Kariéra a kariérny rast

Pod pojmom kariéra sa väčšinou rozumie profesionálny vývoj. Slovo kariéra je z francúštiny kde slovo carrière znamená cesta. V mnohých iných, mimopracovných oblastiach sa však slovo kariéra používa tiež. Označuje sa ním životná cesta, alebo vývoj nejakej konkrétnej situácie. Napríklad drogová kariéra. Asi najčastejšie sa však rozumie pod týmto slovom rast, zlepšovanie sa v nejakej práci. Asi preto, že ak sa niečomu venujeme, tak sa v tom zvyčajne zlepšujeme…

Z doterajšej kariéry sa dá neraz zistiť veľa o tom, ako sa niekomu v práci darí. Najmä personalisti môžu zo skúsenosti vyhodnotiť, ako sa vyvíja vaša situácia ak im dáte svoj kariérny životopis. Majú skúsenosti, ako rýchlo sa zo začínajúceho pracovníka stáva skúsený a neskôr možno riadiaci pracovník. Práve tieto zmeny v kariére sú akési body zlomu, ktoré určujú pracovný rast.

Profesná kariéra

Je prirodzené, že asi každý zamestnanec má záujem o to, aby sa vo svojej kariére postupne stále zlepšoval. Pracovná prax tomu nahráva a ak nerobí priveľa chýb, bude stále úspešnejší. Spolu s tým bude stúpať aj jeho finančné ohodnotenie a to je asi tá najdôležitejšia stránka toho, že sa nám v kariére darí. Čo si budeme hovoriť. Do práce chodíme preto, aby sme mali peniaze. Je rozdiel, či za 8 hodinovú pracovnú dobu dostanete 500 eur, alebo 5000. Preto je len logické, ak dbáme o to, aby sa nám darilo.

V pracovnej kariére často môžu brániť faktory, ktoré zvonka nemusia byť viditeľné.

 • Je mnoho firiem, v ktorých sú zamestnanci nahraditeľní. Ich popis práce je jednoduchý a jasný. Je možné ich hravo nahradiť. Potom je pre zamestnávateľa zbytočné, aby sa snažil stimulovať nejaký kariérny rast. Načo?
 • V iných firmách môže byť kariérny rast predmetom súťaže. V skutočnosti to však môže byť len umelé súťaženie. Na úvod dostanete žalostne malú mzdu a ak sa budete snažiť, bude sa vaša „kariéra“ zlepšovať a neskôr zarobíte o niečo viac.
 • Sú aj inštitúcie (najmä v nepodnikateľskej sfére, ale môže sa to týkať aj korporácií) kde je kariéra len odrazom toho, aké máte známosti. Na lepšie miesta sú povyšovaní pracovníci podľa známostí, nie podľa schopností.

V mnohých prípadoch teda kariéra nemusí presne zodpovedať tomu, aké má pracovník vlastnosti. Aj z toho sa dá vytušiť, že kariéru ani zďaleka neovplyvňuje len to, ako sa vyznáte vo svojej práci. Významne ju spoluurčuje predovšetkým vaša schopnosť komunikovať. Teraz nemyslím na to, že by ste manipulovali druhými. No kvalitná komunikácia, dobré vzťahy a k tomu prvotriedne pracovné výsledky by v normálnej firme mali znamenať rýchlu kariéru, pretože takí ľudia sú všade cenení.

Firmy, kde kariéra nie je možná

No, vieme, všade to takto nefunguje. Sú aj firmy, kde sa profesný rast odvíja od toho, kto sa s kým pozná. Tam kde si schopných ľudí nevážia sa schopný človek dlho nezdrží…) Také prostredie sa dá rozoznať pomerne rýchlo. Vo firme nájdete pozoruhodných ľudí, ktorí tam na prvý pohľad nemajú čo robiť. Podnapitý zamestnanec (chudák, má rodinu a deti), neschopný, alebo nepríjemný šéf (náhodou aj majiteľov švagor) a podobné znaky. V takej firme kariéru nespravíte, pretože ak ste neschopní, tak zapadnete. Ak ste schopní, na vašej práci sa budú priživovať tí, ktorí sú vo firme udržiavaní umelo.

V takých situáciách je najvýhodnejšie takú prácu rýchlo opustiť. Ak totiž vedeniu nevadí, že sa im vo firme rozmáha socializmus, asi to bude len horšie. Firma, ktorá má zlých pracovníkov bude mať zvyčajne aj zlé hospodárske výsledky a nebude mať veľa peňazí na vašu odmenu. Navyše ak je trend lepšie pracovné miesta obsadzovať po známosti, podobné to bude aj s peniazmi.

Kariéra a karierizmus

Neraz sme svedkami toho, že snaha o kariérny rast je označená za karierizmus. Ešte za socializmu to bolo slovo označujúce jednu z najhorších vlastností občana (ani malomeštiak nebola lichôtka). V tom období neboli nastolené trhové podmienky a tak pracovný trh nevyžadoval príliš veľký pracovný výkon. V niektorých profesiách sa síce aspoň niečo spraviť muselo, ale v mnohých organizáciách sa nedialo nič. Tam sa potom kariéra dala dosiahnuť naozaj len na základe známosti, či straníckej legitimácie.

Aj preto sa so slovom kariéra dodnes spája aj slovné spojenie široké lakte. Vytvára sa tak obraz človeka, ktorý v mene kariéry napreduje za svojím cieľom hlava – nehlava. Aj dnes nájdete ľudí, ktorí sa za každú cenu chcú v rade dostať hneď k okienku, alebo aspoň pred vás. Toto správanie je spoločensky odmietané. Nikto nemá karieristov rád. Je však otázne, nakoľko úspešná je v takom prípade slušnosť.

Ak sa agresívna žena predbehne v čakárni, ušetrí možno hodinu čakania a odíde vybavená. 10 ľudí, ktorých predbehla, bude naštvaných. Ak ona nemá problém so svedomím, zvíťazila. Bola najefektívnejšia. To že ostatní povedia, že je to sviňa je síce pekné, ale oni čakajú zatiaľ čo naša potvora je už doma. Neschvaľujem predbiehanie sa, ale poukazujem na teóriu hier. V prostredí kde sú voľne definované pravidlá postavené na slušnosti sa ľahko nájdu paraziti. Ak je korisť z parazitného jednania väčšia ako strata, je isté že s tým ťažko niečo robiť.

Preto aj profesná kariéra neraz záleží na tom aby ste boli v správnej chvíli na správnom mieste. Na známostiach, vašej obľúbenosti a aj na šťastí.

Aké pravidlá má kariéra

Ak teda máte záujem o to, aby ste sa kariérne posúvali, budete s tým musieť niečo robiť. Základom je mať jasne stanovený cieľ. Tomu potom môžete podriadiť svoje správanie. Musíte si mapovať situáciu vo firme. Akým kľúčom sú vyberaní pracovníci, ktorí postupujú? Kto o tom rozhoduje? Ako často?

Aby ste sa mohli kariérne rozvíjať, je samozrejmosťou, že musíte ovládať svoju prácu. Tu nie je o čom debatovať. Denne musíte čítať informácie nielen zo svojho odboru, ale aj z blízkych oblastí. Musíte byť expertom, musíte vedieť riešiť problémy. Nuž a musíte vedieť dobre komunikovať. Ak si vytvoríte meno, že ste špecialista, ktorý sa vyzná, vie riešiť problémy a je dokonca príjemný, kariéra by mala byť priam hviezdna. Ak nie, utekajte do inej firmy.

Neraz sa však stane, že budete musieť kariére aj pomáhať. Trocha manipulácie niekedy asi treba. Tu a tam na seba upozorniť, byť milým na ľudí, ktorí majú vplyv. Existuje na tú tému aj dosť literatúry. Pokiaľ ste v pozícii, kedy kariéra rozhodne o tom, aký máte príjem, tak je logické, že sa budete snažiť dostať sa dopredu. Je to vec efektivity. Zároveň je isté, že niektorých ľudí asi predbehnete. Ak to nebude úplne spravodlivé (a čo je úplne spravodlivé?) potom sa radšej na kariéru vykašlite a choďte podnikať.

Oplatí sa kariéra, alebo podnikanie?

Aj ako podnikateľ, či živnostník zistíte, že je to stále len hra na kariéru. Akurát o svojom úspechu už rozhodnete viac vy, než nejaký váš nadriadený. Ako živnostník máte k dispozícii rovnaké nástroje, ako keby ste chceli robiť kariéru. Musíte pracovať a podať dobrý výkon. Musíte si robiť reklamu a tým manipulovať druhých, aby si vás všimli. No a ak vám dá zákazník zákazku, tak to zároveň znamená, že inému živnostníkovi ju nedal. A znova ste tam, kde ste možno byť nechceli – v súťaži o väčší krajec chleba.

Žiaľ, aj keď staviame paneláky, stále žijeme v džungli, kde víťazí ten, kto zvolí účinnejšiu stratégiu. Raz to môže byť sila, inokedy trik.

Je isté, že zvoliť si podnikanie ako kariéru je náročnejšia voľba. Vyžaduje viac sebadisciplíny a odvahy. Na druhej strane ak sa vám začne dariť – a nemusí to byť práve globálny úspech – budete spokojní. Aj priemerne úspešný živnostník, či podnikateľ spravidla nechce ísť „nazad“ do zamestnania. Ako živnostník zarobí možno nejakú tú tisícku. V korporácii by za podobnú prácu zarobil možno dve. Prečo tu neplatí pravidlo, že je výhodné voliť efektívnejšiu stratégiu? Asi preto, že s podnikaním prichádza aj značná miera slobody a samostatnosti. Pre schopného človeka je lepšie, ak riadi sám seba. Nie je zviazaný predpismi. Tvorí ich. Taká kariéra je príjemnejšia. Aj za cenu, že rozjazd trvá možno aj pár rokov a nie je istý.

Kariérny rast náhodný a riadený

Už som naznačil, že kariéra nezáleží len na tom, ako veľmi sa vo veci vyznáte. Ani na tom, ako dobre vykonávate vašu prácu. Niekedy sa na vyššie pozície dostávajú pracovníci za zásluhy, na základe veku, alebo „cez posteľ“. Najhoršie na takom prostredí je to, že vy sa môžete o svoju kariéru uchádzať len nezáväzne. Môžete podplácať, lichotiť, intrigovať a napriek tomu nemáte veľkú istotu, či sa vám kariéra vôbec podarí.

Viem, istota neexistuje nikde, ani v podnikaní. Len je dobré odhadnúť, aké máte šance. Ak sa v kariére chcete dostať na miesto vedúceho, ako dlho sa zvykne udržať taký vedúci?

 • Sú inštitúcie, kde sa niekedy aj 20 rokov vedúci nezmení. Môžete celý čas čakať ako možný nástupca. Ak vás nevyberú, môže trvať ďalších 20 rokov, kým sa to miesto zas otvorí.
 • V iných prípadoch zas môže byť problém v tom, že na vysokom poste sa strieda šéf veľmi často. Je oveľa väčšia šanca, že aj vám sa podarí to miesto získať, ale pravdepodobne len nakrátko. Čo potom?

Strach zo zmeny kariéry

Neraz sa stretnete s tým, že cítite, že vás vaša práca už nenapĺňa. Že robíte od rána do večera, nebaví vás to a ani peňazí akosi nepribúda. Potom vás možno napadne myšlienka, že by ste mohli zmeniť prácu. Že v inej firme, v inej profesii, alebo v podnikaní by ste asi boli šťastnejší. Práca by vás bavila viac.

Niekedy zmeny prinesie aj doba. Ešte donedávna bol trend fotografovať. Teraz sa doba zmenila a začína byť záujem o tvorbu videa.

Susedovie tráva a vaša kariéra

V prvom rade sa skúste triezvo zamyslieť nad tým, ži by prípadná zmena práce pre vás naozaj bola výhodnejšia. Iste, dopredu to neodhadnete. Ale zamyslite sa aspoň nad tým, či nejde len o jav susedovej zelenej trávy. Veci z diaľky vyzerajú lepšie, ako keď sú vaše. Môže sa stať, že práca pre inú firmu nie je vôbec odlišná od tej, ktorú máte teraz. Možno je to prašť ako uhoď.

Pocit, že inde sú veci lepšie je prirodzený a je dobré nenechať sa ním zmámiť. Ak máte pocit, že zmena kariéry by vám prospela, zmeňte ju. Ale len v prípade, že to má reálnu šancu priniesť serióznu zmenu. Nie malé rozdiely.

V prípade že zmena práce či kariéry má priniesť len kozmetické zmeny, je to na zváženie. Niekedy je výhodnejšie budovať kariéru dlhší čas na jednom mieste, ako inde začať odznova. Pokiaľ to však vyzerá tak, že kariéra sa nemení, potom začnite plánovať zmenu.

Povedali sme si teda, že je prirodzené, ak pri zmene kariéry máme pocit, že inde to bude lepšie. Láka nás to, láka nás že to bude lepšie. Proti tomuto pocitu je v hre protitlak a to:

Strach zo zmeny je aj strachom zo straty

Málokto má naozaj rád zmeny. Ani zmeny v kariére nie sú výnimkou. Máme zakódované v povahe, že radšej budeme zotrvávať pri tom čo už poznáme, ako by sme šli do zmeny.

Tu úzko súvisí so strachom zo straty. Je ľudské, že sa nechceme vzdávať ničoho, čo máme. Nejedná sa len o majetok, ale aj o návyky, bývanie, zamestnanie, prácu, kariéru. To čo už máme si chceme strážiť a ponechať. Avšak – a to je problém – kým sa nezbavíte starých vecí, nemáte kam dať nové.

 • Máte plný šatník vecí a pritom si nemáte čo obliecť. Nedokážete však zároveň nič z toho čo máte, vyhodiť.
 • Máte kariéru a prácu, kde vám platia zle. Bojíte sa však odísť.

Je to strach, že ak stratíte to čo máte, nezostane vám nič. Tento strach súvisí so zónou pohodlia a malou predstavivosťou. Tiež s tým, že chceme mať okamžité výsledky.

Ak uvoľníte miesto a zbavíte sa starého haraburdia v byte, získate odrazu svieži priestranný byt. Časom sa vám zas zaplní- novými, peknými vecami. Predstavte si seba o rok. Máte dve možnosti.

 1. Mať zas svoj byt plný starého haraburdia a šatstva.
 2. Mať moderne a účelne vybavený byt novými vecami.

Ktorá varianta by sa vám viac páčila? Ak tá druhá, tak musíte najskôr byt vypratať. To isté sa týka práce a kariéry.

 1. Chcete byť o rok tam, kde ste dnes? Možno s malým zlepšením?
 2. Chcete byť inde?

Toto už je zložitejšia situácia. Musíme počítať s vyššou mierou neistoty. Tu nejde len o to dostať do šatníka pár nových svetrov. Zamyslite sa. Ste spokojní s kariérou, ktorú máte? Rastie vaša kariéra tak, ako by sa vám páčilo? Myslíte si, že o rok, alebo o 5 rokov budete spokojní tam kde sa môžete dostať v súčasnej práci / kariére? Ak odpovedáte áno, potom by bola veľká hlúposť niečo meniť. Rozvíjajte svoju súčasnú kariéru. Budujte pozíciu, zvyšujte si kvalifikáciu v súčasnej práci.

Ak ale hovoríte nie a neteší vás predstava, že aj o rok, alebo o 5 rokov máte mať to čo dnes… Potom si spomeňte na výrok, ktorý povedal tuším Einstein. Len blázon bude robiť stále to isté a očakávať pritom iné výsledky.

Ak chcete niečo zmeniť, musíte niečo zmeniť. A práve to je to, čoho sa bojíme. Preto často až pridlho „trčíme“ na starej pozícii.

Je to ako ten vtip o psovi, ktorý bolestne kňučal. Sused šiel okolo a spýtal sa, že prečo. „Lebo sedí na doske z ktorej trčí kus klinca“, odpovedal domáci. Sused sa spýtal, prečo teda z tej dosky pes neodíde. „Asi ho príliš netlačí“. Zóna pohodlia je zákerná vec. Zotrvávame v nej aj keď je to pre nás menej príjemné, ako zmena, ktorá by priniesla úľavu.

Kvalifikovaný odhad zmeny kariéry

Pokiaľ plánujete zmeniť kariéru, stojíte medzi týmito tlakmi.

 • Túžba po lepšej budúcnosti vás láka zmeniť kariéru.
 • Strach zo zmeny vás tlačí zotrvať pri starej kariére.
 • Zóna pohodlia vám našepkáva odložiť akékoľvek zmeny na zajtra.
 • Neistota výsledku je tiež skôr proti zmene kariéry.
 • Rozum našepkáva, že ak by vám nová kariéra priniesla viac radosti, oplatilo by sa to risknúť.

Jednoducho pre a proti zmene kariéry bývajú väčšinou v hre faktory proti v prevahe. Sú to práve tie hlboko v človeku zanorené pocity a postoje, ktoré nás formujú.

Nakoniec bleskový tip. S tým čo viete dnes – boli by ste začali svoju súčasnú kariéru? Ak je odpoveďou nie, je zrejme čas zmeniť kariéru a to rýchlo. Niekedy je pocit životnej nespokojnosti dostatočne dôležitý dôvod na to, aby ste zobrali hrubú metlu z vŕbového prútia a dôkladne si v živote pozametali. Budete prekvapkaní, aké zbytočnosti si nesiete zo sebou v živote ako príťaž.

Rozptýlenie bráni v kariére

Väčšinou sa ľudia vo svojej kariére vyvíjajú takpovediac jedným smerom. Lekár sa špecializuje a je stále lepší v určitej oblasti. Predajcovi sa začne dariť predaj áut a špecializuje sa. Jeho kariéra je potom priamo spojená s touto oblasťou.

Nie je náhoda, že kariéra býva práve takáto. Je to vec špecializácie a skúseností. Čím dlhšie robíte karíéru v určitej oblasti, tým známejším sa stávate. To následne posilní aj vašu kariéru. Ak sa chcete stať známym odborníkom na nejakú oblasť, musíte v nej roky pôsobiť. Vaša kariéra bude najskôr pre väčšinu ľudí neviditeľná. Neskôr dostanete „nálepku“ človeka, ktorý sa v nejakej oblasti vyzná. To už sú dobré signály. Dôležité však je vydržať.

Zmena témy, ktorej sa v kariére venujete môže znamenať, že kariéra ktorú ste roky budovali zanikne. Nová oblasť, ktorej sa začnete venovať si zas vyžiada niekoľko rokov, kým si vybudujete nejakú kariéru či meno. Preto je dobré dôkladne zvážiť, či sa vám oplatí meniť predmet pôsobenia.

Zmena kariéry má niekedy svoje reálne opodstatnenie. Najčastejšie to bude:

 • Ak zistíte, že oblasť, v ktorej robíte kariéru asi zanikne.
 • Ak zistíte, že kariéra v inej oblasti by vás viac bavila, alebo by vám viac vyniesla.

V takých prípadoch je lepšie opustiť rozvíjajúcu sa kariéru a začať sa venovať inej oblasti.

 • Ako príklad môže slúžiť situácia, kedy by ste sa venovali predaju videorekordérov. Tie sa v poslednej dobe prakticky celkom prestali predávať. Akákoľvek kariéra v tejto oblasti je takmer mŕtva.
 • Iným príkladom môže byť situácia, ak zamestnanec zistí, že podobnú alebo inú činnosť by vedel vykonávať ako živnostník. Práca by ho bavila viac a možno by aj viac vynášala.

Ak vo vašej kariére nevidíte takéto riziká či príležitosti, potom je na mieste zameranie. Venujte sa svojej práci sústredene a cielene. Zvyčajne sú úspešní tí, ktorí sú zameraní. Rozptýlenie pozornosti ochabuje až ochromuje pracovný výkon.