Ako sa hľadá práca

Či už ste absolvent alebo túžite po zmene, hľadanie práce je náročná a trochu stresujúca záležitosť. S úsmevom sa dá povedať a vážne myslieť: hľadanie práce je práca.

V prvom rade je potrebné rozhodnúť sa pre konkrétnu oblasť, ktorej sa chcete venovať. Vaše rozhodnutie by pritom malo vychádzať z vašich priorít, záujmov, ale tiež vzdelania a doterajšej praxe, potom je veľká šanca, že nová práca sa vám vydarí.

Spôsoby, akými sa môžete dostať k práci snov sú nasledovné:

  • inzertné časopisy (lokálne, regionálne alebo celoslovenské)
  • internetové stránky s pracovnými ponukami (stačí zadať do vyhľadávača „ponuka práce“)
  • personálne agentúry
  • zaslanie životopisu konkrétnemu zamestnávateľovi – pokiaľ presne viete pre koho a v akej pozícii chcete pracovať.
  • vlastné kontakty alebo kontakty vašich známych

Asi tušíte, že každý zo spôsobov, akými sa práca dá získať má svoje výhody i nevýhody. Asi každý vám na otázku „ako sa hľadá práca“ odpovie s kamennou tvárou: najlepšie, ak si práca nájde vás. Čím ste vo svojom odbore lepší, tým pravdepodobnejšie za vami príde niekto, kto vám bude chcieť ponúknuť ponúknuť zamestnanie. No a v tej chvíli ste na koni – ste to vy, kto si určí podmienky.

Preto je vhodné pracovať vždy naplno. Aby o vás šiel „chýr“.

Aj keď v zamestnaneckom pomere, človek má pocit, že nájsť si prácu je otázka pre pracovný úrad alebo personálnu agentúru, nemusí to platiť celkom vždy.

Práca totiž môže byť dobrá aj horšia. Samozrejme každý z nás by chcel mať prácu, čo najlepšiu, to znamená dobre finančne ohodnotenú, príjemnú, zaujímavú, ideálne priam zábavnú. Málokomu sa však takéto pracovné miesto aj pošťastí nájsť.

Pri hľadaní práce sa dostanete do podobnej situácie v akej sa nachádzajú firmy a výrobcovia. Kľúčovým slovom je tu konkurencia. Aj na trhu pracovných miest je konkurencia aj keď ju možno nevidieť tak jasne. Konkurencia v tomto prípade znamená, že sa uchádzate o miesto, o ktorej sa uchádzajú aj iní. Kto bude nakoniec vybratý? To je otázka, na ktorú chcete počuť odpoveď.

A práve tu vám môže pomôcť stratégia. Ak vás zaujíma práca, o ktorú má záujem aj veľa iných ľudí, položte si otázku, či si v takom prípade nechcete hľadať trocha lepšiu prácu. Nemáte na viac? Práca, o ktorú má záujem veľa ľudí, je totiž konkurenčne pre vás nevýhodná. Čím viac ľudí, také pracovné miesto chce dosiahnuť, tým menšiu šancu máte, že budete vybraný práve vy.

To na prvý pohľad vyzerá dosť beznádejne. Chcete zaujímavú prácu a vyzerá to, že sa k nej nedostanete tak ľahko. Priveľa ľudí sa snaží bojovať o rovnaké pracovné miesto. Uvážte, či vo vašom prípade nebude lepšou stratégiou, ak vás prestane zaujímať práca, o ktorej ste uvažovali. Možno lepšia práca pre vás bude celkom iná.

Príklad. V bežnej firme je potreba priemerných pracovných miest pomerne vysoká. Voľných priemerných ľudí je na pracovnom trhu vždy viac než dostatok. Ak ste priemerní nemôžete očakávať, že získate priemerné miesto ľahko, pretože podobných ako ste vy, je všade hojnosť.

A preto rafinovanou stratégiou môže byť postup, že práve vy sa pokúsiť stať sa nadpriemerným. Možno namietnete, že je to ťažké. No iste. Ak chcete byť nadpriemerní, nemôžete sa porovnávať s priemernými. Musíte sa aj nadpriemerne snažiť.

Viem, stať sa nadpriemerným nie je vec, ktorá sa dá riešiť zo dňa na deň. Ale ak na pracovnú pozíciu strednej triedy sa hlásia desiatky ľudí, na pozíciu vyššej úrovne sa hlási málokto. Urobte všetko preto, aby ste to boli práve vy, o koho bude mať zamestnávateľ najväčší záujem.

Najväčší záujem je o pracovné pozície manažérov, lídrov, stratégov, ľudí, ktorí sú schopní pracovať s ľuďmi, špičkových odborníkov na najrôznejšie pozície. Inými slovami, sú to všetko ľudia s nadpriemernými vlastnosťami.

Samozrejme, ak vás zaujíma nadpriemerná práca aj vy sami budete musieť podať nadpriemerné výsledky. A aby to fungovalo, nadpriemerne sa budete musieť začať správať oveľa skôr ako vo chvíli kedy vás začne zaujímať práca. Často to znamená domáce štúdium, kvalifikačné a rekvalifikačné kurzy a iné nie práve populárne formy trávenia voľného času. Navyše často treba za rôzne kurzy aj tvrdo zacvakať…

Ak chcete dostať miesto, na ktoré nemá šancu dostať sa väčšina ľudí, musíte sa v prvom rade začať správať inak ako väčšina ľudí. Dokonca by ste sa mali prestať stretávať s ľuďmi, ktorí sú v pracovnej pozícii o akú záujem nemáte.

Nadpriemerný výkon podáte len v prípade, že nebudete svojím okolím odrádzaní od námahy. Skúste sa pozrieť na to, ako žije väčšina ľudí. Potom si premyslite, či táto väčšina ľudí je šťastná a spokojná vo svojich životoch. Pravdepodobne zistíte, že väčšina ľudí má pracovné miesto, ktoré im nevyhovuje, sústavne narážajú na finančné problémy a práca je pre nich len nutným zlom.

Čo títo ľudia robia? Ako trávia život? Akonáhle práca skončí idú domov, venujú sa zábave, alkoholu, večierkom, alebo sledovaniu televízie, či inej pasívnej zábave. Obávam sa, že ak nechcete skončiť ako väčšina, nemali by ste sa týmto spôsobom vôbec správať. To je značne nepohodlná záležitosť.

Celý náš život je doslova nasmerovaný na to, aby sme sa správali pasívne. Televízie lákajú rôznymi reláciami, aby sme sa posadili pred obrazovku a nechali na seba pôsobiť reklamu. Oni sa tým totiž živia a vedia ako na to. Spasivizujú vás a vytvoria vám svet produktov, spôsobia, že začnete chcieť kupovať. Stanete sa pasívnym konzumentom.

Chcete dosiahnuť viac, než iní? Musíte vypnúť všetky zdroje zábavy a míňače času, ktoré bežne používa neúspešný človek. Teda človek, ktorý nežije tak ako by ste chceli žiť vy.

Je dobré myslieť na to, že ak sa chcete stať odborníkom vôbec to nemusí znamenať štúdium na niekoľkých školách a desiatky rokov praxe a samoštúdia. Stať sa odborníkom znamená vedieť o niečo viac ako väčšina ľudí. Viem možno to znie trošku expresívne, ale poviem to na príklade.

Ak si prečítate návod od programu Microsoft Windows a knihu o Microsoft Office, stanete sa odborníkom na tieto produkty. Inými slovami stanete sa expertom na tieto programy. Neveríte mi? Spýtajte sa bežného používateľa počítača na nejakú bežnú banálnu operáciu. Ako konkrétne urobiť niektoré súborové operácie, ako pracovať v textovom editore so štýlmi, ako vytvoriť v Exceli graf. Veľmi málo ľudí bude vedieť odpovedať na takéto bežné otázky. No vy, ak ste si ich prezreli v návode na použite, na tieto otázky odpovedať viete, dokonca možno poznáte rôzne postupy, ktoré by viedli k výsledku, ktorý potrebujete. Tým pádom ste expertom na danú oblasť. V porovnaní s väčšinou ľudí.

Viem je absurdné považovať sa za experta iba po prečítaní návodu na použitie. Samozrejme, že sa nestávate v skutočnosti žiadnym super expertom. Ale doba je taká, že ľudia si nedajú čas s prečítaním návodu na použitie takmer ničoho. (Nečítajú ani zmluvy o pôžičkách, neuvažujú o ničom.) A potom strácajú veľa času tým, že sa snažia bojovať s ovládaním výrobku, alebo zariadenia, v ktorom sa vôbec nevyznajú.

V takomto prostredí sa potom za experta dá označiť aj človek, ktorý vie naozaj len o málo viac. Jednooký medzi slepými kráľom.

Podobným spôsobom sa môžete stať expertom aj v mnohých oblastiach svojej pracovnej kariéry. To čo vedia všetci stačí tromfnúť o niečo väčšou informovanosťou a budete expertom, o ktorého bude záujem. Ak sa ukáže, že sa vyznáte v niečom, v čom sa nevyznajú ostatní ľudia, vás za to radi zaplatia ako experta. Ak sa to nestane choďte inde. Je mnoho firiem, v ktorých si vážia ak na pracovné miesto príde niekto kto sa v práci naozaj vyzná.

Takže vráťme sa k otázke ako sa hľadá práca: hľadajte, z akej pozície chcete prácu začať hľadať. Nech si práca hľadá vás.

Pred uzavretím pracovnej zmluvy

Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť budúceho zamestnanca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

Všetky tieto náležitosti si zamestnávateľ a zamestnanec vzájomne dohodnú. Za účelom uzavretia pracovnej zmluvy ste ako budúci zamestnanec oprávnený vyžadovať akékoľvek relevantné informácie o pracovnom pomere, do ktorého sa chystáte vstúpiť. To isté právo má aj váš budúci zamestnávateľ, avšak v jeho prípade pozná zákonník práce určité obmedzenia.

Zamestnávateľ nesmie od vás vyžadovať informácie o tehotenstve, o rodinných pomeroch, o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa bezúhonnosť osobitne vyžaduje a o politickej, odborovej a náboženskej príslušnosti. V prípade, ak tento zákaz zamestnávateľ poruší, a vy to budete napríklad pomocou svedkov schopný dokázať, máte právo na peňažnú náhradu, ktorej výšku určí príslušný súd.

Čo sa týka zamestnanca, ten má ale povinnosť informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, v prípade ak sa jedná o mladistvého.

Pri prijímaní do zamestnania sa zamestnávateľ musí riadiť zásadou rovnakého zaobchádzania, ktoré sa pri prijímaní do práce zaručuje.

Voľné pracovné miesta – aké sú?

Hľadáte pracovné miesto, ktoré je práve voľné? Je to najjednoduchšia stratégia. Inými slovami snaha loviť na istotu.

Je to podobné, ako keby nejaká žena dala inzerát som „voľná, hľadám nejakého chlapa“. Je veľmi pravdepodobné, že by v priebehu pár hodín dostala pár sto odpovedí od voľných chlapov, ktorí by právom očakávali, že táto žena nebude robiť žiadne ťažkosti, alebo drahoty. Chce predsa chlapa, tu som. Otázka však znie, či sa takto dá zohnať aj naozaj kvalitný partner. Podobne je to s voľnými pracovnými miestami.

Voľné pracovné miesta sú. Otázka znie, prečo sú voľné a ešte dôležitejšia otázka znie, či práve vy hľadáte tento typ pracovného miesta. Z logiky veci totiž vyplýva, že dobré pracovné miesto voľné nebýva. Rovnako tak ani pracovníci, ak sú schopní, nebývajú príliš voľní.

Proste tieto dve veci k sebe akosi nejdú. Voľné pracovné miesta, sú vo väčšine prípadov pre stredne alebo ešte menej kvalifikovaných ľudí, ktorí pracujú len priemerne. Je to logické. Keby sa jednalo o dobré pracovné miesto, na ktorom sa oplatí robiť, veľmi dlho voľné nebude.

A preto je výhodné uvažovať o tom, či sa vám oplatí, hľadať voľné pracovné miesta. Ak totiž prídete niekam uchádzať sa o zamestnanie na inzerát typu: „máme voľné pracovné miesta“, ťaháte za kratší povraz. Prídete na miesto, ktoré pravdepodobne nebude príliš lukratívne a budú vás síce potrebovať, no budete nahraditeľní.

Podobne je dobré zamyslieť sa, čo vy môžete urobiť preto, aby ste neboli odkázaní, na voľné pracovné miesta. Ideálne je, ak by sa podarilo pre vás vytvoriť nové pracovné miesto, nie voľné pracovné miesto.

A tu prichádza do hry vzdelávanie. Ak nechcete byť odkázaní, len na voľné pracovné miesta, mali by ste bojovať o to, aby ste na trhu práce mali čo najvyššiu hodnotu. Je možné, že vaša kvalifikácia umožňuje len nižšie kvalifikovanú prácu, napríklad čašník, výčapník, nosič a podobne. Pokúste sa zmeniť tento stav následným štúdiom. Oplatí sa to.

Voľné pracovné miesta totiž neznamenajú veľký zisk, tak ako sa to možno niekedy zdá. Áno získate prácu, iste získate aj plácu. Avšak otázka znie, či peniaze, ktoré na takomto pracovnom mieste dostanete stoja naozaj za stratený čas.

Plocha života akokoľvek zdĺhavá sa môže javiť, je vlastne pomerne krátka. Ak pracujete za nízku mzdu, pravdepodobne na to neskôr doplatíte aj pri penzii.

Viem, človek nerád v produktívnom veku, nerád uvažuje o penzijnom zaradení, ale je dobré myslieť na to, čím skôr. Preto sa vám oplatí okrem ponuky voľných pracovných miest, zaoberať sa vo svojej hlave aj vzdelaním, aby ste si zlepšovali svoju kvalifikáciu, aspoň trochu.

Čo by som chcel robiť?

Mnoho ľudí by rado robilo úplne inú prácu ako robí dnes. Žiaľ často je tento ich sen naozaj iba snom.

A pritom ich od realizácie sna na skutočnosť môže deliť len pár rokov. Ako príklad zoberme osobu, ktorá pracuje v ťažkej, málo kvalifikovanej práci poštového doručovateľa. Rád by pracoval vo vlastnej firme, napríklad ako osobný tréner. Taká vízia je pre túto osobu atraktívna, znamenala by zmenu pracovného zaradenia o niekoľko stupienkov vyššie, lepší by bol aj príjem a aj pracovná doba by plynula ľahšie, pri vykonávaní povinnosti, ktoré ho bavia.

Tento sen už v sebe nosí niekoľko rokov a to je aj všetko. Nikdy ho však nenapadlo preto niečo urobiť. Netrúfol si, považoval svoj sen za sen – za nereálnu túžbu. Pritom stačí postaviť si stratégiu. Chcel by som byť osobným trénerom? Mám internet tak zistím, aké predpoklady má mať osobný tréner. Aký typ školenia alebo kurzu je potrebné absolvovať, či je potrebné mať nejaký certifikát a podobne.

Po zistení týchto náležitostí nasleduje pravdepodobne šok. Zistíte, že stať sa osobným trénerom, je pomerne jednoduchá záležitosť. Stačí si prečítať nejakú tú literatúru, absolvovať pár kurzov. A z nereálneho sna sa zrazu začína tvoriť reálny program.

Môžete začať študovať, kúpite si knihy, začnete sa dovzdelávať, stretávajte sa s ľuďmi, ktorí už robia okolo posilňovní. Zaujímajte sa o to, či by ste aj v stave nie úplnej kvalifikácie, nemohli nastúpiť v niektorej posilňovni ako pomoc, a podobne. Dôležité je začať ísť za tým čo chceme.

Toto je asi veľmi základný kameň úrazu u mnohých ľudí. Majú svoj sen, o ktorom snívajú chvíľu pred zaspatím. Radi by boli niečím, čím nie sú, a zdá sa im úplne nedostupné a nereálne, aby sa tým niečím stali. Pritom to často znamená, že by stačilo absolvovať pár mesiacov, či rokov (podľa náročnosti cieľa) nepohodlia a z nekvalifikovanej pracovnej sily sa môže časom vypracovať schopný podnikateľ, ktorý druhým dáva – prácu (!).

Je dobré ak sa budete snažiť myslieť spôsobom, ktorý končí otázkou, čo som preto čo chcem urobil dnes.

Napríklad chcete sa stať fotografom, ktorý sa živí fotografovaním svadieb. To znamená mať k dispozícii nejakú fototechniku, mať znalosti, vedieť si zohnať kšeft a podobné úlohy. Kým toto všetko nemáte bude sa vám zdať zámer byť fotografom na svadbách celkom nereálny.

Preto si položte otázku, chcem byť fotografom? Čo som preto spravil dnes? Možno zistíte, že odpoveď bude znieť nič. Ak ste preto nič nespravili, položte si otázku znova. Chcem sa stať fotografom? Ak áno, musím preto niečo robiť. Nestačí chcieť.

A preto pre to niečo urobte!

Kúpte si knihu, učte sa fotografovať, zariaďte si, aby ste mali fotografický aparát – nemusí to byť vždy hneď najprofesionálnejší model. Dôležite je, aby ste na sebe pracovali, pretože človek veľmi rád sníva sny, ktoré vyzerajú nedostupné, ale väčšina zamestnaní sa dá reálne dosiahnuť aj samoštúdiom.

Ak ste už starší o to viac je dôležité, aby ste sa vo svojom voľnom čase venovali štúdiu. Prídu mladí kvalifikovaní pracovníci, ktorí budú z trhu veľmi agresívne vytláčať všetkých starých, smerom ku manuálnejším a podradnejším prácam.