Ako napísať štruktúrovaný profesijný životopis

Štruktúrovaný profesijný životopis je strohý dokument. Nepoužíva celé vety, rýchlo, stručne a presne informuje o vašom vzdelaní, skúsenostiach a schopnostiach. Tiež má presnú formu, ktorú je nutné dodržať. Každú sekvenciu môžete pre lepšiu prehľadnosť oddeliť súvislou čiarou.

Hlavička štruktúrovaného profesíjneho životopisu

Hlavička je rovnaká ako pri kontextovom životopise. Znamená to názov „životopis“ v prvom riadku v strede. Vľavo naboku umiestnite vaše celé meno, titul, adresu, jedno telefónne číslo, osobný e- mail.

Hlavná časť štruktúrovaného profesíjneho životopisu

Nasleduje sekcia vzdelanie a doplnkové vzdelanie. Na začiatku riadku vždy uveďte časové rozmedzie štúdia, potom len názov školy. Postupujte smerom od posledného štúdia k prvému. Základná škola sa v životopise nespomína. Vyzerá to asi takto:

Vzdelanie

 • 2001-2007 Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského, Bratislava
 • 1996- 2001 Gymnázium Jána Papánka, Bratislava

Doplnkové vzdelanie

 • 1998- 2001 Jazykový kurz …
 • 1996- 1997 Stredoškolský výmenný program …

Podobnú úpravu zachovajte aj pri ostatných častiach. Profesijný životopis, najmä štruktúrovaný , si vyžaduje maximálnu prehľadnosť.

Pokračujte pracovnými skúsenosťami – taktiež postupujte od súčasnosti smerom k minulosti. Personalistu zaujíma, čo robíte teraz, nie čím ste sa zaoberali pred desiatimi rokmi. Profesijný životopis mu musí ukázať, k akým prácam ste sa dostali. Preto nestačí iba uviesť funkciu, potrebné sú aj vaše kompetencie. Napríklad:

Pracovné skúsenosti

 • 2009- 2011 Názov zamestnávateľa
  Pozícia: projektový manažér
  Náplň práce: koordinácia projektov, plánovanie fáz projektov, komunikácia, reporting…
 • 2007- 2009 Názov zamestnávateľa
  Pozícia: manažér predaja
  Náplň práce: riadenie predajného tímu

Spomeňte všetky svoje pracovné pozície, snažte sa, aby ste žiadne časové obdobie nevynechali. Vynechané roky nerobia dobrý dojem.

Profesijný životopis prezradí aj vaše jazykové znalosti. Spomeňte všetky jazyky, ktoré ovládate. Úroveň znalosti vyjadrite v pojmoch začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, aktívne hovoriaci. V praxi to môže vyzerať takto:

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk – aktívne
 • Nemecký jazyk – mierne pokročilý

Samozrejmosťou je uviesť aj počítačové znalosti. Napíšte všetky programy, v ktorých sa orientujete. Pridajte stupeň vašej pokročilosti v stupnici: základy, pokročilý, expert.

Profesijný životopis uzatvárajú sekcie o vodičskom preukaze, vlastnostiach a záujmoch. Opäť sa orientujte na také osobnostné predpoklady, aké sa od vás budú očakávať. Túto úvahu zužitkujte aj iným spôsobom. Kriticky zhodnoťte, či ste vhodný kandidát na post, o ktorý sa uchádzate.

Tipy pri písaní štruktúrovaného profesíjneho životopisu

Pri písaní profesijného životopisu platí niekoľko zlatých pravidiel:

 • Píšte vždy pravdu. Ak budete klamať o sebe už v profesíjnom životopise, skôr či neskôr vám na to prídu. Ak nemáte patričné vzdelanie ani osobnostné predpoklady, zbytočne utŕžite nepeknú porážku.
 • Píšte to, čo zamestnávateľ ocení. Spomínajte fakty, ktoré vám môžu pomôcť a sú dôležité pre vášho potenciálneho zamestnávateľa.
 • Píšte stručne a k veci. Profesijný životopis je dokument o práci. Nikoho nezaujímajú detaily z vášho súkromia ani dlhé slohové práce. Indiskrétnosť je neprofesionálna.
 • Píšte gramaticky správne. Neexistuje horšia „vyzytka“ ako zlá „gramatyka“. Ak pravopis neovládate, ťažko niečo dosiahnete. Hanba – nehanba, doštudujte, čo ste na základnej škole zanedbali. Alebo si svoj profesíjny životopis dajte niekomu skontrolovať. V texte neuvádzajte žiadne skratky, ani značky. Zvážte aj profesionálny slang. Radšej ho nepoužívajte.
 • Dbajte na úpravu. Profesijný životopis nie je ukážkou grafickej tvorivosti. Platia presné pravidlá. Použite biely papier formátu A4, jednoduchý typ písma, veľkosť 11 alebo 12. Obsah čleňte do odsekov, okraje nastavte štandardne. Najlepšie, ak sa zmestíte na jednu stránku. Vašou prioritou je prezentovať sa ako spoľahlivý, elegantný človek so zmyslom pre mieru, ktorý presne vie, čo sa od neho očakáva. Úprava, pravopis a štylizácia sú základné znaky, ktoré veľa prezradia o vašej inteligencii a osobnosti.

Každý druhý profesijný životopis končí v odpadkovom koši.

Niektoré sa tam ocitnú preto, že pisateľ do nich vlastne nemá čo napísať. Žiaľ mnohé len preto, že sú nejakým spôsobom nepatričné. Preto dajte nateraz všetky výstrednosti bokom. Profesijný životopis by mal vyzdvihnúť vaše klady a skryť, čo nie je rozumné odhaľovať.