prešlo na moju ďalšiu kolegyňu. Ale nadriadení tvrdia, že ona to v papieroch nemá. Neverím tomu, viem že to tak bolo. Alebo mi chcú povedať, že keď som prac. na ľuds. zdrojoch, tak som zastupovala 2 ľudí naraz? Pomôžte mi, ja už som taká zúfalá a na právnika naozaj nemám. Milionkrát vám ďakujem.

 119. pali 18. februára 2013

  dobry den ked zamestnanec je na pn. jeddnovej musi dat zamestavatelovi vediet?

 120. jana 21. februára 2013

  Chcela by som sa spytat kolko nadcasov mozeme robit ak mame 3.stupen fyzyckej zataze. a pracujeme na 3 zmeny.

 121. silvia 21. februára 2013

  pekny den,chcem sa opitat,pracovala som mesiac bez zmluvy,mala som na starosti peniaze,vsetko som odovzdala uctovnicke ona mi to podpisala a stale ma otravuju aby som si dokoncila pracu…ani ma neodvadzali…mozu to nejak riesit?chcem mat od nich pokoj co mam robit?

 122. Janka 18. októbra 2013

  Dobrý deň. Som na PN 3-tí mesiac a PN-ku mám vystavenú na zamestnávateľa, kde mám HPP s časťou mzdy, 2-há časť mzdy mi chodila od iného zamestnávateľa, kde od 01/2013 boli automaticky robené i odvody ako pracovníka na DoPČ. Môžem požiadať ošetrujúceho lekára o spätné vystavenie PN i na druhého zamestnávateľa, aby mi boli spätne vyplatené nemocenské dávky ? Prosím o radu, nakoľko lekár možno nebude mať skúsenosť s takýmto prípadom pacienta u 2 zamestnávateľov a spätné vystavenie PN na jedného z nich. Vopred ďakujem za odpoveď.

 123. Maria Majorova 5. novembra 2013

  Dobrý deň.Chcem sa spýtať som zamestnaná cez agentúru požiadala som zamestnávateľa o jeden deň dovolenky a on mi povedal že si musím na ten deň nájsť náhradu .Má na to nárok postupoval správne .Ďakujem

 124. Erika 9. novembra 2013

  Dobrý deň,chcem sa opýtať,či má zamestnávateľ právo nútiť robiť môjho manžela 20hod denne..už týždeň chodí z práce nad ránom o 4.00h a o 7.00 už vstáva.Veľa šoféruje a mám strach,že skolabuje…podLa mňa to nieje normálne…Ďakujem

 125. Vika 15. novembra 2013

  Dobry den,

  mozem sa spytat na pracu v noci?Kolko hodin vopred musi zamestnavatel zamestnancovi nariadit pracu nadcas v noci.Ide o to ze sme prisli na poslednu nocnu zmenu a majster nam o 22:00 hodine oznamil ze ideme este jednu nocnu ide o pracu nadcas .Pracujeme 5 dni v tyzdni v noci a mali sme ist na siestu nocnu .Ma pravo zamestnavatel nariadit nadcas posledny den nocnej ? Nemal by Nas informovat skor?

  Dakujem

 126. Hajnalka 19. novembra 2013

  Dobrý deň! Chcem sa spýtať, na koho sa môžem obrátiť,ak na príkaz zamestnávateľa pravidelne musím vykonávať nadčas, ale nepreplatí, lebo podľa neho je mojou povinnosťou ostať v práci dovtedy, kým ním určená práca nie je dokončená. V zmluve nič podobné nie je spomenuté a cez pracovnú dobu pracujem na “plné pecky”, takže požiadavky vyplývajúce z náplne práce spĺňam maximálne.
  Ďakujem

 127. Miro Veselý 19. novembra 2013

  Hajnalka ak ste platená za hodiny, tak ste v práve. Ak podľa úkolu, tak potom sa nedá hovoriť o nadčase a ste platená za hotovú prácu a nie za hodiny. Aspoň to mi logicky vyplýva z veci. Proste ak chcem vykopať jamu, ponúknem 100 eur a nezaujíma ma, koľko to kopáč bude robiť. Ak mu ale platím hodinovú taxu, tak ak sa nefláka, nemôžem žiadať aby bol dlhšie. Začnite u zamestnávateľa nech sa ujasní dohoda. Ak bude robiť ťažkosti, potom je jednoduchšie ísť robiť inde.

 128. tina 14. decembra 2013

  Dobry den chcem sa opytat ci je mozne ze zamestnavatel moze nariadit zamestnancom aby chodili o pol hodinu skor do prace bez zaplatenia. Dakujem

 129. laci 16. januára 2014

  Doby den chcem sa opytat ci ma zamestnavatel pravo siahnut na plati zamestnancov ohladom vysokej spotreby pohonnych hmot ktore uz je pod limitom daneho vyrobcu vozidla.Dakujem

 130. Lenka 27. januára 2014

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či má budúci zamestnávateľ právo požadovať odomňa výplatné pásky z bývalého zamestnania? Ďakujem

 131. Miro Veselý 27. januára 2014

  Lenka neviem si predstaviť dôvod pre ktorý by niekto mohol chcieť vidieť vaše výplatné pásky. Údaj o mzde je dôverný.

 132. kusi 11. februára 2014

  chcem sa opýtať či mi zamestnavateľ ma pravo stiahnuť variabilnu časť vyplaty z dovodu že si zoberiem pečko na ktore mam podľa zakonnika prace narok.Jeho nariadenie je že si v každom mesiaci možem vybrať 3,5 hod. bez toho aby mi variabil stiahol,alebo si ho mam nadrobiť.

 133. Peter 12. februára 2014

  Ako starobný dôchodca pracujem na dohodu.Chcel by som vedieť či mám nárok na stravné lístky a diety.Pracujem niekoľko dní v mesiaci.Pracovný deň trvá 8,5 hod.Taktiež idem niekedy na služobnú cestu,ktorá trvá minimálne 6 hod.

 134. Jaro 14. februára 2014

  Chcel by som sa opýtať kolko dní po sebe môžem maximálne robiť a kedy mám nárok na voľno.
  Ďakujem.

 135. Sisa 28. februára 2014

  Dovbrý deň, chcela by som sa spýtať, syn pracuje v SBS od 7,00 hod. do 22,00 hod. nakoľko prestávok na jedlo má nárok. A druhá otázka, podpísal zmluvu na minimálnu mzdu, s tým, že bude mať 2,20 na hodinu v čistom. Teraz má na páske miesto odrobených 201 hod./mesiac len 168 hod. ostatné má na páske ako ošatné, čo je to ošatné, zarátava sa mu táto ostatná suma do priemeru, alebo do výpočtu na nemocenskú? Ďakujem za skorú odpoveď.

 136. Mato 25. marca 2014

  Dobry den chcel by som sa informovat priatelka je na Pn od januara ale este nedostala nic zo SOC poisťovni bola sa na to pytat ze kde je problém a na soc poisťovni jej povedali ze zamestnávateľ neposlal este listok na peniaze. Ako a kde sa da podat sťažnosť na zamestnávateľa?Ved si neplni zakladne povinnosti. Dakujem za informacie.

 137. Zlatka 2. apríla 2014

  Dobrý deň, potrebovala by som poradiť:
  Od novembra 2013 som po dohode s nadriadeným( oblastný manažer)prevzala miesto zástupkyna vedúcej, nakoľko vedúca bola tehotná a vo februári odchádza na materskú.Dohoda bola, že akonáhle nastúpy veduca na materskú,prevezmem riadenie predajne a dostanem k svojej zmluve zastupkyne aj dodatok k pracovnej zmluve o vedení+financne ohodnotenie za to .
  Vo vedení som viac ako mesiac a nedostala som ziadnu zmluvu ani priplatok. Môj plat je rovnaký ako radoveho zamestnanca na pokladni a pri tom ja riesim administratívu a nesiem zodpovednosť za chod predajne. Ako docielim aby mi dali zmluvu a plat za pracu ktoru vykonavam.
  Ďakujem za radu.

 138. Maka 15. apríla 2014

  Dobrý deň, chcem sa spýtať či niekde v zákone je uvedené že ak pracujem vo sviatok a reálne som v robote 10 hodín mám nárok na príplatok 50% navyše, čo znamená že budem mať zaplatených 15 hodín ale v reále si musím tých 5 hodín ešte aj odrobiť, u nás v práci to tak je, že ak nemám o 5 hodín viac odrobených v daný mesiac som s hodinami v múnuse. Viete mi poradiť kde by som toto našla či to robí zamestnávateľ dobre? Lebo sa mi nezdá že by som si ešte ten sviatok musela aj navyše odrobiť

 139. Vladimír 16. apríla 2014

  Dobrý deň,

  zamestnávateľ nariadil vykonať vo firme inventúru na Veľký piatok. Mám právo odmietnuť prísť do práce z náboženských dôvodov, ak áno za akých podmienok?
  Navyše za tento deň nám nebude vyplatená mzda, je to v súlade so zákonníkom práce?

 140. Ivan 25. apríla 2014

  manželka musí odpracovať štyri dni po sebe pracovné zmeny v čase 18:00 – 06:00
  je to všetko v poriadku?

 141. stevko 7. mája 2014

  Dobry den ,
  by som sa chcel popytat moj znami bol dlho nezamestnany evidovany na urade ,podpisal pracovnu zmluvu na dobu urcitu len pred niekolkymi dnami nebol asi este len na dvoch smenach a necakane ochorel je praceneschopny asi aj na dlhu dobu . Ma on pravo dostavat nejake peniaze od zdravotnej poistovne ?? a ak ano tak podla coho mu to vypocitaju ak este vyplatu vobec nemal ?
  vopred Vam za pomoc dakujem a prajem pekny zvysok dna s ponizenim Stevko

 142. jana 5. júna 2014

  pre Stevka – Váš známy má nárok na nemocenskú zo sociálnej poisťovne. Vypočíta sa mu z pravdepodobného zárobku, ktorý by získal keby pracoval.

 143. Júlia Lajtkepová 13. júna 2014

  Dobrý deň,

  chcem sa opýtať, že keď skončí pracovný pomer a boli mu dané STL za celý mesiac, a odrobil v skutočnosti o 6 dní menej ako dostal STL, akú hodnotu mu mám strhnúť z výplaty. Na máj dostal 16 ks a odpracoval iba 10 dní. Hodnotu STL, ktorú platí zamestnanec je 1 €. Z poslednej výplaty mu mám strhnúť 6 x 3€ t. j. hodnota lístka alebo iba 6 x 1€. Ďakujem za radu. Lajtkepová

 144. Johnny 22. júna 2014

  Zdravím ,chcem sa spýtať, že ak by som ukončil TPP po 3 rokoch a musel by som odpracovať tie 2 mesiace popripade ze by som sa dohodol z nadriadenym ….. kolko presne hodin by som mal akoze odrobit?
  Dakujem

 145. Johnny 22. júna 2014

  Ešte jedna otázka k tej predošlej, ked by som si mal odpracovať tie 2 mesiace tak to mám normálne platené alebo nie?

 146. mato 25. júla 2014

  dobry den moze zamestnavatel stanovit pondelok az sobota rannu a hned dalsi den v nedelu az sobotu nocnu smenu? nie je nahodov nejaky cas na oddych…?

 147. Stanislava 27. júla 2014

  Dobrý deň,ja sa chcem opytať, čo mám robiť keď nám všetkým kolegyniam vedúci nadáva do sprostých kráv a kriči po nás, za to že spravíme nejaku chybu,ktorá nebola urobená zámerne.Pracujem vo velmi velkej firme a veduci nie je šéf ani majiteľ firmy,ale rozhoduje o našej práci.Všetci sa bojíme niečo povedať a brániť sa.

 148. sandra 29. júla 2014

  Dobry den,
  zaujimalo by ma, do akej doby je zamestnavatel povinny oznamit vysledok inventury. Dakujem

 149. Paťka 9. augusta 2014

  Dobrý deň,
  prosila by som o odpoveď, môže ma zamestnávateľ donútiť
  k zmene zdravotnej poisťovne i napriek tomu, že ja s tým nesúhlasím , rôznymi vyhrážkami, alebo výpovedou.
  Dakujem.

 150. Darina 10. augusta 2014

  Dobry den, chcem sa spytat, robim od pol aprila v rakusku na dohodu alebo brigadne, neviem :D pasku som videla len prvy mesiac, chcem sa spytat ci mam narok na dovolenku lebo nam nic nevyplatlatila a este sme ani nevycerpali, rakusanke vyplatila aj 48 eur pro mesiac a plus uz 3 krat tam nebola, robime len v nedelu na 360 euro mesacne, dakujem za skoru odpoved

 151. Katarina 26. augusta 2014

  Dobry den. Pracujem 12 rokov ako zdravotna sestra, pracujem v detskom domove a staram sa o tazko postihnute deti. Chcela som sa vas spytat, ci mi viete poradit nakoho sa mozme obratit s nasim problemom. Zamestavatel nam nariadil sestram urobit si specializaciu, o tom by nic nebolo, no chcem sa spytat, ze ked to zamestnavatel vyzaduje ma pravo nam to aj preplatit? Bo nakazal nam ist studovat ale musime si to sami platit a na studium si brat svoju dovolenku! V spitale ked nariadili sestram aby sli studovat specializaciu tak im to preplatili aj dali nahradne volno. Chcem sa spytat este pracujeme tam nepretrzite na 12 hodinove smeny. Mam na starost na nocnej smene 25 deti, ktore su tazko postihnute a som na nich sama! Nieje to proti pravidlam bezpecnosti pri praci? Dakujem vam za rady. Prajem pekny den

 152. zuzanal 27. augusta 2014

  Katarínka, váš problém je špecifický, ale určite máte možnosť zistiť, čo vás znepokojuje. Váš zamestnávateľ, ak to nenariadil priamo riaditeľ, má svoj nadriadený orgán, alebo zriaďovateľa DD. Skúsila by som sa informovať, či postupuje zamestnávateľ správne, ak od váš žiada špecializáciu bez študijného voľna. Neuvádzate o aký druh ide. Ak by ste bez nej nemohli robiť zdravotnú sestru ani v inom zariadení, stojí za uváženie, či si ju urobiť.
  Počet detí, ktoré máte sama na starosti počas nočnej služby je určite upravený interným alebo všeobecným predpisom. Pokiaľ máte viac epileptikov s nočnými záchvatmi, alebo niečo podobné,zdá sa mi to dosť veľa. Na druhej strane, ak 90% detí prespí celú noc, lebo sú tlmení liekmi, zvládnuteľné by to mohlo byť. Robila som podobnú prácu. Ale zodpovednosť je to určite veľká.

 153. Barbora 2. septembra 2014

  Dobrý deň,

  chcela som sa opýtať,kedy má právo zamestnanec žiadať od zamestnávateľa príspevok na cestovanie?A ako to vlastne zamestnavatelia riešia?Cez socialny fond,kolektivnu zmluvu,ci ako?
  ďakujem za odpoveď

 154. zuzanal 3. septembra 2014

  Barborka,na túto otázku nie je všeobecná odpoveď. Väčšina zamestnávateľov zo sociálneho fondu prispieva na stravovanie. Ak máte kolektívnu zmluvu, dá sa zistiť, či rieši aj príspevok na cestovné náklady zamestnancov. Ak áno, budú v nej uvedené podmienky, za akých máte na príspevok nárok.
  V každom prípade sa môžete informovať u zamestnávateľa, či takýto príspevok poskytuje a ako máte postupovať.

 155. Peter 4. septembra 2014

  Dobrý deň chcel by som sa opýtať či môže zamestnávatel siahnuť na moje osobné voľno napríklad tým že ma pošle cez moje osobné voľno na školenie?

 156. zuzanal 4. septembra 2014

  Peter, ak školenie potrebujete k svojej práci, je zrejme potrebné, aby ste ho absolvovali. Neuvádzate o aké školenie ide, predpokladám, že termíny školenia zamestnávateľ neovplyvní. Skúste sa so zamestnávateľom dohodnúť, že voľno si vyčerpáte inokedy. Ak by to nebolo možné, deň na školení by ste mali mať zaplatený, ako keby ste boli v práci.

 157. Katarina 8. septembra 2014

  Dobry den. Viem, ze sem moja otazka nepatri len si neviem rady kam a zakym sa mam obratit. Prosim vas teda o odpoved a radu. Moja mama uziva mestsky byt, chcela by som ho ja odkupit a abybol pisany na mna. Da sa to ked tam nemam trvale bydlisko? Alebo ho musi odkupit ona a potom to dat prepisat na mna? A kde sa to prepisuje? Bo byva s nou aj moj brat, no ked sa s mamou nieco stane tak on nema z coho platit najom. Ale keby sa to vsetko prepisalo na mna a dohodli by sme sa to predat mozem aj ked on tam ma trvale bydlisko? Prosim vam kam sa mam obratit? Dakujem Vam za radu.

 158. zuzana 9. septembra 2014

  Dobrý deň chcela by som sa spýtať či má zamestnávateľ právo právo donútiť ma pracovať počas sviatku ked¸pracujem na trojsmennú pracovnú dobu.Dakujem.

 159. zuzanal 9. septembra 2014

  Zuzana, neviem kde pracujete, ale pri trojsmennej prevádzke nevyhnutne vychádzajú smeny aj na sviatky, soboty a nedele. Predpokladám, že pri nástupe do zamestnania Vám bolo jasné, že sa pracuje každý deň. Ak do smeny nenastúpite, môže to zamestnávateľ považovať za porušenie pracovnej disciplíny.
  Tiež som bola zamestnaná v trojsmennej prevádzke. Služby nám vychádzali aj na Štedrý deň a iné sviatky. Vždy sme sa s kolegyňami dohodli na službách a striedali sme sa.

 160. Zdenka Kuceková 11. septembra 2014

  Napíšem komentár,ale nikto nevyrieši môj problém.Mám pracovnú zmluvu na plný uväzok.Pracujem ako opatrovateľka.Mám stredoškolské vzdelanie s maturitou,opatrovateľský kurz z Akadémie vzdelávania v rozsahu 220hodí,prax v Rakúsku i na Slovensku.Zamestnávateľ mi bez dohody so mnou znížil pracovný uväzok,menej odpracovaných hodín pri klientovi,takže moja mesačná mzda za august bola 99eur,no vteréne som ako keby som mala plný uväzok.
  Ako sa dožadovať svojich práv?

 161. zuzanal 12. septembra 2014

  ad Zdenka Kuceková. V tom, že za Vás nikto nevyrieši Váš problém, máte úplnú pravdu. Skúsim aspoň poradiť, čo by ste mohli urobiť. Pokiaľ Vám zamestnávateľ znížil pracovný úväzok, je to dodatok k pracovnej zmluve. Ten musí byť písomný a aj s Vašim podpisom. Ak ste ho podpísali, znamená to, že ste súhlasili. Ak nie, zamestnávateľ nedodržiava pracovnú zmluvu. Môžete podať žiadosť o prešetrenie, alebo sťažnosť na Inšpektorát práce. Túto možnosť by som volila ako poslednú v prípade, že nechcem meniť zamestnávateľa.
  Najjednoduchšie by bolo ísť za nadriadeným pracovníkom a vzniknutú situáciu skúste riešiť rozhovorom. Je pochopiteľné, že zo mzdy, ktorú ste uviedli, žiť nemôžete.

 162. Ladislav K. 22. septembra 2014

  Dobrý deň, chcem sa opýtať či ako študent denného štúdia na vysokej škole môžem podpísať pracovnú zmluvu na skrátený úväzok. Ak áno aké povinnosti mi potom z toho vyplývajú? Ďakujem

 163. zuzanal 22. septembra 2014

  Ladislav, pracovnú zmluvu podpísať určite môžete. Pokiaľ rodičia na Vás berú rodinné prídavky a uplatňujú si daňový bonus mali by pracovnú zmluvu predložiť zamestnávateľovi. Ten bude vedieť, či majú nárok na RP ďalej, alebo nie.Tiež by som sa informovala, napr. na Dopravnom podniku, či ste považovaný za študenta alebo zamestnanca.
  To sa týka pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. Pokiaľ by ste pracovali ako brigádnik, alebo na základe dohody o vykonaní práce nemalo by sa meniť nič.

 164. Zuzana 25. septembra 2014

  Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či má právo zamestnávateľ (presne zástupca riaditeľa, bez vedomia riaditeľa) zisťovať u ošetrujúceho lekára, kedy mu lekár plánuje ukončiť PN-ku.

 165. zuzanal 26. septembra 2014

  Zuzana, korektné to rozhodne nie je. Predpokladám, že lekár termín ukončenia PN neplánuje. Záleží to od zdravotného stavu pacienta. Nemyslím si, že by o predpokladanom ukončení informoval tretiu osobu, je viazaný lekárskym tajomstvom.

 166. Zuzana 29. septembra 2014

  Dobrý deň,
  Ďakujem. Práveže lekár informoval moju zástupkyňu. Nechcem ublížiť pani doktorke, iba som potrebovala poradiť, nakoľko to moja zástupkyňa urobila bez môjho vedomia a ja by som chcela z toho vyvodiť dôsledky.

 167. zuzanal 29. septembra 2014

  Zuzana, právne Vaša zástupkyňa nič neporušila. Lekárka podala informáciu v dobrej viere, verím, že jej ubližovať nechcete. Ste nadriadená svojej zástupkyni, skúsila by som zistiť, čo ju k tomu viedlo. Možno nezvláda Vašu funkciu a zvolila nešťastný spôsob ako zistiť, koľko ešte budete chorá. Rozhodne mala kontaktovať Vás. Z pracovno-právneho hľadiska ju sankcionovať nemáte ako. Môžete jej, ako podriadenej, znepríjemniť život v zamestnaní. Je na Vás zvážiť, či to stojí za to, ak je inak zodpovedná pracovníčka.

 168. annabarlokva 16. októbra 2014

  Dobrý deň,pracujem v zdravotníctve v 12hod.smenách.Chcem vedieť či dovoľuje zákon zamestnávateľovi poslať zamestnanca zo služby do ktorej ráno riadne nastúpil.Oddvôvodnené to je znížením stavu pacientov na oddelení.

 169. zuzanal 17. októbra 2014

  ad annabarlokva. Poslať Vás zo služby zamestnávateľ môže, ak sa vyskytne mimoriadna situácia. Podstatné je ako Vám neodpracovanú zmenu budú platiť. Ak si máte vziať dovolenku, to nie je riešenie. Mali by to platiť ako prestoj, t. j. 60% zo mzdy.
  Na oddelení určite niekto zostal, je otázne prečo poslali domov práve Vás. Zaujímalo by ma, ako budú riešiť to, že nebudete mať odpracovaný potrebný počet služieb v mesiaci.

 170. Monika 23. októbra 2014

  Ja sa chcem opytat cima zamestnanec pravo po odrobeni 4h na 30min prestavku a nalozit s nouako chce on nie ako chce zamestnavatel. Ďakujem kazda rada dobra.V pripade ze to tak je ako postupovat dalej pri obmedzovani ….

 171. Iveta Pavlikova 27. októbra 2014

  Dobry, chcem sa opytat manzel pracoval v jednej firme dva mesiace potom isiel na PN, na ktorej bol cely rok, z dovodu sikany na pracovisku. Nic nevyriesil s tou osobou, ktora mu to robila. Medzi tým mu dali vypoved, ale nedali stravne listky a nezaplatili dovolenku… ma narok na zaplatenie dovolenky? Dakujem

 172. Erika 20. novembra 2014

  Dobry den chcela by som sa Vas opytat ci ma zamestavatel pravo Vas pocas sviatkov nutit pracovat brigadne, aby usetril na plate a nemusel dat priplatok a ani stravny listok a ked odmietnete brigadu sa Vam vyhraza skratenym uväzkom a upozornovacim listom. Ma vôbec na nieco take pravo? Za odpoved vopred Dakujem

 173. zuzanal 22. novembra 2014

  Erika, právo na to nemá. U jedného zamestnávateľa nemôžete tú istú prácu vykonávať na hlavný pracovný pomer a zároveň na dohodu o vykonaní práce. Tu znova platí, kto chce biť, palicu si nájde. Ak s tým nebudete súhlasiť, nájde u každého nejaký nedostatok a budete mať v práci napätú situáciu. Pokiaľ budete súhlasiť s ním a odpracujete smeny ako brigádnici, bude vami manipulovať aj v budúcnosti. Je na Vás, ako sa rozhodnete. z

 174. MACA 23. novembra 2014

  zamestnavateľ mi nechce preplácať nadčasové hodiny vykonávané v sobotu a nedeľu,trvá iba na náhradnom voľne,kolko hodin odrobím,toľko hodín náhradné voľno,ako mam postupovat ked to chcem mat preplatená,dakujem

 175. zuzanal 25. novembra 2014

  Maci, jedno riešenie by bolo, odmietnuť nadčas v sobotu a nedeľu, ak Vám ho nezaplatí. Náhradné voľno je pre zamestnávateľa finančne výhodnejšie, nemusí platiť príplatky. Ak viacerí pracujete nadčas, pri prekročení určitého počtu hodín by musel žiadať o povolenie. Tomuto sa zrejme snaží vyhnúť. Pokiaľ máte v dochádzke aj soboty a nedele, môžete požiadať o prešetrenie Inšpektorát práce. Ako zareaguje zamestnávateľ, aj keď sa Vaše meno uvádzať nebude je ťažké odhadnúť vopred. z

 176. Balogová Alžbeta 30. novembra 2014

  Má právo zamestnávateľ dať náhradne odpracovať nariadenú nadčasvú prácu,ak ju zamestnanec odôvodnene neodpracoval, prípadne ho môže stíhať, napr. udeliťPPD-poruš.prac.disciplíny ?

 177. zuzanal 30. novembra 2014

  Balogová Alžbeta. Pokiaľ máte v pracovnej zmluve aj prácu nadčas a zamestnávateľ Vám nariadi nadčasovú prácu, mohol by neodpracovanie považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Nedá sa to považovať za náhradnú smenu, ale ako príkaz zamestnávateľa v súlade s pracovnou zmluvou. Ťažko by ste dokazovali, že je náhradná za tú ospravedlnenú.z

 178. Timea Bindasová 2. decembra 2014

  zamestnávateľ – riaditeľ školy – ma chce na týždeň ( a ešte zopár kolegov) poslať do zahraničia z dôvodu poznávania nových metód vo vyučovacom procese. Mne ako matke dvoch školopovinných detí to nevyhovuje ale on trvá na svojom názore že musím pracovne vycestovať. Má na to právo?

 179. Mária Marková 2. decembra 2014

  Zamestnávateľ – školstvo – nám nariadil, že ak potrebujem ísť k lekárovi, musím sa najprv jeho spýtať, či môžem ísť k lekárovi, či už s dieťaťom alebo sama. Má na to právo? Viem že mám povinnosť to oznámiť zamestnávateľovi, ale aby som si pýtala súhlas, to sa mi nezdá. Máme aj zakázané priniesť dva paragrafi za sebou v nasledujúcich dňoch, aj keby sa to týkalo – jeden deň idem k lekárovi s dieťaťom a druhý sama so sebou.Neuzná mi heden paragraf.

 180. lubomir 7. decembra 2014

  Dobry den.Chcem sa opytat co robit ak zamestnavatel sikanuje zamestnancov nevazi si ich a podobne.Alebo ak klesa na mzde no chcem podotnut,ze si vsetko plni tak ako ma proste zamestnanec nema ziaden pruser.Ja osobne robim nocne sobotu nedelu aj sviatok no moja mzda je 380eur v tom je uz aj priplatok.Robim sluzbu po 12 hodin.Mzdova ludom taji rozne zvyhodnenie pripadne odpracovane roky ludia cakaju aspon nejaku kvapku.Do slova privadzaju ludi na zobrotu.Alebo po rokoch sa ma ludom pridat na mzde pripadne aspon postupit o triedu no u nas sa nic take nedeje no na seba nezabudnu v kancelariach ludia maju odpor k praci citia sa ako v base nemame ani ziadnu odmenu ba ani vianocne proste nic.Zamestnavatel ziada viac prace a samozrejme aj tu odbornu co vlastne ani nemam robit no aj tak ju urobim sme rozpoctova organizacia DSS Batizovce ale tazko to ludia znasaju.Verte,ze ludom sa tazko pracuje komunikacia je zla odbiju vas raz dva.Atmosfera je husta.Hneva ma postup a jednanie vedenia.Takto trpia vsetci zamestnanci.

 181. zuzanal 10. decembra 2014

  Lubomír, chápem vašu nespokojnosť s prístupom vedenia. Ak vás odbíjajú, obráťte sa na nadriadený orgán. DSS má svojho zriaďovateľa. Jedným riešením by bola anonymná sťažnosť. Aj anonym sa musí prešetriť. Je možné, že zamestnávateľ nič neporušuje, nepíšete koľko smien odpracujete mesačne, aké máte pracovné zaradenie. Slušnosť a lojalita voči zamestnancom by mala byť samozrejmá, často to tak nie je. Ak by ste dali všetci výpoveď, čo nepredpokladám, možno by sa niečo pohlo. Žiaľbohu na vaše miesto čaká desať nezamestnaných. Držím palce, aby sa vám podarilo zlepšiť pracovné podmienky…z

 182. ludmila57 11. decembra 2014

  Dobry den.Chcem sa spytat ci maju pravo mi dat vypoved , pokial si svoju robotu robim riadne , len jeden problem mam zo svojim koordinatorom on vsak ma nechce aby som pracovala ,nakolko jeho praktiky su neriesitelne , jednoducho ten clovek nevie robit z ludmi same vyhrazky o prepusteni , Dakujem za odpoved

 183. zuzanal 11. decembra 2014

  ludmila57, zamestnávateľ môže dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu porušovania pracovnej disciplíny, za hrubé porušenie pracovnej disciplíny, z reorganizačných dôvodov, zrušenia prevádzky alebo jej časti.
  Pokiaľ si nerozumiete s priamym nadriadeným, možno by ste mohli požiadať o preloženie na iné pracovisko, ktoré má iného koordinátora. Zrejme ste si nesadli, čo sa medzi ľuďmi často stáva. Prajem všetko dobré, z

 184. kamila 27. decembra 2014

  ma sa clovek pravo napit sa vody ked je strasne smedny niekedy mam take suchoty ze sa mi az kruti hlava ale nesmiem moc odskakovat lebo som v robote a ani nemozem mat pri sebe vodu je to hrozne zacala som brigadovat v lidli a je to katastrofa clovek aby odpadol od smedu a na wc ani nehovorim to by mi trebalo plienky asi abo co no na wc mi ani tak netreba lebo cely den nic nepijem a som dehydrovana a zdravie si znicit nechcem co mam robit

 185. slniecko 5. januára 2015

  Dobrý deň.Chcem sa poinformovať ma právo zamestavatel dať podpisať doklad zamestnancovi o tom ked pride kontrola a da pokutu aby pokutu zaplatil zamestnanec?

 186. zuzanal 7. januára 2015

  ad slniečko. Vyjadrujete sa dosť nejasne. Zamestnávateľ Vám môže dať podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti a poučenie o dodržiavaní predpisov. Pri ich porušení a zistení kontrolou bude od Vás vyžadovať zaplatenie pokuty, ak ste ich evidentne porušili, alebo ste zodpovedná za finančné rozdiely.z

 187. anna 7. januára 2015

  Mam pravo na odchodne ak som pri poberani dochodku este pracovala 3roky ale uz som pracovny pomer skoncila?

 188. slniecko 11. januára 2015

  Pracujem na kratky a dlhy tyzden.Pri nastuje doprace nebola rec o hodinovej mzde ale o fixnom plate na mesiac.Ked som v praci tak pisem hodiny kolko som v robote.Koncom mesiaca sa to spocita.Moja otazka je maju sa spocitavat hodiny alebo nie?Ked su odpracovane hodiny naviac za mesiac naprikad 5 hodin viac ako ma byt tak to nemam vyhodene na oci ze chybaju hodiny ale ked chybaju hodiny tak uz je problem.Len suma na hodinu neni stanovena lebo chodim do prace na kratky a dlhy tyzden a mam kazdy mesiac rovnako na vyplatu lebo mam fixny plat

 189. Jaroslav 19. januára 2015

  chcem sa opytat mam zmluvu zo zamestnavatelom a v nej mam mzdove dojednanie v.3 stupni narocnosti prace 332e a odmenu od 160e a chcel bi som vediet aku mam hodinovu mzdu lebo pri vypocte nadcasov mi vychadza menej za hodinu ako za normalne odpracovane.Priklad mzda sa tvory 200e a 100e odmeny zo 150hodin tak mi vychadza 3e na hodinu ale ak mam nadcas ta sa pocita iba s 200e cize mi vychadza za pracu za nadcas menej nema sa to vypocitat od spolocneho zakladu dakujem za odpoved

 190. livia 21. januára 2015

  Dobrý deň,

  chcela by som sa Vás spýtať, v prípade že pracujem na základe “dohody o brigádnickej práci študenta” v jednom nemenovanom hypermarkete na pokladni a mam napísanú smenu(ktorú si vyberiem sama, na základe plánu smien vypracovaného vedúcou) napr. od 8:00 do 14:30 a vedúca ma na pokladňu zapne až o 10 (tj. 2 hodiny tam som a čakám zadarmo, kým bude dostatok zákazníkov). Je to normálne že čas od kedy by som už mala pracovať, nepracujem a čakám zadarmo kým niekto uzná za vhodne že je dosť ľudí, aby bolo zapnutých toľko pokladní (takouto metódou si šetria produktivitu) ?Dá sa voči niečomu takému niekde stažovať? Ďakujem za Vašu odpoveď.

 191. Jozef 5. februára 2015

  Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať – v decembri tohto roka musíme byť doma z dôvodu opravy zariadenia a tak si musíme už teraz nadrábať tie dni. Nadrábame ich počas sviatkov a víkendov. Má nato zamestnávatel právo? Sme druhá riziková skupina a ťahávame aj 9 dní v kuse bez volna. A ešte jedna otázka- zamestnávatel chce aby som počas sviatku prišiel do práce. Ak zrovna nemôžem musím si zobrať dovolenku ináč mi dá absenciu. Má nato právo aj keď som nepodpísal žiadný papier o práci cez sviatok alebo o nadčasoch. Ďakujem.

 192. Jozef 5. februára 2015

  Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať – v decembri tohto roka musíme byť doma z dôvodu opravy zariadenia a tak si musíme už teraz nadrábať tie dni. Nadrábame ich počas sviatkov a víkendov. Má nato zamestnávatel právo? Sme druhá riziková skupina a ťahávame aj 9 dní v kuse bez volna. A ešte jedna otázka- zamestnávatel chce aby som počas sviatku prišiel do práce. Ak zrovna nemôžem musím si zobrať dovolenku ináč mi dá absenciu. Má nato právo aj keď som nepodpísal žiadný papier o práci cez sviatok alebo o nadčasoch. Ďakujem.

 193. jkkl 20. februára 2015

  Ako sa brániť voči tomu, že zamestnávateľ napr. vysokoškolsky vzdelanému programátorovi dáva v pracovnej zmluve minimálnu mzdu a nejaký rozdiel aký si on určí mu dáva v hotovosti na ruku?

 194. Peta 20. februára 2015

  dobry den pracovala som v obchode s drogistickym tovarom kde som podpisala hmotnu zodpovednost preradili ma na inu filialku pred mojim nastupom sa nevykonavala inventura po 8 dnoch som dala vypoved tiez sa nevykonavala inventura ked som odchadzala po siestich mesiacoch mi prisiel postou papier ze sa vykonala invetura a bolo zistene manko ktore mam uhradit maju na to pravo ak som tam bola osem dni a ten zbytok som nemohla ovplyvnik kedze som tam uz nepracovala dakujem

 195. Miroslava 25. februára 2015

  Dobry den mozem poprosit o volno ak som v skusobnej dobe????dakujem

 196. Peter 27. februára 2015

  To čo píšete v časti výpoveď je zrkadlom kto medialne ovláda SK.Aké sú tu nadpráva zamestnanca nad právami zamestnávateľa?po 1/tu nie je normálny prac.trh,tu si jednoznačne diktuje pravidlá zamestnávateľ lebo je dopyt vyšší
  po2/systém agentúrnych zamestnancov je jasný dôkaz,kto ťahá za kratší koniec
  po3/na SK je normálne pracovať denne viac ako 9 hoid.OK kto chce sa realizovať nech robí pre mňa za mňa aj 12 hod.Ale nech nesekíruje iných ľudí,tam nech sa odbavuje na svojom decku alebo polovičke!
  Takže informujte objektívne a nie tendenčne!Howgh!

 197. Martina Mikleová 2. marca 2015

  Dobrý deň, chcem sa spýtať. Od 1.2.2015 som začala pracovať v jednej predajni (sieť drogerií).
  V tejto firme funguje zaškolovanie, resp. zapracovávanie 2 týždne, kde som riadne pracovala a robila veci tie isté ako riadny zamestnanec. Moja vedúca mi na konci mesiaca poslala schválenie plánovanej absencie dôvod zapracovávanie. Táto absencia sa vzťahuje na tie dva týždne. Majú právo mi tieto dva týždne nezaplatiť? V pracovnej zmluve sa o ničom takomto nepíše a nikdy mi to nikto neoznámil, že to takto bude. Aké mám práva?

 198. dagmar 4. marca 2015

  Dobry den.Prosim Vas o zhodnotenie mojej situacie.Moja napln prace daleko presahuje metodicke pokyny vydane ministerstvom skolstva.Pracujem ako skolnicka v ms 14rokov. .Prevadzka je od 6,00 do 16,30.Pracujem 8h (4,5h doobeda a 3,5h poobede).Pocet deti bol asi 50.Deti pribudali,budova sa prerabala pocas leta 3 roky po sebe. Pocas dovolenky som mala klucovu hotovost pre stavebnu firmu(bez akejkolvek nahrady).Po dokonceni sa priestory zväcsili asi 1,5 krat a pocet deti sa zdvojnasobil.Som na to sama bez zmeny pracovnej zmluvy a platu.

 199. Martina 7. marca 2015

  Chcem sa spýtať, má zamestnanec v trojsmennej prevádzke nárok odmietnuť nočné služby? Ako dôvod je zaradenie do programu na umelé oplodnenie…
  Pri predchádzajúcej žiadosti z tohto dôvodu jej bolo vyhovené a bola preradená do dvojsmennej prevádzky u toho istého zamestnávateľa, ale na inú časť oddelenia.
  S čím nie je spokojná a dožaduje sa preradenia späť, ale za podmienok, že naďalej nebude vykonávať nočnú prácu, ale trvá na službách denných cez víkend a na príplatku za smennosť.

 200. Emilly 9. marca 2015

  Dobrý deň.Pracujem na 4 smeny čo znamená,že mám robiť aj nočnú.Ale ja nočnú prácu nemôžem vykonávať.Ak by som podala výpoveď, tak mi môžu dať aj výpovednú lehotu alebo ma musia(môžu) prepustiť hneď?

 201. Vlasto 18. marca 2015

  Dobrý deň.Pracujem na obrábacom centre chcel by som sa opýtať či mi môže zamestnavateľ nariadiť zaškolenie iného zamestnanca? Nemal som žiadne odborné školenie ani certifikát o odbornom zaškolení.Prípadne môže zamestnavateľ postihovať ak odmietnem zaškolovanie?
  Ďakujem

 202. Vladimír Šváb 19. marca 2015

  chcel by som sa opýtať či je to podľa zákona možné aby jeden pracovník pracoval iba v druhej smene a to nasledovne jeden týždeň od 12:30 do 22:30 a druhý týždeň od 13:00 do 18:00 sobota nedeľa voľná a znova týždeň od 12:30 do 22:30 a ďalší týždeň 13:00 do 18:00.

  Ďakujem

 203. Monika 30. marca 2015

  Dobry den!Upratujem dvojpodlazny penzion+dve velke parkoviska a obrovske posedenie,vsetko patrí k penzionu.Som na to sama,takze robim “piatky-sviatky-vikendy” bez priplatkov.Mna by ale zaujimalo,aka velka plocha na upratovanie pripadne na jednu upratovacku,lebo moj zamestnavatel nechce pribrat ziadnu silu.Asi si mysli ze som robot.Dakujem!

 204. Miro Veselý 30. marca 2015

  Monika toto je vec skôr na poradu s právnikom. Ja, ako laik, si myslím, že práca sa asi nedá definovať v zmysle, čo už je veľa. Ak nestíhate, vždy sa dá spraviť nejaký rýchly prehľad prác ktoré musíte spraviť či sa zmestíte do pracovného času. No a ak by sa ukázalo že zamestnávateľ vás neprimerane chce preťažiť, tak niekedy je jednoduchšie poohliadnuť sa po inej práci než bojovať s niekým, kto chce prácu a nerád dáva plácu.

 205. Tamara 6. apríla 2015

  dobrý deň, bola som na PNke 10 dní a dva týždne po tom prisla zamnou veduca, že tú pnku si musím odrobiť. Najskor to bolo 30 hodín a o dva dni 60 hodín. Stretli ste sa stým niekto, že si treba PN spatne odpracovat???

 206. Tatiana 22. apríla 2015

  Dobrý deň chcela som sa opýtať na povinnosť zamestnanca počas dlhodobej PN oboznamovať zamestnávateľa s každou kontrolou u lekára, zvlášť, keď sa jedná o prvotné kontroly mimo bydliska a následné kontroly u obvodného lekára … pričom o postupe a liečebnom procese je informovaný aj obvodný lekár, posudkový lekár aj sociálna poisťovňa, nakoľko kontroly prebiehajú aj mimo miesta trvalého bydliska (operácia) …. a ešte prosím vysvetliť, kedy najneskôr má byť doručená prechodka z mesiaca na mesiac ku zamestnávateľovi. Ďakujem

 207. jozef 15. mája 2015

  Zdravím všetkých.Prečítal som takmer celé fórum ale nedozvedel som sa čo potrebujem.Bývalý kolega dostal od sociálky papier /keďže má isť do dôchodku /,že určitý čas zamestnania nemá zdokladovaný,čiže nemá zápočtový list.Je tu taký problém /samozrejme že sa to týka aj mňa lebo ten zápočet tiež nemám /,že sme tam v tom zamestnaní boli na dohodu .Takže sa spýtam má nám vystaviť zamestnávateľ zápočtový list.Ak nie tak ako to riešiť ,veď vlastne ako keby sme nikde nerobili.A ešte Ďalší problém nevieme či tá firma ešte existuje lebo sa nemôžeme nijako skontaktovať s majiteľom.Počul som že niekde v Blave je inštitút kde sa vedú všetky záznamy kde kto a kedy bolzamestnaný.Ak máme nárok na zápočtový list tak kam máme napísať? A teraz babo raď! S pozdravom Jozef

 208. rasťo 20. mája 2015

  zdravím, chcem sa spýtať ako to je s príplatkami za sviatok? pri odpracovanom dni vo sviatok mám nárok na mzdu za odpracovaných 12 hodín + 50% z hodinovej mzdy + 8 hodín za sviatok? som zamestnanec a.s., ďakujem

 209. Robert r 22. júna 2015

  Ak si chcem zobrať dovolenku, som povinný ja, ako zamestnanec zabespecit za seba náhradu svojimi kolegami?

 210. Jana 4. júla 2015

  Dobry den,

  dostala som nobu pracu a zamestnavatel odo mna vyzaduje podpisanie suhlasu na prekontrolovanie mojej pracovnej minulosti… v texte suhlasu sa pise, ze to bude zhrnat najma, nie vsak vylucne telefonicke kontaktovanie byvalych zamestnavatelov. Nemam s tym problem, len by som chcela vediet, ake vsetky informacie o mne bude moct moj buduci zamestnavatel zistit. Co ked zisti, ze ma niektory z mojich byvalych zamestnavatelov nenahlasil na Socialnej poistovni? Doteraz som pracovala len ako student-brigadnik a neviem, ci si vsetci moji zamestnavatelia plnili tieto povinnosti.

 211. Miro Veselý 4. júla 2015

  Jana či je všetko v poriadku viete rýchlo zistiť možno aj telefonicky na sociálnej poisťovni. Nie som právnik ale odhadoval by som, že zamestnávateľ má takú formulu v zmluve štandardne. Ak ju vôbec využíva, tak jediné, čo ho bude zaujímať je vaša pracovná minulosť, či boli spokojní s vašou produkciou.

 212. peter 6. júla 2015

  Dobry den, Ma peavo zamestnanec v cr na stravni listky

 213. Lýdia 7. augusta 2015

  ahoj, chcem sa spýtať, či môžem ísť na pracovnú cestu – školenie na 7 dní do iného mesta v rámci SR, keď nemám ešte ani pracovnú zmluvu, čo znamená, že zamestnávateľ za mna neplatí odvody zatiaľ… a v prípade, že sa niečo prihodí na pracovnej ceste, kto bude zodpovedný… Vždy som do zamestnania nastúpila spôsobom – podpis pracovnej zmluvy a následne školenia.Ďakujem

 214. Katarína 22. augusta 2015

  Dobrý deň. Pracujem v Nemeckej republike a mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú so slovenskou firmou. Domov chodím raz ročne. Chcela by som vedeť, či mám nárok na stravnú jednotku alebo na diéty. Chcem vedieť, či mám nárok na finančné vyrovnanie za stravu od firmy každý mesiac.
  Ďakujem za odpoveď.

 215. Alena 31. augusta 2015

  Dobrý deň, zamestnankyňa má pracovnú zmluvu na dobu určitú, na zastupovanie počas MD, bez skúšobnej doby. Pracuje v trojzmennej prevádzke, kde vznikajú nadčasy, ktoré si vyberali. Ukončila pracovný pomer v skúšobnej dobe (v zmluve ju uvedenú nemá), keď nedala možnosť zamestnávateľovi si nadčasy vyčerpať, vzniká mu povinnosť ich preplatiť?

 216. Maja 11. septembra 2015

  Dobrý deň, chcem sa spýtať,zamestnávateľ nám v práci dáva stravné lístky,vytlačené na podniku zo sumou 2,90 eur,ktoré nemôžem použiť nikde inde,len v našej predajni.v pokladni si síce odratávame sumu 3,15 eur,ale nemôžem si objednať teplú stravu za lístok,lebo nikde inde neplati,keďže sú to lístky akože,,,,v novom mesiaci dostaneme tie isté a dokola…

 217. Babinka 15. septembra 2015

  Dobrý deň.Pracujem v strážnej službe a Prosím o informáciu.Môžem mať 4krat po sebe službu?dve 12ky-denna a hneď nato dve 12kynočna…ďakujem.

 218. Bobo 30. septembra 2015

  Dobrý deň. Som ZŤP (55%) a pracujeme v chránenej dielni asi 10 mesiacov. Mesačne pracujeme cca 204 hodín a to 12 dni v kuse a potom 2 dni voľna. Pracujeme cez víkendy a aj cez sviatky. Nemáme žiadne prémie ani odmeny ani po mimo! Stravné lístky dostávame podľa toho ako je to v kalendári vyznačené na daný mesiac. Takže ak odpracujeme 26 dní tak dostaneme napríklad len 21 alebo 20 stravných lístkov. So zamestnávateľom sa nedá viesť žiaden rozhovor! Dostávame len minimálnu mzdu ako je to dané podľa zákona. Nechceme to riešiť podaním návrhu na kontrolu lebo sa všetci bojíme že nás prepustí a inú prácu si v našom regióne nenájdeme. Vieme že nás tým zneužíva a nevieme sa brániť. Prosíme Vás o pomoc! Ako by sme mali riešiť našu situáciu? Ďakujem.

 219. stastie3 17. októbra 2015

  Chcem sa spýtať povoľuje zakonik prace robiť nočnú a rannú smenu v jednom kuse? Chcem občas tak pracovať a kolegovia mi hovoria že nemôžem že to je v zákoníku práce. Ďakujem za odpoveď.

 220. adriana 24. októbra 2015

  dobry vecer ak pracujem 12 hodinovu smenu kratky a dlhy tyzden kolko sa mi strhne dovolenkz ya jeden den a kolko mam dostat stravnzch liskov ak mam odpracovanzch 190 hodin ale na paske mam 22 dni ale listky dostanem len tych 15 je to v poriadku dakujem

 221. peter feranský 22. novembra 2015

  Možem odmietnut pracovat na dve smeny v pripade že mam 7ročnu dceru a nemá sa kdo o nu v pripade poobednej smeny postarat? Priatelka robí 28 km od domova na4 smeny,ja som pracoval na jednu,no rozširuju vyrobu a nutia ma ist na dvojsmenku…,starych rodičov nemame pri sebe cca 25 km opačnym smerom ako priatelka pracuje..,
  dakujem za odpoved

 222. Miroslav 9. decembra 2015

  Dobrý deň, zamestnávateľ zmenil adresu firmy,ale firma ostala tam kde bola predtým,zmenu adresy,štatutára,dozornej rady sme sa dozvedeli z obchodného registra,ale zamestnancom to neoznámil,chcem sa spýtať, bude to mať vplyv na pracovné zmluvy,ktoré máme na dobu neurčitu?
  Ďakujem

 223. MF 9. decembra 2015

  Dobrý deň, pracujem pre českú firmu na Slovensku a mám na starosti celé naše územie. Pracujem aj nadčasy, čo je v zmluve uvedené, že v mzde sú prirátané aj nadčasy…Ďalej, mám základ a variabilnú zložku podľa obratov. Strava mi vyplácaná nie je, a žiaľ ani pri opakovanom riešení tejto situácie mi nebolo vyhovené, pretože šéf stravu zamestnancom neplatí…navýšil mi teda základ a odôvodnil, že v tom mám aj stravu…Je to v poriadku? Keď podľa zmluvy pracujem pre čr firmu, len na sk?ďakujem za odpoveď.

 224. fany 14. decembra 2015

  Zdravim,ked pracujem na prac.zmluvu a popri tejto praci si najdem druhu pracu na dohodu,som povinna to oznamit zamestnavatelovi u ktoreho pracujem na prac.zmluvu?Moze dostat za mna pokutu zo social.alebo zdrav.poistovni?Dakujem za odpoved

 225. veronika 10. januára 2016

  Dobrý večer, chcela by som sa spýtať,či má zamestnávateľ právo žiadať zamestnanca aby vo sviatok čo je zákonom dané mal prísť na nariadení nadčas. A ked sa nedostavil tak mu dal upozornenie a absenciu na ten deň.

  Ďakujem.

 226. Majo 13. januára 2016

  Dobry den, chcem sa spytat či mi može zamesnavatel zrušit lekarske vyšetrenie ked som mu ho nahlasil mesiac do predu.Dakujem

 227. Sisi 21. januára 2016

  Dobry den.Mam otazku,ja robim denne 17hodin.A velmi by ma zaujimalo ze preco nam zamestnavatel nezaobstarava do prace stravu alebo nam nedava stravne listky,tie som dostala asi 3x ale musela som ich odovzdat lebo veduci mi povedal ze patria jemu.A ja ani moja kolegyna nechapeme ze preco to tak je

 228. Sisi 21. januára 2016

  A este som zabudla napisat ze robime 2dni po 17hodin a 4 dni volna.

 229. Domi 2. marca 2016

  Dobrý chcem sa opytat, ked som zamestnana na dohodu je moja povinnost dat dôvod výpovede ?

 230. R 4. marca 2016

  Dobry vecer.pracuiem za aktyvacni Prispevok za 32h.a stalo sa mi vcera ze mna a inich pracujucich doslova buzerovali nutili nas robit Na cestach bez reflexcnich vestach.ked SME odmietli vikonat tu pracu Kordinatorka Nam vihrazali ze Nam nepotpisu dochacku a nedostaneme penaznu ciastku za celi mesiac.co stym urobyt

 231. Robo 15. marca 2016

  Dory den.Potrebujem poradit.Bol som so synom u lekara,a stravil som tam cely den.Telefon som zabudol doma,a nemal som ako oznamit nadriadenemu ze nepridem do prace.To bol piatok,a po vikende ked som prisiel do prace,som vysvetlil co sa stalo,a nemal som ako dat vediet,ale paragraf od lekara som mal.No nadriadeny mi povedal ze sa vyhovaram a chce mi dat karne lebo som neoznamil xo je so mnou,a hned nato vypoved.Co mam robit???

 232. Robo 15. marca 2016

  Dory den.Potrebujem poradit.Bol som so synom u lekara,a stravil som tam cely den.Telefon som zabudol doma,a nemal som ako oznamit nadriadenemu ze nepridem do prace.To bol piatok,a po vikende ked som prisiel do prace na poobednu,som vysvetlil co sa stalo,a nemal som ako dat vediet,ale paragraf od lekara som mal.No nadriadeny mi povedal ze sa vyhovaram a chce mi dat karne lebo som neoznamil xo je so mnou,a druhe karne zato ze som prisiel na poobednu smenu,a nikomu som to neoznamil.Pritom tyzdem dopredu som oznamil ze pridem na poobednu,a hned nato som mal pripravenu vypoved.Karne som nepodpisal,lebo clen zamestnaneckej rady mi poradil,ze ak som si vedomi ze som nic neporusil,tak nemam nic podpisovat.Co mam robit???

 233. miro 15. marca 2016

  Robo to je ťažko povedať kde je chyba. Možno zamestnávateľ je veľmi prísny potom by stálo za úvahu ísť inde. No možné je aj to, že ak nechodíte do práce podľa nejakých pravidiel tak sa dá pochopiť že je zamestnávateľ naštvaný a možno sa vás chce zbaviť. potom by bolo asi lepšie ospravedlniť sa, požiadať o možnosť chybu napraviť a sekať dobrotu. ale opakujem, z diaľky sa to posúdiť nedá kde je chyba

 234. stefan 3. apríla 2016

  dobry den. chcem sa spyta ci moze zamestnavatel stiahnut pol hodiny preto ze mu dava stravu kedze mu poskytuje vraj polovicu stravy. ako to vlastne je ? ako zamestnancovi vraj nemusi dat ochranne prostriedky ako ani monterky a topanky. kde sa mozem obratit o radu a podobne ? dakujem.

 235. mrk 10. apríla 2016

  Dobrý chcem sa spýtať som zamestnaný viac ako rok ak pól ale cestovné mi agentúra ani raz nepreplatila a naposledy mi dala absenciu napriek tomu ze majster mi dal dovolenku na sviatky chcem vedieť ci mozem stym nieco spravyt ďakujem

 236. kiara 15. apríla 2016

  Dobrý deň,
  chcela by som sa opýtať, či má zamestnanec nárok na stravné lístky, ak je zamestnaný na projekt a v projekte nebolo schválené stravné lístky.

 237. jana.c 22. apríla 2016

  dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je to v súlade zo zákonom pracovať 13 dní po osem hodín za sebou

 238. Nika 8. mája 2016

  Dobrý deň, chcem sa spýtať či môžem zastúpiť dcéru v práci, keď pracuje na dohodu. Pracuje v dvoch zamestnaniach na dohodu. Niekedy, by som jej chcela pomôcť, nakoľko som na polovičnom invalid. dôchodku tak, že ju na pár hodín zastúpim v obchode. Bolo by to možné bez nahlásenia v soc. poisťovni?

 239. Ivka 6. júna 2016

  Dobrý deň, chcem sa opýtať,
  ak pracujem len na dohodu o pracovnej činnosti a zároveň som podpísala nejakú internú smernicu, vzťahujú sa na mňa sankcie z nej vyplývajúce? Nakoľko mám vedomosť, že pri dohode nejde o pracovnoprávny vzťah. Ďakujem.

 240. klokanjack 21. júna 2016

  Dobry den, rada by som sa informovala.
  Nasla som si brigadu v istej restauracii. Prvy krat som sa prisla zaucit 2.juna a bola som tam od 10:00 do 23:00, cize som odpracovala 13 hodin a mala som aj nejaky tringelt, ktory mi druha casnicka odlozila. V ten isty den som podpisovala aj dohodu. Sef (prevadzkar) mi v ten den povedal, ze nas je viac brigadnicok a ze nam potrebuje este vypisat smeny, podla ktorych potom budeme pracovat. Proste mi to podal takym sposobom, ze ano som prijata a s pracovnym casom ma oboznami dodatocne. Cely dalsi tyzden sa neozval, tak som sa mu po tyzdni ozvala sama. Povedal mi, ze si este potrebuje odskusat par brigadnicok, lebo je nas vraj 9 a on potrebuje len 4 a ze do konca tyzdna to uzavrie a da vediet. Dalsi tyzden je uz ale zasa prec a zasa sa mi nikto uz 9 dni neozyva. Osobne uz zaujem o tuto brigadu nemam, cakanim som stratila skoro cely mesiac a ich pristup sa mi vobec nepaci. Snazim sa vybavit si nieco ine. Odrobila som tam ale tych 13 hodin + tringelt a rada by som za to od nich dostala peniaze. Mozem sa mu teda ozvat s tym, ze u nich brigadovat uz nechcem (resp. ocividne uz nemaju zaujem ani oni) ale chcem dostat svoje peniaze?

 241. Daniel 6. júla 2016

  Dobrý deň,chcel by som vedieť,či som povinný nosiť pracovný odev(montérky)aj keď moja práca nie je taká aby som sa ušpinil….Ďakujem

 242. Viera 31. júla 2016

  Mám pracovnú zmluvu na 1/2 úväzok zárobok 205 pracovala som 265-290 hod mesačne za 795€ stoho -130€ ubytovanie a bez stravných lístkov ale faktúra bola uhradená z265hod suma 1325€ zamestnávateľovi agentúry pracovala som tak jeden rok kým sa mi dostala faktúra ktorá bola odoslaná zamestnávateľovi agentúry.Kde mám poslať sťažnosť.

 243. Anna Gaserakova 5. augusta 2016

  Prosim vas o radu manzeel odisiel z prace sice mu to povedal zo dňa na deň a zamestnávateľ mu nechce vyplatit mzdu a sa mu vyhráža že mu da zaplatit fakturu lebo bol zamestnaný v Rakusku alecez Sl.zamestnávateľa za prac povolenie ma pravo mu nevyplatit mzdu?prosim o radu.

 244. Bea 23. augusta 2016

  Chcela by som sa opytat ked je niekto na predajni veduci musi to mat aj v zmluve uvedene ? Dakujem

 245. lajgutova 31. augusta 2016

  Dobrý deň chcem sa opýtať , priatel je na polovičnej pracovnej zmluve na ktorej ma uvedele ze kazdy mesiac dostava 180 e. teraz je na pn od vcera a dneska dostal rozviazanie pracovnej zmluvy v nemenovanej firme s tym ze od zajtra bude v premenovanej firme je s tym nejaky problem? a kolko by asi mal dostat prispevok zo socialnej ak ma nato narok? dakujem za pomoc

 246. AF 3. novembra 2016

  Dorbý deň, chcem sa opýtať či mi može do vyplatnej pásky zamestnavateľ napisať že som čerpala 2 dni dovolenky aj ked som žiadnu nečerpala ani nepodpisovala ? čo potom …?

 247. Lucia Kubeník 4. novembra 2016

  dobry den prajem mam otazku, moj ocino pracoval na dobu určitu 7 rokov a stale mu ju majitelka firmy len predlžovala, hoci kedy ho odhlasila zo zdravotnej poistovne bez jeho vedomia!!! na dva tyždne bol odhlaseny potom ho zase prihlasila a tak stale dokola… teraz nastal problem v tom že išiel na PN aj jej ju poslal poštou, kedže sa snou neda spojit nijakým spôsobom, išiel sa informovat do zdr. poistovne a pani mu oznamila že je zase odhlaseny! preto sa pytam ako dalej ?? samozrejme vyplatu nevidel od augusta! DAKUJEM

 248. Ika 14. novembra 2016

  Dobrý deň, rada by som sa opýtala na to,ze či ma zamestnávateľ právo mi brať pracovné hodiny a dať ich kolegyni. Na začiatku tohto mesiaca som mala virózu a tak som prišla o dva pracovné dni. Medzi tým nam majiteľka poslala harmonogram na daný mesiac s tym ze ja mám len 10pracovnych dni a Kolegyna 15. Keď som sa na to majiteľky pytala povedala mi že keď to pisala nemohla vedieť že ja budem mať virózu a tak toto je na pevno. Na prevádzke sme dve a striedame sa dlhý a krátky tyzden. Platené sme len od trzby a ja len potrebujem vedieť ci ma šéfka vôbec na toto právo keď ja s tym nesúhlasím ale že sa musím prispôsobiť. Neviem ako mám toto riešiť. Ďakujem za odpoved.

 249. janka 14. novembra 2016

  Dobrý deň. Na pohovore v obchode s optikou mi povedali, že som prijatá do pracovného pomeru. V deň nástupu, teda dnes, som tam prišla so všetkými papiermi, čo mi kázali doniesť a povedali mi, že mi poslali včera čo bola nedeľa sms správu, že nie som prijatá pričom mne nič neprišlo a samozrejme už tam mali novú zamestnankyňu. Prosím Vás nejedná sa o nejaké porušenie ? predsa na pohovore mi povedali že ma prijímajú a zrazu že nie pričom ma o tom informovali ževraj sms ktorú som dostala ? Mám možnosť podať niekde stažnosť ?
  ďakujem za rady

 250. Anna Matušková 16. novembra 2016

  Dobrý deň
  Ešte koncom júna za zdravotných dôvodov druha (priateľa) som podala rozviazanie pracovného pomeru dohodou, a následne som nastúpila do inej práce na 40hod/mesiac. Predošlý zamestnávateľ mi ani doteraz neposlal rozviazanie pracovného pomeru, aj keď som to žiadal viackrát – potrebovala by som to odovzdať na ÚPSVR – dokonca ani na ich žiadosť zamestnávateľ nereagoval. Aký je ďalší postup – prosím o odpoveď – ďakujem.

 251. Jana 11. decembra 2016

  Dobry den, v lete som nastupila z rodicovskej naspat dok prace. Podmienkou bolo,ze kedze mam dieta do 3 rokov umoznia mi podla zakona,aby som nemusela pracovat poobede (raz do tyzdna vyjde na kazdeho na oddeleni vecerna sluzba od 13 do 21hod.).dohododa vsak nebola pisomna,ale ustna.medzicasom nastupil novy personalny riaditel,a kedze moja veduca nesuhlasi s tym,aby mi bol uznany tento ustupok,operuje s tym,ze mima dporucaa opatovny navrat na rodicovsku dovolenku do septembra 2017,kedy bude mat syn tri roky…ma to byt uz od januara,lenze ja mam svoju pracu rada,maly chodi do jasiel,kde sa mu paci…ako sa branit?bojim saa,ze akja odmietnem,daju mi vypoved,dakujem za radu

 252. peter 16. decembra 2016

  dobry vecer.viete mi poradit?ked robim na slovensku pracovnu zmluvu v nemecku ako opatrovatel,zamesnavatel musi mi zaplatit sviatok ked som v nemecku a pracujem?napriklad 1.6 kedy je sviatok 3 krala,ale ja robim v nemecku.dakujem,peter

 253. Rocky00711 9. januára 2017

  Robim 260 hod mesacne za 2.73 eur na hod.hrubom Na vyplatnej paske mam napisane len 170-182 hodin plus dva tri hodin nadcas. Co mozem stim robit ?

 254. martin 20. februára 2017

  Dobry den, chcem sa spytat ako to je s mínusovými hodinami ? Kolko ich mozem mat za mesiac kolko za 2 alebo 3 mesiace ? Je zamestnavatel nejak povinny aby nejak splnal fond pracovného casu ? Dakujem. Martin

 255. Viktória 13. marca 2017

  Dobry den chcem sa opytat taku vec.Pracujem uz temer 3roky v jednom zavode.Avsak od minuleho roka nam pan riaditel dal nejake zmeny.Cize pracujuci človek ma narok na PECKO od lekara(7so sebou,7s rodinym clenom),avsak nas oboznamil ze v pripade ze si clovek zoberie PECKO automaticky prichádza o prémie.Chcem sa teda opýtať ci ma nato právo alebo nie.Ďakujem

 256. julinka 16. marca 2017

  Prosím, ako mám postupovať, ked mi zamestnavatel nechce umoznit dokončit prace mzdovej a pers. uct z domu a z miesta pracoviska sa musime vystahovat nakolko je firma v platob neschop a ja este výpoved nemam a som ochotná dokonciť pracu aj z domu, ale nechcu suhlasit s touto podmienkou a pritom konci funkcnost internetu a všetky aplikácie programov sú na serveri prosim poradte
  dakujem za skoru odpoved

 257. Frantisek 22. marca 2017

  Dobry den chcem sa spytat nastupil som do SBS kde sme si museli kupit komplet oblecenie ma na to pravo majitel

 258. Alzbeta Feketeova 26. apríla 2017

  Zdravim.ja by som mala jednu otazku.zo zamestnania som isla na MD mam posledne 4 mesiace a mala by som stupit do zamestnania ale ta firma uz skrachoval kde som robila a neoboznamily mi to co teraz mam robit alebo aky krok by som mala robit ved po materskej neviem ist do prace mohly by ste mi poradit?dakujem.

 259. Martina 15. mája 2017

  Dobrý den. Chcem sa opytat ohladom prace pocas statnych sviatkov. Moja mama pracuje v DSS ako opatrovatelka. Dnes im riaditelka oznamila, ze ak budu v praci cez statne sveta budu mat priplatky. ale ak v praci nebudu a to znamena ak im nevychadza ani ich smena tak budu z vyplaty ukrateny.Je to vobec zakonne?
  Dakujem

 260. Reku 10. júna 2017

  Chcem sa spytat ak som nastupila do zamestnania 8.juna 2017 a do konca mesiaca nevynecham ani 1 den mam narok na dovhadzkovy bonus?

 261. Jozef 26. septembra 2017

  Dobrý deň,zamestnal som sa v jednej fabrike a to 20.9.2017. na dve zmeny-rannú a odpoludňajšiu a to na skušobnú dobu.Preto sa chcem spítať,keď mám dosť chorú manželku alebo sa musím starať o dieťa,môžem odmietnuť prácu v sobotu a pracovať len od pon-piatka.Vopred vám všetkým ďakujem.

 262. Peter 4. októbra 2017

  Dobrý deň prajem. Pracujem vo velkej firme s vela zamestnancami. Jeden kolega je chory a od neho sa postupne vsetci nakazili. Musím pracovať v jeho bezprostrednej blízkosti. Nechcem ochoriet, mam doma tehotnu manzelku a malú dcérku. Nechcem ohrozit ani svoje ani ich zdravie. Ake mam prava ? Co mozem ziadat?

 263. Eva 6. novembra 2018

  Dobry den,
  chcela by som sa opytat, ci ma zamestnavatel pravo strhnut mi z pracovneho casu 30 minut ked meskam 1 minutu do prace. Uvediem priklad moj pracovny cas je od 7.00hod do 15.30hod. Pridem 7.01 hod/ podotykam stane sa mi to mozno raz-dva krat do mesica/ a prichod mi zarata od 7.30 hod, musim teda pracovat do 16.00 hod. Ma na to pravo? / nemam problem ostat v praci 5 minut dlhsie / ale za 1 minutu odpracovat navyse 30 minut?

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: