Ako napísať životopis

Pri hľadaní práce sa bez dobre napísaného životopisu určite nezaobídete a preto by ste jeho vytvoreniu mali venovať veľkú pozornosť. Práve životopis dá vášmu potenciálnemu zamestnávateľovi informácie o vašej praxi, vzdelaní, vedomostiach, dosiahnutých úspechoch, o vašich profesných cieľoch a prioritách.

Pri jeho písaní by ste mali určite myslieť na to, že pozícia, o ktorú sa zaujímate nebola vytvorená len a len pre vás, a že sa o ňu okrem vás uchádza určite niekoľko desiatok ďalších uchádzačov. Dôležité je zaujať nielen obsahom ale aj formou, pričom najväčší dôraz treba klásť na prehľadnosť.

Medzi základné informácie, ktoré v životopise nesmú chýbať sú: vzdelanie, doterajšie pracovné skúsenosti a úspechy, môžete tiež uviesť najdôležitejšie projekty, na ktorých ste pracovali, ďalej dodatočné znalosti.

Pred každým pracovným pohovorom upravte svoj životopis tak, aby informácie v ňom korešpondovali s ponúkaným pracovným miestom. Dĺžka životopisu by nemala prekročiť 2 až 3 strany. Dávajte si veľký pozor na gramatické chyby
Nesnažte sa zamestnávateľa nijakým spôsobom klamať. Skôr či neskôr by to mohol zistiť, čím v jeho očiach určite nestúpnete.

Čo všetko by mal obsahovať kvalitný životopis?

  • základné informácie o vašej osobe (meno, dátum narodenia, bydlisko a korešpondenčnú adresu, telefónne číslo, e-mail,),
  • popis vašej profesnej kariéry (usporiadaný v opačnom chronologickom poradí od posledného – aktuálneho k prvému – najstaršiemu),
  • stručný prehľad o vašom vzdelaní (usporiadaný v opačnom chronologickom poradí od posledného k prvému – najstaršiemu),
  • informácie o vašej ďalšej kvalifikácii a ďalších znalostiach,
  • ostatné relevantné informácie (napr. zahraničné stáže, vodičský preukaz, záľuby a pod.),
  • vítané sú kontakty na osoby, ktoré môžu poskytnúť referencie.