Štruktúrovaný životopis

Skôr, než začnete písať životopis, prejdite si na internete čo najviac tipov a rád. Je dobré mať jasno v tom, do čoho sa púšťate. Nespoliehajte sa na jediný zdroj informácií, či rád. Profesijný životopis môže mať rôzne formáty. Asi najčastejšie využiteľný je "štruktúrovaný životopis". Znamená to, že údaje majú vopred dohodnutú štruktúru, alebo zloženie. Osvedčila sa nasledovná štruktúra:

  • Meno adresa a všetky aktuálne kontaktné kanály, akými ste reálne zastihnuteľní. Reálnosť spomínam preto, že niektorí borci uvedú e-mail, no e-mailovú schránku navštevujú raz za mesiac. Neuvádzajte telefón, ak celý deň robíte na záhrade. Neuvádzajte mobil, ak si ho cez deň neberiete so sebou, alebo vám potichu zvoní v kabelke a nepočujete ho. Je lepšie uviesť len jediný druh kontaktu a ten používať, ako stresovať personalistu troma číslami telefónu a troma e-mailovými adresami…
  • Dátum narodenia napíšte len, ak by nespôsobil vekovú diskrimináciu na prvý pohľad.
  • Národnosť len ak nie je slovenská.
  • Rodinný stav, počet detí ani iné rodinné pomery uvádzať netreba, ak to nemá priamy vzťah k práci. Nepopisujte nič z rodinného prostredia. Výroky typu "mal som šťastie na dobrú svokru, zato švagor je často mrzutý" si ponechajte v zálohe pre tých, ktorých budete chcieť nudiť. Do životopisu nepatria.
  • Profesijný cieľ je nepovinný. Uveďte ho len, ak máte presnú predstavu čo chcete robiť. Stručne, veľmi jednoznačne a logicky. Empaticky nie zo svojho pohľadu. Veľmi stručne. Veta až tri. Ani jedna fráza.
  • Prehľad kvalifikácie – vzdelanie uvádzajte len najvyššie dosiahnuté, ale primerane podrobne – názov a mesto školy, odbor, získaný titul rok absolvovania. Rok absolvovania nenapíšte, ak máte nad 50 rokov a nechcete na svoj vek príliš upozorňovať. Ak ste ich absolvovali, uveďte aj všetky ďalšie formy štúdia, kurzy, hlavne tie, ktoré sú vo vzťahu k budúcemu zamestnaniu. V takom prípade napíšte názov kurzu, jeho organizátora, čas trvania a to, či končil záverečnou skúškou. Zatiaľ čo u klasického štúdia stačí spomenúť najvyššie dosiahnuté vzdelanie, poctivo preberte všetky formy doplnkového vzdelávania, poukazujú na vašu schopnosť kráčať s dobou.
  • Prax. Spíšte všetky pracovné pozície zoradené podľa času v poradí od najnovšej po najstaršiu. Pri zmene zamestnávateľa napíšte  názov firmy a pozície, ktorú ste v nej zastávali. k tomu krátko popíšte, čo ste v danej pozícii robili. Nešpecifikujte, prečo ste ktoré zamestnanie opustili. Vyhnite sa frázam (rozvíjal som tím) radšej vypichnite konkrétne úspechy (ako manažér som navrhol techniky rozvoja tímu, ktoré zdvojnásobili objem predaja a získali sme 700 nových zákazníkov). Ak ste mali dlhšie obdobie bez práce, uveďte, čomu ste sa v tom čase venovali. Napríklad zveľaďovaniu vzdelania. Dôvody nezamestnanosti môžete stručne a vecne spomenúť v sprievodnom liste ktorý priložíte k CV. Nie v životopise.
  • Schopnosti a znalosti. Napíšte, v čom ste dobrí a v čom sa vyznáte. Bodovo, stručne. Napríklad vaše jazykové znalosti (pravdivo!), osobné schopnosti hlavne tie, ktoré by boli užitočné pri výkone povolania, o ktoré sa uchádzate. Potom môžete uviesť dosiahnuté ocenenia, publikované práce, prípadne aj hobby, ak je vo vzťahu ku vašej práci.
  • Referencie sa už v CV neuvádzajú. V tejto časti sa v minulosti uvádzali mená a kontakty na predošlých zamestnávateľov, aby si personalista mohol "overiť" čo o vás hovoria.  Ak budete v úzkom výbere a referencie budú potrebné, vždy sa dajú doplniť.

K CV je potrebné priložiť aj sprievodný list.