Bossing

Bossing je tiež jednou z foriem mobbingu a označuje sa ním šikanovanie podriadených šéfom.

Aj keď sa tento druh psychického teroru vyskytuje možno zriedkavejšie, predsa len existuje.

Príčiny, prečo mobbujú šéfovia sú:

 • zlosť na organizáciu, tlak zhora, túžba po moci, osobné dôvody, strach zo straty kontroly, strach z prevahy podriadeného, strach pred nevyslovenými myšlienkami, neustály pocit ohovárania svojej osoby,
 • títo šéfovia trpia určitou formou stihomamu.

Ako sa zvykne prejavovať bossing:

 • obeti sa prideľujú namáhavé práce, ktoré ale nemajú zmysel,
 • malé požiadavky – pridelené úlohy ani zďaleka nezodpovedajú kvalifikácii, skúsenostiam a schopnostiam obete,
 • prehnané požiadavky – obeti sa prideľujú úlohy, na ktorých musí zákonite stroskotať a nemôže ich za žiadnych okolností splniť,
 • obeť musí vybavovať prevažne najnepríjemnejšie úlohy,
 • obeť je trvale pod nadmernou kontrolou – každý jej krok a činnosť sa skúma pod drobnohľadom,
 • rozhodnutia, týkajúce sa obete, sa robia zásadne za jej chrbtom a obeť je postavená na poslednú chvíľu pred hotovú vec,
 • systematicky sa okliešťuje doterajšia pracovná oblasť a kompetencie obete,
 • obeť je vylučovaná z porád, nedostane sa k dôležitým informáciám,
 • obeť je vystavená priestorovej izolácii,
 • obeti sú vnucované zdraviu škodlivé práce,
 • obeti sa podsúvajú psychické choroby a psychiatrické poruchy.

Obete bossingu obvykle nemajú inú možnosť zbaviť sa psychického teroru a nátlaku na svoju osobu a následne aj zhoršenia svojho fyzického a v niektorých prípadoch aj psychického zdravia, ako daním výpovede.