Komunikácia, prezentácia, vystupovanie

Práca od nás vyžaduje zodpovedať určitej sociálnej roli. Kto sa nezaradí do „radu“, bude vytŕčať. Je len málo tak dobrých, ktorí si toto vytŕčanie môžu dovoliť a nestratiť pri tom hlavu.

Čím vyššiu (a lepšie platenú) pozíciu zastávate, tým viac musíte dodržiavať určité nepísané štandardy, ktoré daná práca vyžaduje. V prvom rade je to konkrétne pracovné oblečenie, no nielen to. Aj správanie patrí k tomu, čo sa volá práca. Za rebéliu a provokovanie zvykne nasledovať trest – nepostupovanie v kariére, neúspech pri obchode.

V práci by sa človek mal chovať nenútene a primerane sebaisto. Často bude musieť „predať“ výsledky svojej práce. Niekedy práve na tom, ako sa dokážete prezentovať budete hodnotení, či sa vám práca vôbec darí.

Často to bude znamenať, aby ste sa postavili pred skupinu ľudí a prezentovali svoje výsledky, alebo návrhy. Mali by ste byť na takúto situáciu pripravení.

Ako motivovať kolegov na pracovisku

Už som písal, že motivovať niekoho je takmer nemožné. Spravidla platí, že motiváciu v sebe človek má, alebo nemá. V mnohom je tento stav závislý na stave neurotransmiterov v mozgu. Ak niekto necíti potrebu niečo skúšať, alebo robiť, nenapumpujete to doň.

Motiváciou sa často zaoberáme vtedy, keď sa nám niečo nechce. To sa týka najmä dlhodobých úloh. Cieľov, ktoré vyžadujú proaktívny prístup. Presuňme sa teraz na pracovisko.

Motivácia na pracovisku

U zamestnancov, je situácia trocha iná. Tí sú so zamestnávateľom dohodnutí. Budú vykonávať prácu a za to budú dostávať odmenu. Znie to logicky a malo by to fungovať. Zdá sa, že motivátorom sú peniaze. V praxi sa však ukazuje, že takto to nefunguje.

 • Peniaze môžu výraznejšie motivovať najmä pri manuálnej práci. Ak sa dohodnete s chlapmi, za koľko eur majú vykopať jamu, vykopú ju a nebudú veľmi skúmať, načo je dobrá.
 • Peniaze sú len čiastočnou motiváciou pri duševne náročnejšej práci. Môžete najať tím inžinierov, aby vám za odmenu navrhli stavbu. Ak však zistia, že ich návrh sa nebude nikdy realizovať, prestanú sa oň zaujímať.  Tí lepší vám z tímu odídu, aj keby ste platili kráľovsky.

Z týchto poznatkov potom môžete čerpať inšpiráciu, ako motivovať zamestnancov.

Zbytočná práca marí chuť pokračovať

Už dávnejšie psychológovia robili testy, ako budú ľudia pracovať. Ponúkli im určitú cenu za odvedenie práce. Skúmali, ako dlho vydrží pracovať človek, ktorý má pocit, že jeho práca má zmysel. Proti tomu porovnávali inú skupinu. Tá pracovala na rovnakom zadaní a za rovnaký peniaz. Rozdiel bol v tom, že akonáhle bola úloha splnená, výsledok výskumníci pred pracovníkom zničili a ani si prácu nepozreli. Zamestnaný tak videl, že jeho práca nemá zmysel, aj keď dostal zaplatené. Výkony druhej skupiny prudko klesali, zhruba na 60% výkonu prvej skupiny.

Z tohoto výskumu si vieme zobrať poučenie. Ak zamestnanec má pocit, že jeho práca nemá zmysel, začne to brutálne flákať a hlavne bude znechutený.

Práca bez znalosti výsledku

Najmä vo väčších firmách je bežné, že sa úloha rozdelí na menšie časti. Jednotliví zamestnanci potom majú za cieľ spraviť iba časť práce. Všimnite si, že ak ide o nejaký report, ktorého význam nie je veľmi jasný, nikomu sa do toho nechce.

Vždy, keď je to možné, postarajte sa o to, aby zamestnanci vedeli na čom pracujú. Aby mali pocit, že ich práca prispela k výsledku.

Nedostatočná spätná väzba vedenia

V dnešnom svete často vládne zmätok. Vedúci sú vyťažení a majú vážne úlohy. Neraz majú pocit, že nie je ich úlohou chodiť chváliť podriadených. To už skôr ich prídu spérovať za chyby a neporiadok. V tak nastavenej organizácii to s výkonom pôjde dolu vodou.

Zamestnanci si vytvoria opozíciu a na vedenie budú pozerať s opovrhnutím.

Nájdite spôsob, aby každému zamestnancovi aspoň priamy nadriadený pravidelne, alebo pri odovzdaní úloh, alebo v priebehu práce náhodne:

 1. Poďakoval za každú odovzdanú prácu.
 2. Uznal a ohodnotil jej kvalitu.
 3. Ocenil akýkoľvek osobný vklad zamestnanca. Napríklad ak je proaktívny, vedúci by to mal vedieť a dať zamestnancovi jasne vedieť, že si to všimol.
 4. Vyjadril uznanie a upozornil, že odvedená práca je zmysluplná a významná. Ideálne tak, aby zamestnanec vedel, že to čo spravil je užitočné.
 5. Ak sa dá, toto ocenenie by malo byť verejné. Vžite sa do myslenia zamestnanca. Ak by ho mali pochváliť, pred kým by mu to dobre padlo?

Viem, takéto body môžu v niektorých pozíciách vyznieť smiešne. Ale dá sa to spraviť aj v podobe jednej – dvoch viet. Napríklad ak vám zamestnanec odovzdá nejaký report a pripravil ho perfektne. Spravte to tak, že ho pred iným uznávaným nadriadeným, alebo pár kolegami na schôdzi oslovte. „Pán Novák, ďakujem vám za vypracovanie štvrťročného reportu. Pripravili ste ho perfektne. Všimol som si, že ste tam zapracovali aj dimenziu YXZ. Toto rozšírenie reportu ste vymysleli vy, myslíme si, že je to výborný nápad. Report už odišiel do tlače a v budúcom čísle firemného spravodaja pomôže ďalším kolegom pri plánovaní. Ešte raz vám ďakujem.“ Takýto minipríhovor sa dá povedať za 20 sekúnd. Ten, koho pochválite sa bude dobre cítiť. Ostatní budú vidieť, že vedenie si kvalitnú prácu vie všimnúť aj oceniť. Vytvoríte tak atmosféru zmysluplnej práce.

Nie je takéto oceňovanie ľudí manipulácia?

Je to manipulácia. Rovnako je manipulácia aj zamestnanecký pomer. Pomocou nástrojov (peňazí) ste zmanipulovali niekoho kto ich nemá, aby pre vás prišiel pracovať a opustil rodinu. Ak ho za to pochválite a vysvetlíte mu, že jeho práca nevyšla nazmar, bude z toho mať lepší pocit. Je to manipulácia pocitov. A je to manipulácia v ktorej vyhráva manipulátor aj manipulovaný.

Ako sa stať expertom

Pre váš kariérny postup bude priaznivé, ak sa stanete uznávaným expertom. Človekom, bez ktorého „to“ nejde, niekým, na koho sa ostatní obracajú s radami. Takýto post môžete dosiahnuť pomerne jednoducho. Mierite totiž do vôd, v ktorých loví málo rýb. Byť expertom totiž znamená okrem odborných znalostí aj schopnosť dobre komunikovať s druhými. Ak to zvládnete, vaša kariéra bude akcelerovať.

Odborné znalosti a kariéra

Tá menej náročná časť pre väčšinu ľudí je mať odborné znalosti. Menej náročná preto, že určité základy už máte zo školy a niečo ste nadobudli praxou. Viete teda vo vašom odbore dosť vecí, ste už expertom. Na kariéru to však zvyčajne nebude stačiť. To, čo viete vie asi každý na vašej úrovni vo vašom odbore. Prečo by sa mala vaša kariéra pohnúť, ak nie ste ničím výnimoční?

Takže teraz je čas na akúsi nadstavbu. Nájdite si denne čas a začnite študovať. Je celkom jedno ako to spravíte. Či už budete sledovať odbor cez internet, alebo čítať knihy. Môžete ich aj počúvať v aute. Digitalizovať knihu a previesť ju do audio formátu nie je problém. Aj keby ste čítali to, čo viete, je to výhoda. Tlačíte svoj mozog do určitej témy a cibríte sa. To neskôr zmení aj vašu kariéru.

Okrem kníh z vášho odboru však študujte aj príbuzné oblasti. To neraz môže byť dokonca dôležitejšie. Práve expert je človek, ktorý by mal vidieť veci v širších súvislostiach. Preto hľadajte, v akých sférach vašej práce sa prelínate s inými odbormi a tieto témy si doštudujte. Získate tak veľký nadhľad experta. Ak sa bude riešiť nejaká konkrétna úloha, môžu vám napadnúť súvislosti, ktoré iného nenapadli. Ak na to upozorníte, práve takými maličkosťami posuniete svoju kariéru. Ostatní si uvedomia, že váš názor býva presnejší, expertný.

Komunikačné znalosti a kariéra

Aj keď načítate tisíce kníh, je to zbytočné, ak sa bojíte komunikovať. Pre vašu kariéru teda je rozhodujúce aj to, ako sa dokážete predať.

 • Musíte vedieť kedykoľvek (vhodne) prehovoriť. Či už pred malou, alebo veľkou skupinou ľudí.
 • Vždy, keď sa dá, prehovorte. Na poradách, pri stretnutiach. Hovorte vždy k veci, vždy to musí byť radšej niečo povzbudivé, priateľské, konštruktívne. Tým si vás ostatní zapamätajú. To je dôležité aj pre kariéru.

Týmto spôsobom takpovediac vniknete do povedomia ostatných. Ak ste boli doteraz hanbliví, asi sa vám zdá nemožné zmeniť to. Ale verte tomu, že cvik robí zázraky. Začnite s malými krokmi. Ani vaša kariéra nenapreduje skokovo. Môžete sa prihlásiť na kurz komunikácie, alebo herectva. Potrebujete jednoducho dobre vystupovať pred druhými. To je veľká výhoda pre kariéru.

Staňte sa nepostrádateľní

Už ste splnili dve veci, ktoré môžu kariére pomôcť. Stali ste sa expertom a viete hovoriť na verejnosti. Tretia zložka je priateľskosť a otvorenosť. Musia byť vašim znakom. Ostatní musia cítiť, že sa na vás môžu obrátiť. Ako to spravíte je druhoradé. Môžete v práci príjemne jednať s ľuďmi a oni si to povedia. To dosiahnete tak, ak okrem toho, čo sa rieši pracovne vždy spomeniete aj niečo osobné a to priaznivé. Ignorujte veci čo sa vám nepáčia a hovorte o tom, čo uznávate. Vaša kariéra tým akceleruje. Ľudia sa totiž s vami budú cítiť v bezpečí a dobre.

Dobré je myslieť na princíp aktualizácie. Ak chcete v kariére posun, sledujte si komunikáciu. Oslovil vás kolega z iného oddelenia a radil sa o niečom? Zavolajte mu o pár dní a spýtajte sa ho, ako sa mu darí a či mu rada pomohla.

Tým sa pripomeniete. Ak ste radou pomohli, možno o tom ten človek porozpráva svojmu kolegovi. „Mal som problém, expert mi poradil a pomohlo. Dokonca sa potom ešte zaujímal, či to funguje“. Tak sa o vás bude šíriť zvesť ako o človeku, ktorý je prístupný a vie riešiť problémy. To je niečo, čo by malo vašu kariéru rýchlo zlepšovať. No a ak nie, tak platí to, čo som písal v inom článku o kariére – choďte pracovať do inej firmy. Vo firmách, kde sa kariéra robí po protekcii a cez posteľ nechajte robiť tých, ktorým taký režim vyhovuje.

Vašej kariére totiž nepomôže, ak sa rozdáte v pomoci kolegom a firme bez toho, že by ste to mali kompenzované rastúcim platom a primeraným kariérnym rastom.

Prečo je tak veľa šéfov – blbcov?

Poznáte ho. Je šéf. Je tam už dávno. Je neschopný. Jeho šéf je tiež priemer. Ako je možné, že v mnohých firmách sa hromadia v riadiacich funkciách priemerní a neschopní? Je to zákon.

Ak sa zaujímate o otázky spojené s kariérou, iste vám neuniklo meno Cyril Northcote Parkinson. Formuloval viacero zákonov, ktoré platia dodnes. Hovoria o tom, ako zákonitý je rast byrokracie a upevňovanie štruktúr neschopných. Laurence J. Peter a Raymond Hull začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia formulovali ďalší zákon a to

Zákon o nekompetentnosti

Iste ste už počuli tie príbehy o tom, ako sa poštový poslíček snažil. Všimli si ho a postúpil postupne na pomocníka, riaditeľa a neskôr sa stal majiteľom celej firmy. Alebo ako sa niekto od umývania riadov vyšvihne až do pozície… Také príbehy sa v bežnom živote stávajú s pravdepodobnosťou výhry v bločkovej lotérii.

Niečo z toho princípu však poznáme v úradoch a mnohých firmách. Je to kariérny rast a povyšovanie. Predpokladá sa, že ak sa niekto osvedčil, ako pomocný pracovník, môžeme mu zveriť aj vážnejšie úlohy. Pokiaľ ich zvláda, jeho kariéra môže byť posunutá. Po vážnejších úlohách dostane na starosti niekoho, kto mu bude pomáhať. Postupne sa tak pracovník „prebíja“ v podnikovej hierarchii stále vyššie. A tak sa z manažéra stane senior manažér. Ak by aj prešiel do inej firmy, menej ako region menežéra už robiť asi nebude. Skôr s výhľadom na pozíciu country manager…

Tento kariérny postup je bežná vec a na prvý pohľad dáva zmysel. Na druhý pohľad však môže spôsobiť problémy.

Rast kariéry nepozná spiatočku

Je bežné očakávať povýšenie, ale len málokde sa stretneme s ponížením. A to je problém.

 1. Pomocník sa ukáže ako schopný a tak ho povýšia.
 2. Ako námestník sa ukáže ako schopný a tak ho povýšia.
 3. Ako riaditeľ však situáciu nezvláda. A tak ho – už nepovýšia.

Teraz sa vo firme nachádza šéf, ktorý na svoju funkciu nestačí. „Dole“ ho neposunie nikto ani párom volov. Ak sa ho firma oblúkom nezbaví, začne sa tento proces postupne opakovať.

 • V úradoch je to časté – na väčšine pozícií sú „zaseknutí“ ľudia, ktorí už svoje úlohy nestíhajú. Tam sa neschopnosť a nekompetentnosť ťažko kontroluje. Nevýkonnosť úradu úradníkom vyhovuje – je to ideálne prostredie pre korupciu a leháro.
 • Vo firmách podobná situácia môže zapríčiniť krach. Väčšie podniky môžu neschopných a ich škody dotovať z inej divízie.

Neschopný šéf v štruktúre vždy škodí

Nekompetentný vedúci spravidla cíti, že v danej práci sa nevyzná. V takom prípade bude postupne čistiť kolektív – ako každý šéf. Nekompetentný však bude prijímať seberovných, alebo radšej slabých podriadených. Taktiež sa pokúsi zbaviť sa najlepších pracovníkov – obáva sa totiž, že by mohli odhaliť jeho nemohúcnosť. Tak sa v organizácii pomaly šíri priemernosť.

Ak máte pocit, že vo vašej firme sa šíri „peterov princíp“, rozhliadnite sa, či nemáte v okolí aj lepšie pracovné ponuky. Ryba totiž smrdí od hlavy. No a ak má v hlave prázdno, ďaleko nedopláva.