Právo na priaznivé pracovné podmienky

Každý zamestnanec má právo na priaznivé a dôstojné pracovné podmienky. Či je to robotník pracujúci manuálne, pri páse, alebo predavač , úradník, konštruktér, učiteľ, bankový úradník, vedec, oceliar, baník, upratovačka, dojička a mohli by sme spomenúť ešte nepreberné množstvo povolaní, ktoré vykonávajú ženy a muži v produktívnom a niektorí už aj v poproduktívnom veku.

Priestory, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu, musia byť vybavené podľa druhu vykonávanej práce. Z toho je zrejmé, že pracovné podmienky sa budú odlišovať podľa druhu vykonávanej činnosti. Iné požiadavky na vybavenie pracoviska je vo fabrike vyrábajúcej nejaké komponenty, iné v oceliarni, bani, banke, škole, obchode, úrade, na stavbe, v maštali a pod. Bude sa to odlišovať v celom spektre rôznych aspektov: teplote prostredia, osvetlení, vybavením nábytkom a technikou, pracovnými pomôckami, oddychovými kútikmi, šatňami, sociálnym zariadením a mnohými inými maličkosťami, ktoré ma v danom momente ani nenapadnú, ale sú takisto dôležité, aby človek svoju prácu robil v určitom „komforte“ a s plným nasadením. V mnohých prípadoch platí zásada „spokojný zamestnanec = dobrý zamestnanec“.

Určite nie je dobrou vizitkou zamestnávateľa, ak jeho zamestnanci sú vystavení istému nepohodliu hoci len trebárs pri vykonávaní svojich telesných potrieb a osobnej hygiene, ak nemajú vhodný kútik, kde by si pohodlne mohli odložiť a následne minimálne tepelne upraviť jedlo a nápoje. Pre zamestnancov, ktorí musia pracovať za rôznych poveternostných podmienok vonku , je na nezaplatenie teplý kútik, kde sa môžu zohriať, najesť, uvariť a vypiť si kávu alebo čaj.

Ale nie je to len o príjemnejších prestávkach v práci, dôležité sú aj podmienky na samotný výkon práce – pracovné náradie, všetky veci, ktoré zamestnanec k výkonu svojej práce potrebuje. Zase sa to rôzni podľa povahy vykonávanej činnosti.