Ako si zvýšiť plat

Veľa ľudí chce dosiahnuť zvýšenie platu.

  • Mnoho firiem (hlavne v minulosti) má platové tabuľky, podľa ktorých sa riadia a veľmi často je scenár veľmi jednoduchý. Čím dlhšie vo firme robíte, tým vyšší plat máte. Bez ohľadu na to, ako pracujete. Nie je to pravidlo, ale často sa to stáva.
  • Iné firmy majú plat urobený dynamickejšie, kedy sa určuje podľa toho, ako ste schopní, alebo výkonní pri predaji. Takýto plat je celkom zaujímavý, pretože plne zodpovedá vášmu výkonu.

Samozrejme od istej chvíle vás asi začne zaujímať vyšší plat v každom prípade. Čo vtedy? Najjednoduchší spôsob ako si vybaviť zvýšenie platu je nepriamy.

Zvýšte si svoju kvalifikáciu. Pracujte na sebe. Musíte zvýšiť svoju hodnotu.

V princípe je plat zamestnanca spravidla vyplácaný zamestnávateľom zo zisku. Ideálne by to malo vyzerať tak, že to čo vy zarobíte, teta to čo vám zaplatí zamestnávateľ, to by vaša práca mala firme priniesť a to aj s nejakým ziskom pre firmu. Preto ak chcete zvýšiť plat, mali by ste najprv skúmať, či vašou prácou vznikne dostatočný zisk pre firmu.

Napríklad, máte plat 1 000 euro. Firma za vás však platí viac. Sú tam dane, rôzne odvody, pracovné nástroje, telefón… A počítajte s tým, že firma chce mať aj nejaký zisk. Vaše pracovné miesto preto firmu stojí v skutočnosti napríklad 2 000 euro. (Vy dostanete polovicu, druhá ide na dane a odvody – zhruba.)

Skúste si preto vypočítať, či vaša práca vo firme je schopná vyprodukovať aspoň túto sumu.

  • Ak zistíte, že ste schopní vyprodukovať oveľa viac ako táto suma, potom sa môžete právom zaujímať o to, akým spôsobom by sa dal váš plat zvýšiť. Jednajte so svojím šéfom, vysvetlite, čím ste firme užitoční, čo prinášate a čo vďaka vašej práci dostáva.
  • No ak zistíte, že vaša pracovné miesto firmu stojí pravdepodobne viac peňazí ako prináša, potom buďte radšej dosť ticho a snažte sa zlepšiť, alebo zmeniť svoju prácu tak, aby ste firme priniesli viac peňazí než doteraz.

Výška mzdy sa totiž neurčuje podľa toho koľko peňazí potrebujete ale podľa toho koľko peňazí zarobíte. Ak by ste totiž chceli priveľa peňazí, viac ako zarobíte, musí to zaplatiť niekto zo svojho. Možno majiteľ z firemných peňazí, to vás asi nezaujíma. Ale zaujíma to majiteľa. Prečo by vám mal platiť viac, než za vašu prácu dostanie? To je ľahšie, ak vás vykopne.

Preto ak chcete zvýšiť svoj plat, v prvom rade sa starajte o to, či vaša práca má hodnotu peňazí, ktoré chcete získať navyše.

Perspektívne potom platí, že čím viac sa budete vzdelávať, tým viac peňazí v budúcnosti môžete za svoju prácu požadovať. Múdry človek je totiž to spravidla schopný zarobiť viac peňazí ako hlúpy.