Ako prebieha pracovný pohovor

Vo väčšine spoločností sa pracovný pohovor skladá z viacerých častí a niekedy aj niekoľkých kôl. Vo veľkých firmách sa počas neho stretnete s niekoľkými ľuďmi s rôznym zameraním. V prvej časti a v prvom kole pohovoru sa zväčša dostanete do kontaktu s personalistom. Jeho úlohou je zistiť vaše osobnostné a psychologické predpoklady pre danú pozíciu, o ktorú sa uchádzate. Tu je dôležité sústrediť sa na svoju sociálnu inteligenciu a správanie. Najdôležitejšou vecou je sebaisté, ale hlavne príjemné vystupovanie.

Počas rozhovoru s personalistom môžu byť v miestnosti prítomní aj ďalší ľudia, ktorí majú za úlohu preveriť vaše odborné predpoklady – ak je pohovor jednokolový alebo ak sme v niektorom z neskorších kôl je veľmi pravdepodobné, že sa práve tu stretneme s našim budúcim priamym nadriadeným. V tejto odbornej časti pohovoru je potrebné sa čo najviac sústrediť na kladené odborné otázky a pôsobiť istým a hlavne nie vystrašeným dojmom.

Budúci nadriadený musí mať pocit, že vo vás získa schopného, skúseného a výkonného člena tímu.

Tiež si dobre všímajte ľudí, s ktorými by ste mali v prípade, že uspejete, úzko spolupracovať. Kolektív je niekedy dôležitejší ako typ práce, ktorú robíme a práve to aký človek je náš budúci nadriadený nám môže pomôcť pri rozhodovaní sa.
Nezanedbateľnou vecou je tiež pracovné prostredie ponúkané firmou – ak je to možné a vy sa nachádzame v neskoršom kole pohovoru alebo je už viac menej isté, že dostaneme ponuku na spoluprácu mal by nám zamestnávateľ na požiadanie ukázať naše budúce pracovisko.