Práca popri zamestnaní

Často sa stáva, predovšetkým v univerzálnejších povolaniach ako napríklad účtovník alebo programátor, že zamestnanec začne uvažovať o ďalšej práci ako vedľajšom pracovnom pomere. Nová práca by mu priniesla pár korún navyše do rodinného rozpočtu. Tomuto nápadu nebráni nič, avšak treba mať na pamäti, že zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Inými slovami:

Práca pri zamestnaní podobná práci v hlavnom zamestnaní musí byť vykonávaná so súhlasom hlavného zamestnávateľa. To znamená, že napríklad upratovačka by mala získať súhlas od zamestnávateľa, ak sa jej v inej firme triafa podobná práca.

To sa týka akejkoľvek zárobkovej činnosti, či už pre iného zamestnávateľa alebo na základe živnostenského oprávnenia. Takisto ani raz daný súhlas nie je nemmným faktom a môže sa stať, že ho zamestnávateľ písomne odvolá. Podmienka odvolania je len jedna, a to uvedenie jeho dôvodov.

Akonáhle sa tak stane, či chcete alebo nie, musíte svoju vedľajšiu zárobkovú činnosť ukončiť, alebo pokiaľ sa tak rozhodnete, ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom.

Vyššie stanovené obmedzenia sa však nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti. Taká práca má iné parametre.