Pracovný pohovor

Pred nástupom do práce sa väčšinou uskutoční pracovný pohovor, v ktorom sa váš možno budúci zamestnávateľ bude snažiť zoznámiť sa s vami. Bude posudzovať, či sa na výkon práce hodíte, aké máte znalosti, vystupovanie, schopnosti. Zároveň vy máte možnosť pracovný pohovor využiť na položenie otázok, ktoré zaujímajú vás.

Pracovný pohovor je často obávaný moment. Hlavne ak vám na práci záleží, môžete mať trému, cítiť sa neisto. Je to prirodzené, ale nedá sa nič robiť. Možno vám pomôže fakt, že podobne zneistení sú všetci kandidáti o pracovné miesto, kvôli ktorému idete aj vy na tento pracovný pohovor.

Je jasné, že ak ste manažér, tak pracovný pohovor pre vás asi nebude problém – komunikáciu máte zvládnutú. (Ak nie, ťažko by ste uspeli ako manažér.) Aj tu môžete cítiť trému, či strach z výsledku, ale počas pohovoru sa proste chytíte.

A naopak. Ak vykonávate prácu, kde toho veľa nenahovoríte, ani počas pracovného pohovoru od vás nebudú očakávané ukážky profesionálne odvedenej komunikácie na úrovni politika. Stačí ľudský kontakt, osobné stretnutie.

Iste, ideálne je pôsobiť prirodzene, sebavedomo a ja neviem ako ešte, suverénne, ostrieľane. No nepokúšajte sa štylizovať do role, v akej nie ste doma. Väčšinou sa vám to nepodarí, len by ste pôsobili kŕčovito. Ak ste utiahnutý, nehrajte suverénneho extroverta. Ak by ste získali prácu vhodnú pre zhovorčivého človeka, zle by ste sa v nej cítili.

Preto je dobré na pracovný pohovor sa pripraviť profesionálne, vystupovať na ňom primerane pozícii, o akú sa uchádzate. No nesnažte sa spraviť na ňom zo seba niečo, čím nie ste.

V priebehu výberového konania sa vás potenciálny zamestnávateľ môže pýtať na rôzne skutočnosti. Keďže vás počas osobného stretnutia chce čo najlepšie spoznať, či už po pracovnej, alebo osobnostnej stránke, cielene vám môže klásť množstvo otázok z najrôznejších oblastí. Ak budete pripravení pohotovo reagovať a položenou otázkou nezostanete zaskočení, vaša šanca na úspech sa znásobí.

Počas pohovoru má možnosť klásť otázky nielen váš potenciálny budúci zamestnávateľ, ale takisto sa očakáva, že otázky budete klásť aj vy. Je to jednoznačne vyjadrenie vášho záujmu o firmu a danú pozíciu. Využite túto príležitosť a zistite kladením správnych otázok informácie o spoločnosti, v ktorej sa o pracovnú pozíciu uchádzate a všetky potrebné informácie o ponúkanom pracovnom mieste.

Máte jedinečnú príležitosť zistiť stratégiu spoločnosti, plán na jej prípadné rozširovanie. Pýtajte sa na konkrétne možnosti spojené s obsadzovanou pracovnou pozíciou, napr. na možnosť profesijného rastu, kariérneho postupu, možnosti vzdelávania. Spýtajte sa na to, kto bude Váš priamy nadriadený, resp. či budete vy sami riadiť ľudí a ak áno, aký tím budete riadiť.

Počas pohovoru máte kladením správnych otázok možnosť ovplyvniť rozhodovanie potenciálneho zamestnávateľa.