Multi level marketing (MLM)

Je možné, že ste už o multi level marketingu všeličo počuli.

 • Že je to podvod.
 • Že je to nelegálny obchod.
 • Že je to pyramídová hra.
 • Že je to sekta.
 • Že je to vymývanie mozgov a manipulácia.

Tieto názory sú rozšírené. No nie sú pravdivé. Multi level marketing je obchodovanie s produktmi, alebo službami. Tak, ako všade, aj v tejto oblasti sa môžete stretnúť so serióznymi firmami, ktoré už desiatky rokov prosperujú na svetovom trhu. A nájdu sa aj podvodníci, ktorí za multi level marketing vyhlásia pyramídovú hru. Preto vám radím toto:

Chcete zarábať peniaze? Potom sa vám možno oplatí čítať ďalej. Budem teraz hovoriť o multi level marketingu. Ale zbystrite svoje zmysly.

 • Nenechajte sa ovplyvniť predsudkami.
 • Nenechajte sa podviesť pochybnými ponukami.

Podnikanie v multi level marketingu je možné. Ak spolupracujete s etickou firmou, môžete si za niekoľko rokov vytvoriť výrazne nadštandardný príjem.

Prečo by vás mohlo podnikanie v MLM zaujímať? Pretože na tom môžete zarobiť a môžete pomôcť zarobiť aj svojim známym. Veľa ľudí sa pýta, ako si privyrobiť. Tak tu je jeden príklad, ako si môžete zarobiť aj vy.

Avšak pozor! Multi level marketing je podnikanie. Nie zamestnanecký pomer. Znamená to, že na úvod to chce od vás investíciu – peňazí, času, pozornosti. Nikto vám nedá istotu, že sa vám investícia zhodnotí. Taký je svet podnikania. Ak hľadáte istotu, rýchly zisi, alebo len zárobok za prácu, potom multi level marketing asi pre vás nebude vhodný nástroj.

Marketing má za úlohu ovplyvniť dopyt po tovare a službách. Vždy nás viac, či menej manipuluje k tomu, aby sme si niečo kúpili. Kým len kupujete, tak peniaze vydávate. Keď začnete predávať, môžete peniaze zarobiť. V multi level marketingu spravidla budete predávať aj kupovať.

Na tom môžete dosť zarobiť. Ale predtým sa musíte skamarátiť s marketingom. Aj vy sa musíte naučiť manipulovať.

Skratku MLM budem v ďalšom texte často používať na skrátenie dlhého názvu „multi level marketing“.

Prečo má MLM zlé meno?

 • Multi level marketing je niekedy mylne pochopený ako nástroj na rýchly zisk. Z tohto omylu potom často pramení veľké sklamanie. (Zadlžení ľudia si vo vidine zbohatnutia kúpia produkty a potom sa ich nedokážu zbaviť, pretože nevedia nič o predaji…)
 • Multi level marketing je niekedy mylne považovaný ako bezprácny „zisk za nič“. Ani to však nie je pravda. Ak nie ste aktívni, nedosiahnete v MLM žiadny zisk. Ste platení na základe vášho výkonu a tržby. Nedostanete peniaze, ak do systému len zapojíte pár známych, ktorí možno tiež dúfajú, že dosiahnu zisk za nič.
 • Multi level marketing je čiastočne aj priamy predaj. Ak sa pokúsi predávať človek bez znalostí a skúseností, neuspeje. Potom sám šíri názor, že to nefunguje. (Často si chudobný človek za posledné peniaze kúpil tovar a potom sa ho zúfalo snažil zbaviť. Ľudia nie sú hlúpi, aby rozoznali, že tento človek sa potrebuje zbaviť „čierneho Petra“ a nič nekúpia. V serióznom MLM systéme nemusíte kupovať tovar „na sklad“.)
 • Mnohí sme sa stretli s nešikovnými predavačmi produktov šírených formou multi level marketingu. Neobratné pokusy o predaj zosmiešnili produkty aj ich predavačov. (Ich dychtivá snaha predať tovar prerastala až na úroveň vnútenia tovaru za každú cenu. Neraz si títo ľudia vlastnou nenásytnosťou poškodili priateľstvá a vzťahy. Teraz to pričítajú za vinu MLM systému, aj keď chybu spravili len oni sami.)
 • Tak ako v iných druhoch obchodovania, tak aj v oblasti multi level marketingu sa môžete stretnúť aj s podvodníkmi. V minulosti veľa ľudí naletelo na podvodné ponuky, ktoré sa tvárili ako biznis a boli podvodom. (Ak veľmi chcete rýchlo získať peniaze, ste ideálny kandidát pre podvodníka! Neponáhľajte sa a rýchlo sa odlíši solídna ponuka od pochybných.)

Vzhľadom na tento chaos v mysliach ľudí má multi level marketing medzi ľuďmi oveľa horšie meno, než by mu patrilo. To však ešte neznamená, že každá firma tohto druhu je zlá. Naopak – pre niektorých z nás môže multi level marketing predstavovať reálny a korektný druh podnikania. Môžete dosiahnuť zaujímavý zisk a môžete pomôcť svojím známym, aby tiež profitovali.

Nebojte sa, prácou pre MLM systém si nemusíte znepriateliť ľudí. Naopak. Možno nadviažete nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí vás posunú ďalej. Ľudsky, osobnostne, znalosťami, príjmom.

Nezatvárajte sa pred príležitosťou skôr, než si ju dôkladne neoveríte. Možno zistíte, že v serióznych MLM systémoch sú už dávno zapojení mnohí schopní podnikatelia. V tímoch MLM väčšinou nájdete schopných, zaujímavých ľudí. Už to by mohlo signalizovať, že asi nejde o vymývanie mozgov.

V texte článkov v tejto sekcii používam reálne ceny a fakty dostupné na Slovensku aj v Českej republike. Vzhľadom na obchodné pravidlá a nebudem uvádzať obchodné názvy firiem a produktov. Pre bežného čitateľa nie sú dôležité. Pre vážneho záujemcu o prácu v MLM systéme je pomerne ľahké dopracovať sa k ďalším informáciám a nájsť niekoho, kto ho do systému zapojí. Práca v MLM aj tak nie je pre pasívnych ľudí, ktorí by radi dostali všetko na striebornom podnose.

U nás pôsobí niekoľko serióznych a dlhodobo fungujúcich MLM spoločností. Sú medzi nimi mierne rozdiely, ale princíp opísaný v ďalšom texte funguje podobne. Môžu sa líšiť produkty, alebo služby, ktoré sa predávajú.

Aby ste si urobili predstavu o stabilite tohto biznisu – niektoré MLM spoločnosti už prosperujú vyše 50 rokov. Inými slovami:

 • Už 50 rokov o nich niektorí „experti“ hovoria, že sú to báchorky, že to nefunguje, že je to vymývanie mozgov.
 • Už 50 rokov to mnohí ľudia neskúsia.
 • Už 50 rokov v nich mnohí podnikajú a živia tým seba i svoje rodiny.

Je na vašom rozhodnutí, do ktorej skupiny sa chcete zaradiť.

Úspešné MLM spoločnosti spravidla okrem vlastného predaja majú aj vlastné školiace systémy, ktoré ľuďom pomáhajú porozumieť nielen princípom predaja. Školiaci systém úspešných MLM systémov je spravidla zameraný aj na osobný rozvoj. Často jeho členom pomôže zlepšiť svoju pozíciu aj v pôvodnom zamestnaní a v osobnom živote. Je to práve školiaci systém, ktorý vám môže dať najviac. Môže vám pomôcť k osobnému rozvoju.

Pokiaľ vás tento druh podnikania zaujme, vyberte si takú MLM spoločnosť, ktorá vám bude najbližšia či už produktmi, alebo obchodnou stratégiou. Zoznámte sa s etickým kódexom spoločnosti, ak do nej chcete vstúpiť. Uistite sa, či popri obchodnej stratégii tam funguje aj školiaci systém (knihy, CD s radami lídrov, semináre). Bez znalostí u nás málokto vie vybudovať prosperujúci biznis.

Práca v MLM

MLM je skratka slov multi level marketing. Je to spôsob predaja, ktorý nemá klasickú štruktúru (predajňa, zamestnanci). Ide o sieť predajcov, ktorá sa tvorí sama.

Práca v takejto oblasti spravidla znamená predaj. Princíp je postavený tak, že vás niekto osloví a ponúkne túto prácu. Navrhne vám, aby ste predávali nejaké produkty. Z predaja dostanete zisk vy, ale aj ten, kto vás pre biznis získal. Ak vám práca ide „od ruky“, časom aj vy nájdete niekoho, kto by predával produkty podobne, ako vy. Ak taký človek niečo predá, zisk sa rozdelí jemu, vám a tomu, kto „našiel“ vás. Týmto spôsobom je dosiahnuté to, aby ste boli motivovaní nielen predávať, ale aj rozširovať sieť predajcov. Je tu však bonusová schéma, ktorá chráni pred takto mechanickým odmeňovaním. Táto poistka slúži tak, že aktívni ľudia sú odmeňovaní a pasívni nedostanú nič. Takže ak človek „nad vami“ je v obchode aktívny, z vašej práce dostane odmenu – avšak len ak je vaša aktivita malá. Ak ste aj vy aktívni, pôjde odmena vám. Presnejšie rozloženie odmien si radšej preštudujte. Jednotlivé MLM systémy sa v tom môžu mierne líšiť.

Práca v MLM nie je o nič horšia, alebo lepšia, ako iná práca. MLM je normálny obchodný model, ktorý má jasné pravidlá. S dobrým produktom môže schopný človek časom dosiahnuť zaujímavý príjem, ktorý sa skladá nielen z toho, čo sám predá, ale aj z toho, čo predajú tí, ktorých „našiel“ pre predaj. Ak neskôr aj sám prestane podnikať a predávať, ďalej mu plynie pasívny príjem z toho, čo popredávajú ostatní.

U nás je takáto práca často sprofanovaná. Je to spôsobené tým, že rast MLM organizmu – ak to tak môžem nazvať – je často intuitívny. Môže sa stať, že predajcovia príliš zidealizujú podmienky, aby získali „tých pod sebou“. Ešte nepríjemnejšia môže byť situácia, ak je práca podmienená investíciou. To aj niektoré firmy robia – donútia vás kúpiť ich produkty a až potom môžete začať pracovať. Pre človeka s malým príjmom môže byť vidina veľkých ziskov z predaja lákavá. Práca atraktívna. Tak sa zadlží a kúpi produkt. Potom zistí, že nedokáže nájsť kupcov. Začína so zúfalými pokusmi, ako tovar predať aspoň, aby sa mu vrátili investované peniaze. Niekedy produkty vnucuje, klame, je dotieravý. Znechutí tak často meno firmy, sprofanuje značku, produkt i seba. Mnoho z ľudí si znepriatelilo známych.

Práca v MLM totiž tak, ako každá práca v predaji, vyžaduje určité osobnostné predpoklady. Musíte byť komunikatívni. Musíte dokázať nájsť a príjemne osloviť nových ľudí. Vedieť si vytipovať, kto by mohol mať o váš produkt záujem a presvedčiť ho. Ak tieto schopnosti máte, potom je MLM práca, ktorá vám môže vyhovovať. Často sa dá vykonávať aj popri inej činnosti. Dobré MLM firmy vám poskytujú aj účinné vzdelávanie, osobnostný rast, semináre. Využite ich – to je niekedy to najcennejšie, čo vám MLM môže poskytnúť. Osobnostný rast.

Ak o takejto práci uvažujete, spravte si najskôr malý test. Predstavte si, že už ste predavačom. Komu pôjdete ponúknuť svoje produkty? Z hry úplne vylúčte kamarátov, známych a rodinu. Nájdete niekoho? Viete osloviť cudzích? Spravte to naozaj. Oslovte ich a hovorte s nimi. Uvidíte, ako uspejete. Možno vás z 10 oslovených ľudí 10 odmietne. Potom to možno nie je vhodná práca pre vás. Nekúpte si produkty, ak neviete, ako sa ich reálne zbavíte. Veľa ľudí už na vidinu práce s vysokým ziskom značne doplatilo.

V MLM sa primaárne produkty nepredávajú – v skutočnosti sa predáva príležitosť. Pre zjednodušenie príkladu som však volil predaj produktov. Ak totiž dokážete predať výrobky, predáte aj myšlienku. A naopak.

Je dobré položiť si aj otázku, prečo vám takú prácu niekto umožní vôbec robiť. Ak je tak výhodná, prečo si ju nenechá. Prečo ju nedá niekomu blízkemu? V praxi preto, že nie každý človek sa chce živiť práve týmto spôsobom.

MLM nie je pre každého, aj keď vám to budú tieto firmy dôrazne tvrdiť. Je to práca ktorá vyžaduje investíciu času, námahy. Musíte čakať na výsledky niekedy aj niekoľko rokov. No potom vaša odmena môže vysoko presiahnuť mzdy, ku akým by ste sa mohli dostať v bežnom zamestnaní.

Ak vám niekto ponúka predaj produktu, ktorý „sa predáva sám“, vždy si to overte. Popýtajte sa známych, čo si o tomto produkte myslia. Až z toho si spravte názor.

Buďte extrémne opatrní pred akýmikoľvek ponukami, ktoré sú viazané na vstupnú investíciu. Je jasné, že ak zainvestujete, budete asi motivovanejší aj predať. Ale to je aj ten, ktorý to predal vám. Aby ste neskončili tak, že v nádeji, že budete predávať, kúpite niečo, čo sa predať ani nedá. Vidina zisku človeka dokáže zaslepiť. Viem, podnikanie je práca a k podnikaniu patrí aj riziko a investovanie. No patrí k nemu aj prieskum trhu. Skôr než teda zainvestujete, overte si záujem. Najlepší spôsob je taký, ak najskôr nájdete niekoľkých vážnych kupcov. Potom kúpite pre nich tovar.

MLM je franšíza. Za licenciu od vás firmy môžu chcieť symbolický poplatok na úrovni niekoľkých eur. Trebárs 10 eur. Taká platba je v poriadku, za to dostávate právo vstúpiť do systému. Často tak dostanete aj nástroje na prácu. Ak sú v úvodnom nákupe požadované aj produkty, kúpte len také, ktoré by ste spotrebovali vy sami, doma. Nekupujte nič „na sklad“. Seriózne MLM firmy vám dajú možnosť reklamácie, ak sa vám tovar nebude páčiť.

MLM je legálna práca. Na rozdiel od bežného modelu (výrobca > distribútor > obchod > zákazník) funguje priamo (výrobca > zákazník > zákazník). Nie je nelegálny a nie je to podvod.

V minulosti sa MLM snažili pôsobiť ľudia, ktorí o obchode a marketingu nič nevedeli. Vidina veľkého zisku ich vtiahla do hry, investovali veľa peňazí a potom strpčovali ostatným život. To neznamená, že je MLM zlý. No treba ho brať a robiť ako inú prácu – profesionálne. Vzdelajte sa, skúmajte, uvažujte. Predávajte kvalitný produkt. Potom v MLM uspejete.