Multi level marketing (MLM)

Je možné, že ste už o multi level marketingu všeličo počuli.

 • Že je to podvod.
 • Že je to nelegálny obchod.
 • Že je to pyramídová hra.
 • Že je to sekta.
 • Že je to vymývanie mozgov a manipulácia.

Tieto názory sú rozšírené. No nie sú pravdivé. je obchodovanie s produktmi, alebo službami. Tak, ako všade, aj v tejto oblasti sa môžete stretnúť so serióznymi firmami, ktoré už desiatky rokov prosperujú na svetovom trhu. A nájdu sa aj podvodníci, ktorí za multi level marketing vyhlásia pyramídovú hru. Preto vám radím toto:

Chcete zarábať peniaze? Potom sa vám možno oplatí čítať ďalej. Budem teraz hovoriť o multi level marketingu. Ale zbystrite svoje zmysly.

 • Nenechajte sa ovplyvniť predsudkami.
 • Nenechajte sa podviesť pochybnými ponukami.

Podnikanie v multi level marketingu je možné. Ak spolupracujete s etickou firmou, môžete si za niekoľko rokov vytvoriť výrazne nadštandardný príjem.

Prečo by vás mohlo podnikanie v zaujímať? Pretože na tom môžete zarobiť a môžete pomôcť zarobiť aj svojim známym. Veľa ľudí sa pýta, ako si privyrobiť. Tak tu je jeden príklad, ako si môžete zarobiť aj vy.

Avšak pozor! Multi level marketing je podnikanie. Nie zamestnanecký pomer. Znamená to, že na úvod to chce od vás investíciu – , času, pozornosti. Nikto vám nedá istotu, že sa vám investícia zhodnotí. Taký je svet podnikania. Ak hľadáte istotu, rýchly zisi, alebo len zárobok za prácu, potom multi level marketing asi pre vás nebude vhodný nástroj.

Marketing má za úlohu ovplyvniť dopyt po tovare a službách. Vždy nás viac, či menej manipuluje k tomu, aby sme si niečo kúpili. Kým len kupujete, tak vydávate. Keď začnete predávať, môžete peniaze zarobiť. V multi level marketingu spravidla budete predávať aj kupovať.

Na tom môžete dosť zarobiť. Ale predtým sa musíte skamarátiť s marketingom. Aj vy sa musíte naučiť manipulovať.

Skratku MLM budem v ďalšom texte často používať na skrátenie dlhého názvu „multi level marketing“.

Prečo má MLM zlé meno?

 • Multi level marketing je niekedy mylne pochopený ako nástroj na rýchly zisk. Z tohto omylu potom často pramení veľké sklamanie. (Zadlžení ľudia si vo vidine zbohatnutia kúpia produkty a potom sa ich nedokážu zbaviť, pretože nevedia nič o predaji…)
 • Multi level marketing je niekedy mylne považovaný ako bezprácny „zisk za nič“. Ani to však nie je pravda. Ak nie ste aktívni, nedosiahnete v MLM žiadny zisk. Ste platení na základe vášho výkonu a tržby. Nedostanete peniaze, ak do systému len zapojíte pár známych, ktorí možno tiež dúfajú, že dosiahnu zisk za nič.
 • Multi level marketing je čiastočne aj priamy predaj. Ak sa pokúsi predávať človek bez znalostí a skúseností, neuspeje. Potom sám šíri názor, že to nefunguje. (Často si chudobný človek za posledné peniaze kúpil tovar a potom sa ho zúfalo snažil zbaviť. Ľudia nie sú hlúpi, aby rozoznali, že tento človek sa potrebuje zbaviť „čierneho Petra“ a nič nekúpia. V serióznom MLM systéme nemusíte kupovať tovar „na sklad“.)
 • Mnohí sme sa stretli s nešikovnými predavačmi produktov šírených formou multi level marketingu. Neobratné pokusy o predaj zosmiešnili produkty aj ich predavačov. (Ich dychtivá snaha predať tovar prerastala až na úroveň vnútenia tovaru za každú cenu. Neraz si títo ľudia vlastnou nenásytnosťou poškodili priateľstvá a vzťahy. Teraz to pričítajú za vinu MLM systému, aj keď chybu spravili len oni sami.)
 • Tak ako v iných druhoch obchodovania, tak aj v oblasti multi level marketingu sa môžete stretnúť aj s podvodníkmi. V minulosti veľa ľudí naletelo na podvodné ponuky, ktoré sa tvárili ako biznis a boli podvodom. (Ak veľmi chcete rýchlo získať peniaze, ste ideálny kandidát pre podvodníka! Neponáhľajte sa a rýchlo sa odlíši solídna ponuka od pochybných.)

Vzhľadom na tento chaos v mysliach ľudí má multi level marketing medzi ľuďmi oveľa horšie meno, než by mu patrilo. To však ešte neznamená, že každá firma tohto druhu je zlá. Naopak – pre niektorých z nás môže multi level marketing predstavovať reálny a korektný druh podnikania. Môžete dosiahnuť zaujímavý zisk a môžete pomôcť svojím známym, aby tiež profitovali.

Nebojte sa, prácou pre MLM systém si nemusíte znepriateliť ľudí. Naopak. Možno nadviažete nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí vás posunú ďalej. Ľudsky, osobnostne, znalosťami, príjmom.

Nezatvárajte sa pred príležitosťou skôr, než si ju dôkladne neoveríte. Možno zistíte, že v serióznych MLM systémoch sú už dávno zapojení mnohí schopní podnikatelia. V tímoch MLM väčšinou nájdete schopných, zaujímavých ľudí. Už to by mohlo signalizovať, že asi nejde o vymývanie mozgov.

V texte článkov v tejto sekcii používam reálne ceny a fakty dostupné na Slovensku aj v Českej republike. Vzhľadom na obchodné pravidlá a nebudem uvádzať obchodné názvy firiem a produktov. Pre bežného čitateľa nie sú dôležité. Pre vážneho záujemcu o prácu v MLM systéme je pomerne ľahké dopracovať sa k ďalším informáciám a nájsť niekoho, kto ho do systému zapojí. Práca v MLM aj tak nie je pre pasívnych ľudí, ktorí by radi dostali všetko na striebornom podnose.

U nás pôsobí niekoľko serióznych a dlhodobo fungujúcich MLM spoločností. Sú medzi nimi mierne rozdiely, ale princíp opísaný v ďalšom texte funguje podobne. Môžu sa líšiť produkty, alebo služby, ktoré sa predávajú.

Aby ste si urobili predstavu o stabilite tohto biznisu – niektoré MLM spoločnosti už prosperujú vyše 50 rokov. Inými slovami:

 • Už 50 rokov o nich niektorí “experti” hovoria, že sú to báchorky, že to nefunguje, že je to vymývanie mozgov.
 • Už 50 rokov to mnohí ľudia neskúsia.
 • Už 50 rokov v nich mnohí podnikajú a živia tým seba i svoje rodiny.

Je na vašom rozhodnutí, do ktorej skupiny sa chcete zaradiť.

Úspešné MLM spoločnosti spravidla okrem vlastného predaja majú aj vlastné školiace systémy, ktoré ľuďom pomáhajú porozumieť nielen princípom predaja. Školiaci systém úspešných MLM systémov je spravidla zameraný aj na osobný rozvoj. Často jeho členom pomôže zlepšiť svoju pozíciu aj v pôvodnom zamestnaní a v osobnom živote. Je to práve školiaci systém, ktorý vám môže dať najviac. Môže vám pomôcť k osobnému rozvoju.

Pokiaľ vás tento druh podnikania zaujme, vyberte si takú MLM spoločnosť, ktorá vám bude najbližšia či už produktmi, alebo obchodnou stratégiou. Zoznámte sa s etickým kódexom spoločnosti, ak do nej chcete vstúpiť. Uistite sa, či popri obchodnej stratégii tam funguje aj školiaci systém (knihy, CD s radami lídrov, semináre). Bez znalostí u nás málokto vie vybudovať prosperujúci biznis.

Práca v MLM

MLM je skratka slov multi level marketing. Je to spôsob predaja, ktorý nemá klasickú štruktúru (predajňa, zamestnanci). Ide o sieť predajcov, ktorá sa tvorí sama.

Práca v takejto oblasti spravidla znamená predaj. Princíp je postavený tak, že vás niekto osloví a ponúkne túto prácu. Navrhne vám, aby ste predávali nejaké produkty. Z predaja dostanete zisk vy, ale aj ten, kto vás pre biznis získal. Ak vám práca ide “od ruky”, časom aj vy nájdete niekoho, kto by predával produkty podobne, ako vy. Ak taký človek niečo predá, zisk sa rozdelí jemu, vám a tomu, kto “našiel” vás. Týmto spôsobom je dosiahnuté to, aby ste boli motivovaní nielen predávať, ale aj rozširovať sieť predajcov. Je tu však bonusová schéma, ktorá chráni pred takto mechanickým odmeňovaním. Táto poistka slúži tak, že aktívni ľudia sú odmeňovaní a pasívni nedostanú nič. Takže ak človek “nad vami” je v obchode aktívny, z vašej práce dostane odmenu – avšak len ak je vaša aktivita malá. Ak ste aj vy aktívni, pôjde odmena vám. Presnejšie rozloženie odmien si radšej preštudujte. Jednotlivé MLM systémy sa v tom môžu mierne líšiť.

Práca v MLM nie je o nič horšia, alebo lepšia, ako iná práca. MLM je normálny obchodný model, ktorý má jasné pravidlá. S dobrým produktom môže schopný človek časom dosiahnuť zaujímavý príjem, ktorý sa skladá nielen z toho, čo sám predá, ale aj z toho, čo predajú tí, ktorých “našiel” pre predaj. Ak neskôr aj sám prestane podnikať a predávať, ďalej mu plynie z toho, čo popredávajú ostatní.

U nás je takáto práca často sprofanovaná. Je to spôsobené tým, že rast MLM organizmu – ak to tak môžem nazvať – je často intuitívny. Môže sa stať, že predajcovia príliš zidealizujú podmienky, aby získali “tých pod sebou”. Ešte nepríjemnejšia môže byť situácia, ak je práca podmienená investíciou. To aj niektoré firmy robia – donútia vás kúpiť ich produkty a až potom môžete začať pracovať. Pre človeka s malým príjmom môže byť vidina veľkých ziskov z predaja lákavá. Práca atraktívna. Tak sa zadlží a kúpi produkt. Potom zistí, že nedokáže nájsť kupcov. Začína so zúfalými pokusmi, ako tovar predať aspoň, aby sa mu vrátili investované peniaze. Niekedy produkty vnucuje, klame, je dotieravý. Znechutí tak často meno firmy, sprofanuje značku, produkt i seba. Mnoho z ľudí si znepriatelilo známych.

Práca v MLM totiž tak, ako každá práca v predaji, vyžaduje určité osobnostné predpoklady. Musíte byť komunikatívni. Musíte dokázať nájsť a príjemne osloviť nových ľudí. Vedieť si vytipovať, kto by mohol mať o váš produkt záujem a presvedčiť ho. Ak tieto schopnosti máte, potom je MLM práca, ktorá vám môže vyhovovať. Často sa dá vykonávať aj popri inej činnosti. Dobré MLM firmy vám poskytujú aj účinné vzdelávanie, osobnostný rast, semináre. Využite ich – to je niekedy to najcennejšie, čo vám MLM môže poskytnúť. Osobnostný rast.

Ak o takejto práci uvažujete, spravte si najskôr malý test. Predstavte si, že už ste predavačom. Komu pôjdete ponúknuť svoje produkty? Z hry úplne vylúčte kamarátov, známych a rodinu. Nájdete niekoho? Viete osloviť cudzích? Spravte to naozaj. Oslovte ich a hovorte s nimi. Uvidíte, ako uspejete. Možno vás z 10 oslovených ľudí 10 odmietne. Potom to možno nie je vhodná práca pre vás. Nekúpte si produkty, ak neviete, ako sa ich reálne zbavíte. Veľa ľudí už na vidinu práce s vysokým ziskom značne doplatilo.

V MLM sa primaárne produkty nepredávajú – v skutočnosti sa predáva príležitosť. Pre zjednodušenie príkladu som však volil predaj produktov. Ak totiž dokážete predať výrobky, predáte aj myšlienku. A naopak.

Je dobré položiť si aj otázku, prečo vám takú prácu niekto umožní vôbec robiť. Ak je tak výhodná, prečo si ju nenechá. Prečo ju nedá niekomu blízkemu? V praxi preto, že nie každý človek sa chce živiť práve týmto spôsobom.

MLM nie je pre každého, aj keď vám to budú tieto firmy dôrazne tvrdiť. Je to práca ktorá vyžaduje investíciu času, námahy. Musíte čakať na výsledky niekedy aj niekoľko rokov. No potom vaša odmena môže vysoko presiahnuť mzdy, ku akým by ste sa mohli dostať v bežnom zamestnaní.

Ak vám niekto ponúka predaj produktu, ktorý “sa predáva sám”, vždy si to overte. Popýtajte sa známych, čo si o tomto produkte myslia. Až z toho si spravte názor.

Buďte extrémne opatrní pred akýmikoľvek ponukami, ktoré sú viazané na vstupnú investíciu. Je jasné, že ak zainvestujete, budete asi motivovanejší aj predať. Ale to je aj ten, ktorý to predal vám. Aby ste neskončili tak, že v nádeji, že budete predávať, kúpite niečo, čo sa predať ani nedá. Vidina zisku človeka dokáže zaslepiť. Viem, podnikanie je práca a k podnikaniu patrí aj riziko a investovanie. No patrí k nemu aj prieskum trhu. Skôr než teda zainvestujete, overte si záujem. Najlepší spôsob je taký, ak najskôr nájdete niekoľkých vážnych kupcov. Potom kúpite pre nich tovar.

MLM je franšíza. Za licenciu od vás firmy môžu chcieť symbolický poplatok na úrovni niekoľkých eur. Trebárs 10 eur. Taká platba je v poriadku, za to dostávate právo vstúpiť do systému. Často tak dostanete aj nástroje na prácu. Ak sú v úvodnom nákupe požadované aj produkty, kúpte len také, ktoré by ste spotrebovali vy sami, doma. Nekupujte nič “na sklad”. Seriózne MLM firmy vám dajú možnosť reklamácie, ak sa vám tovar nebude páčiť.

MLM je legálna práca. Na rozdiel od bežného modelu (výrobca > distribútor > obchod > zákazník) funguje priamo (výrobca > zákazník > zákazník). Nie je nelegálny a nie je to podvod.

V minulosti sa MLM snažili pôsobiť ľudia, ktorí o obchode a marketingu nič nevedeli. Vidina veľkého zisku ich vtiahla do hry, investovali veľa peňazí a potom strpčovali ostatným život. To neznamená, že je MLM zlý. No treba ho brať a robiť ako inú prácu – profesionálne. Vzdelajte sa, skúmajte, uvažujte. Predávajte kvalitný produkt. Potom v MLM uspejete.

Komentáre k článku: Multi level marketing (MLM)

 1. Dušan 27. mája 2009

  Plne súhlasím s obsahom tohoto článku , som rád a zároveň ďakujem tvorcovi, že očisťuje meno seriózneho MLM systému. Mám s tým tiež dobré skúsenosti , nakoľko v jednej takej spoločnosti pracujem.

 2. ma.ko 29. mája 2009

  Súhlasím, tiež pracujem popri svojom klasickom povolaní v jednej firme, mám s tým dobré skúsenosti, na vlastné oči vidím, ako týmto spôsobom mladé ženy živia rodiny, alebo päťdesiatničky, ktoré si budujú svoju kariéru. Ale sú aj takí, ktorí chcú všetko hneď a bez námahy. Čakajú, že im peniaze padnú z neba len tak. A keď to nepríde, začnú nadávať na MLM, že je to podvod. Ja si takto privyrábam desiaty rok.

 3. Jana 5. júna 2009

  Súhlasím s obsahom článku, pretože tiež pracujem v takomto systéme a mám s nim len tie najlepšie skúsenosti. Je to úžasná príležitosť, ako popri klasickej práci alebo živnosti (plán A) mať aj plán B. Pretože prácu dnes máme, no zajtra to už nemusí byť pravda. Živnosť tiež máme, no zajtra to tiež nemusí byť pravda. A niekedy stačí len prísť o to najcennejšie – zdravie. Nechcem tu hlásať poplašné správy, no aj Noe staval Archu, keď bolo ešte sucho ….. (apropo lepšie sa stojí na dvoch nohách ako ani na jednej).
  Samozrejme je tiež rozdiel, v akom MLM pracujete. Preto je potrebné pred vstupom si dôkladne overiť, či je tu vzdelávací systém, o aké produkty ide a či je potreba ich AJ predávať (pretože ja odporúčam systém, kde STE profesionálny spotrebiteľ, t.j. výrobky si kupujem so zľavou pre vlastnú potrebu). A potom odporúčam neradiť sa so susedom, čo si on o tomto systéme myslí, ale s tým človekom, kto vám túto príležitosť ponúkol (pretože sused za vás nebude platiť nájomné, keď vy prídete o prácu alebo zdravie). A hlavne odporúčam vstúpiť a vyskúšať si celý systém NA SEBE. Pretože zvonku veľmi ťažko nahliadnete do vnútra (zbytočne vám budem hovoriť, aké je to lízatko sladučké, keď ho budete olizovať zabalené …..). Prajem krásny deň.

 4. Miro 5. júna 2009

  Výborný príklad s tým lízatkom!!!

 5. ZDENA 11. júla 2009

  zaujímalo by ma len aké sú reálne ceny výrobkov v MLM, keď dokážu uživiť také množstvo ľudí. Marža na týchto výrobkoch musí byť “nekresťanská”.
  Vedel alebo chcel by niekto odpovedať na otázku- ak sa produkt predáva za 5O Eur, aká je jeho skutočná hodnota?

 6. Miro 11. júla 2009

  Zdrni, ceny sú zhruba rovnaké, používam ich viacero, kvôli pohodliu nákupu a kvalite. Napríklad prací prášok. Ten z drogérie má v cene zarátané predavačky, skladníkov, dopravu, sklady, reklamu v televízii, bilbordy, marže reklamných agentúr, budoavanie a prenájom nákupných centier, reklamu na tie náíkupné centrá, reklamu na predajne… Je toho veľmi veľa. To platíme všetci, ak kupujeme tovar v hypermarkete. Ak kupujem v MLM firme, kupujem tovar bez reklamy – tú mi spravil človek, ktorý mi ten projekt predstavil. Ak by som sám zariadil predaj tovaru v MLM systéme, nahradím reklamnú agentúru, predajne, sklady… A za to dostanem odmenu. Nie veľkú, ale pravidelne, pretože ak nejaká rodina začne používať výrobky z MLM, zista, če sú dobré a nebudú rovnaký tovar chcieť kupovať v drogérii. Keby to bolo “predražené” ľudoa by možno kúpili tovar raz, dva razy, ale potom by prestali. Nikto nie je sprostý. Niektoré produkty v MLM sú katastrofálne drahé, napríklad hrnce. Ale produkty bežnej spotreby sú za lepšie ceny, než porovnateľná konkurencia. Treba si to prejsť, prepočítať. Tie “predražené” veci sú niekedy naozaj v inej kvalitatívnej triede. Sám som napríklad hrnce neskúšal, ale poznám ľudí, ktorí ich majú a sú spokojní. Mne by sa to zdalo drahé.

  Takže áno, cena tovaru je zlomkom z hodnoty tovaru. Vždy.

  Kdekoľvek budeš nakupovať, platíš 40% a menej výrobcovi, zvyšok ide na distribúciu a marketing.

  Záver. Aj v jednom aj v druhom marketingovom systéme (v bežných obchodoch aj v MLM sieti) si môžeš nakupovať tovar zhruba rovnako draho a zhruba rovnako výhodne. Z jedného systému ten tovar kúpiš a minieš. Koniec. V MLM tovar kúpiš a máš možnosť zarobiť. Voľba je na tebe.

  Ale samozrejme netreba MLM chápať chybne. Ľudia, čo si mysleli, že sa tak dá rýchlo zarobiť si rýchlo rozkmotrili všetkých známych, obťažovali nás (aj mňa) a znechutili tak mnohým celý MLM model. Potom je ťažké rozmýšľať s chladnou hlavou. Ak MLM neberieš ako nástroj na zbohatnutie, ale len ako internetový obchod, dá sa na tom získať napríklad pohodlie. Netreba nikoho lákať, nič ponúkať. Predaj a marketing nie je pre každého. Ale koho baví hovoriť s ľuďmi, ten môže neskôr na multi level marketingu zarobiť. Nie rýchlo, nie násilne. V rámci dobrých vzťahov.

 7. ZDENA 14. júla 2009

  Ďakujem za odpoveď Mirovi, vidieť, že Ťa praca v MLM nadchla a pravdepodobne si už na vyššej úrovni. Bola som na par sedeniach – Amwais, Herbalife, GW, Energi – neviem či to píšem správne, ale mňa práve odradilo to “nadšenie” s akým je spolupráca prezentovaná. Povedia Ti všetky výhody, ale zabúdajú na nevýhody a niekedy aj počiatočné straty a hlavne na to, že to nemôže robiť každý, ale oni sú schopní nalákať a nahovoriť aj takých, u ktorých dopredu vedia, že sa na to nehodia a že skôr ako by zarobili sa dostanu do dlhov. Ja sa nečudujem, že práve takýto sú dotieraví a ogresívny, lebo ak sa im z mesiaca na mesiac hromadia povinne odkúpené vyrobky a vynaložené financie sa nevracajú, nemajú inú možnosť, lebo to nevedia robiť a tým vlastne odrádzajú aj ďalších Vašich potenciálnych spolupracovníkov. Podľa mňa by mali byť pre začiatočníkov nižšie vstupné náklady /max 33 eur/ . To je môj názor.

 8. Miro 14. júla 2009

  Zdeni, mne sa to nadšenie na mítingoch práve páči, príjemní ľudia sú mi bližší, ako zachmúrené tváre. Ani mne sa napáči ak to niekto prezentuje, že je to biznis pre každého, pretože nie je. Nie každý chce robiť biznis. Nie každý vie robiť “reklamu” na túto príležitosť. Treba sa to naučiť, veľa ľuďom sa učiť nechce…

  Vstup do systému je pár eur, napríklad 9 eur. k tomu nejaké základné materiály – tie sa musia kúpiť, chápem, je to mrzuté, ale bez nich si neviem presne predstaviť ako to odštartovať. predsa len je to sieť spotrebiteľov, nie priamy predaj. ale je fakt, že ak by som chcel predávať produkty bez vstupnej investície, dá sa. ale na to si nájskôr nájdem zákazníka, potom objednám tovar, nemusím do toho vrážať svoje peniaze, ak nemám.

  inak v systémoch ktoré poznám nie je žiadny povinný mesačný odber. nemusím kúpiť vôbec nič. čo si kúpim, používam, to je všetko. ja si teda kupujem nielen tovar ale aj vzdelávacie materiály, vlastne tie sú podľa mňa tým najdôležitejším ziskom z multi level marletingu.

  je fakt, že aj v rámci jednej MLM firmy sú niekedy viaceré skupiny distribúrtorov, sú agresívnejšie. závisí to na lídroch. ja som asi mal šťastie že som sa dostal medzi veľmi príjemných ľudí. kto chce pracovať, dostane dobré vedenie, vždy sa veci dajú nejako zariadiť.

  hlavná nevýhoda toho systému je to, že je zložité porozumieť systému do dôsledkov. je to dosť iné, ako bežný biznis a bežný model. k tomu zlé meno ktoré tomu vytvorili dychtiví predajcovia plus pár fám… tá príležitosť je dobrá, ale akosi to nie je na prvý pohľad vidieť. MLM firmy si nerobia reklamu a v dnešnom svete to potom pôsobí pofidérne. ale veci sa hýbu, začínajú sa objavovať prvé reklamy na niektoré multi level marketingové spoločnosti aj v médiách, minule som dokonca videl aj reklamu na výrobky, ktoré kupujem aj ja, takže to môže veci dosť pomôcť. no a kríza. ľudia sa asi začnú zaujímať o možnosť kupovať ekonomicky úsporné výrobky vysokej kvality, s nadštandardnou zárukou + možnosťou niečo si privirobiť. tých, čo MLM robia vážne možno čaká lepšie obdobie. tieto spoločnosti vykazujú rast aj teraz, keď iné prepúšťajú.

 9. ZDENA 15. júla 2009

  Miro, Jana, Dušan- v akých MLM pracujete, keď ste takí nadšení. Možno by som sa pridala aj ja, ale tie, ktoré poznám ja ma neoslovili.

 10. Miro 15. júla 2009

  Zdeni, etický kódex nepovoľuje týmto spôsobom prezentovať názov firmy a výrobkov, preto ich tu neuvádzam. Nebolo by to korektné. To je informácia len pre osobný kontakt. Z vášho výpočtu mlm firiem vyššie je zrejmé, že tá spoločnosť patrí medzi tie, ktoré vás neoslovili.

  Aj ostatných diskutujúcich by som poprosil, nemenujme tu konkrétne názvy spoločností, tento biznis dosť záleží na konkrétnom pracovnom tíme. Ak je, napríklad, nejaká MLM firma XY, tak na ňu sú napojené rôzne siete, ktoré distribuujú tie výrobky. A v jednej takej sieti sú ľudia, ktorí uprednostňujú priamy predaj. iná sieť firmy XY sa viac sústreďuje na sieťovanie. ďalšia ide cez inú stratégiu… prípadne si človek môže vytvoriť “pod sebou” celkom inú stratégiu, ale v 99,9% prípadov to nezvykne uspieť :-) lepšie je robiť overeným postupom.

  vďaka za tie doplnkové otázky, vďaka tomu môžem tieto články takto doplniť. takže odpoveď možno pomôže aj ostatným…

  čiže pri voľbe multi level marketingovej spoločnosti je dobré pozerať sa akí ľudia sú v konkrétnej pracovnej skupine, to sú tí priamo “nad vami” a blízko “nad nimi”. ak vám ľudsky sedia a MLM firma má tradíciu, potom sa zaujímajte o podmienky členstva v systéme, etický kódex a tak. ak chcete vstúpiť, radím, aby vám vaše členstvo bolo dostatočnou výhodou aj keby ste mali byť LEN v úlohe zákazníka.

  totiž ak v úlohe zákazníka budete spokojná (ale naozaj, úprimne) potom máte šancu o tejto výhode neskôr nenásilne referovať aj pár známym. tu nejde o to dostať pár dušičiek pod hrnčeky. ak vás do násilnejšieho získavania známych bude pracovný tím tlačiť, tak radím opatrne. žiadne peniaze nestoja za to, aby ste si spravili zlé meno medzi znýmymi. a mlm firmy zlé meno majú. musíte mať tú guráž, že sa pred kamarátov dokážete postaviť a povedať, že ste vlastníkom biznisu danej MLM spoločnosti. potrvá možno mesiace, kým vaši známi zistia, že vám vďaka členstvu neodhryzli z nosa. potom je možné, že sa prví zvedavci začnú pýtať, prečo tam vlastne ste. vtedy poviete aké vám to prináša výhody. ak vám to výhody prináša, asi o ne budú mať záujem aj ostatní. ak vám to neprináša výhody, rýchlo vráťte kúpené výrobky a materiály a MLM biznis s danou spoločnosťou nevykonávajte.

  dnes ľudia nechcú predavačov. musíte jeden krát informovať známych o tom, že je tu príležitosť. ak známi nemajú záujem, musíte to rešpektovať. bude ich absolútna väčšina. ale nevadí. nehľadáte ľudí, ktorých by bolo treba tlačiť do členstva. takí aj tak nič nespravia. hľadáte len ľudí ktorí sami už hľadajú nejakú príležitosť. je ich veľmi málo, tak jeden zo sto oslovených a menej. ale tí sa neskôr stávajú lídrami.

  ak poznáte nejakých distribútorov MLM, podebatujte si s nimi. vyberte si len ak vám ten človek bude príjemný, ak vám to čo vraví dáva zmysel. ak vám ponúka účasť na vzdelávacom systéme. ak produkty, ktoré tá MLM firma predáva bežne používate a sú vám blízke. ak vás nikto do ničoho netlačí agresívne, alebo dokonca arogantne. musí to byť taký človek, s ktorým ste ochotná stretávať sa opakovane a rada a hlavne aby ste ho rada predstavila aj svojim známym ak by mali záujem o viac info okolo vstupu.

  ak vstúpite do biznisu, držím vám palce.

 11. ZDENA 17. júla 2009

  Ja som človek, ktorý sa pridá, ale nesmie byť ničím a nikým tlačený- t.j. nesúhlasím s dopredu určenym množstvom výroblov, ktoré musim mesačne odoberať. Ďalej najskôr ten ktorý produkt vyskúšam sama, lebo ja môžem ponúkať len to, čomu sama verím. Týmto spôsobom som vylúčila pár sietí. Keď si nepraješ, nebudem menovať, ale z kozmetického výrobku na citlivú pleť, som dostala vyrážky, kvapky za x tisíc, ktoré sľubovali odtránenie problému, absolutne nezabrali, z drahej drogérie mám dodnes mastny povlak na oknách, ktory sa neda odstranit, a z produktu tiež značne drahého, ktory tsľuboval zázraky som akurát pribrala pár kg ,ale problém, ktorý výrobok mal odstrániť neustúpil ani za doporučenú dobu užívania. Tak kde je pravda a ako na to?

 12. Miro 18. júla 2009

  Tie skúsenosti s produktami sú dosť brutálne. Kozmetika je často problém, pri citlivej pleti môže byť problém aj u najdrahších značiek. Kde je pravda to nepoviem. Ak však máš takéto skúsenosti, určite by som radil hľadať u iných firiem, alebo o MLM neuvažovať, pretože ak nie si s produktami spokojná, nemôžeš ich ponúkať. človek potrebuje mať pocit spokojnosti, sebavedomie, sebaistotu. a to sa nedá dosiahnuť, ak by zároveň ponúkal pochybné produkty.

  produkty na chudnutie ponúka mnoho firiem, žiaľ, akosi nefunguje ani jeden z nich, na planéte zem momentálne nemáme prípravok na chudnutie. keby bol, ľudia by netlstli, aspoň nie tí bohatší. takže asi je to vždy o skúšaní. našťastie seriózne MLM firmy umožnia vrátiť tovar s ktorým je človek nespokojný, takže strata nie je veľká.

  niekedy je možno problém v tom, že niektorí predajcovia multi level marketingu tak veľmi chcú predať, že nasľubujú hory – doly, že aké super zázračné sú tie výrobky. nie sú. sú to obyčajné veci, nič zázračné. možno je chyba v príliš veľkom očakávaní.

 13. ZDENA 18. júla 2009

  Doplnín niektoré poznatky- prípravok a predajca by mali sľubovať len to čo je overené a uviesť aj záporné skúsenosti . V poslednom prípade nešlo o prípravok na chudnutie -/ 10 rokov so mala stálu váhu/ – bol to potravinový doplnok, ktorý sľuboval celkové zlepšenie organizmu, dokonca má liečiť- u mňa sa to nepotvrdilo a určite je takých veľa, o tom však pri prezentácii neinformujú.

 14. Miro 20. júla 2009

  Plný súhlas, malo by sa to uvádzať korektne. výrobcovia to neuvádzajú ani na výrobkoch čo dostať v lekárni. Trebárs firma od ktorej si kupujem má “na chudnutie” rôzne proteínové prípravky. Áno pri chudnutí sú dobré. ak je distribútor korektný upozorní klienta, že chudnutie nespôsobí užívanie prípravku, dokonca že zákazník pri chudnutí mepotrebuje nič kúpiť ak vie, ako chudnúť. preto niektoré firmy poriadajú aj školenia distribútorov niekedy v pomerne slušnej odbornej kvalite.

 15. Jana 31. júla 2009

  Ahoj Mirko, ahoj Zdenka,
  dovoľte mi, aby som sa pridala k vašej diskusii. Ja tiež som aktívne zapojená do siete MLM a vybrala som si takú spoločnosť, ktorá mi ponúka také výrobky, ktoré aj tak potrebujem pre svoje každodenné bytie, t.j. všetky výrobky pre krásu, zdravie a domácnosť. Nič mi tu nik neprikazuje, robím si obrat v takej výške, v akej ja chcem. No samozrejme keďže som “nezávislý vlastník podnikania”, tak som si plne vedomá, že keď urobím určitý obrat a spolu so mnou aj moja sieť, tak vždy sa mi zvyšujú zľavy z ďalších nákupov. Takže ja CHCEM robiť obrat, a to je ten rozdiel …. A čo sa týka výrobkov, všetky majú 90 dňovú garanciu, t.j. ak sa mi niektorý nepáči, tak ho jednoducho vrátim a peniaze sa mi vrátia. Som veľmi spokojná. Prajem krásny deň, Jana

 16. Tomas 31. júla 2009

  o mlm som prvykrat pocul v negativnom spojeni s vyrazom “pyramidova hra” ako vsak sledujem dnesny pohyb na internete, rast technologii blizsie k ludom, expanziu socialnych sieti – mlm mi pride ako idealny prostriedok pre rast, rozvoj naladenie sa na vibracie hojnosti..
  tento clanok mi toho vela objasnil.
  ja sam som sa este do nijakeho seriozneho mlm systemu nezapojil pretoze to sledujem zvonka a to uz mi nestaci…to prirovnanie lizatka s obalom to vystihuje..
  chcem mlm poznat zvnutra…vstupit do hry..aby som spoznal pravidla a naucil sa plavat…co by ste mi odporucili?

 17. Miro 31. júla 2009

  Tomas asi začni skúmaním, koho poznáš, kto už v MLM pracuje. Nech ti povie viac, ponúkne príležitosť. Ak sa pritom budeš cítiť dobre, môžeš sa pridať. Dôležité je, aby si spolupracoval s niekým kto ti vyhovuje, je priestorovo prijateľne blízko, aby ti ľahko mohol pomáhať pri začiatku.

 18. Jana 7. augusta 2009

  Mirko, ďakujem za uznanie. Tiež veľmi rada dám bližšie informácie, ak niekto bude mať záujem. Ja som sieťovým marketingom nadšená a po včerajšku ešte viac (Mirko vie o čom píšem – myslím prezentáciu našich priateľov z Maďarska). Prajem krásny deň a správne rozhodnutia. Pretože mať prácu dnes, zajtra nemusí byť pravda. Mať podnikanie dnes, zajtra tiež nemusí byť pravda. No byť v sieťovom marketingu – to bude fungovať stále, či tam niekto z nás bude alebo nie …. a ja som šťastná, že som jeho súčasťou.

 19. Boris 14. augusta 2009

  Čav Miro, vidim že s MLM máš skúsenosti. Pred nedávnom som začal pracovat s mlm a chapem tomu podobne ako ty .Neberiem to ako prostriedok na rýchle zbohatnutie. Viem že v tomto biznise sa dá zbohatnúť, ale chce to čas, vedomosti a obetovanie sameho seba . Mam chuť sa učit a naučiť sa vyvudovať svoje vlastné podnikane a siet predajcov. No ako nato ? Budem ti vdačny za každu radu.

 20. Miro 14. augusta 2009

  Boris začni vzdelávaním, predpokladám, že máte nejaké materiály, to si treba dôkladne prejsť, aj opakovane. S pomocou ľudí z tvojej línie sa nauč prezentovať príležitosť a potom ju ponúkaj ľuďom. Chce to čas, cvik a trpezlivosť. Ťažko ti budem radiť stratégiu, tú má každá línia trocha odlišnú a mal by si dodržiavať tú, ktorú praktikuje vaša sieť. V zásade – snaž sa robiť to isté, čo robil človek, ktorý ťa do biznisu zapojil. Ak to fungovalo s tebou, bude to fungovať aj s tvojími známymi. Držím palce!

 21. nezávislý 17. augusta 2009

  pre boha, nedajte sa zlákať do žiadneho MLM… je to pyramídový systém pre slabé povahy (vymývanie mozgov a pod..)

 22. Jana 18. augusta 2009

  Nezávislý, máš názor, no realita je úplne iná. Prečítaj si článok- MLM očami odborníkov a až potom reaguj. Pretože keď “neviem, nechápem” to neznamená, že to “neexistuje, že je to pyramídový systém a vymývanie mozgov” …..
  Keď to prečítaš až do konca – ozvi sa, čau. Jana

  http://www.dreamlife.cz/fascinace-svet-sitoveho-marketingu-ocima-odborniku/article.html?id=603

 23. Jana 18. augusta 2009

  Ešte by som sa vrátila k nadpisu tohto článku – prečo má MLM zlé meno – aj vďaka takýmto prispievateľom ako je “nezávislý” – síce neviem, na čom je nezávislý, no na vedomostiach závislý nie je ….

 24. Miro 18. augusta 2009

  Jana väčšina ľudí papagájuje to, čo počuli od väčšiny ľudí. Multi level marketing je dosť zložitý obchodný model, na prvý pokus sa nedá pochopiť. Ľudia si preto vytvoria skratku. Je pohodlnejšie povedať, že je to pyramída a podvod. Inak by to bolo to znepokojivé čo ak by to mohlo fungovať…

  Pokiaľ ide o vymývanie mozgov, tak na to netreba vstúpiť do MLM. Stačí si pustiť televízor a už to ide.

 25. nezávislý 23. augusta 2009

  Janka tak sa mrkni radšej na toto :
  MULTILEVEL MARKETING A PSYCHICKÁ MANIPULACE
  Daniel Štrobl
  ( INTERNET. Časopis PROPSY 1996, č. 4 )

 26. Miro 24. augusta 2009

  nezávislý, tvoj príspevok som skrátil. Publikoval si v ňom úplný článok z časopisu na preberanie ktorého nemám autorské práva. Z toho dôvodu som to zmazal. Nechcem však vyvolať dojem cenzúry – celý ten text sa nachádza na stránke autora v sekcii publikácie:
  http://strobl.kvalitne.cz/publikace.htm
  prípadne priamo stiahnuť vo formáte PDF.
  http://kutnahora.15zzb.cz/strobl_clanky/multilevel.pdf
  v zásade sa v článku nič nové nepíše, autor varuje pred MLM že je to sekta a pyramída a vymývanie mozgov.

 27. nezávislý 24. augusta 2009

  Miro OK

 28. Tibor 6. septembra 2009

  Ahojte, dovoľte aby som sa tiež zapojil do diskusie. Živím sa iba prácou
  v MLM dokonca v niekoľkých súčastne. Dôvod je veľmi jednoduchý. Využívam súbežne niekoľko províznych systémov. V niektorom príspevku to bolo spomenuté, že je dobré stáť na dvoch nohách. To platí
  aj o MLM. Dôvod je opäť veľmi prozaický. Aj úspešná MLM spoločnosť
  môže skrachovať. Tiež to netreba preháňať s loajálnosťou k nejakej spoločnosti. V pozadí beži tvrdý biznis. V každom prípade podnikať v MLM
  je oveľa bezpečnejšie ako v klasickom podnikaní. PrajemVám veľa úspechov pri práci v MLM.

 29. Tibor 16. septembra 2009

  Ahojte, ja by som Vám navrhoval, aby sme prešli od teórie do praxe. Aj
  na Slovensku môžete pracovať v MLM s efektívnym odmeňovaním. Príležitosť na zvýšenie príjmu pre ostrielaných MLM ákov, aj pre novicov.
  Neskúsený v MLM majú príjem min 1000,-Eur za prvý mesiac. Produk je
  to čo v tejto dobe nikto nechce v tomto MLM to však ide na dračku. Tento MLM presvedčí aj ťažkých skeptikov, že na MLM predsa len niečo je.

 30. Helena 19. októbra 2009

  Ahoijte, články o mlm ma veľmi zaujali, vybrať dobrú spoločnosť nie je vôbec ľahké, lebo podvodníkov, ktorí robia zlé meno je stále dosť. Nemyslím to doslovne, ale sú takí ľudia, ktorí nasľubujú hory doly, obrovské zisky,vychvália produkt do neba a potom bác. Nepríde ani jedno, ani druhé a vo všeobecnosti sa povie, že to predsa nefunguje, že je to podvod
  Som presvedčená, že dobré mlm spoločnosti existujú,musia však spľňať nejaké kritériá.Musia byť na trhu aspoň 5-7 rokov, produkty by mali byť spotrebné, vtedy to ide, samozrejme kvalitné.Nájsť spolupracovníkov býva dosť ťažké, lebo nie každý chce robiť tento biznis, zárobok býva na začiatku nižší, musi si človek vytvoriť sieť zákazníkov a spolupracovníkov a potom to už fičí. Podľa svojich skúseností viem, že je to hlavne pre ľudí vytrvalých, odolných na odmietnutia a trpezlivých. Odmena príde a nie hocijaká, to mi verte.
  Všetkým mlmmákom prajem veľa šťastia, správny výber a trpezlivosť.Oplatí sa.

 31. sefne 28. apríla 2010

  Mohol by mi niekto poradiť čo nie je piramída?Ako je postavena armáda,cirkev,štát,všetky inštitucie…Skuste povedať ministrovi financií,že je na vrchole piramídy,nech odstupi,čo Vám asi povie?!
  MLM to nie je obyčajná práca…to spôsob života!!!…

 32. gico16 10. mája 2010

  Prosim vas mohol by mi niekto vysvetlit co je to sietovy marketing tak nieak zjednodusene aby som pochopil podstatu dakujem

 33. Miro 11. mája 2010

  gico16 skús vyrolovať túto stránku celkom hore a tam je taký dlhší text. to sa volá článok. ten článok je na tému multilevel marketing a stručne popisuje, ako MLM funguje.

 34. gico16 11. mája 2010

  ja som nevedel ci je rozdiel medzi mlm a sietovym marketingom dakujem

 35. Miro 12. mája 2010

  gico16 aha. mlm a sieťový marketing sú synonymá, je to to isté.

 36. Phant0m 17. augusta 2010

  Ani trochu sa nehanbíte ?

 37. Marta 31. augusta 2010

  Mám skúsenosť s MLM. Najlepšie je keď tovar, ktorý ponúkate vyhovuje aj Vám, používate ho. Je dobré sa zaregistrovať do firmy, ktorá začína. Máte lepšiu možnosť si vybudovať funkčnú sieť, ktorá Vám prinesie zisk aj bez toho aby ste predávali. Je důležité, aby ste sa ľuďom v sieti venovali, školili ich a povzbudzovali. Rada chodím na školenia, vždy sa tam dozviem niečo nové, stretnem sa a uzavriem nové priateľstvá.
  Neúspešní ľudia v tomto systéme sú tí, ktorí predaju a vzdelávaniu nevenujú dostatok času a každé odmietnutie ich znechutí, myslia si, že peniaze im spadnú z neba. Veď zákazník má právo voľby!! Treba mu dať dostatok informácií a nechať ho nech sa rozhodne…

 38. Michal 20. septembra 2010

  Ahojte všetci.
  Je zaujímavé čítať všetky Vaše články.
  Strávili sme s priateľkou skutočne dlhý čas kade tade po svete a robili sme všeličo. Avšak vo vyspelých krajinách sa MLM už zapracováva do bežných maloobchodných predajných sietí. Myslím si, že je len otázkou času, kedy sa začne aj na Slovensku MLM chápať lepšie a ľudia zistia, čo všetko sa dá získať slušnou a vytrvalou prácou so silným MLM partnerom.
  Marta, myslím si, že nie je dobré sa registrovať u MLM spoločnosti, ktorá začína, ale u spoločnosti, ktorá pracuje systémom MLM už dlhé roky, má prepracovanú logistiku a všetky podporné činnosti spojené so spoluprácou s danou firmou.
  Už druhý rok spolupracujem s jednou z najúspešnejších MLM spoločností na svete a je to niečo úžasné. Pracujem na určitej manažérskej pozícii, nemám zlý plat, ale treba si uvedomiť, že nech kdekoľvek pracuješ, pracuješ na cieľoch iných. V MLM pracuješ na 90% na sebe a pomáhaš partnerom okolo seba. Preto práve práca v MLM ma tak veľmi napĺňa.

  PS: Som úprimne prekvapený, koľko ludí má pozitívny názor na MLM a teší ma, že každým dňom rastie ekonomická vzdelanosť!

 39. drzka 12. novembra 2010

  v MLM zarobia len tí, čo sú na začiatku pyramídy

 40. adam 14. novembra 2010

  Veľmi pekná diskusia , som rád že toľko ľudí má o tento druh podnikania záujem. Sám z jednou mlm firmou spolupracujem a je čím dlšie na svojich cieľoch makám tým viac som radšej že som sa rozhodol niečo také vyskúšať. + Mám ešte len 18 ale vďaka vzdelávaciemu systému som sa za posledné mesiace dostal z pozície keď mi robilo niekoho z toto myšlienkou čo len osloviť , dnes so mschopný pracovať zo skupinou a šíriť myšlienku ďalej…

  @drzka : ak si mysliš že zarobia len tý na začiatku , tak firma v ktorej pracujem je na trhu už vyše 50 rokov . Navyše aby to mohol skúsiť úplne každý dáva ľuďom 6mesiacov záruku na registračný poplatok ktorý je neporovnateľne malý z inými firmami a preto som si ho zaplatil sám z brigády.
  Navyše mi pomáhajú ľudia ktorý boli natoľko usilovný že po pol roku usilovnosti mohli odísť z práce kde pracovali radi a bavila ich , ale teraz majú niekoľko násobný príjem a radšej obetulú svoj čas budovaniu niečomu čo dáva zmysel ……..

  Avšak máš právo na svoj názor.

  GO DIAMOND

 41. derer132 22. novembra 2010

  Takisto spolupracujem s jednou mlm firmou na predaj finančných produktov, ktorá je na trhu už 40 rokov a musím povedať, že to má obrovské výhody. Momentálne som sa s priateľkou rozhodol pre vlastné bývanie.
  Tým, že spolu s mojou “podriadenou” štruktúrou, mám slušný klientsky kmeň, môžem si dovoliť tlačiť na banky a hypotéku sme si vybavili s 1.14% úrokom ;-) NENI O ČOM . . .
  Navyše keď ju doplatíme vrátia nám peniaze

  Veľmi sa mi páčia Vaše postoje k výberu MLM partnera:

  – ako dlho funguje na trhu
  – v koľkých krajinách pôsobí
  – ako sa o mňa stará legislatívne, administratívne, právne . . .
  – ako sa budem mať keď niečo dosiahnem, nie koľko to hodí, keď som ešte nič nespravil

  a veľa ďalších kritérií

 42. rauh 26. novembra 2010

  Pridavam svoj “hlas” aj k tomuto clanku, nakolko si vazim cas toho, kto to vsetko spracoval a jednoducho vysvetlil p ravdu o MLM. Ine stranky na webe asi pisu deti, lebo mnohe stranky nielen o MLM – nemaju uroven. Vdaka. Budem odporucat tuto stranku aj v mojom MLM biznise ;)

 43. Jarunka 29. novembra 2010

  Ahoj,aj ja pracujem v MLM a som spokojna, toto je vyborny članok naozaj, konečne ludia pochopia o čom tato praca je, tiež dosť často okolo seba počujem slova pyramida a pod. pracujeme obaja s mužom a musim napisať že finančne sme na tom neporovnatelne lepšie ako pred tym. Taktiež tuto stránku odporučim priateľom a znamim.

 44. Nevediaci 10. januára 2011

  ahojte,
  vcelku ma tato tema zaujala. Doteraz som nemal skusenost s podobnymi MLM firmami. Kde by som mohol zistit ake firmy su na trhu a ako sa k nim dopracovat co ponukaju atd?

  Dakuejm

 45. paddy 16. januára 2011

  ahojte,
  dobrá diskusia a zaujímavé čítanie.. v princípe sa stotožňujem s viacerými názormi..absolvoval som množstvo prednášok a diskusií, prečítal niekoľko kníh, ktoré ma naučili rozlišovať pozitívne a negatívne veci v tomto druhu obchodného systému.. tie negatívne skôr pochádzajú od ľudí, ktorí v MLM nikdy nepracovali, resp. pre krátkosť času stráveného v tomto systéme nič nedosiahli, ľudia, ktorí neprešli počiatočnou fázou pochybností a obáv alebo určitou frustráciou, lenivosťou či strachom z odmietnutia..chvalabohu človek má vždy na výber a pokiaľ ľuďom vyhovuje len sedieť večer pred TV a nadávať na všetko čo sa deje okolo, nach sa páči..ja sa živím MLM viac ako 10 rokov, som spokojný s tým čo robím a objavujem stále nové a nové hranice a výzvy..nie je to práca ľahká a pre každého, ale odmena je plne zaslúžená..pracujem v 2 systémoch MLM a dokonca rozbiehame ďalší a zdá sa, že ešte úspešnejší ako predošlé..hold ako povedal náš najväčší učitel Komenský: každý je svého štestí strújcem..skúsenosti ma naučili, že pri výbere MLM sú dôležité tri atribúty:

  1.spoločnosť, ktorá ponúka tovary či služby, jej vedenie, skúsenosti, ciele a stratégia, trhy atd..
  2.produkt či služby, ktoré spoločnosť ponúka, dostupnosť, konkurencia, perspektíva, potreba, cena, dodacie či platobné podmienky, povinnosť ďalších nákupov, legislatívna podpora atd..
  3.marketingový systém odmeňovania čiže koľko a ako zarobíme
  ..ak si viete zodpovedať pozitívne na všetky otázky, treba to skúsiť, pretože ako tu bolo už správne spomenuté, zbytočne vám budem hovoriť, aké je to lízatko sladučké, keď ho budete olizovať zabalené :) držím palce všetkým čo idú do toho..

 46. Števo 25. januára 2011

  Hladám prácu v MLM.

 47. Miro Veselý 25. januára 2011

  Števo MLM nie je práca ale podnikanie.

 48. nina 28. januára 2011

  Tato diskusia je uplne super:-)) ludia, mlm, to je zarabanie penazi, zabava a uspech…co chcu v dnesnej dobe ludia? presne toto….treba im to ukazat, dat im prilezitost…je len na kazdom z nas, cez koho penazenku to prejde a kam nas to posunie…a hlavne treba verit, ze to moze byt poriadne poriadne daleko a nebat sa toho!! :-)

 49. Jajenka 5. februára 2011

  Táto disk … je super Tato diskusia je uplne super:-)) ludia, mlm, to je zarabanie penazi, zabava a uspech…co chcu v dnesnej dobe ludia? presne toto….treba im to ukazat, dat im prilezitost…je len na kazdom z nas, cez koho penazenku to prejde a kam nas to posunie…a hlavne treba verit, ze to moze byt poriadne poriadne daleko …. ale najviac sa mi páči že sa tu zoz..viac ludia a , dá sa tu pohovoriť.. :D :) :P :O <3

 50. Jajenka 5. februára 2011

  :),:),:):):)

 51. marcel 10. februára 2011

  prečo si odstránil miro môj komentár?

 52. Miro Veselý 10. februára 2011

  marcel odstraňujem všetky komentáre, ktoré ponúkajú MLM príležitosti a iné reklamy.

 53. Miro 15. februára 2011

  Preco nepisete v clanku pravdu, ze v praxi ide hlavne o hladanie velkeho mnozstva ludi ktory hladaju dalsich ludi a vsetci si musia este navyse povinne kupovat brutalne predrazene vyrobky! Jedine vtedy si clovek v tomto systeme zarobi.

  Cely tento clanok a diskusia pod nim je opat len nabor a hladanie dalsich ludi.
  A ze to funguje 50rokov….ANO funguje..a bude aj dalsich 50, pretoze ludia tuzia a budu tuzit polepsom zivote.
  Tych 50rokov je tu ale ta firma co vyraba tie vyrobky ale nie ucastnici MLM.
  95% ucastnikov MLM pride len o peniaze a iluzie.

 54. marcel 16. februára 2011

  dobre,dakujem ti Miro…A ty nechces pracovat v mojom MLM???Ani ta nezaujima,co to je??

 55. Miro 20. februára 2011

  v akom tvojom ? ty mas nejaky svoj??
  Napis mi sem koho vyrobky si to musis kupovat nech viem pre koho robis. “”podnikas””

  caf

 56. jozef 20. februára 2011

  Ahojte, ja zacinam v mlm zatial sa mi nedarý ale s mojim sponzorom všetko preberieme, čo nerobim spravne treba sa my vela ucit!!!!

 57. jozef 20. februára 2011

  Verim ked sa naucim profesionalne sa predat lebo v MLM predavame seba a nie produkt, a ked pridu moje prve uspechy urcite sa my rychlejsie bude naplnat siet. o vy nato

 58. silvia 1. apríla 2011

  Ahojte,ja tiež rozmýšlam či skusit niečo nove,ale teraz neviem. Cítala som Vaše odkazy,neviem sa rozhodnut ktorý z Vas ma pravdu,je to tažké….Prosím poradte my

 59. Miro Veselý 1. apríla 2011

  silvia skúste jednoduchý trik. Získajte niekde nejaký produkt a skúste ho niekomu predať. Podarí sa? Baví vás to? Potom skúste niekoho namotať, aby sa venoval biznisu. Darí sa? Baví vás to? Ak áno, máte dobré predpoklady začať. MLM je biznis, tam vždy treba myslieť na to, že musíte poskytnúť službu, musíte vedieť ponúknuť tovar a musíte dokázať povedať si o peniaze. Ak vám tie veci sú blízke, potom vám všetky úspešné MLM firmy poskytnú vzdelanie, ako to robiť čo najlepšie.

 60. jozefN 7. apríla 2011

  Milý Miro!
  Rád by som sa pripojil do diskusie a je mi jasné že nemáme uvádzať odkazy na naše webstránky , keď že je to reklama.
  Avšak môžem uviesť svoju emailovú adresu ?

 61. Miro Veselý 7. apríla 2011

  jozefN na tomto mieste mažem všetky ponuky o kontaktovanie sa s MLM zástupcami a to aj e-mailové a telefonické. Okamžite by sa to zmenilo na zoznam telefónov. Prax ostatne ukazuje, že na takéto kontakty reaguje možno jeden človek z 10 tisíc a menej. takže žiadna škoda to nie je.

 62. jozefN 8. apríla 2011

  Miro Veslý pochopil som a aj súhlasím.
  Ale mal by si dolvoliť aspoň prístup k e-mailu komentujúcích s ích súhlasom.
  Ináč to vyzerá že zadarmo chceš podporu tvojích článkov.
  Rok a pol pracujem už aj v MLM a mám už nejaké skúsenosti, ktoré by som rád zdielal.
  Budem musieť písať blog, čo sa mi doteraz nechcelo.
  Dúfam že odkaz na blog nebude mazaný.
  Bude to tu ako na Facebook-u . Dve zaujímavé vety a odkaz na Blog.
  Dúfam že súhlasíš.

 63. Miro Veselý 8. apríla 2011

  jozefN veľmi pravdepodobne nebudem súhlasiť. nevidím rozdiel v tom, či tu uverejníš telefón, reklamu na svoje stránky, alebo inú formu propagácie. Prístup ku e-mailom diskutujúcich nie je možný. Ukončime túto tému prosím, ak niečo, odpovedz mi súkromne.

 64. Jardo 12. apríla 2011

  Multilevel marketing je nalepší systém na svete. (Osobná subjektivita). Prečo? Mám peniaze, tím perfektných ľudí a priateľov, rodinu, čas. Jeden múdry človek to krásne povedal, v multileveli si môžete zobrať IBA tri veci : problémy, výhovorky, alebo peniaze. Držím palce.

 65. Pitkesz1 28. mája 2011

  MLM- je to čo mi zmenilo život !!! Vďaka MLM- si môžem užívať prítomnosť mojej manželki pri sebe a nie v zahraničí ako tomu bolo pred viac ako – 2 rokmi keď pracovala v Taliansku a ja som bol doma z 4 det-my lebo sme nevládali platiť hypotéku a ja som bol po porážke!!! Vďaka môjmu kolegovi ktorí ma v tedy oslovil som našiel aj s manželkou zmisel života a finančnú istotu ktorá môže prúdiť z tak fantasticky vymysleného systému ako je MLM .AJ ja som predtým tvrdil že v tom bohatnú len tí hore !!! Ale dokázal som preskočiť za rok nielen svojho sponzora ale aj toho kto bol nad-ním a preto tvrdím v dobrom MLM je možne všetko”””::: a najdôležitejšie zo 6 tabletiek ktoré mi lekárka predpisovala mam dnes len 1- nu!!!! a cítim sa skvele. No a ešte jedna drobnosť Pani poznáte to? Prídete večer dogmou a manželka nie a nie byť na vás milá ,, dnes nie bolí ma hlava”” och tá migréna “”” som unavená “””ANO AJ MOJA BOLA ČASTO UNAVENÁ ale mala aj dôvod 4 deti a nedostatok peniazi !!! Našťastie spolupracujem s firmou kde mame zdravie na 1 mieste teda zdravotne a kondične sme v pohode a mame každí večer sa o čom porozprávať keď nám deti zaspia :-) veľa úspechov na vašej ceste a nezabudnite pomáhaj druhým aby aj druhí mohli pomôcť!! Len z výdržou sa dá budovať skutočná kariéra v MLM!!!!!

 66. Amputa 20. júna 2011

  Ahojte, je pravda, že MLM má stále zle meno a pretrváva k tomuto druhu podnikania stále nedôverčivosť. Prečo? Lebo mnoho ľudí sa zapojí a čakajú hneď veľké zárobky, pretože im to sľúbil nejaký sponzor! V dnešnej dobe sa už nemôžete spoliehať iba na to, že denne pošlete niekoľko inzerátov, vizitiek, katalógov alebo prezentácií a budete čakať na „zázrak“, lebo niekomu nad Vami sa to podarilo …. a môj sponzor predsa hovoril, že ak budem robiť všetko podľa pokynov, budem úspešný! Takto to dnes nefunguje a ja to mám na vlastnej koži odskúšané. A tak po pár týždňoch možno mesiacoch nadšenie klesá takmer na nulu …. a Vy si poviete, že ste opäť niekomu naleteli, pretože to n e f u n g u j e ! Nie každý môže v tomto odvetví uspieť … a ani vytrvalosť už nie je žiadna záruka !!! Podľa mňa je pre dosiahnutie úspechu a zarábanie v mlm nájsť toho správneho lídra, ktorý Vás naučí všetko robiť aby ste Vy zarábali, pretože potom buje aj on zarábať. Nič viac, nič menej. A potom je úplne jedno, akú spoločnosť MLM si nájdete, ak máte systém, uspejete vždy a všade.
  Amputa

 67. mikel 23. júna 2011

  same sladke prispevky plne entuziazmu:) zeby praca admina?

 68. Miro Veselý 23. júna 2011

  mikel ani nie, ako admin mažem len reklamy. niekomu MLM naozaj funguje. ale nie je veľa takých…

 69. pitkesz1 13. júla 2011

  Amputa maš100 percentnú pravdu líder je základom !!! Ale aj ľudia sa zmenili od 95 roku spohodlneli a nechcú počuť v ničom to zázračne slovíčko NIE a predsa za toto slovíčko sme tak dobre platení v sietivom marketingu či nie, Ved si predstavme všetci ti povedia ANO čo je na tom roboty ako by si to ohodnotil ? Lach-ká práca malo peniaz či nie?

 70. sapr3 2. augusta 2011

  mikel
  prečo by to malo byť sladké a od admina? .. … Skús pracovať pre seba, bez šéfa, toľko koľko chceš, tam kde chceš (samozrejme závisí od MLM firmy, ale sú aj celosvetové !), a s kým chceš (ja si sám vyberám spolupracovníkov) , a budeš to mať tiež sladké …. !!!!

 71. Juraj 5. augusta 2011

  Ahoj, súhlasím s článkom aj s autorom. prečítal som si aj takmer celú diskusiu. V MLM pracujem už dlhšiu dobu na vyššej pozícií a nikdy som žiaden článok nekomentoval, no tento si to zaslúži. Autor je korektný k obom stranám (MLM-partneri – potenciálny zákazníci/pracovníci) a vyspelosťou jeho názorov tipujem, že už v systéme svojej spoločnosti niečo dokázal a za čo ho nesmierne chválim je výborné podanie informácií o MLM v jeho článku, ktorý je skutočne pravdivý a tiež je vidieť, na základe jeho príspevkov v diskusií, že ho nepísal s úmyslom získania nových kontaktov ale s cieľom vysvetlenia systému a podania korektných informácií.
  Naozaj skvelý článok!
  s pozdravom, Juraj

 72. Miro Veselý 5. augusta 2011

  Juraj ďakuejm za milé slová. Ja v MLM nepracujem, živím sa inou prácou. Len uznávam, že pre schopného človeka, ktorý má rád obchod môže MLM byť reálna príležitosť. Žiaľ, väčšina ľudí si biznis predstavujú ako rýchlokvasenie peňazí a potom na MLM nadávajú ako na podvod.

 73. MEGY2005 10. augusta 2011

  Veľmi sa teším ,že je nás čoraz viac sa živíme MLM.Svoje skúsenosti by som zhrnula do pár viet. Ked rozmýšlame o kúpe nejakého predmetu do domácnosti alebo hľadáme novú službu málokto si kladie otázku ,koľko na mne zarobí výrobca,poradca a pod..čo všetko je zahrnuté v cene.Tu v MLM Vás osloví človek s ktorým máte blízky kontakt.Zaujíma sa ako ste spokojný,zaručuje Vám nadštandartný servis, poradí Vám aj detaily, ktoré Vám máloktorý obchodník vysvetlí/sorry,sú aj výnimky/a div sa svete ak chcete, ponukne Vám aj vedľajší príjem a osobný rast.Ja som pracovala v štátnom sektore 20rokov. Nikdy!!!!!som nezažila aby za mnou prišiel moj nadriadený a povedal ,pracuješ dobre pomožem Ti aby si mala za to viac peňazí!!!!A v MLM máte kolegov ktorý Vás poťahujú,tlačia aby ste boli úspešný ,lebo je to aj ich úspech a peniaze naviac.Ale je to rovnocený vzťah aj Vy ste taký istý, pomáhate svojím kolegom a sú to aj Vaše úspechy a Vaše peniaze!Dalo by sa tu o tom písať kopec skúseností a rád,ale ked chceš v svojom živote niečo získať a je to jedno, či kúpiť ,či sa naučiť, či zarobiť, musíš sa najprv rozhodnúť ,urobiť prvý krok!

 74. Silvia 13. októbra 2011

  Ahojte vsetci tak ja som za ten spravny MLM system kedze v jednom som ….a je perektny na slovensku uplna novinka a preto je to velka prilezitost !!!!a je jednoduchy naozaj…naklady tiez niesu niak vysoke….preto vam ponukam tuto prilezitost,podelim sa o vsetko co viem………..mna to oslovilo uplne nahdou …a som velmi rada…prajem vam vela uspechov

 75. Miro Vesely 13. októbra 2011

  Silvia tu neumožňujem robiť propagáciu MLM sietí, takže prípadné kontakty sú mazané. pri vstupe do novej MLM siete je síce vyššia šanca byť “hore” v štruktúre čo je výhoda, žiaľ zároveň je nepríjemné to, že nové MLM siete nemávajú dlhú životnosť. rýchlo zanikajú. takže držíme palce nech sa darí.

 76. sunno 21. októbra 2011

  Kazdy zakaznik prekukne nevyuzitelny produkt ktory je len nastrojom k ziskaniu zarobku. Je doležité ponukat cez mlm produkty ktoré ludom ulahcuju kazdodenny zivot. Sám taký mlm manažujem a mám z toho dobry pocit.

 77. zaciatocnik 29. októbra 2011

  Vyborny clanok, ja sam som si dlho myslel ze MLM je pyramidova hra, ze to nema buducnost ale ked som sa tym zacal blizsie zaoberat ako potencialnou moznostou podnikania a nieco som si o tom precital, navstivil jeden seminar a porozpraval sa s pribuznou ktora to robi uz niekolko rokov rozhodol som sa vstupit do jednej takejto spolocnosti ktora posoby aj na slovensku. V sucastnosti som v stadiu studovania materialov a systemu ocenil by som akekolvek rady.

 78. Miro Veselý 29. októbra 2011

  zaciatocnik najlepšie rady vám dá človek, ktorý vás zapojil. každý MLM je trocha iný a všeobecné rady vám nepomôžu. zoznámte sa so systémom, ako funguje a potom začnite robiť to, čo vám povedia, že funguje. držím palce, je to jednoduchá práca, ale dosť ťažká. pripravte sa na možný neúspech, ale robte tak, ako keby úspech bol istý. nevrazte do toho veľa prachov. len prácu. MLM je o spotrebe, spotrebovávajte tovar, ale nekupujte bezhlavo všetko, čo MLM sieť poskytuje. ak by sa neskôr ukázalo, že sa vám nedarí, nech nemáte veľkú škodu. dajte však prácu. jednajte s ľuďmi, učte sa, to vás naučí veľa vecí, ktoré vám neskôr môžu pomôcť. ak máte vzdelávací systém, ten si kúpte a dôkladne preštudujte.

 79. pato 2. novembra 2011

  hehe, ja som dlho myslel, ze MLM je super, ale prisiel som na to, ze take pyramidy fungovat nemozu, dlhodobo, preto stale vznikaju nejake obmeny (alebo generacie), aby sa proste premiesali ludia, zase niekto navrchu zarobil, kym tisice ludi dole zistia, ze uz nie je koho dotiahnut … bol som ucastnikom dvoch MLM systemov, oba padli, ale na druhej strane mi to prinieslo par dobrych seminarov, zaujimavych myslienok do podnikania, spoznal som fajn ludi, aj ked mi to casto prislo ako taka svihnuta sekta :-)

 80. 01dodob 25. novembra 2011

  MLM je super pokial tomu človek rozumie a má šikovného sponzora. Samozrejme , že aj tu treba robiť. Problémom je . že v sieťovom marketingu treba vždy najprv niečo kúpiť a potom zo ziskom predať a rozdieľ ide do kapsy. je to náročné. Dnes sa objavil systém úplne nový, kde netreba nič predávať. Je zatiaľ prvý na slovensku- jednoduchý .Robil som MLM asi osem rokov a bolo to náročné. Ale nevzdávajte to. Ak potrebujete radu , alebo pomoc – pomôžem. Treba si však vybrať správnu firmu ! To je najdôležitejšie. !

 81. Hugo 28. novembra 2011

  V MLM všetko záleží na kvalitných produkoch a dobrom marketingu,
  momentálne je to najlepší spôsob zarábania peňazí.
  Nedá sa zbohatnúť za týždeň, treba si svoj obchod budovať, pochopiť
  jeho podstatu. Ľudí netreba tlačiť do niečoho na silu, ale ukázať im aké
  výhody získajú. Ja robím MLM tretí rok a je to super. Tie kecy o pyramíde
  šíria väčšinou tí, čo vôbec nepochopili.
  Držím palce každému kto chce začať. :)

 82. Peter Pekny 9. decembra 2011

  Ludia,
  vy ste uplne vypatlany. Nikto normalny si od Vas nic nekupi ani nezacne s MLM. Je to svinstvo ake sa robi na jednoduchych ludoch, ktory nemaju vsetkych pat po kope a mali by mat zrusenie podpisove pravo. Je mi z Vas na grcanie ked tu pisete aky je brainwash dobry. Ono sa Vam to vsetko vrati, karma funguje. Najdite si radsej normalnu pracu a prestantne otrvavovat znamych nech si kupia produkty a sluzby, ktore nikdy nepotrebuju

 83. hilda62 15. decembra 2011

  Pan Peter Pekny,Aka je ta normalna Praca?Mam ist robit do vyroby na pas a robit na zadok riaditelovi ,majstrom,šefom kolegom odmakat 200 hodin a dostat 300 eur vyplatu.Ved v normalnej praci to funguje presne na ten isty princip ako v MLM akurat len odmenovanie je odlišne nikdy nebudete mat viac ako teraz.Kym vaš šef sa navaža z vašej odvedenej prace na limuzine a smeje sa aky ste blby, ale jemu to vyhovuje lebo mu naplnate penaženku.Možno vam na konci roka hodi neaku 20 eurovu odmenu.No toto v MLM neni tam je spravodlivo odmeneni každy a každy ma rovnake možnosti.

 84. Marek FFi 31. decembra 2011

  Peter Pekny tu vypisuje ako sme vypatlani a nevie ani, kde sa pise mäke i a tvrde y :-) Urcite je niekde za pasom a nemozu prezut, ze ludia v MLM su uspesni…

 85. Miro Veselý 1. januára 2012

  Obávam sa, že tvrdé a mäkké i si pletie veľa aj úspešných ľudí. A takisto v MLM vyše polovica nedosiahne ani náznak úspechu.

 86. vlado 14. januára 2012

  Vazeny,ja som v MLM 15 rokov a nie som milionar ale je to skvela prilezitost ako bez velkych investicii prist k nejakym euram prajem vsetkym vela trpe
  zlivosti.

 87. anka 15. januára 2012

  som zamestnaná a popri tom sa venujem tiež podobnému spôsobu zarábania peňazí, nie je to veľa ale aj to poteší veď aj pri kupovaní v kamennom obchode tiež pozerám aj na centový rozdiel cien tovarov.

 88. Letty 26. januára 2012

  Nikto ani v MLM nedostane nič zadarmo. Musí si niečo odmakať. Dosť ma rozčuluje, ako si ľudia myslia, že aj tak zo mňa dostane peniaze niekto iný. A ja sa pýtam: nezaslúži si ich za to, že sa mi venuje a naučí ma, ako zmeniť seba a ako rozbehnúť biznis? A ešte, či jeho šéf z neho nemá peniaze… Toto je velmi pekný článok :)

 89. Adrian FFi 10. februára 2012

  Neviem na čom šľape Peter Pekný a koľko peňazí ako zamestnanec mesačne zarobí, ale očividne má komplexy sám zo seba.

  1. Odporúčam skúsiť MLM a až potom hodnotiť
  2. Skús sa opýtať v Hypermarkete aká marža je na ktorom výrobku a
  koľko z toho dostane výrobca a potom môžeš odsudzovať MLM
  3. Ak sa máš dobre ako zamestnanec a si spokojný so zárobkom 300
  Eur tak makaj ďalej a teš sa na dôchodok, len aby si si potom mal z
  čoho zaplatiť ubytovanie a stravu.

  Peter pekný sa očividne riadi heslom “radšej budem v peknej riti ako 99% Slovákov a sťažovať sa kam prídem než by som skúsil niečo nové”

 90. Miro Veselý 10. februára 2012

  Adrian nezaškodí dodať, že málo schopný človek bude aj v MLM spravidla neúspešný. Ten tón, ktorým ľudia z MLM robia dojem, aké ľahké je pomaly stať sa aj milionárom je falošný. práve z takého štýlu arogantnej a povýšeneckej komunikácie vzniká u ľudí voči MLM odpor.

  Poznám dosť ľudí čo v MLM robia veľmi dlho a usilovne a málokto z nich si môže dovoliť opustiť ono smiešne zamestnanie a živiť sa len z MLM siete.

  práve to, že MLM díleri robia dojem, aký skvelý je to biznis, kazia si trh.

 91. misom 27. mája 2012

  .. každý si môže vybrať či bude v mlm alebo nie… to už odznelo..

  .. ja tiež pracujem v mlm ale mám to ako hpp a tiež pozerám aj centové rozdiely, lebo rozdiel môžem investovať inde..

  .. a v mlm neuspeje viac ako polovica to je pravda ako napísal pán Veselý ale to len preto, že sa vzdajú skôr ako by začali niečo robiť.. teda v 80 percentách prípadov.. 20 percent sa nato naozaj nehodí.. :-)

  .. a ešte som sa dočítal túto peknú vetu “Neobratné pokusy o predaj zosmiešnili produkty aj ich predavačov.”. Na konci ste spomínali vzdelávanie, práve jeho absencia a zameranie sa na rýchly predaj za každú cenu spôsobuje to zosmiešnenie..

  .. na záver už len čím sa viac niekto bude tváriť ako veľa zarába, tak tým zarába menej… to neplatí len pre mlm.. tí čo skutočne zarábajú sa vám nebudú snažiť niečo dokazovať.. oni už nemusia.. oni vám len dajú šancu a či ju využijete bude len na vás..

  … veľa šťastia :)

 92. sano1993 28. júna 2012

  Zdravím ,asi pred 3 mesiacmi som natrafil popri škole na jednu MLM firmu pre ktorú začal pracovať moj kamarát a potom mi o nej povedal ,,váhal som či sa zaregistrujem ,pretože poplatok na štart bol 630 eur .táto firma ešte nepôsobí na Slovensku ,takže som zaregistrovaný pod inou krajinou ……prihlásil som sa a teraz nič neľutujem …..a cca za mesiac sa mi vrátila celá moja investícia čo ma prekvapilo ,,,teraz už mávam celkom slušné výplaty a len krútim hlavy nad diskusiami v ktorých čítam že MLM sú klamstvá …..lenže ľudia nechápu jedno v práci drú aby dostali 20 eur na den ….a myslia si že v MLM budú mať tisíce eur za nič …ALe nie je to tak aj MLM je práca a treba sa tomu venovať …bez práce nie sú koláče ,,,,ale myslím si že je celkom dobrá práca volať zo zákazníkmi ,môjmi dílermi a chodiť na stretnutia do reštaurácie …..konečne nie som odkázaný na brigádu ako každý rok a robím to čo chcem čo ma báví ae čo je na tom najlepšie produkt ,ktorý ponúkam čiže zdravá káva Organo gold obohatená o 100 % výťažok z huby Ganoderma Lucidum ľudom pomáha …..ľudia ktorým som ju predal raz si ju odo mna pýtajú každý mesiac …jedna pani odo mna kupuje 5 káv mesačne ….čiže čo objednám hned predám ……..A nechápem ešte jednu vec ,,prečo ludia píšu že MLM sú klamstvá ked si môžete vybrať také kde netreba vobec investovat ….v čom je to klamstvo ..??? v tom že vám povedali že sa dá na tom dobre zarobiť a vy nemáte stále nič len robíte objednávky ??:….musíte si uvedomiť že treba oslovovať ľudí ,školiť sa vybavovať si prezentácia atd…nie len sediet a čakať kedy vám eurá začnú padať na hlavu …
  A mzlím si že hlavná vec ako každý hovorí je produkt ja som taký ,že kebyže to čo predávam je klamstvo a nepomáha to tak to nerobím …..Lenže táto káva sa ľahko predáva, a hlavne pomáha …

 93. Ivan Liška 10. októbra 2012

  Produkty firmy FFi ako napr. MPG-caps a pod. su v USA zakazane a vedu sa tam sudne spory su podane hromadne zaloby, lebo tieto vyrobky nefunguju ako to bolo na sudoch dokazane. Dalej tieto vyrobky pokazili nejedno auto. Ale ako vidim tieto vyrobky sa na slovensku veselo predavaju a ich predajcovia sa prezentuju aj na tomto fore. Taketo podvodne firmy kazia dobre meno MLM nakolko tento system sa hodi na predaj nepodarkov. Mirko mohol by si este k tomuto clanku o MLM pripisat zopar riadkov, ake su znaky takejto podvodnej firmy a ako sa da odhalit.

 94. stefan 12. októbra 2012

  Zdravím Vás!začal som popri zamestnaní s MLM a chcel by som sa opýtať,že akú živnosť by som mal zobrať na tento typ podnikania.kedže medzi volnými živnosťmi MLM som nenašiel.ďakujem za odpoveď

 95. Miro Veselý 14. októbra 2012

  Ivan Liška je ťažké rozoznať ktorá firma je podvod a ktorá nie. Je ich šialene veľa. Človek by si mal spraviť prieskum, ako sa píše o produktoch danej firmy. Ak je to v poriadku, zvyčajne je na internete veľa debát používateľov kde sú veľmi pestré názory v mnohých rečiach. Ak diskusia chýba, je to podozrivé rovnako, ako keď nájdete len chválu – to zvyčajne MLM díleri v diskusiách velebia svoje produkty celkom nekriticky…

 96. Miro Veselý 14. októbra 2012

  stefan je to činnosť typu nákup a predaj tovaru, tam by problém byť nemal.

 97. anka 17. októbra 2012

  ahojte, mlm som este neskusala, ale chcela by som sa spytat, ci sa z toho zisku platia nejakym sposobom dane, najmä ak ide o spolocnost, ktora je medzinarodna a nema sidlo na Slovensku. vdaka :)

 98. Miro Veselý 17. októbra 2012

  anka z každej formy podnikania, predaju, služieb je potrebné odvádzať dane a musíte si zistiť, ako to má firma ošetrené. Najvýhodnejšie mať vybavenú živnosť, ale to sa len kvôli začiatkom neoplatí. Preto radím pýtať sa v konkrétnej firme.

 99. anka 20. októbra 2012

  dakujem za odpoved :), spominana spolocnost plati dan len krajine, v ktorej ma pobocku (mimo SR), tazke zivnost je tym padom asi jedina moznost.

 100. zuzka 24. októbra 2012

  Milujem MLM,som fakt neuveritel’ne spokojná,že tento systé m existuje a že som nemusela platit’ žiadne vstupné poplatky-ani korunu a napriek tomu si slušne zarobím.Pracujem pre firmu,kde sa z nadriadených za pár dní stali kamaráti a myslím,že aj to je vysvetlením uspechu.

 101. Michal 10. januára 2013

  A to som ešte zabudol dodať, že som neskutočne šťastný, že som natrafil konečne na niečo, kde nemusím nič vôbec predávať a ponúkať :-)

 102. Marek 19. januára 2014

  Dobry den ja by som potreboval surne pracu na pc ak je to mozne vopred dakujem

 103. Brain 11. apríla 2014

  MLM je skutocne o aktivite a nie je pre kazdeho. Avask, ak niekto chce dobre zarobit, musi na zaciatku vynalozit najviac usilia a to nielen predajom, ale aj budovanim vlastnej struktury v danej pyramide. Co je skutocnym problemom danych spolocnosti je slusne povedane nezdravo prehnana aktivita niektorych clenov, len aby postupili v danej pyramide co najvyssie.

 104. zuzana 3. júla 2014

  Aj Ja robim mlm a je to najlepsie podnikanie na svete.a trafila som najlepsiu firmu cosi niekedy existovala.

 105. majka 7. júla 2014

  Pekný deň a čo robiť ked sa mi v začiatku neveľmi darí?

 106. Miro Veselý 7. júla 2014

  majka to budete musieť analyzovať príčiny. Nie každý MLM funguje. Poraďte sa s tým, kto vás do biznisu pozval, alebo s niekým ešte vyššie v úrovni. Iste nájdu dôvod, čo sa deje. Treba však rátať aj s tým, že veľká väčšina ľudí v MLM neuspeje z rôznych dôvodov. Ak by to dlhodobo nefungovalo, skúste inú sieť, alebo úplne iný druh podnikania.

 107. Azel 17. septembra 2014

  Ked je to take uzasne, ako je potom mozne, ze su tieto veci zakazane ‘propagovat’ ako na vacsine inzertnych stranok, tak aj na forach? :) Ved dajte nejake tipy, ako to ma clovek rozbehnut, ked sa to bez skusenosti neda. A prosim, ziadne bachorky o tom, ze to nie je praca pre kazdeho, ale na to treba mat talent.

  Viete, preco tomuto ludia neveria? Lebo nikto sa nebude pustat do podnikania, ked je sanca co len na 30%, ze je to podvod. To iste plati o MLM. Po mojich skusenostiach by som v zivote nesiel nieco take robit.

  Prepacte mi tu ironiu, ale 90% ludi vam povie presne toto (ak sa s vami budu vobec bavit, co je malo pravdepodobne).

  Prajem pekny den.

 108. Dominika 12. októbra 2014

  Taktiez som sucastou MLM a som spokojna. Je to naozaj spravodlivy system vyplacania a praca ma naplna! Som stastna a nadsena :-)

 109. Lukas 17. októbra 2014

  Zdravím,fakt dobrý článok,treba to poriadne vysvetliť lebo veľa ľudí to nechápe a potom hovoria že to je podvod,ja už dlhšiu dobu pracujem v mlm systéme a som veľmi spokojný.A uspieť v tomto podnikaní môže úplne každý kto sa chce niečo nové naučiť a ma chuť pracovať.Samozrejme je to aj podľa toho v akej firme ste.Ja pracujem vo firme ktorá už je dlhé roky na trhu a stále stúpa vyššie a vyššie.Zárobky sa odvíjajú od vašej šikovnosti,ľudia ktorí neuspeli sú takí ktorí čakali že im budú z neba padať pečené holuby.Ale bez práce niesú kolače a to platí vždy a všade.Proste ja som spokojný a som rád že môžem stúpať osobnoste a aj kariérne ,čo vo väčšine klasických zamestnaní nieje u nás bežné.Ak sa chcete stať mojími obchodnými partnermi tak ma neváhajte kontaktovať,a ja vám poskytnem viac info.

 110. Amaria 24. októbra 2014

  Dominika :-)
  Viete mi poradiť v čom robíte?

 111. Lucia 24. októbra 2014

  Dobrý deň. Tiež som s MLM začala len nedávno, takisto to je nová rozbiehajúca sa firma u nás na SR s tým, že má bohatú históriu v zahraničí, len expanduje i k nám. Nakoľko môj zástupca je z Čiech, nemám možnosť osobného stretnutia, ale to by mi až tak nevadilo. Je tu obrovská perspektíva, len by som vás chcela poprosiť o rady, ako najefektívnejšie začať. Zopár nápadov už dávno mám, skôr sa tu pýtam na vaše skúsenosti, bolo by super vedieť, ako začal niekto iný. Mám 22 rokov, tri roky driem v jednej firme ako obyčajný zamestnanec (žiadny kariérny rast- nič) a jednoducho už mi prekáža, ako sa majiteľ firmy- Američan smeje nám všetkým do ksichtu, že sme tak blbí a robíme na jeho riť. Viem, že MLM je tiež štruktúrou taký istý ako tieto firmy, ale človek je aspoň za svoju námahu spravodlivo ohodnotený.Preto som sa rozhodla skúsiť túto cestu. Ide o predaj výrobkov rôzneho druhu, široký sortiment, predáva sa pomocou katalógu. Ak by ste mali nejaké rady, skúsenosti, prosím, napíšte, budem naozaj vďačná.
  Lucia

 112. Miro Veselý 24. októbra 2014

  Lucia v MLM je možné uspieť, ale vyžaduje to veľa práce. Veľká väčšina ľudí z toho časom vypadne, pretože to nie je tak jednoduchá práca, ako to často vidíme v prezentáciách. Ak sa vám darí predávať bez vážnejších problémov, tak sa určite oplatí pokúsiť sa študovať a predávať viac. Ale pozor na to, aby ste namiesto predaju sama nekupovala, tam môže padnúť veľa peňazí zbytočne, kým si človek uvedomí, že MLM nie je pre neho. Inými slovami ak ste v MLM dobrá (netreba byť špičková) tak ste dobrá aj pre mnoho iných pozícií a na podnikanie. Preto vždy treba zvážiť, či nie je efektívnejšie rozbehnúť nejaký vlastný biznis. Alebo robiť niekde, kde vaše schopnosti vedia oceniť.

 113. Csaba 31. decembra 2014

  Ja osobne som uz robil vo viacerych spolocnostiach a mal som z mlm dobru aj zlu skusenost. Ale nikdy som nelutoval ze som zacal s mlm. Rozdiel medzi zamestnanim a mlm je obrovsky a ja som to uz pochopil. Niekomu trva pochopit mlm tyzden niekomu mesiac a nikomu aj viac ale co je najhorsie ze niekto to nepochopy vobec a potom roby zle meno. Ja som velmi rad ze robim v mlm lebo mam financnu istotu lebo viem ze zaco som plateny. Je to zivotny stil a ked si chcete zarobit a mat aj cas na svoje konicky odporucam robit v mlm. Ale ked sa chcete trapit v zamestnani nech sa paci ale potom ohovarajte zamestnavatela ze vam malo plati a nie mlm. Ja mam osobne velmi dobry obchod co momentalne rozbieham na Slovensku.

 114. Roman 19. novembra 2015

  Článok “Chodíte chorí do práce” mi veľmi pripomína minulé zamestnanie.Veľmi často tam bola situácia, že na chodbe,ktorá bola spoločná pre všetky kancelárie bol veľmi nepríjemný zápach presne taký ako v čakárni u doktora. Tiahlo to z kancelárií. Ozývalo sa z nich časté kašľanie takmer každý mesiac. Ak som nemusel, tak som nevkročil. Vydýchaný vzduch s dusivým zápachom z úst chorých kolegov nebol nič príjemné.Mal som však v tejto firme šťastie, že som pracoval oddelene sám v inom priestore.Teraz už to našťastie nemusím zažívať. Pracujem doma a rád si vyvetrám.

 115. Maros 15. decembra 2015

  Ahoj Miro,

  MLM je podnikanie a buď sa do toho človek vloží na 100% alebo nie. Stačí sa rozhodnúť a potom ísť si za cieľom.Nič viac a nič menej.
  Dik. Maroš.

 116. Brano 6. apríla 2016

  Mne príde minimálne zaujímavé, že väčšina obhajcov MLM sa prezentuje rovnako sebavedomým prejavom, rovnako otrasným pravopisom, každý druhý MLM-kár “práve teraz” rozbieha “nový” a určite neprekonateľný biznis na Slovensku. A samozrejme vôbec nie je podozrivé, že každá táto pyramída sama seba označuje ako niečo vo svete jedinečné s výnimočným produktom, ktorý vo svete nemá konkurenciu a pritom vôbec nejde o zisk z tohto jedinečného produktu, ale ide o to pomôcť ľuďom a “niečo málo” z toho si privyrobiť. Samozrejme to netreba hovoriť verejne, medzi nami MLM-kármi ide predsa len o tie peniažky, aby sme sa na najbližšom zraze sekty mohli ukázať na najdrahšom aute, prípadne sa pochváliť najdrahšou dovolenkou, alebo niečím drahým na novom dome a podobne. Stačí si prečítať túto diskusiu, pod inak veľmi pekným článkom, a človek si musí všimnúť tú podobnosť medzi príspevkami, ktoré obhajujú MLM – už spomínaný slabší pravopis, neskutočné sebavedomie a rovnaké hlášky, ktoré zrejme nebudú následkom teambuildingových vymývaní mozgu, ako cez kopírak:) Inak veľa zdaru každému účastníkovi pyramídy, pardon MLM

 117. Peter 17. apríla 2016

  Mlm je super biznis neviem čo riešite.
  Kto na to nemá nech sa nestará.
  Online hatery nech si sedia doma za pc a utápajú sa vo svojích problémoch.

 118. Jozef 2. júna 2016

  Mam vlastnu pozitívnu skusenost s MLM systémom a verte , ze uz nič ine robit do budúcna nechcem iba to . Vždy som sníval o tom ako zastavať vedúce funkcie , zarabať 3-4 000 € aj na SVK a robit nieco co ma zmysel :) . Mam 23 rokov a 3,5 roka nežijem s rodičmi práve kvôli tomu systému , ze som dokázal prijať nejake to riziko :) mam s priateľkou byt (žiaden podnájom ), mam vysnívané auto za 17 000€ bez toho aby mi rodičia nejako pomáhali ! A vďaka MLM systému cestujem po svete na exotické miesta za splnené výkony . Je to skvela motivácia pre každého kto sa chce mat v živote viac než len dobre a kto ma chuť osobnostne rast :) samozrejme , ked som začínal tak každý ma odhovaral , dostával som od tých ludi samé negatívne názory aj ked skúsenosti nemali ziadne v tejto oblasti .. Väčšina by dala na nazor týchto neprajníkov – to viem určite .. Prešiel som si tým !!! Ale som hrdý na to , ze moja túžba mat sa v živote lepsie bola silnejšia ako tí negatívni neprajníci . Dnes som štastný , zdravý a skvele zarábajúci mladý chalan a je úplne normálne , ze teraz títo ludia sa nevedia stotožniť s tým , ze sa mam lepsie . Je to tak . Ak vyžadujeme od života viac tak viac dostaneme , ak si učený ku skromnosti a nemás záujem To meniť , nečuduj sa , ze nič od života nedostaneš ! Have a Nice day ;)

 119. Kamil 8. júna 2016

  AJ ja venujem takisto v MLM dlhsie samozrejme su aj neuspechy ale aj uspechy az ked som objavil co mi viac sedelo praca s PC doma v jednej spolocnsoti Kairos Technologies Limited je medzinárodná spoločnosť, ktorá bola založená vo Veľkej Británii v roku 2014. Kairos sa plne sústreďuje na vývoj a celosvetovú distribúciu high-end riešenie na báze technológie výpočtových sietí a špeciálne navrhnutý pre to Rozšírená affiliate marketing program. Cieľom projektu Kairos je vyvinúť KairosPlanet Global Distributed Computing System. V budúcnosti bude každý druhý počítač na svete sú súčasťou nášho Distributed Computing System. Výpočtový výkon KairosPlanet Global Distributed Computing System budú použité pre riešenie rozsiahlych výpočtových úloh pre Kairos firemnú klientelu, napríklad pri skladovaní, analýzu a spracovanie dát v oblasti ekonomických predpovedí, rôznych smerov výskumu, vývoju nových výrobkov a ďalšie , K dnešnému dňu sa KairosPlanet Distributed Network zahŕňa asi 55.000 účastníkov. Chronologické štruktúra rozvojovej stratégie: 2014-2016 Ukladanie dát v distribuovanej sieti. Proof of concept a testovacie techniky. Rozvoj siete a podporu výkonnosti systému pomocou vlastné serverové zdroje. 2016-2017 Prevádzka výpočtového systému založeného na distribuované siete. Rozvoj kapacít siete prostredníctvom príťažlivosti 250.000 nových členov. Začatie rozsiahlych vzdelávacích a motivačných programov ako stimul k ďalšiemu rastu a rozvoja siete. 2017-2019 Globalizácia a decentralizáciu systému, prechod do autonómnom režime. Plné využitie výpočtových zdrojov z KairosPlanet Distributed pre produkty a služby spoločnosti, rovnako ako riešenie úloh na firemnú klientelu.

 120. Lukáš Kakalejčík 28. septembra 2016

  Zdravím vás,

  vedeli by ste mi odporučiť nejaké firmy, ktoré je možné osloviť aby MLM spôsobom ponúkali naše produkty? Vďaka za odpoveď.

  S pozdravom

  Lukáš

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: