Vzdelávanie

Kým človek študuje, spravidla sa mu do toho veľmi nechce. Vzdelávanie je pre väčšinu dosť otravná záležitosť. Škola nás núti preberať látku, ktorá asi nikdy nebude použiteľná pre výkon zamestnania. A mnohých ľudí to odradí. Neprospievajú a tak skončia len základnú školu, možno zvládnu učňovku. Je pravda, že remeslo má zlaté dno, no to dno je dosť hlboko a málokto si naň siahne. Väčšinu málo vzdelaných ľudí čaká len práca a malá pláca. Vykašľali sa na vzdelávanie, celý život nesú dôsledky.

Aj to „zbytočné“ systematické vzdelávanie má svoj zmysel. Možno vaša práca bude na míle vzdialená od zemepisu, dejepisu, či výtvarnej výchovy. To je fakt. Ale systematické vzdelávanie z rôznych oblastí vkladá do mozgu študenta kód. Je to isté rozšírenie, rozhľad. Ak si viete veci spojiť do súvislostí, ste vo výhode. Vzdelávanie je výhodné v tom, že do vás „pumpuje“ práve tie informácie, ktoré vás nezaujímajú. Bez neho by ste sa k nim jednoducho nedostali.

Mať vysokú školu je výhodné. Veľa firiem si ako samozrejmú požiadavku na dobré pracovné miesta kladie práve absolutórium. A je to logické. Ak chcete medzi mnohými ľuďmi nájsť tých najlepších, je to náročné. No ak sa sprísnia kritériá, odpadne veľa z kandidátov. Viem, je to nespravodlivé. Mnoho ľudí, ktorí majú napríklad nedokončenú vysokú školu ovládajú svoju profesiu. Je nespravodlivé, že vypadli. Ale také sú pravidlá hry. Je to mechanický výber. Ak nechcete manuálnu prácu, musíte vedieť. Žijeme v dobe, kedy je sústavné vzdelávanie nutnosť – po celý život, nielen v škole.

Nedávno som počul kúsok z rozhovoru niekoľkých mladých ľudí. Bavili sa o vzdelaní. Bolo zjavné, že ostatní majú pomerne nízke vzdelanie, možno učňovku. Jeden práve rozprával o tom, aká je to práca pripraviť sa na maturitné skúšky. Bol na gymnáziu. Ostatní sa uškŕňali asi v tom zmysle, že nejaký papier nemá dnes žiadnu váhu. No on sa nedal a priznal sa, že plánuje vysokú školu. To už zožal ten pravý výsmech. Škola? Načo sa trápiť? Načo kadejaké vzdelávanie?

Nuž kým sme mladí, máme na školu často zlý názor. Ani mne sa nechcelo učiť. No keby som sa nebol učil, ostala by mi možno nejaká otravná manuálna práca. Je fakt, že mnoho profesií vyžaduje taký ten malý detail – byť abslolventom nejakej školy. Aj keď v dnešnom svete práca za počítačmi mierne stiera nutnosť kvalifikácie, riadne, systematické štúdium sa ťažko nahrádza. A keďže o dobré pracovné miesta je veľký záujem, firmy si zužujú výber medzi záujemcami. Možno máte strednú školu a výborne sa vyznáte v počítačoch. No firma, v ktorej by ste (objektívne) mohli úspešne pracovať si do inzerátu dá trebárs takýto text: „Voľné pracovné miesta pre vysokoškolsky vzdelaných a technicky orientovaných…“ A tak ďalej. Spadla klietka. A keď sa vám aj pritrafí práca na pozícii, ktorá by vyžadovala vyššie vzdelanie, často budete robiť to čo vysokoškolák, no s platovým zaradením stredoškolákov. A ten rozdiel vás bude poriadne štvať.

Nie je titul ako titul

Vysokoškolské vzdelanie sa približuje čo najväčšiemu počtu obyvateľstva. Už skoro každé väčšie mesto má svoju vysokú školu alebo nejaké detašované pracovisko inej vysokej školy. Veľa ľudí si povie: prečo to neskúsiť, veď mám vysokú školu pod nosom, berú bez prijímačiek, stačí zaplatiť. Keďže vysoké školy nemajú právo vyberať školné, nazvali si to inak: dar alebo sponzorský príspevok.

A môžem začať študovať.

V prvom semestri mám tri zápočty a tri skúšky. Zápočty zvládam hravo, stačí odovzdať prácu v rozsahu 15 strán na akúkoľvek tému. Čiže sadnem za internet, niečo stiahnem, niečo opíšem z kníh a mám.

Skúšky? Veď platím, prečo by ma mali vyhodiť, len nech niečo viem. A to niečo je asi 30 až 50 strán na jednu skúšku, pre istotu idem na druhý termín, aby som vedel otázky z prvého termínu. A tak to pokračuje…. Po piatich rokoch: Hurá, som inžinier alebo magister!

Milí inžienieri a magistri, obracia sa vám žalúdok? Mne áno.

Ja som ukončila vysokoškolské vzdelanie pred desiatimi rokmi. Nemusela som síce zaňho platiť, ale musela som makať. V priebehu semestra dve písomky z každého predmetu, k tomu jasne určená písomná práca, cca 300 strán na každú skúšku, v jednom semestri aj šesť skúšok atď.

Najhoršie na tom je, že tí „vysokoškoláci“ si myslia, že my sme študovali tak isto.

Ale nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca. Sú vysoké školy, ktoré si držia štandard, z ich lavíc vyjdú vzdelaní a schopní ľudia.

Výzva pre nádejných vysokoškolákov:

starostlivo si vyberte vysokú školu, uvedomte si, že nie je titul ako titul, vedomosti sú niečo, čo vám nikto neukradne narozdiel od majetku a tí, ktorým ide len o papier, uvedomte si, že školy na vás krásne zarábajú, platíte im vy, ale aj štát. Výber vysokej školy je rozhodnutím na celý život. Prijímajte rady od starších a skúsenejších, ale konečné rozhodnutie urobte sami. Závisí to od vás a vašich potrieb. Prioritou pre vás môže byť budúca výnosnosť vášho štúdia alebo úspech vo vašom odbore.

Najprv by ste mali pouvažovať o vlastných prednostiach, potom si urobiť takzvaný prieskum trhu a nakoniec zvážiť dôležité kritériá:

 • kvalita a prestíž školy
 • vzdialenosť od domova
 • dostupnosť a cena ubytovania na internáte alebo v podnájme
 • počet študentov na učiteľa.

Maximum informácií získate na webových stránkach škôl, v existujúcich rebríčkoch škôl, či v médiách. Ak je to možné, urobte si výlet a školu navštívte osobne. Dobrým zdrojom sú diskusné fóra, kde študenti opisujú svoje skúsenosti so školou.

Kurzy

Kurz je krátkodobé školenie. Ak keď mnoho ľudí používa slová kurzy / školenie ako synonymá, je medzi nimi rozdiel.

Kurzy sú jednorazové akcie zamerané na určitý problém, tému, či látku. Pomocou kurzu sa najčastejšie preberajú pomerne úzko špecializované veci, ktoré je možné reálne zvládnuť na obmedzenej časovej ploche. Typické sú:

 • vodičské kurzy
 • kurzy šitia
 • účtovnícke kurzy
 • počítačové kurzy
 • kurzy varenia

Kurzy sa dnes organizujú azda vo všetkých možných oblastiach. Môžete sa na nich naučiť zvládnuť určité úlohy a o ne potom rozšírite svoje možnosti. Pokiaľ si hľadáte prácu a máte voľno, odporúčam vám, aby ste absolvovali niektorý kurz. Môže vám značne rozšíriť vzdelanie a tým aj množstvo pracovných pozícií, ktoré by ste neskôr mohli zastávať.

Ak sa vám zdá drahé zúčastniť sa niektorého kurzu, pomôže, ak sa budete aspoň samostatne dovzdelávať. Prejdite si kníhkupectvá a vyberte si odborné knihy. Viem, ich cena je často podstatne vyššia, než cena beletrie. No tak to funguje. Za vzdelanie treba platiť. Niektoré informácie sa dajú nájsť aj na internete – hlavne aktuálne. No námatkové sledovanie internetu býva dosť difúzna činnosť. Musíte vyberať medzi mizerným a serióznym materiálom. Naproti tomu kniha býva spracovaná komplexne a dá vám systematický základ.

Ak si môžete vyberať, potom je asi najlepšie, aby vám kurz priniesol informácie z oblasti, ktorá vás bude čo najviac zaujímať, alebo baviť. Ak sa už máte vzdelávať, robte to v oblasti, ktorá sa potom môže stať vašou novou prácou. A keďže vás tá oblasť baví, práca pre vás bude príjemná.

Školenia

Školenie je spravidla dlhodobejší proces. Niekedy sa slová kurz a školenie zamieňajú. Kurz je skôr krátkodobá séria lekcií určená na zvládnutie určitej látky. Školenie je dlhodobejší proces doplnenia vzdelania. Školenie teda poskytuje hlbšie znalosti, alebo zručnosti.

Príkladmi školení môžu byť napríklad:

 • jazykové školenie
 • školenie manažérov
 • daňové a legislatívne školenie pre podnikateľov
 • školenie o tvorivej fotografii
 • školenie o time manažmente

Aj keď je slovo školenie formálne určené pre systematickejšiu prácu, väčšinou sa (nesprávne) používa aj na krátkodobé akcie, napríklad firemné školenie o zmenách v ovládaní počítačového programu.

Pokiaľ si hľadáte prácu, odporúčam vám, aby ste sa snažili hľadať si školenia a kurzy. Rozšírite tým možnosti, ktoré sa vám neskôr naskytnú. Rovnako je ďalšie vzdelávanie nevyhnutné aj v prípade, že už prácu máte. Čítajte odbornú literatúru, v ktorej nájdete mnoho základných informácií. V odborných časopisoch a na internete zas nájdete doplnkové, aktualizované informácie. Práve tak môžete držať krok s dnešným svetom, ktorý sa rýchlo uberá vpred. Už nestačí to, čo ste sa naučili na škole. Musíte ísť stále ďalej.

Ak budete dobre zorientovaní, máte oveľa lepšie šance získať kvalitné pracovné miesto.

Jazykové kurzy

Jednou z najlepších investícií do vlastnej budúcnosti je jazykový kurz. Jazykové kurzy vám umožnia zvládnuť cudziu reč, ale to nie je všetko, čo ponúkajú.

Aby ste si mozog udržiavali v dobrej kondícii, mal by riešiť čo najviac pestrých úloh. Jazykové kurzy sú preto jedným z najlepších spôsobov, ako sa na staršie kolená udržiavať v kondícii.

Samozrejme, namietnete možno, že jazykové kurzy sú pre tých, u ktorých je reálna možnosť cudzí jazyk naozaj používať. V istom zmysle je to pravda. Jazykové kurzy nám dávajú základ jazyka, cibria a prehlbujú znalosti. No bývajú časovo obmedzené. V istej chvíli už jazyk ovládate (ako, to je iná vec) a kurz ukončíte. Ak v tomto čase nezačnete pravidelne hovoriť cudzou rečou a to pravidelne, zabudnete všetko, čo ste sa naučili.

Jazykové kurzy sú ako dvíhanie činiek. Kým si pravidelne udržiavate kontakt s jazykom, zlepšujete sa. No ak s tým prestanete, zas zoslabnete, svaly spľasnú. Aj tie rečové.

Ako si udržať znalosti, ktoré vám poskytol jazykový kurz? Hovorte. A nemusíte na to hneď vycestovať. Máme tu internet a s ním technológie, ako napríklad on-line telefonovanie napríklad pomocou programu Skype. Je zadarmo. A na druhej strane planéty vždy nájdete ľudí, ktorí sa radi porozprávajú. Len tak. Nezáväzne. Skype – to sú tie najlepšie jazykové kurzy s tvrdou praxou.

Ak si môžete vybrať, lepšie je voliť také jazykové kurzy, ktoré vám ponúknu prax a intenzívnu prácu s cudzou rečou.

Tip: Ak sa vám práve narodilo dieťa, hovorte pred ním aj cudzím jazykom. Ak to neovládate, môžete v pozadí ponechať pustené napríklad správy BBC. Ak v najrannejšom detstve bude pravidelne počúvať aj „zvuky angličtiny“, bude preň neskôr táto reč oveľa prirodzenejšia.

Manažérske kurzy

Ak uvažujete o manažérskej pozícii, je dobré, ak budete navštevovať rôzne manažérske kurzy. Sú zamerané na najrôznejšie oblasti. Práve manažérske pozície vyžadujú čo najbohatší osobný rast. Ak máte ako manažér dosahovať stále lepšie výsledky, musíte rozvíjať nielen svoj tím, ale aj seba.

Aj keď sa možno niektoré manažérske kurzy môžu javiť ako samoúčelné, nepodceňujte ich. Time managment, redukcia nákladov, rozvíjanie tímu, zvládanie ťažkých telefonátov, vystupovanie na verejnosti… To všetko sú manažérske kurzy, ktorých posolstvo asi už dobre ovládate. No súčasťou každého kurzu je interakcia s novými ľuďmi. Aj keď danú problematiku ovládate, vždy sa nájde lektor, ktorý má na ňu iný pohľad. Môžete tak prehodnotiť znalosti, rozšíriť si ich. No a niekedy sa len utvrdiť, že to čo už robíte je to najlepšie, čo momentálne môžete robiť. Práve na to môžu byť manažérske kurzy užitočné.

Je jasné, že manažérske kurzy vám nemusia pomôcť, ak ste zamestnanec a poškuľujete po pozícii manažéra. V takom prípade vám odporúčam najskôr konzultovať svoj zámer v niektorej personálnej agentúre. Tam vám môžu vypracovať osobný profil, či sa na takú pozíciu hodíte. Manažérske platy sú iste lákavé. No človek zvonka nevidí, aký objem znalostí práca manažéra vyžaduje. Preto manažérske kurzy nemusia byť vhodné pre každého.

Počítačové kurzy

Počítače sú zaujímavá vec. Momentálne už ich ovládanie je tak jednoduché, že mnoho úloh hladko vykonávajú 5 ročné deti. No ich hlbšie zvládnutie môže byť problémom na doživotné štúdium. Počítačové kurzy prichádzajú na preklenutie neznalosti.

Ak by ste chceli zvládnuť nejaký počítačový program sami, museli by ste študovať literatúru, alebo bojovať metódou pokus-omyl. Počítačové kurzy umožnia rýchlo zvládnuť určité úlohy. Nie, počítačový kurz z vás nespraví experta. Možno si z neho ani veľa nezapamätáte. No ukáže vám aspoň základné, najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali ovládať. Možno naznačí, ktorým smerom môžete pokračovať, ak by ste neskôr chceli absolvovať iné počítačové kurzy.

Môj osobný názor na počítačové kurzy je skôr chladný. Veľa ľudí od nich očakáva, že z „blbcov“ sa za jedno popoludnie stanú IT špecialisti. To je celkom nereálne. Skôr, než začnete navštevovať počítačový kurz, mali by ste si prejsť aspoň základy ovládania počítača a programu, ktorý sa chcete naučiť ovládať. Mali by ste tušiť, čo sa s počítačom dá spraviť. Nemusíte zatiaľ vedieť ako. Musíte vedieť, na čo vám to bude dobré. Takto vyzbrojení sa môžete „vrhnúť“ na počítačové kurzy a vybrať si niektorý z nich.

Využite možnosť hovoriť s lektorom. Neváhajte sa pýtať, čo vám je nejasné. Ak ide príliš rýchlo s výkladom, brzdite ho, nech sa nepredvádza.