Personálna agentúra

Personálne agentúry sú organizácie, ktoré sa živia sprostredkovaním práce. Sledujú životopisy na internetových stránkach a snažia sa nájsť zamestnávateľom tých správnych ľudí. Spravidla vedia, kde sa dá zohnať práca vhodná pre ich klientov.

Okrem toho vám pomôžu zorientovať sa na trhu práce a poskytnú potrebné rady. Pokiaľ sa rozhodnete využiť ich služby a necháte personalistom svoj životopis, zaradia vás do databázy a v prípade pre vás zaujímavých pracovných ponúk vás budú priebežne kontaktovať.

Vy sa tak nemusíte prakticky o nič starať a už sa len rozhodovať, ktorého z ponúkaných pracovných pohovorov sa zúčastníte.

Keďže sa živia predajom práce, získavajú províziu za to, že dohodia správnych zamestnancov. Môže byť preto užitočné, ak o vás tieto agentúry vedia. Neraz sa stáva, že firma v ktorej je práca, sa obráti priamo na niektorú pracovnú agentúru. O takej práci by ste sa inak ani nedozvedeli.

Čím kvalifikovanejšia je vaša práca, tým dôležitejšie je, aby ste oslovili aj personálne agentúry. Nájsť pomocných robotníkov nie je problém. Ale nájsť skúseného manažéra to už problém byť môže. Preto je dobré, aby sa o vás vedelo práve tu – v pracovných agentúrach.