Najčastejšie otázky pri pohovore

Odpovede na tieto otázky nie sú často krát jednoduché, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí tak zdať. Preto Vám odporúčame venovať odpovediam na ne dostatok času. Najčastejšie sa stretnete s týmito otázkami:

 • Čo viete o našej spoločnosti?
 • Prečo ste sa rozhodli pracovať práve v našej spoločnosti?
 • Čím môžete prispieť k ďalšiemu rozvoju našej spoločnosti?
 • Popíšte stručne vašu súčasnú pracovnú pozíciu a jej pracovnú náplň.
 • Čo vás na vašom poslednom zamestnaní uspokojovalo?
 • Čo vás naopak neuspokojovalo?
 • Čo považujete za svoj najväčší doterajší pracovný úspech?
 • Realizovali ste nejaké zmeny, ktoré významne ovplyvnili úspešnosť vášho oddelenia/spoločnosti?
 • Uveďte nejaké významné problémy, ktoré ste vo svojom poslednom zamestnaní museli riešiť a ako ste to urobili?
 • Ako by ste sa charakterizovali?
 • Aké sú vaše silné stránky?
 • Aké sú vaše slabé stránky, nedostatky, ktoré si uvedomujete a chcete pracovať na ich odstránení?
 • Kde sa vidíte o 2, 3, 5 alebo 10 rokov?
 • Čo očakávate od svojho potenciálneho zamestnávateľa?
 • Prečo chcete zmeniť svoju terajšiu prácu?
 • Ak by sme vám ponúkli toto pracovné miesto, čo by to pre vás znamenalo?
 • Aká je vaša životná filozofia?
 • Reflektovali ste v súčasnosti aj na ďalšie pracovné ponuky? Ak áno, boli rovnakého zamerania?