Priemerná mzda na Slovensku

Určite ste už niekedy zachytili zo správ v rádiu či v televízii štatistické informácie o priemerných mzdách na Slovensku. Pravdepodobne ste znechutene zakrútili hlavou, pretože vaša mzda bola od slovenského priemeru veľmi vzdialená a to nie tak, ako by ste si priali. Čiže nebola vyššia než priemer za Slovensko, ale výrazne nižšia. Prečo je to tak? Čo to robia za štatistiky, keď snáď každý vo vašom okolí sa pohybuje pod priemerom?

Priemerná mzda je relatívny pojem

Ide o to, že štatistiky „skresľujú“ veľmi vysoké platy niektorých zamestnancov, ktorých síce nie je veľa, ale zato ich platy sú značne vyššie než platy iných. Napr. vo firme by malo 50 zamestnancov plat 500 Eur a desiati zamestnanci 3000 Eur. Priemer za firmu je potom takmer 917 Eur, pritom väčšina zamestnancov zarába podstatne menej.

Z tohto dôvodu sa k realite viac približuje údaj – medián. Medián označuje stred a rozdeľuje skúmanú skupinu podľa výšky mzdy na dve rovnako početné skupiny, t.j. polovica ľudí zarába menej a polovica ľudí zarába viac.

Štatistický úrad každoročne uverejňuje údaje o priemernej mzde za celú ekonomiku Slovenskej republiky a to celkovo alebo v delení podľa rôznych kritérií (napr. podľa regiónov, pohlavia, odvetví a pod.). Výsledky závisia od použitej metodiky.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR (bez manažérskych a podnikateľských príjmov) za rok 2009 bola 744,5 Eur. Ide o 3 % medziročný nárast v porovnaní s rokom 2008.

V prvom kvartáli roku 2010 bola priemerná mesačná mzda 725 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o 2,1 % nárast.

Podľa výsledkov výberového štatistického zisťovania o štruktúre miezd bola priemerná hrubá mesačná mzda v SR v roku 2009 na úrovni 803,33 Eur. Medián bol však len 629,62 Eur, t.j. 50% zamestnancov zarábalo viac a 50% zarábalo menej ako 629,62 Eur.

Muži zarábali výrazne viac než ženy. Hrubá mesačná mzda mužov bola 913,08 Eur (medián 692,63 Eur) a žien 681,86 Eur (medián 562,51 Eur).

Čo sa týka hrubej mesačnej mzdy podľa jednotlivých krajov, tak najviac sa zarába v Bratislavskom kraji –v priemere podľa podnikového výkazníctva 1103,14 Eur (medián 806,03 Eur). Najnižšiu hrubú mesačnú mzdu dosahujú v Prešovskom kraji – 659,90 Eur (medián 543,60 Eur).

Najviac sa na Slovensku zarába v oblasti informácií a komunikácie, dodávke elektriny a plynu, vo finančníctve a poisťovníctve. Najmenšie platy sú v ubytovacích a stravovacích službách alebo tiež v stavebníctve, v oblasti umenia, rekreácie a zábavy a tiež v poľnohospodárstve.

Napísala MonYenn (6/2010)