Ako odstrániť stres v práci

Ak nie ste v poriadku, neklesá len váš pracovný výkon. Zhoršuje sa aj vaše zdravie. Preto je potrebné sledovať úroveň stresu. Ak by začala byť príliš vysoká, treba s tým začať niečo robiť. Súrne!

Náročné pracovné úlohy a práca v skupine často človeka vtiahnu do deja. Zahĺbime sa a ani si možno nevšimneme fakt, že niečo nie je v poriadku. Alebo cítime tlak a myslíme si, že to je normálny stav. Veľmi často sa stáva aj to, že pozorujeme, že v strese sú aj ostatní. To nám potom dá pocit, že to je normálne. Máme pocit povinnosti – ak trpia ostatní v tíme, aj ja musím. Tak vznikne spoločný tlak, ktorým sa pracovná skupina vide udržiavať v strese.

Podávame v strese najlepší pracovný výkon? Zdanie klame.

Niektorí ľudia sa často nechajú počuť, že práve v strese podávajú najlepší výkon. Neverte im. Ak ste to vy, kto niečo také tvrdí, tak neverte ani sebe. Nie je to pravda. V strese býva vždy horší výkon. Je pravda, že ak je človek pod miernym tlakom v prijateľnej hladine, podáva niekedy naozaj lepšie výkony. No ak je tlak silný, potom začínajú narastať chyby. Prečo? Pretože tlak nás núti pracovať:

 • Rýchlejšie, ak sú krátke termíny. Výsledkom je povrchnejšia práca, alebo rast počtu chýb.
 • S priveľkým nasadením. Ak vás, napríklad, niekto pozoruje či pracujete kvalitne, záleží vám na tom, aby to bolo prvotriedne. Väčšina ľudí v takom nastavení spraví viac chýb. Nemusí ísť o trému. Stačí, že musíte veľmi dávať pozor a zväzuje vás to.

Jednoducho ak je vytvorený tlak, tak časť našej pozornosti zamestnáva práve stres a nie práca. Viem, tí, čo majú pocit že v strese sa im robí lepšie to neuznajú. Tak ako sa opitému zdá, že hovorí veľmi múdre veci, neuznal by, že tára. Nepodľahnite preto dojmu, že aj vy máte prejsť na tento režim. Ak je práca dlhodobo stresujúca, skôr treba hľadať a odstrániť príčinu. Tou býva najčastejšie:

 • Zlú organizáciu práce (chaos)
 • Zlé vedenie
 • Nedostatok pracovníkov
 • Nekompetentní pracovníci
 • Nedostatočné technické a priestorové vybavenie

Nie je rozumné trpieť v práci dlhodobo. Jednoducho to nie je zdravé! Ak sa s tým nedá nič robiť, lepšie je zmeniť zamestnanie.

1. Rozpoznajte varovné príznaky stresu na pracovisku

Už sme hovorili o tom, že stres v práci sa môže rozvíjať aj pomaly. Na malú hladinu stresu si privykneme a následne vedenie trocha pritiahne skrutky. Po čase si zas privyknete a to sa zas sprísnia termíny, alebo požiadavky na produkciu. Takto to ide ďalej. Od istej chvíle môže stres pôsobiť na psychiku, aj keď si to človek ešte neuvedomuje. Máte niektoré z týchto príznakov stresu?

 • Únava (môže sa prekrývať kávou, energetickými nápojmi a ich stále vyšším dávkovaním.)
 • Ťažkosti koncentrovať sa, je stále silnejší problém udržať pozornosť.
 • Problémy so zaspávaním a spánkom. (Doma, nie na pracovisku)
 • Pocity apatie, strata záujmu o prácu, alebo aj o koníčka.
 • Zvyšujúca sa podráždenosť, prchkosť, výbuchy hnevu, alebo depresia.
 • Neurčité pocity obáv, neistoty, strachu.
 • Stuhnuté, stiahnuté svaly, alebo ich bolesť.
 • Problémy so zažívaním, nechuť do jedenia, nábeh na žalúdočné vredy.
 • Vyhýbanie sa sociálnym vzťahom.
 • Strata chuti na manželské „povinnosti“.
 • Riešenie napätia alkoholom, alebo sladkosťami, snaha uniknúť.

Takéto príznaky môžu byť varovné. Čím viac z nch pociťujete (ale predtým ste ich nemali!) tým súrnejšie potrebujete zistiť, čo sa deje. Ak ide o stres na pracovisku, rýchlo to riešte. Týmto spôsobom si totiž pri dlhodobej záťaži môžete privodiť vážne zdravotné ťažkosti.

 • Z práce utiecť môžete a riziko je len v tom, že nebudú peniaze.
 • Ak si ale pokazíte zdravie, žiadne peniaze vám nepomôžu.

Potom môžete stratiť aj tie, pretože kto už má dnes na pracovnom trhu záujem o chorľavého rekonvalsescenta po infarkte?

2. Redukujte stres tým, že určíte priority a zlepšíte organizáciu práce

Najčastejším dôvodom stresu je chaos a termíny. Buď, alebo, a. Takže po poriadku.

 • Chaos ako zdroj stresu na pracovisku sa odstrániť dá pomocou lepšej organizácie práce. Treba zastaviť činnosť a zmeniť organizáciu celého systému. Potom to spustíte po novom a uvidíte, či sa veci zlepšili. S dobrou organizáciou práce by chaos nemal vznikať.
 • Krátke termíny sú ďalší dôvod. Buď vaši zákazníci majú nereálne predstavy, alebo vaše vedenie dáva nesplniteľné sľuby klientom a vás potom núti splniť ich. Tu je potrebné hľadať najslabšie miesto, ktoré bráni lepšej produkcii. To treba posilniť.
 • Ak sa stretne chaos a krátke termíny, vzniká panika. Nikto nevie povedať prečo veci nefungujú. Chaos často spôsobí že sa práca vykonáva pomaly a chybne a potom aj rozumné termíny firma prestane zvládať.

Takže čo to znamená chaos? Je to stav, kedy pracovníci nerobia to, čo vedia. Navzájom sa vyrušujú, alebo si prehadzujú prácu, pretože nie je jasne definované čo a kedy má niekto spraviť. Príkladom môže byť situácia, kedy máte niečo napísať. Ak vám každú chvíľu niekto volá, dostávate e-maily a tu a tam vám klopú na dvere stránky, nenapíšete nič. Prečo? Pretože veľké percento pracovného času miniete na prepínanie.

Prepínanie pozornosti znamená, že kým začnete písať, potrebujete niekoľko sekúnd, alebo desiatok sekúnd, kým si spomeniete o čom sa píše. Keď sa konečne „naladíte“, začnete skladať prvé slová. Vtom zazvoní telefón. Niekto zavolá a vy sa musíte prepnúť. Znova desiatky sekúnd kým sa predstaví a kým vám povie, v akej veci volá. Čím častejšie je vyrušovanie, tým viac času vám zaberie prepínanie pozornosti.

Na tento problém je jediným riešením vypnúť vyrušovanie. Buď sa dohodnete, že v určitých hodinách vás nesmie nikto rušiť, alebo idete pracovať niekde kde si neberiete ani mobil. Neskôr zistíte, že rušenie je najmenej v 80% zbytočné. Odsáva vašu pracovnú pozornosť na veci málo podstatné.

Krátke termíny sú iným problémom. Predstavme si redakciu, ktorá musí v určitú hodinu odovzdať do tlačiarne hotový materiál. Spravidla tomu predchádza ťažký nervák. Prečo? Ak to odhalíte, viete s tým niečo spraviť. Príklad:

Veľmi veľa ľudí pracuje až na poslednú chvíľu. Redaktor má dodať článok a má naň celý týždeň. Málokto si sadne a napíše text hneď prvý deň, aby mal 6 dní na prípadnú kontrolu, korektúru, alebo aby mal voľno. Naopak. Často to dodávajú na poslednú chvíľu, alebo po termíne. Potom sa zistí, že v texte sú faktické chyby, preklepy. V čase, kedy už grafik mal mať finálnu verziu návrhov, ešte sa ladí text… Tak vzniká tlak na termín.

Ak sa vám podarí identifikovať, kto spôsobuje takéto situácie, môžete to zmeniť. Výpoveďou, tvdšími termínmi, pokutami. To je už druhoradé. Ale netrpte to.

Inokedy sa stane, že celá firma pracuje dobre, ale rýchlejšej produkcii bráni niektorý stroj, ktorý je pomalší. V takom prípade znova viete identifikovať, kde to viazne. Nemusí to byť vždy stroj. Ostaňme pri príklade s redakciou. Texty 20 redaktorov možno musí korektorsky spracovať jeden človek. Možno by pomohlo, keby v čase, kedy beží korektúra pomáhal niekto, kto proces urýchli. To je len príklad.

Súhrnne sa to dá označiť organizáciou práce. To je úloha manažérov. Ak vo firme máte zlé vedenie, ktoré trpí zlú organizáciu práce, máte problém. Spravidla sa z pozície zamestnanca nemôžete „ozvať“. Potom stojí za zváženie, či nemáte ísť pracovať k inému zamestnávateľovi. Už aj preto, že s chaotickým vedením je možné, že firma dlhodobo nebude asi veľmi úspešná.

3. emocionálna inteligencia a pracovný chaos

Niekedy môže byť príčinou stresu na pracovisku to, že v pracovnom kolektíve je jeden, alebo niekoľko problémových ľudí. Chyby v komunikácii vedia zapríčiniť veľa problémov. Stačí, aby taký pracovník chybne interpretoval nariadenia, zle zadával prácu, alebo chybne interpretoval zadania. Potom nasledujú dohady „ako to vlastne myslel“, neistota „čo teda presne mám spraviť“ a podobne. Ak je taký človek na vyššej manažérskej pozícii, je zle. Podriadení sa ho budú báť spýtať sa na podrobnosti.

Ešte horšie je, ak v kolektíve pôsobí niekto, kto by potreboval skôr terapiu ako funkciu. Takých ľudí je v populácii asi 10 až 20 percent, takže dosť pravdepodobne ste sa s nimi už stretli. Nemusí pritom ísť o vážne duševné poruchy (takých ľudí je veľmi málo a možno ste sa s nimi nikdy nestretli). Tu hovorím o drobných poruchách.

 • Stačí riadne a dlhodobo unavený normálny človek v strese a už to začína. Ostatne pozrite si body, ako sa prejavuje stres. Podráždenosť, prchkosť. Nevyspatie stačí a už sú tu chyby v pozornosti, napätie.
 • Horšie je ak máte v pracovnom tíme niekoho kto je vzťahovačný a urážlivý. Už to stačí, aby sa vŕšili ťažkosti a zlá nálada.
 • Alebo človek s hysterickými črtami. Bude odsávať pozornosť, vytvárať napätie, nasleduje rozoštvávanie ľudí…
 • Ani psychická porucha nemusí byť, ak máte poruke karieristu, ktorý za každú cenu chce presadiť sám seba. Bude pripravený obetovať aj priateľstvo.
 • V ženskom pracovnom kolektíve zas vidíme často neprimeranú rivalitu. Vytvárajú sa skupinky, ktoré medzi sebou bojujú. Keby súperili o lepší produkt, bolo by to na prospech práce. Ale oni zvyčajne súperia proti sebe.
 • Niekedy je na pracovisku nižšia „morálka“. Často sa usporiadavajú oslavy, rôzne akcie, ktoré sa ťahajú aj po pracovnej dobe. V pozadí môže stáť alkoholik, ktorý aby maskoval svoje pitie organizuje akcie pre všetkých, ktoré mu spôsobia „alibi“.
 • Aj žiarlivosť a rivalita vie narobiť zlú krv. Ak z dvoch dobrých priateľov jedného spravia vedúcim, druhý to nemusí zvládnuť. Začne žiarliť a nasledujú rôzne truc akcie.

To všetko sú ukážky, ako rôznymi maličkosťami môže trpieť následne celá firma. Stačí takýto problém v pracovnom tíme a veľa času sa potom venuje riešeniu a ošetrovaniu situácií „ako mu to povieme“, alebo „kto je sviňa“. Namiesto práce. No práca čaká a tak sa môžu začať skracovať termíny práve o čas, ktorý sa zbytočne venuje medziľudským vzťahom.

Preto je dobré, ak v pracovnom tíme sú vybraní ľudia aj na základe emocionálnej inteligencie. To znamená ľudí, ktorí zvládajú nielen komunikáciu, ale aj emócie. Taký pracovný tím potom dosahuje špičkové výsledky.

4 Redukujte pracovný stres lepším manažmentom

Ak máte dosah na riadenie firmy, ste v lepšej pozícii. Manažér má v rukách veľa nástrojov, ako môže zredukovať stres zamestnancov. Mal by vedieť spraviť analýzu, čo sa vo firme deje.

 • Musí vedieť identifikovať, kto v pracovnej skupine tím spontánne vedie a podporuje, kto pracuje. Títo ľudia by mali dostať väčšie právomoci a často aj lepší plat.
 • Musí vedieť identifikovať problémových ľudí. Tých, čo kolektív rozoštvávajú, šíria klebety, škodia. Nebýva ľahké ich nájsť, ale ak ich izolujete, prudko stúpne pracovný výkon. Navyše do kolektívu, ktorý dobre funguje oveľa ľahšie prijmete ďalších špičkových zamestnancov.
 • To je kľúčové miesto. Schopný človek vie veľmi rýchlo odhadnúť situáciu. Ak aj prijmete špičkového pracovníka, ten hneď zistí, že v pracovnom kolektíve vládne zmätok, alebo psychopat. Rýchlo vám z firmy utečie.

Manažéri preto musia byť trvale školení v komunikácii a musia byť aj dobrí psychológovia, aby vedeli posúdiť, čo sa u nich na pracovisku deje. Musia vedieť veľmi zrozumiteľne zadať úlohy a citlivo overiť, či zadanie zamestnanci správne pochopili. Pravidelne by mali kontrolovať, či ich zamestnanci sú spokojní a ak nie, zistiť prečo.

Rozumné je, ak vedenie firmy podporuje zdravý životný štýl

Oplatí sa, ak v zamestnaní máte prostredie v ktorom sa dodržiava pitný režim a jedia sa vhodné jedlá. Tým stúpne pracovný výkon a pohoda na pracovisku. Možno sa zdá, že na jedle nezáleží. No dajte ľuďom po celom dopoludní tvrdej práce parené buchty a poobede vám buvá pol firmy. Ak im to neumožníte, budú klipkať očami a robiť chyby.

Zdravší pracovníci v dobrom pracovnom prostredí podajú lepšie výkony a sú spokojní. Často pre to nie je potrebné spraviť až tak veľa. No odstránenie stresu na pracovisku je absolútnym základom.

Trocha reklamy na záver: so stresom sa darí úspešne vysporiadať aj niektorým terapeutom. Na webe kraniosakralnaterapia.sk nájdete podrobnosti o tom, ako relaxačná a dotyková terapia môže pomôcť znížiť dôsledky dlhodobého stresu.