Ako napísať profesijný životopis

Všetci veľmi dobre vieme, aký dôležitý je prvý dojem. Niekedy aj pár slov a očný kontakt rozhodne o budúcich sympatiách alebo antipatiách. Profesijný životopis je niečo podobné, pretože je prvým kontaktom medzi vami a potenciálnym zamestnávateľom. Profesijný životopis vás buď posunie vyššie, alebo pochová. Iná možnosť neexistuje. Preto by ste ho vo vlastnom záujme nemali podceniť.

Kto bude čítať váš profesijný životopis?

Nech sa už púšťate do písania akéhokoľvek textu, základom je mať reálnu predstavu o čitateľovi. Váš profesijný životopis bude čítať personalista, ktorý sa do svojej funkcie nedostal náhodou. Je to odborník a veľmi dobre pozná ľudí. Aj z najmenších detailov dokáže vytušiť, s kým má dočinenia. Jeho úlohou je vybrať pre firmu tých najschopnejších a najkvalifikovanejších ľudí. Veď od nich závisí úspech celého podniku.

Váš profesijný životopis má za úlohu presvedčiť personalistu, že ste ten pravý. Že ste človek, ktorého do svojho tímu potrebuje. Skôr ako začnete písať si premyslite, ktoré vlastnosti a schopnosti sú pre vašu budúcu pozíciu dôležité. Napríklad, ak sa uchádzate o pozíciu manažéra, asi bude vhodné spomenúť dobré komunikačné a organizačné schopnosti. Zíde sa aj odolnosť voči stresu , znalosť jazykov a podobne. Pre niekoho, kto hľadá osobného asistenta je dôležité nájsť spoľahlivého, pracovitého človeka. Diskrétnosť a usilovnosť sú tiež veľmi namieste. Slovom, profesijný životopis treba ušiť na mieru ľuďom, ktorí ho dostanú do rúk, a zároveň neklamať.

Ako má vyzerať profesijný životopis

Profesijný životopis od vás môžu požadovať v dvoch rôznych formách. Ako kontextový alebo štruktúrovaný.

Kontextový profesijný životopis

Kontextový profesijný životopis je členený do odsekov a písaný formou celých viet. Dáva viac priestoru na prezentáciu, ale môžete v ňom narobiť aj viac chýb.

Tento profesijný životopis píšte konkrétne, uvádzajte ucelené informácie, dodržujte formu. Do hlavičky uveďte názov „životopis“ a pod to vľavo nabok svoje celé meno. Nezabudnite na titul, adresu, jeden telefonický kontakt a e- mailovú adresu. Pozor! Je veľké faux pas uviesť terajší služobný mail.

Profesijný životopis ďalej pokračuje v jednoduchých obsažných vetách členených do odsekov asi takto:

1. Odsek profesijného životopisu: začnite jednoducho, napríklad:

Volám sa Slavomír Guľôčka, narodil som sa 1.1.1980 v Bánovciach nad Bebravou.

2. Odsek profesijného životopisu: stredná škola a maturita

Uveďte z čoho ste skladali skúšky. Nemusíte spomínať, ako ste ich zvládli. Pamätajte na dátumy. Každé svoje pôsobenie časovo ohraničte, ale píšte len roky. Mesiace a dni sú zbytočné.

3. Odsek profesijného životopisu: ďalšie štúdium

Spomeňte nielen ukončené štúdium, ale aj to, ktoré ešte trvá. /Ukončil som štúdium na Fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Získal som titul magistra a momentálne sa venujem doktoranskému štúdiu …/

4. Odsek profesijného životopisu: pracovné skúsenosti

Profesijný životopis tohto typu si vyžaduje chronologickú postupnosť. Začnite od prvého zamestnania a pokračujte k terajšiemu alebo poslednému. Uveďte zamestnávateľa, svoju pozíciu a náplň práce, aby personalista pochopil, čím ste prešli. Spomeňte všetky dôležité medzníky. Ak ste dosiahli výraznejší úspech, stručne ho uveďte. Myslí sa tým práca na dôležitých projektoch. U študentov a absolventov aj dobré umiestnenia na renomovaných súťažiach a olympiádach.

5. Odsek profesijného životopisu: jazykové znalosti, kurzy a skúsenosti v zahraničí

Je to už raz tak, znalosť jazykov je výrazná devíza. Profesijný životopis má odzrkadľovať, ktoré jazyky ovládate a na akej úrovni. Uveďte všetky svoje jazykové alebo iné kurzy, ktoré ste ukončili. Dokladujte ich certifikátom, diplomom alebo osvedčením.

6. Odsek profesijného životopisu: práca s PC a vodičský preukaz

Napíšte si len programy, ktoré naozaj ovládate, aby ste sa nedostali do trápnej situácie. Pri vodičskom preukaze napíšte, koľko ste toho približne najazdili.

7. Odsek profesijného životopisu: osobnostné predpoklady a vlastnosti

Buďte skromní a vecní, uveďte vlastnosti, ktoré sú dôležité pre vašu budúcu prácu. Cení sa precíznosť, pracovitosť, zodpovednosť, chuť učiť sa, pracovať v tíme …

8. Odsek profesijného životopisu: voľný čas

Napíšte stručne jednu alebo dve vety o tom, čím sa zaoberáte po práci. Nespomínajte nebezpečné záľuby ako sú extrémne športy a ani iné výstrednosti. Môžete sa stať nedôveryhodnými. Nepriznajte sa ani ku koníčkom, ktoré by mohli spôsobiť práceneschopnosť.