Preradenie na inú prácu

Zamestnanec vykonáva prácu na mieste výkonu, ktoré si písomne dohodol so zamestnávateľom v pracovnej zmluve. Vykonávať práce iného druhu alebo na inom mieste, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, je zamestnanec povinný len výnimočne.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť v niektorých prípadoch preradiť zamestnanca na iný druh resp. miesto výkonu práce, a to predovšetkým v prípadoch keď

 • vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo
 • ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou a tiež
 • ak tehotná žena alebo matka dieťaťa mladšieho ako deväť mesiacov vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ak sama požiada o preradenie.

Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca aj bez jeho súhlasu na čas nevyhnutnej potreby na inú prácu, ako bola dohodnutá, ak je to potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov.
Zamestnávateľ pri akomkoľvek preradení musí dbať na to, aby práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zamestnancom dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak preradením zamestnanca dochádza k zmene pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný vydať mu o tom písomné oznámenie kde budú uvedené dôvody preradenia a čas jeho trvania.

Preradenie z vyššie uvedených dôvodov je vždy dočasné, a ako náhle pominú dôvody preradenia, mal by byť obnovený pôvodný stav podľa pracovnej zmluvy.

Komentáre k článku: Preradenie na inú prácu

 1. Ellen 7. januára 2009

  Som zamestnankyňou OcÚ 16 rokov. Práce mi neustále pribúda a zamestnávateľa nezaujíma ako, kedy všetko stíham, práve naopak stupňuje útoky voči mojej osobe. Podotýkam, že neboli podané na moju osobu žiadné sťažnosti ani od občanov, ani od iných inštitúcií. Teraz ma zamestnávateľ oboznámil s tým, až idem pracovať, ako vedúca školskej jedálne, alebo ako účtovníčka do Základnej školy. Nikdy som neúčtovala, ani nemám ekonomické vzdelanie. Na OcÚ sa neruší moje miesto.
  Je takýto postup zamestnávateľa v súlade s právnymi predpismi?

 2. Tomáš 12. mája 2009

  V súlade s právnymi predpismi to nie je, konkrétne to nie je v súlade so Zákonníkom práce. Zamestnávateľ môže preradiť zamestnanca na inú prácu iba v prípadoch daných zákonom (konkrétne je to ustanovenie § 55 ods. 2 až 4 Zákonníka práce, a vždy sa jedná o výnimočnú situáciu, napr. zhoršený zdravotný stav alebo v prípade mimoriadnej udalosti. Ak by Vás chcel zamestnávateľ preradiť bez takéhoto dôvodu, máte právo s tým nesúhlasiť. Ak by Vám preto prestal prideľovať prácu, ktorú ste doteraz vykonávali, je to prekážka na strane zamestnávateľa a v tomto prípade máte nárok na náhradu mzdy. Ak by Vás z tohto dôvodu prepustil z práce, môžte sa na súde dovolávať neplatnosti výpovede či okamžitého skončenia pracovného pomeru. Veľa šťastia.

 3. cipicek 6. júla 2009

  >
  >Dobrý deň!
  >Píšem Vám ohľadom svojho zamestnania, a tak isto chápete, že neuvediem svoje meno, a ani názov firmy, kde pracujem, chcem Vás touto cestou len požiadať o pomoc,informácie ohľadom situácie,ktorá sa odohrala v mojom zamestnaní, pretože mám podozrenie, že išlo o porušenie zákonníka práce a to hneď v niekoľkých bodoch! Som ešte len dva roky po škole, a priznám sa, že neviem, a nemám ešte také skúsenosti s prácou, ako iný dospelý, dlhodobo zamestnaní ľudia.
  >Moja situácia je takáto: som zamestnaná ako predavačka, bola som prijímaná na pozíciu predavač s inkasom na oddelenie pekárne. Skúšobná doba bola 3mesiace, ale zmluva bola uzavretá na 6mes. Práve teraz 14.7 mi má zmluva skončiť. Avšak pred 6 dňami, presne 30.06. mi náhle bez akéhokoľvek pohovoru, a dohode so mnou oznámili, že ma preraďujú na oddelenie lahôdok!a to som sa dozvedela od iných ľudí a nie od môjho nadriadeného!keď som sa išla šťažovať, bolo mi povedané, že:čo sa rozčulujem, však aj iných sa to nepýtali, a museli to vziať!!! Bez akéhokoľvek pohovoru, či s tým súhlasím, a či mi vôbec môj zdravotný stav dovoľuje pracovať v chlade, aký je na oddelení lahôdok! tie ich dôvody na preradenie, čo mi ponúkli ako dôvod sú tak nezmyselné, a irelevantné, že to snáď ani nie je pravda! okrem toho mám podozrenie, že to bola len machinácia, pretože kolegyňa-pekárka, sa chcela dostať na moje miesto, a tak jej to “vybavili” naši nadriadení,mimochodom jej známy!je totiž viac než pochybné, že pekárka “ževraj s ASTMOU” dokázala pracovať vyše 1 roka na pekárni a pracovať s múkou, a teraz zrazu už nemôže robiť túto prácu, ale ako predavačka na pekárni(tam sa tiež prichádza do stiku s múkou!!!)už pracovať môže!je záhadné, že ona ako astmatička fajčí! a nemá žiadne lieky, spreje pri sebe, a to nehovoriac o tom že som ju nikdy vôbec nepočula kašlať!a prečo práve ju chceli ako predavačku? Lebo ak sa náhodou “niečo stane”, a vypadne pekár tak môže zaskočiť ak bude mať práve smenu aj ona!preto sa pýtam:tak to jej už múka a prach z pekárne nevadí?jedno je isté, všetko to je machinácia, a dohodnuté s vedením!
  >Pričom môj nástup na oddelenie lahôdok mal byť hneď na druhý deň 1.7. a to bez akýhkoľvek školení, bez pracovného odevu, určenému na prácu v chlade!moje oblečenie na pekárni pozostávalo len z tenkých tesilákových nohavíc, a tenkého trička, síce s dlhým rukávom. a poltopánky čiernej farby, na podpätku!keď som si išla pýtať oblečenie na ľudské zdroje(aj to svojou snahou, nadriadením to ani nenapadlo ponúknuť mi ho), povedali mi:nemáme! a to som hneď na druhý deň mala nastúpiť do práce do chladu cca 5 stupňov!bez protišmykovej obuvy, ktorú mi majú zabezpečiť oni, a bez hrubého oblečenia! Nehovoriac o tom, že toho 30.6 som mala za sebou už 4smenu v rozzsahu 36,75 hodín, a to mi chceli dať hneď za tým ďalších 5smien, po 7,5 hodín! čize 9 smien za sebou v rozsahu 74,25 hodín, bez jediného dňa voľna!Nedá mi nespomenúť, že smeny odpracované na oddelení pekárne boli často krát rozpísané tak, že medzi jednou a druhou smenou nebolo ani 10 hodín oddychu a to nerátam čas na cestovanie,keďže nie som z toho mesta, a to som už musela ráno nastúpiť do práce o 6h!!!!Nehovoriac, o tom, že na oddelení lahôdok by som mala aj nočné smeny, ktoré práve zo zdravotných dôvodov robiť nemôžem, ale to sa ma nikto nepýtal!
  >Na druhý deň ráno 01.07.som sa však zobudila s horúčkov, a či som chcela alebo nie musela som ísť k doktorke, ktorá my vypísala na PN do 7.7, a vtedy idem na kontrolu. Teraz sa bojím, že keďže som nečakane ochorela(na čom majú podieľ aj oni!)tak to budú brať, ako naschváľ, a výsledkom toho bude, že mi 14.7 zmluvu nepredĺžia, a pritom viem, že by sa to nestalo, lebo som počúvala na svoju prácu len chvály! Teraz to jednoducho zahrajú tak, že som neskákala ako oni chceli(a pritom porušili aspoň v 3-4 bodoch zákonník práce)! a tak ma prepustia! Myslím si, že je absolútne úbohé, a necitlivé, robiť toto svojim zamestnancom, lebo vedia, že keďže je kríza, tak ľudia budú ticho, a budú trpieť ich manipulovanie s nimi!a obzvlášť vtedy, keď vedia, že im končí zmluva! Jednoducho povedané, je to obyčajné hnusné vydieranie, pod hrozbou:buď, alebo…Viem, že si nájdu už nejaký dôvod na prepustenie, ale jedno je isté:stala som sa pre nich nepohodlným človekom, ktorý netancoval, ako oni pískali, a využili hnusným spôsobom na to dobu predlžovania zmluvy!
  >Ešte jedna vec by ma zaujímala, kázali nám spraviť si skúšky o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidem. závaž. činnosti, práve dnes mi prišlo osvedčenie, zajtra pôjdem na kontrolu k doktorke, a cestou hneď zanesiem aj toto osvedčenie spolu aj s papiermi PN do práce.Mám však obavy, že mi to nebudú chcieť preplatiť, aj keď to sľubovali, lebo ma plánujú vyhodiť. Čo mám prosím Vás potom urobiť?
  >Preto Vás chcem veľmi pekne poprosiť o pomoc, a informácie, čo podniknúť, čo spraviť, či naopak nespraviť, aby som vyriešila túto situáciu. Preštudovala som si zákonník práce, a mám istotu, že takmer 3-4bodoch porušil môj zamestnávateľ zákonník práce, no chcem mať istotu, či som si to dobre naštudovala, pochopila a práve preto potrebujem na to aj Váš názor. Budem Vám veľmi povďačná za pomoc!!!Ďakujem za prečítanie tohto dlhého mailu, a teším sa na Vašu skorú odpoveď!!!!!
  >Dovidenia!

 4. Miro 6. júla 2009

  cipicek v tomto by bolo asi lepšie počkať či neporadí aj niekto skúsenejší. ja sa zvyčajne držím stratégie komunikovať, to znamená zavolať do firmy a jednať. ak bol porušený zákonník práce tak to je na jednanie s právnikom, ale to môže byť na zhoršenie vzťahov. otázka je či tam chceš zotrvať, ak zamestnávateľ takto jedná aj s ostatnými, možno lepšie by bolo skúsiť sa poohliadnuť po inom mieste. aj keď uznávam, že v dnešnej dobe sa človek bojí pustiť vrabca, aby skúsil chytiť holuba na streche. možno skúste využiť právnické poradenstvo, v niektorých mestách je tuším zadarmo.

 5. BSA 7. júla 2009

  Cipicek, podľa vášho popisu udalostí bol Zákonník práce porušený a to nie raz. Otázka znie, ako sa zachovať a či vôbec je vo vašich silách s tým niečo urobiť. Môžete ísť za nadriadenými a protestovať, upozorniť ich na svoje práva a volať po dodržiavaní Zákonníka práce, ale, žiaľ, jediným výsledkom, ktorý dosiahnete, bude pravdepodobne nepredĺženie zmluvy. Záleží na tom, ako veľmi tú prácu potrebujete a nakoľko ste ochotná riskovať jej stratu. Držať hubu a krok nie je vždy dobré riešenie. Je však hospodárska kríza, zástupy ľudí hľadajú prácu, nezdá sa, že by mal zamestnávateľ problém nájsť si za vás náhradu. Nie ste v pozícii, z ktorej by ste mohla vytvárať na zamestnávateľ tlak, takže tá výpoveď je pravdepodobnejšia než ústupky od zamestnávateľa. Môžete sa pravdaže obrátiť aj na právnika, na úrady, dať firmu na súd, ale sama si musíte odpovedať na otázku, či vám to stojí za to a či vôbec máte šancu tým niečo získať. Ja by som sa najskôr pokúsila veci riešiť rozhovorom, dohodou, postupovala by som diplomaticky. Nie som odborníčka, proste to takto vidím, rozhodnutie je na vás…

 6. cipicek 7. júla 2009

  Ďakujem všetkým, ktorý ste mi napísali. Viem je to neľahká úloha, bojovať sama proti nim, lebo viem, že oni sú aj tak “väčšia ryba”, a isto majú kade tade aj známych na úradoch. Takže by som nevyhrala na súde. Máte pravdu, nájdu si inýho človeka, vyjednávať so mnou ani nebudú!s nimi sa nedá jednať, keďže viem ako sa správajú k tým ostatným ženám na lahôdkách:keď sa vám nepáči, choďte do p..i!a keď si predstavím to drenie na lahôdkách, a tú zimu, je mi až do plaču! čo robiť?ostať bez práce?ja tam už ani nemám chuť ostať, lebo všetci tam budú po mne len zazerať,
  (však som im tam narovinu všetkým povedala, že to všetko majú naplánované, a ja nie som padnutá na hlavu!) a budú striehnúť ako supy, kedy spravím chybu a vyhodia ma! asi urobím tak, že múdrejší ustúpi a hlúpy ostane!čiže do konca zmluvy vydržím a zároveň budem hľadať novú robotu. ďakujem ešte raz, držte sa aj vy. s pozdravom cipicek.

 7. Miro 7. júla 2009

  cipicek je fakt, že sú asi firmy ktoré zámerne dajú tak nevýhodné podmienky, že zamestnanci po troch mesiacoch práce za minimum mzdy utečú a zas prídu iní na 3 mesiace. lacný druh získavania práce. ako jeden z pracovníkov tým človek asi nič nevyrieši. tým nechcem vravieť že treba hneď ísť do defenzívy. ale keby som mal toľko výhrad voči zamestnávateľovi, asi by mi už vadilo pokračovať v práci, to by som sa len stále huckal aké to je nevýhodné, presne ako píšeš – všetci budú možno len zazerať. podľa mňa najlepšie riešenie je začať hľadať prácu a tam zotrvať kým to nezrušia. držím palce na lepšie pracovné miesto.

 8. JJ 11. júla 2009

  Prijemny den! Prosim vas vie mi niekto poradit ako by mal manzel postupovat v jeho pripade?Totizto uz 2 mesiace je PN kvoli bolestiam krizov, na co uz bol lieceny aj minuly rok. Ma pracu v ktorej zdviha tazke veci (takmer cely pracovny cas s prestavkami) a lekar mu nedoporucil vratit sa k povodnemu zamestnaniu. Dokonca mu vystavil nejaky posudok. Ako dalej? Ma tento posudok priniest nadriadenemu so ziadostou o preradenie na inu pracu? Ak ho na inu pracu preradia musia za tych istych platovych podmienok? Po predlozeni posudku nadriadenemu ma chodit dalej do prace a vykonavat pracu aku vykonaval pokial sa jeho pripad nedoriesi alebo ako? Ak mu ponuknu pracu,ktora ho bavit nebude, moze sa so zamestnavatelom dohodnut na ukonceni PP dohodou s okamzitou platnostou? Bude mat narok na 2-mesacne odstupne alebo vobec?Dakujem

 9. Lubomír 28. septembra 2009

  Dobrý deň prajem
  Moja dcéra má problém so svojim zamestnávateľom ktorý presne zapadá to tejto témy.
  Keďže podpísala pracovnú zmluvu v ktorej ako miesto výkonu práce je uvedené “Podľa potreby zamestnávateľa”, má právo zamestnávateľ presunút ju na prácu do inej prevádzky v inom meste a dokonca v inom kraji? Podotýkam , že podľa zmluvy je zamestnaná na dobu určitú do 31.10.2009, keďže odmietla dohodu o ukončení prac. pomeru, ktorú jej ponúkali tak sa ju snažia takýmto spôsobom vyštvať. Dá sa s tým niečo robiť? Alebo ostáva len obligátna pracovná neschopnosť?
  Ďakujem za prípadné odpovede a rady.

 10. bsa 28. septembra 2009

  Lubomir, nakukni do fóra.

 11. sisina 28. októbra 2009

  chcela by somsa spytat či može zamestnavateľ preradiť zdravotnu sestru na pozíciu opatrovateľky pritom ju zaradiť aj do nižšej platovej triedy je to zo zakona možné dakujem

 12. johansson 23. januára 2010

  dobry den. prosim vas o radu.vyttvaraju sa u nas nove pracovne miesta ktorych naplnou je udrzba s pojena s technologickou pracou ,akoze na zariadeni ktore by som obsluhoval by som si mal aj sam vykonavat opravy ,ale zaroven v pripade potreby by som mal chodit aj na ine opravy .zamestnavatel mi to oznamil .ale s tym ze ak to neprijmem preradia ma na uplne inu prevadzku alebo budem cakatel v rekvalifikacii.tato praca je dost na rocna lebo ju ponukaju aj s vyhodnym financnym jednorazovym bonusom. doteraz som pracoval iba v rannej smene a tato praca je na zmeny.zamestnavatel mi je dnoducho na znacil ci chcem alebo nie.zaroven by sa moje terajsie miesto malouplne zrusit.mozte mi poradit ci sa da voci tomu branit?Dakujem

 13. Miro 24. januára 2010

  sisina nie som právnik, určite by som sa na vašom mieste zamestnávateľa pýtal, či moja pôvodná práca bola niečím zlá, prečo ma chcú preradiť. povedal by som, že nižšia mzda mi nevyhovuje a pokiaľ pre mňa nemá primeranú prácu, že sa budete musieť poohliadnuť po inom pracovnom mieste.

 14. Miro 24. januára 2010

  johansson to je otázka asi skôr na právnika, ale zamestnávateľ vám dal na výber dva rôzne druhy inej práce, je možné, že nemôže inak. Je to možno lepšie, ako keby s vami jednali o tom, že ste zbytočný, že pre vás práca nie je a dovidenia. Možno sa poohliadnite o možnostiach práce v iných firmách ak vám nevyhovuje ani jedna z možností.

 15. JA 12. marca 2010

  Dobrý deň. Potrebujem radu. Zamestnávateľ ma chce preradiť na inú prácu, pretože tá moja zanikla. Súhlasím s preradením, ale nesúhlasím s ohodnotením. Vzniká mi tak dohoda o zmene prac. podmienok. Vnímam to ako nátlak a nemožnosť samotnej dohody. Ak to nepodpíšem, tak ma prepustia. Ja pracovať chcem (nemám na výber) na novej pozícii. Všetci zamestnanci na mne pridelenej pozícii majú vyššie ohodnotenie ako ja, pritom mám vo firme odmakaných (manuálne) 10 r. Vôbec to nezohľadňujú a berú ma ako novú. Ako sa brániť? Na novej pozícii pracujem od 1.3.2010, ale zmluvu ešte nemám podpísanú. Možem odmietnúť podpísať zmluvu so spiatočným dátumom?

 16. uchal 7. septembra 2010

  zdravim scel by som sa opytat ci existuje nejaky zakon o docasnom preradeny na inu pracu?MOj pripad je: Som technik reworku vo firme UMC v Novom Meste nad Vahom a docasne ma preradili na linku za pas z dovodu zaskocenia ludi ktory cerpaju dovolenku cez leto,no leto je za mnou,setci ludia sa povracali z dovoleniek a stale som tam uz 3 mesiace a ked sa spytam majstra,ze kedy sa vratin na moje povodne miesto tak o tom nikto nic nevie a zacinam mat pocit ze tam stvrdnem este na pekne dlhu dobu a nescem to uz riesit cez PN .neviete mi poradit na aku max. dobu podla zakunu prace ma moze zamesnavatel preradit na ine pracovne miesto?Dakujem

 17. bsa 22. septembra 2010

  uchal, o preradení na inú prácu hovorí Zákonník práce § 55. V zákone sa neuvádza maximálna doba preradenia na inú prácu, hovorí sa len o preradení na čas nevyhnutnej potreby. Vzhľadom na to, že podľa vašich slov sa vo vašom prípade už o nevyhnutnú potrebu nejedná, čiže dôvod vášho preradenia už pominul, mali ste už pracovať na pracovnom mieste, ktoré zodpovedá pracovnej zmluve, ktorú ste so zamestnávateľom uzavreli.

 18. felicita 27. októbra 2010

  Prosím Vás o radu, alebo aspoň objasnenie. Môj otec je zamestnaný v Domove dôchodcov. Nastúpil na miesto vrátnika,mal už preukaz ZŤP – polovičný invalidný dôchodok, postupne získal zmluvu na dobu neurčitú. Keď prišla nová riaditeľka, spravila organizačné zmeny. Otca presunula na dobu určitú na pozíciu údržbár. Počas pracovnej náplne nosil s kolegom ťažké železné konštrukcie, čím sa mu dostavili bolesti chrbtice, na ktorú bol 2x operovaný. Šiel na PN. Vrátil sa a riaditeľka mu oznámila, že ak bude trvať na prac. pozícii vrátnika, dostane výpoveď z dôvodu zrušenia pracovného miesta. Navrhla mu dať si výpoveď na základe dohody a ona mu uzná aj odstupné. Otec má 53 r., ľahko sa nezamestná a prácu potrebuje. Na to mu odpovedala, že ho preradí na miesto údržbára, nič mu nebude tolerovať (obmedzenie práce na základe zdravotných problémov) a ak nebude môcť zvládnuť priradenú prácu (nosenie ťažkých predmetov) dá mu výpoveď, ale už nedostane odstupné. Otec chce podpísať zmluvu o preradení na miesto údržbára. Ale keďže nastúpi na nové miesto, príde tým o výhodu, že predchádzajúcu zmluvu mal už na dobu neurčitú? A naozaj mu môže dať výpoveď a nedostať odstupné? Myslím si, že s ním uzavrie novú zmluvu a nie len dodatok o preradení. Prosím, vysvetlite mi či riaditeľka môže dať výpoveď na novom mieste a bez odstupného. Ďakujem

 19. Jozefína 26. marca 2011

  prosím Vás o radu, bola som administratívnou pracovníčkou na sociálnom úseku v Domove sociálnych služieb z dôvodu, že nie som odborný pracovník t.j. sociálna pracovníčka a nemám na to školu, som bola preradená na inú prácu ako opatrovateľka, chcem sa spýtať, že keď som bola zatriedená v 7. plat. triede, či som tam mala ostať alebo ako teraz ma zaradili do 5. plat. triedy, keď spĺňam všetky podmienky aj ako opatrovateľka. Mám ukončenú SEŠ a Zdravotnú školu ako opatrovateľka. Mám taký dojem, že som bola predtým zle zaradená, pretože ja som nebola sociálna prac. ale administr. pracovníčka na sociálnom úseku. Ďakujem

 20. bm106 18. júna 2011

  Dobry den,
  chcem Vas poziadat o radu. Mam s firmou uzavretu pracovnu zmluvu na dobu neurcitu. Na zaciatku som mala 3 mesacnu skusobnu dobu. Nedavno ma povysili a zmenila sa mi pozicia, podpisala som tkzv. dodatok k pracovnej zmluve kde sa mi zmenil druh prace. Oznamili ze zvyseniu platu sa uskutocni az po 3 mesiacoch ..tkzv. po skusobnej dobe..chcem sa opytat ci tento postup je spravny a teda ci s upravou druhu prace sa mi hned nemal upravit aj plat, dakujem

 21. bsa 21. júna 2011

  bm106 – druhú skúšobnú lehotu vám nemôžu dať, avšak zvýšiť plat až po troch mesiacoch môžu – všetko záleží na tom, ako sa dohodnete a aké znenie dodatku k pracovnej zmluve podpíšete.

 22. Žela 23. júna 2011

  Dobrý večer, chcem sa opýtať, čo sleduje zamestnáveteľ tým , keď chce preradiť zamestnanaca na inú prácu, a ešte sa aj vyhráža prepustením?
  Ide o to, že je to prípad ako vyšitý z dôvodu nadbytočnosti.
  Ponuknutá práce je nevýhodná finančne a je v rozpore so ZP a pracovnou zmluvou. Čo sa dá proti tomu robiť, aký má byť postup.
  Dá sa dohodnúť a neísť na súd? Aká môže byť úspešnosť takehoto sporu pre zamestnanca? Mne to vychádza tak, že zamestnávateľ nechce dať odstupné podľa KZ, preto skúša ako môže ďaleko zájsť.
  Ďakujem za vysvetlenie

 23. Meno alebo prezývka (povinné) 11. augusta 2011

  som zamestnancom 7 rokov preradili ma na inú prácu čo ma vlastne poprosili a moj príjem klesol o 150 až 200 eur na čo ma neupozornili a s čím som nerátal urgoval som to a odpoved bola že čo by som chcel majú vobec na to právo za odpoved dakujem

 24. rocco 13. decembra 2011

  A čo ak zamestnávatel preradí dočasne pár zamestnancov do inej firmy.Máme totiž momentálne ten problem sme na tzv.hostovaní,nemáme robotu tak vypomáhame v inej firme robíme vlastne to isté čo v povodnom zamestnaní iba že na 4 smeny-v predchádzajúcom sme robili na 3.A dochádzka tam je cca 20 km na vlastné náklady….Možem to odmietnut?Pracujem vo firme 10 rokov toto je prvý takýto krízový prípad.Dakujem

 25. Miro Veselý 13. decembra 2011

  rocco odmietnuť určite môžete, ale aký to bude mať účel? Ak zamestnávateľ nemá prácu, za čo by vás platil? Pri krátkodobom nasadení by som to asi odporúčal vydržať, možno pár týždňov. Ak by to ale vyzeralo, že sa veci nezlepšujú, tak prehodnotiť. firmy občas skrachujú, tak nie je dobré dlho pracovať bez mzdy a tak…

 26. Lenka 21. januára 2012

  Prosím o informáciu.
  Preradenie zamestnanca na inu pracu znamena alebo zahrna aj to, ked mi chce zamestnavatel navysit napln prace?

 27. michaela 24. júla 2014

  Dobry den,
  prosim,mozete mi poradit ako postupovat?
  Mam alergiu na vonne latky, ktore mi okrem ineho sposobuju aj dychacie problemy…atd.
  Pracujem v zenskom 9 clennom kolektive.
  Poprosila som kolegyne, aby nepouzivali parfemy, avsak nenasla som pochopenie.
  Moja otazka znie:
  – mam pravny narok poziadat zamestnavatela o vytvorenie vhodneho pracovneho prostredia?
  (od dermatovenerologa mam doporucenie eliminovat z domaceho a pracovneho prostredia vonne latky).
  resp. viete mi poradit, na koho sa mam s touto otazkou obratit, prip. kde mam hladat odpoved?
  Dakujem za pomoc
  S pozdravom
  Michaela

 28. ja 2. augusta 2014

  Chcem sa opitať. Bola som zamestnana ako predavačka,ale ma prehodili na inu predajnu kde som mala funkciu zastupkyni po 3.mesiacoch mi kolegyna spravila manko mam aj hmotnu zodpovednosť,som si toho vedoma že som ja chybu neurobila napriek tomu mam zaplatit polovicu manka ako mam postupovať proti tomu ked ja som davala vedieť do firmy čo sa deje?A s tou kolegynou to nebolo prvy raz čo robila manko

 29. Miro Veselý 2. augusta 2014

  V prípade manka by som určite riešil vec s pomocou polície, riadne vyšetrovanie. Hmotná zodpovednosť je jedna vec, trestná činnosť je niečo iné. Ak niekto kradol, nevidím dôvod, prečo by ste to mali platiť vy.

 30. Eva 7. októbra 2014

  Dobrý deň, môj problém v zamestnaní spočíva v tom, že
  po 9 mesiacoch od narodenia dieťaťa by som sa chcela vrátiť do práce, avšak žiadala som o pridelenie iného pracovného zaradenia na inom oddelení,

 31. Zuzka 7. októbra 2014

  Dobrý deň, môj problém v zamestnaní spočíva v tom, že
  po 9 mesiacoch od narodenia dieťaťa by som sa chcela vrátiť do práce, avšak žiadala som o pridelenie iného pracovného zaradenia na inom oddelení, nakoľko pri malom dieťati a manželovi, ktorý pracuje v nočných službách (teda od 3.00 do 12.00) nemôžem vykonávať prácu, ako doteraz, jednalo sa o pohotovosť v rámci súdnictva a kedykoľvek bolo potrebné dlhšie zostať v práci na pojednávaciach, ako aj zlý prístup od nadriadeného. Môžem dôvodiť zmenou rodinných pomerov? Môže mi zamestnávateľ moju žiadosť zamietnuť a prideliť ma na to isté pracovné miesto? Neviem si predstaviť, že by som sa mala vrátiť tam, kde som robila predtým, radšej by som zostala potom na rodičovskej dovolenke a hľadala si miesto niekde inde. Vopred ďakujem za odpoveď.
  Chcem ešte podotknúť, že sa jedná o štátnu správu.
  Zuzana

 32. zuzanal 14. októbra 2014

  Zuzka ako dôvod na preradenie na inú prácu uveďte starostlivosť o dieťa. Predpokladám, že je v jasličkách. Zamestnávateľ je povinný vyjsť Vám v ústrety. V prípade, že také miesto nemá, môže s Vami ukončiť PP s odstupným.
  Čo zrejme nespraví, potom bude lepšie, ak zostanete doma ďalej. Budete mať čas hľadať si iné zamestnanie. Problém môže byť práca v súkromnom sektore, kde neradi prijímajú matky s malými deťmi pre ich choroby. V štátnej správe s OČR problém nebýva. Je to na zváženie. z

 33. Denisa 31. októbra 2014

  ahojte….takže budem strucna..28.9.to je nedela ma veduca upozornila alebo oboznamila ze ma preraduje na inu prevadzku…..som predavač-pokladnik…jej odovodnenie bolo ze predajna klesa s trzbami,ale hlavne ze sa stazujem na nadčasy……a ze skačem podla zastupkyne,podla mna si iba hovorim svoj nazor….mala som pocit ze som tehotna…..v tej dobe ale nebola som si ista preto som zmluvu o preradeni podpisala a to som asi nemala robit….keby som im povedala ze som tehotna uz by ma nemohly preradit je tak? bola by som v ochrannej lehote…odva dni som nastupila na inu prevadzku a o tyzden mi lekar potvrdil tehotenstvo…..je este moznost vratit sa spet na byvalu prevadzku…..?

 34. lusinka 11. januára 2015

  dobrý deň.v stručnosti sa chcem opýtať,ked zamestnanec Vás chce preradiť dočasne na iné pracovisko,do akej doby je Vám to povinný oznámiť.dakujem

 35. mima 19. februára 2016

  Dobry den chcela by som sa spitat ako dlho ma moze zamestnavatel pisat na rovnaku smenu.V mesiaci februar som mala tyzden poobednu,nocnu,poobednu a od pondelka mam znova poobednu bez akehokolvek vysvetlenia.Stalo sa to uz viac krat.

 36. Anna 5. decembra 2016

  Dobrý deň,ako postupovať v prípade: Na družstve podľa stanov boli voľby, zvolený bol nový predseda. Starý predseda je invalid na 50% ,/ mozgová príhoda, / na základe je ho invalidity mu bola ponúknutá práca agronóma/ 7 mesiace v kancelárii, plánovanie, výkazy a 5 mesiacov v lete práca aj v kancelárii aj v teréne a poskytnuté auto aby nechodil pešo. Mzda mu ale klesla z predsedu na mzdu agronóma. Dohodu o zmene pracovného zaradenia odmietol podpísať pre výšku mzdy. On chce mzdu takú ako mal keď bol predseda.Odmieta priniesť lekársky posudok akú prácu môže vykonávať. Iná práce už pre neho a vzhľadom na jeho invaliditu nie je. Tvrdí, že mi ho nemôžeme prepustiť lebo je invalid. ako postupovať?

 37. upratovacka 19. decembra 2017

  Pracovala som ako upratovacka v jednej firme na vyrobu plastov. Pre velku fluktuaciu zamestnancov pri lisoch ma sef poslal pracovat na lis, moja robota samozrejme stala. Povedala som si dobre, jedenkrat to vydrzim, ale ked sa to zacalo stavat pravidlom odmietla som a vysledok – okamzita vypoved.Myslite si,ze konal spravne?

 38. Miro Veselý 19. decembra 2017

  upratovacka akonáhle poviete, že vo firme je veľká fluktuácia tak to automaticky znamená problém. Zvyčajne to znamená problém vo vedení a výpoveď by mohlo byť to najlepšie, čo sa mohlo stať.

 39. Peter 13. apríla 2018

  Dobry den Chcel by som radu.Pracujem v obchode nocne smeny s jednou pani na smene.Cely rok pekne robim co veduci kazde a oni ma od maja len mna daju na ranu.Chcem sa opytat mam za tym hladat nieco zle Vdaka za radu..

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: