Reklama pre vaše výrobky

Založíte si živnosť, obeháte všetky úrady, zoženiete si peniaze, nakúpite techniku, materiál, tovar, software… zabezpečíte si všetko to najnutnejšie, čo potrebujete na rozbehnutie podnikania. Ste pripravený uvítať prvého zákazníka a splniť jeho požiadavky. Sedíte ako na tŕní. Čakáte, čakáte… ale nič sa nedeje.

Nikto neprichádza s vysnívanou zákazkou, tovar na sklade sa nemíňa, do obchodu zavíta nanajvýš nejaký náhodný okoloidúci, ktorý len nahliadne a odíde preč. Telefón mlčí, na mail chodia akurát tak spamy. Obchody nie a nie sa rozbehnúť, zato podlžnosti rastú, úroky naskakujú. V čom je problém? Prečo o vašu ponuku ľudia nejavia záujem? Jednoducho preto, že o vás nevedia!

Ako chcete byť úspešný, keď nikto nevie, že existujete? Potencionálni zákazníci sa nebudú hrať na detektívov, nebudú po vás pátrať. Nemusia. Ponuka na trhu je široká, konkurencia veľká, firmy sa predháňajú, aby si uchmatli kupujúcich len pre seba. Ak chcete uspieť v tejto „džungli“, musíte dať vhodným spôsobom o sebe vedieť. Zviditeľniť sa. Vyhradiť si nejaké peniažky na účinnú reklamu. Spolu s našou konzumnou spoločnosťou sa dostavil i veľký rozmach reklamy. Dýcha na nás na každom kroku, kam sa otočíme, tam na ňu narážame, kam uprieme oči, tam je. Je nemožné sa jej vyhnúť. V toľkej záplave farieb a sloganov je ťažké presadiť sa. Vystúpiť z dlhého radu reklám a pritiahnuť na seba pozornosť. Preto nie je na škodu dobre si premyslieť reklamnú stratégiu.

 • Reklama by mala osloviť pokiaľ možno čo najširšiu verejnosť, zaujať svojim dizajnom, upútať svojou ponukou, primäť ľudí, aby sa stali vašimi zákazníkmi. Preto musí nielen dobre vyzerať, ale aj podávať informácie, musí byť vhodne umiestnená a zároveň brať na zreteľ predmet podnikania (nebudete reklamovať textilné hračky v časopise o poľovníctve), mala by zohľadňovať cieľovú skupinu, ktorú chcete osloviť (inak budete reklamovať pekárničku, inak penzión v turistickej oblasti) a nebýva na škodu vábiť slovami ako „akcia“ či „lacné“, pravdaže, ak je to pravda.
 • Inokedy je reklama zacielená na veľmi malý počet ľudí, zato však celkom špeciálne vybratý. Ide o cielenú reklamu na skupiny ľudí s určitými záujmami, alebo vlastnosťami. Napríklad na športovcov, mladé matky v domácnosti, alebo rybárov. Ak niekto predáva rybárske háčiky, bude preň výhodnejšie nájsť komunikačný kanál ktorým osloví priamo rybárov. Inzerovať v celoplošných médiách by bolo preň neefektívne.

Existuje množstvo druhov reklám – televízna, rozhlasová, internetová, mobilná, svetelná, reklama v tlači, bilboardy, reklamné predmety a pod. Každá má svoje výhody i nevýhody, žiadna nie je dokonalá a relácia, v ktorej sa ich ceny pohybujú, je veľmi široká – od pár eur až po sumy presahujúce 25 000 Eur. Ponuka je široká, len si treba správne zvoliť.

Rozhodnúť sa pre optimálnu reklamu, ktorá by priveľmi nezaťažila finančný rozpočet, ale zároveň priniesla vytúžený efekt v podobe zákazníkov nie je ľahké. Vyžaduje si to strategické myslenie, schopnosť predvídať, ale aj kus psychológie či empatie.

Začínajúci podnikateľ môže postupovať opatrne, napríklad formou inzerátov v novinách, či rozoslania reklamných letákov prostredníctvom pošty a to hlavne v prípade, ak sú jeho finančné možnosti obmedzené. Opatrnosť v podnikaní rozhodne nie je na škodu. Avšak niekto je názoru, že len risk je zisk a viac sa vyplatí vynaložiť nemalé peniaze do viacerých druhov reklám (do inzerátov v novinách, reklamných spotov v rádiu, do bilboardov pri cestách, či dokonca skúsiť pár sekúnd v televízii). Verí, že len to je tá správna reklamná stratégia, ktorá zabezpečí i mnohonásobnú návratnosť vložených investícií.

A to je tiež aj merítko úspešnosti reklamy. Nie je tak dôležité, koľko daná reklama stojí. Dôležité je, či je účinná. Ak sa vďaka reklame výrobok predá, potom je všetko tak, ako má byť. Čo na tom, že je reklama drahá? Zaplatí ju zákazník – ten, koho daná reklama priláka do obchodu. S tým sa už v rozpočte počíta.

Televízna reklama

Poznáme ju všetci a zväčša na ňu nadávame. Otravuje nás počas filmov, zaskočí nás uprostred najnapínavejšej scény, je predvojom relácií, sponzorom programov, číha na nás vo viditeľných i skrytých formách. Či chceme, alebo nie, dostáva sa do našich myslí a viac či menej ovplyvňuje naše rozhodovania pri kúpe.

Televízna reklama patrí medzi najúčinnejšie prostriedky prezentácie a to z niekoľkých dôvodov:

 • osloví naraz veľmi veľké množstvo ľudí
 • je vnímaná zrakom i sluchom zároveň
 • má najväčšie možnosti emocionálne zasiahnuť ľudí

Kvôli jej nezameniteľným výhodám a nákladom na vysielanie je aj mimoriadne drahá. Patrí medzi finančne najnáročnejšie druhy reklamy. Tridsať sekúnd reklamného spotu v celoslovenskej televízii stojí od pár stoviek eur po sumy presahujúce 5000 Eur. Obdobné je to so sponzoringom. Všetko závisí od televíznej stanice a času vysielania (najlacnejšie sú zvyčajne skoré ranné a nočné vysielania, najdrahší je hlavný vysielací čas od 20 hod.). Počas mimoriadne exkluzívnych programov je cena reklamy ešte oveľa vyššia. A ak k tomu pričítame fakt, že i výroba reklamy niečo stojí, že je nutné ju vysielať opakovane, aby sa dosiahol želaný účinok… Veru nič pre obyčajného malého živnostníka. Televíznu reklamu využívajú veľké firmy, celoštátne až medzinárodne známe.

Televízna reklama patrí k najúčinnejším reklamným formátom. Dá sa povedať, že väčšina národa je na televízii viac, či menej závislá. Magické oko televízorov pozerá takmer do každej domácnosti a jeho diváci vnímajú, ani nevedia ako intenzívne. Práve preto, že tieto reklamy sú tak účinné, môže ich cena byť tak vysoká. Často platí, že kto je v televíznej reklame, ten predáva.

Rozhlasová reklama

Veľmi rozšírenou formou reklamy je rozhlasová reklama. Naproti televízii má rozhlasové vysielanie tú nevýhodu, že ho ľudia môžu vnímať jedine sluchom, ale iné výhody tento „handicap“ vyvažujú:

 • rozhlasová reklama je cenovo prístupnejšia
 • jej tvorba je jednoduchšia
 • rozhlas počúvajú ľudia viac než sledujú televíziu

Tridsať sekúnd rozhlasového spotu sa pohybuje od niekoľko desiatok eur až po sumy nepresahujúce 900 Eur. Cena závisí od viacerých faktorov – od druhu rozhlasovej stanice, veľkosti pokrytia, frekvencie, času vysielania, či ide o reklamný spot, oznam alebo sponzoring a pod.

K cene treba prirátať náklady na výrobu, ktoré však nie sú nejako vysoké. Svoju upútavku v rozhlase je človek schopný vytvoriť si aj sám. Najjednoduchší na výrobu je reklamný oznam a veľkým bonusom je, ak ho do éteru číta populárny moderátor.

Rozhlasová reklama, aby bola úspešná, sa musí mnohokrát opakovať. Odporúča sa aspoň pätnásťkrát za týždeň, najlepšie v tom istom čase, s prihliadnutím na vysielaný program a poslucháčsku základňu.

Reklama zaradená do rozhlasového vysielania dokáže osloviť veľkú masu. Rádio počúvajú ľudia často, kedykoľvek a kdekoľvek. Robí im spoločnosť doma, v práci, v aute, tlačí sa im do uší v bare, reštaurácii, počas nakupovania v obchodných domoch, či vo chvíľach uvažovania nad druhom zmrzliny. Na druhej strane, rozhlasové vysielanie často vnímame len okrajom mysle, nesústredíme sa naň, nejedenkrát nám robí len zvukovú kulisu.

Pre začínajúceho podnikateľa zrejme nebude ani rozhlasová reklama ten nástroj, ktorý si zvolí pri rozbehu podnikania na prezentáciu. Ale do budúcnosti nad ním bude určite uvažovať…

Reklama v tlači

Tlačová reklama je zrejme tá, po ktorej začínajúci podnikateľ siahne ako prvej. Je to tradičný a veľmi rozšírený spôsob prezentácie, ktorý sa vyznačuje:

 • ide o statický obraz
 • môže poskytovať veľa informácií
 • čas nehrá rolu
 • je cenovo prístupný

Reklama v periodikách má veľa podôb. Od riadkových inzerátov v rozpätí pár slov, až po farebné a dizajnovo vypracované panorámy, rozkladacie plagátiky na tri strany, dokonca s možnosťou vloženia vzorku, vkladané reklamy, prebaly a iné.

Veľkou výhodou printovej reklamy je možnosť podať čitateľovi naraz množstvo informácií (v závislosti od veľkosti plochy inzerátu), môže obsahovať oveľa viac textu než napríklad reklamný spot v televízii či rádiu.

Tým, že ide statickú reklamu, smie na ňu záujemca hľadieť niekoľko minút, následne si ju, dajme tomu, i vystrihnúť a schovať do peňaženky, aby na ňu nezabudol. Na druhej strane nemusí o ňu očami ani len zavadiť, prípadne ju prejsť behom sekundy pri pretáčaní listu.

Cenové rozpätie inzercie v tlači je mimoriadne široké, závisí od typu periodika, jeho nákladu, periodicity, čítanosti, popularity, ale i od takých faktorov ako je farba, veľkosť, počet slov atď. Najlacnejšie vychádzajú lokálne inzertné noviny. Celoslovenské denníky s veľkou čitateľskou základňou okupujú najvrchnejšie priečky. Plošné časopisy s mesačnou periodicitou možno označiť za stred, ale je to veľmi individuálne.

Stručné riadkové inzeráty v novinách nemusia stáť viac než 1-2 Eurá, ale sú veľmi nevýrazné, zanikajú medzi ostatnými a tak rovnako nevýrazná je aj ich účinnosť. Reklamný plagát vo veľkosti dvojstrany na lukratívnom mieste v celoslovenských novinách pokojne zborí hranicu 25 000 Eur, ale každému udrie do očí i mysle. Atypické formy inzercie, napríklad prebaly, stoja ešte mnohonásobne viac.

Živnostník, či už začína alebo úspešne podniká nejaký ten rok, si určite spomedzi bohatej ponuky rôznych typov reklám v tlači určite vyberie. Nepotrebuje rúbať nijak vysoko, megalomanské panoramatické reklamy sú vhodné pre celoslovenské až medzinárodne známe spoločnosti, ale pekný, zaujímavý, plošný inzerát v populárnych lokálnych novinách má značnú šancu priniesť želaný efekt, predovšetkým ak sa tam bude objavovať nejaký ten mesiac. Ak živnostník okrem inzercie v tlači využije aj iné možnosti propagácie, jeho šanca na úspech bude o to väčšia.

Vonkajšia reklama

Keď hovoríme o vonkajšej reklame, máme predovšetkým na mysli veľkoplošnú reklamu v podobe bannerov, billboardov, bigboardov, megaboardov, či rôznych reklamných tabúľ, pútačov, štítov, transparentov a pod., s ktorými sa stretávame vonku na ulici, pri cestách, na budovách a inde. Osobitnoú pozíciu tu má svetelná reklama, ktorá môže dotvárať atmosféru mesta.

Existuje množstvo druhov, prevedení, materiálov, či miest, kde je možné si takúto reklamu nechať umiestniť. Okrem klasických „plagátových“ foriem vyhotovených z papiera, je možné použiť plátno, plachtovinu, fóliu, PVC, plech, prípadne si reklamu nechať namaľovať na budovu, vyfrézovať v podobe nápisu, či jej dať formu výlepu skla výkladu, zástavy a pod. Rovnako miest vhodných na reklamu je mnoho – fasády či strechy budov, okná, výklady, ploty, zábradlia, mantinely, reklamné panely, stojany, konštrukcie, lešenia, stĺpy, rámy, markízy, slnečníky a iné.

Na trhu existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa reklamou. Niektoré sa zameriavajú na určitú oblasť, iné ponúkajú kompletný servis – od grafického návrhu, cez vyhotovenie až po prenájom reklamnej plochy.

Cena výroby vonkajšej reklamy závisí od množstva faktorov – od typu reklamy, jej veľkosti, grafickej náročnosti, použitého materiálu a pod. Vzhľadom na mimoriadnu pestrosť ponuky a snahy vyhovieť i individuálnym požiadavkám zákazníka, uprednostňujú dopytované firmy kalkuláciu ceny na mieru. Pre predstavu môžem uviesť, že napríklad veľkoformátová tlač papierových bannerov či billboardov sa pohybuje okolo 5 Eur/m2, výrobu banneru vrátane materiálu si možno objednať za 16 Eur/m2, fóliu na výklad za 28 Eur/m2.

K cene za výrobu je nutné prirátať sumu za prenájom reklamnej plochy (pravdaže ak nie ste šťastným vlastníkom nejakého vhodného miesta), ktorá závisí od lokality, viditeľnosti, hustoty prechádzajúcich áut a chodcov, od veľkosti, dĺžky prenájmu a tiež treba myslieť i na cenu montáže. Ako príklad uvediem – prenájom plochy na billboard sa pohybuje zhruba od 80 Eur/mesiac, pričom čím lukratívnejšia lokalita, tým je cena vyššia a opačne. Napríklad v Dunajskej Strede možno zohnať prenájom za 135 Eur/mesiac, v Bratislave za 163 Eur/mesiac, ale i za 332 Eur/mesiac.

Najvhodnejšími pre umiestnenie niektorej z foriem vonkajšej reklamy sú frekventované miesta, pri ktorých prechádzaní sa ľudia neponáhľajú, takže majú čas si reklamu všimnúť. Napríklad sú to autobusové zastávky, námestia s lavičkami, reklamné plochy v blízkosti reštaurácií s letnými terasami, ale i veľké billboardy popri cestách, hlavne diaľniciach, kedy si riadenie nevyžaduje priveľa pozornosti a vodič sa, v dôsledku jednotvárnosti jazdy, „nudí“.

Výhodou vonkajšej reklamy je, že môže osloviť množstvo ľudí a vyvoláva dojem, že firma, ktorá sa takto prezentuje, je úspešná, profesionálna a rozhodne nie malá. Nevýhodou je značná finančná náročnosť, hlavne ak podnikateľ investuje do viacerých kusov takejto reklamy.

Začínajúci živnostník si na úvod svojej reklamnej kampane formu vonkajšej reklamy pravdepodobne nezvolí, ale v prípade úspechu v podnikaní bude nad ňou určite uvažovať.

Svetelná reklama

Svetelná reklama úzko súvisí s vonkajšou reklamou, ale okrem exteriéru sa používa i v interiéri. Svetlo je špecifickým prvkom, ktoré umožňuje pôsobiť reklame 24 hodín denne.

Svetelná reklama sa dá realizovať rôznymi spôsobmi.

Jednoduchou a dosť využívanou metódou je osvetlenie billboardu (či inej reklamy) reflektorom alebo iným svetelným zdrojom.

Typickou formou svetelnej reklamy sú svetelné boxy a rôzny typy panelov (vrátane netradičných tvarov ako rotunda, totem a iné), ktoré sa otvoria a vloží sa do nich na to vhodný reklamný plagát. Charakteristická je pre nich univerzálnosť, jednoduchá manipulácia, možnosť bezproblémovej zmeny reklamného motívu. To isté je možné povedať aj o LED paneloch, či logoprojektoroch, ktoré však zobrazujú len text.

Medzi svetelnú reklamu patria aj vinylové bannery a svetelné kazetové 3D písmo. Používajú sa na zobrazenie loga a umiestňujú sa zväčša nad vchod do predajne či firmy. Sú vyrábané na zákazku podľa požiadaviek zákazníka bez následnej možnosti meniť reklamný motív.

Po meste možno vidieť tzv. citylighty, ktoré sú zapustené do zeme a zväčša obojstranné. Takýto typ reklamného priestoru si musia záujemcovia prenajať, čo môže, v závislosti od lokality, stáť až 11 Eur/deň.

Medzi najväčšie formy svetelnej reklamy patria superlighty, ktoré dosahujú rozmer viditeľnej plochy až 12 x 3 metre a je možné ich nájsť len vo veľkých mestách. Prenajať si takúto plochu si dokážu iba skutočne bohatí vyvolení.

Ceny svetelnej reklamy závisia od typu, použitého materiálu, veľkosti a pod. Svetelné boxy sú lacnejšie, podľa veľkosti a materiálu stoja nejakých 100 až 500 Eur, reklamné panely dokážu presiahnuť hranicu 2000 Eur. Zákazková výroba je po finančnej stránke výrazne náročnejšia a vyžaduje si kalkuláciu ceny na mieru.

Existuje i spôsob, ako sa zaobísť bez svetiel a pritom byť viditeľný i v noci a tým je použitie fosforovej farby (napr. na logo či web na billboarde).

Svetelnú reklamu využívajú hlavne zabehnuté a finančne úspešné firmy ochotné vynaložiť nemalé peňažné prostriedky do reklamy. U malého živnostníka tento typ reklamy zväčša nefiguruje v reklamnej stratégii, ale využitie svetelnej reklamy v malom, napr. svetelný nápis nad vchodom do predajne, stojí určite za zváženie.

Mobilná reklama

Jedná sa predovšetkým o reklamu umiestnenú na autách a dopravných prostriedkoch a rovnako ako iné reklamy ponúka viacero možností.

Najjednoduchší spôsob, ako si zaobstarať mobilnú reklamu, je nechať si oblepiť vlastné auto reklamnou fóliou, ktorá propaguje vašu firmu. Na tento účel môžete využiť automobil určený na podnikanie ako aj svoje súkromné vozidlo, dôležité je, aby bolo dostatočne reprezentatívne.
Výhodou je jednorazový finančný výdavok, ktorý nemusí byť nijak veľký (nemusíte si hneď oblepiť celé auto, celkom postačí len zadné sklo, kufor, nálepka na dvere a pod.). Takáto reklama chodí stále s vami, svojimi silami propagujete sami seba a pritom nikomu nemusíte platiť za prenájom reklamnej plochy. Váš dopravný prostriedok je zároveň vaším propagačným prostriedkom.

Reklamnú plochu pre mobilnú reklamu poskytujú aj vozidlá, ktorých majiteľom nie je zadávateľ reklamy.

Existujú firmy, ktoré vlastnia špeciálne reklamné automobily a využívajú ich na propagáciu podnikateľov, ktorí ich oslovia. Ide napríklad o autá s billboardovou plochou alebo s plošinou pre trojrozmernú propagáciu, ktoré disponujú aj osvetlením a ozvučením. Tieto automobily jazdia po meste, navštevujú miesta s požadovanou cieľovou skupinou, pohybujú sa podľa inštrukcií zadávateľa reklamy a je možné ich monitorovať cez GPS. Cena sa odráža od počtu hodín, počas ktorých je automobil využívaný.

Ďalej je známa reklama na taxíkoch a verejných dopravných prostriedkoch, ktoré slúžia ako reklamná plocha. Je možné si prenajať miesto na boku, na zadnej časti, na boxe pripevnenom na streche alebo využiť povrch celého dopravného prostriedku. Rovnako tak nie je na zahodenie umiestnenie reklamy vo vnútri vozidla. Cena sa odvíja od veľkosti reklamy, jej umiestnenia, dĺžky prenájmu, ale aj od počtu vozidiel, ktoré by zadávateľ chcel na kampaň využiť.

Do tretice spomeniem firmy, ktoré záujemcom o reklamu ponúkajú propagáciu na cudzích autách. Tieto firmy sú niečo ako sprostredkovatelia. Hľadajú vlastníkov áut, ktorí sú ochotní nechať si oblepiť vlastné auto cudzou reklamou a ponúkajú im za to peniaze. Napríklad Jožko Mrkvička si nechá svoju škodovečku oblepiť reklamou na kávu a ak splní dohodnuté podmienky (napríklad počet najazdených kilometrov), na účte mu pribudnú nejaké tie eurá. Týmto spôsobom cestuje reklama kade-tade po Slovensku i po celom svete, ale nie je možné ju kontrolovať. Pozor na podvodníkov!

Spôsoby propagácie pre každého

Stará známa pravda hovorí, že najlepšou a najlacnejšou reklamou je dobré meno. Čo to znamená? Predovšetkým to, že zákazníci sú s prácou podnikateľa mimoriadne spokojní. Pričom meradlo spokojnosti sa opiera nielen o kvalitu, cenu, či dodržiavanie termínov, ale berie ohľad i na mieru ochoty, profesionálneho prístupu, príjemného vystupovania a pod. Celkový výsledný dojem vytvára dobré meno v mysliach ľudí, ktorí sa so svojimi pozitívnymi skúsenosťami delia s rodinou, priateľmi, známymi, odporúčajú podnikateľa ďalej a robia mu tak tú najlepšiu reklamu, akú by mohol získať – založenú na skúsenosti (nie na ohurujúcej grafike, či zavádzajúcich slovách) a zároveň úplne bezplatnú.

V praxi bežne užívanou, zároveň finančne nenáročnou, formou propagácie sú vizitky – malé kartičky obsahujúce základné údaje o podnikateľovi. Sú všeobecne známe a často využívané podnikateľmi pri priamom styku s ľuďmi, či už na rokovaní alebo pri náhodnom stretnutí na ulici. Ich hlavným účelom je poskytnúť kontaktné údaje na podnikateľa, aby sa v prípade záujmu s ním človek vedel spojiť.

Môžu byť jednostranné či obojstranné, farebné či čiernobiele, jednoduché či vizuálne vyšperkované. Je možné si ich dať zhotoviť firme, alebo si ich vytlačiť doma na tlačiarni a následne orezať na rezačke. Hlavné je, aby vyzerali profesionálne, budili dobrý dojem a nabádali k dôvere.

V súčasnej dobe by mal mať (takmer) každý podnikateľ webovú stránku. Žijeme v dobe internetu a ak niekto potrebuje informácie, hľadá ich práve tam. Je to bežná prax i v podnikaní.

Častejšie než číslo telefónu, chce človek vedieť adresu firemnej webovej stránky. Chce si v pokoji svojej kancelárie zistiť informácie, o ktoré má záujem, pekne a bez náhlenie popremýšľať, porovnať a rozhodnúť sa. Až potom zdvihnúť telefón a začať konať. Z tohto dôvodu by si mal dať súkromník na webovej stránke záležať a následne ju uvádzať všade tam, kde je to vhodné (na vizitkách, billboardoch, v inzerátoch, na informačných letákoch k svojim výrobkom a pod.).

Účelom webovej stránky je reprezentovať a informovať.

Stránka by mala vyzerať dobre, profesionálne, vyvolávať pozitívny dojem, mala by byť schopná uchopiť pozornosť potencionálneho zákazníka a presvedčiť ho, že práve našiel, čo hľadal. Zároveň by mala poskytovať čo najviac užitočných informácií. Určite by nemali chýbať kontaktné údaje, predmet podnikania, údaje o založení a vývoji firmy, kompletná a dostatočne podrobná ponuka, referencie, úspechy, pokiaľ možno ceny, nezaškodí stránku osviežiť názornými ukážkami a obrázkami. Toto všetko musí byť na stránke umiestnené prehľadne, nikoho nebaví sa k údajom prácne sa dopracovávať.

Tvorbou webových stránok sa zaoberá množstvo ľudí, od študentov až po veľké firmy, čo sa odráža na cene, ale i miere profesionality. Natrafiť na kvalitu i dobrú cenu nie je až taký problém, stačí sa porozhliadnuť a poinformovať sa, najlepšie na internete.
Ak sa vám táto možnosť nepozdáva, uprednostňujete jednoduchosť a veríte vo vlastné sily, môžete si stránku vytvoriť prostredníctvom systému na vytváranie webových stránok. Treba si na internete vyhliadnuť spoločnosť, ktorá túto službu ponúka a následne si podľa návodu, s tým, že si volíte z predkladaných možností a šablón, vytvoríte vlastnú stránku. Musíte však počítať s tým, že budete mesačne platiť poplatok za jej prevádzku.

Netradičné formy propagácie

Medzi atypické formy propagácie možno zaradiť tie, ktoré nie sú bežne viditeľné, s ktorými sa ľudia často nestretávajú. Znamená to, že sa využívajú len ojedinele, či už z dôvodov privysokej ceny, vyhranenej cieľovej skupiny, zvláštnych požiadaviek na čas, priestor, príležitosť, alebo z iných objektívnych príčin.

Novinkou na trhu s reklamou je mobilná reklama (t.j. pomocou mobilov). Na Slovensku je tento typ reklamy nováčikom, ktorý si ešte len hľadá svoje miesto a zákazníkov. Naproti tomu v podaktorých krajinách už úspešne funguje a podnikatelia sú s týmto spôsobom propagácie, údajne, veľmi spokojní.

Využitie displeju mobilného telefónu na reklamu je veľmi lukratívne, pretože vlastníkov mobilov je neuveriteľné množstvo.

Najjednoduchšou formou mobilnej reklamy je oslovovanie potenciálnych zákazníkov pomocou SMS alebo MMS správ. Oveľa viac sa však hovorí o reklamných formátoch pre internet na mobilných telefónoch. To je však na uskutočnenie omnoho náročnejšie, ide o skúšku technologickej vyspelosti, programovania a know-how realizátora.
Reklamy na mobilnom internete sa objavujú v podobe textovej linky, grafických bannerov alebo ich kombinácie. Túto službu ponúkajú veľké spoločnosti pôsobiace vo vodách internetu, stačí si dať požiadavku do vyhľadávača.

Veľmi zaujímavé a zároveň ojedinelé sú reklamy umiestnené na teplovzdušných balónoch, héliových vzducholodiach, či na transparente, ktorý ťahá lietadlo. Stretávame sa s nimi hlavne pri veľkých akciách organizovaných pre veľké množstvo ľudí (napr. letecké dni) alebo ich významné firmy využívajú pri príležitosti osláv výročia a pod. Vo veľkých obchodných centrách je možné vidieť strategicky rozmiestnené LCD obrazovky, ktoré zobrazujú reklamné spoty. Toto vysielanie prebieha vo forme slučiek, takže každá reklama je vysielaná v pravidelných intervaloch. Hlavným ťahákom, ktorý túto reklamu robí atraktívnou, je veľká návštevnosť týchto centier nákupuchtivými ľuďmi.

Ďalším nie úplne tradičným spôsobom propagácie je aktívna účasť na rôznych podujatiach ako sú výstavy, veľtrhy, salóny, k čomu je potreba si prenajať plochu (stánok), pripraviť si prezentáciu a propagačný materiál. Tí náročnejší venujú energiu i peniaze aj do dizajnu výstavnej expozície, ktorá má za účel prezentovať a pritiahnuť pozornosť.

Ak sa niekomu máli, môže byť organizátorom alebo spoluorganizátorom reklamnej šou, párty, predvádzacej akcie, prehliadky či vystúpenia.

Úsmev na perách, hlavne detských, dokážu vykúzliť tzv. živé terče – ľudia alebo zvieratá, ktorí nosia reklamu na sebe a to na šatách, na rekvizitách, prípadne i na holom tele. Môže ísť o reklamné figuríny, maskoty, kostýmy a pod.

Dobré meno sa získava roky

Najlepšou reklamou pre každého podnikateľa je dobré meno. Získať ho však trvá veľmi dlho, zväčša celé roky.

K tomu, aby ho podnikateľ nadobudol potrebuje predovšetkým veľa spokojných zákazníkov. Čím viac zákazníkov odchádza domov s pozitívnymi skúsenosťami, čím viac sa ich presvedčí o jeho profesionalite, ponúkanej kvalite, odpovedajúcej cene, hreje ich príjemný pocit z ľudského prístupu a ich spokojnosť je celková a nie len čiastočná, tým skôr sa meno podnikateľa stáva skutočne dobrým a tým viac sa šíri ďalej.

Keď ľudia o podnikateľovi rozprávajú v superlatívoch a odporúčajú ho iným, pričiňujú sa k tvorbe dobrého mena podnikateľa. Šíria ho medzi ľuďmi a tí sa na základe toho sami na podnikateľa obracajú a dopytujú sa jeho služieb, či výrobkov. Skúsenosti známych sa vlastne stávajú akoby zárukou toho, že podnikateľ je správnou voľbou, jeho kvality sú overené v praxi a nie sú iba prázdnymi slovami reklamného spotu.

Dobré meno je najlepšou vizitkou a najlacnejšou formou propagácie, avšak získať ho je veľmi náročné. Stojí za ním veľa úsilia, driny, profesionality, investícií a zdokonaľovania množstva podstatných i menej dôležitých stránok podnikania do maximálnej možnej miery.

Hovorí sa, že získať dobré meno trvá roky, ale stratiť ho je možné behom okamihu. Stačí chybné rozhodnutie, zaspatie na vavrínoch úspechu, podcenenie konkurencie, poľavenie v úsilí a sledovaní trendov, či uprednostnenie vidiny vyššieho zisku na úkor kvality a nasleduje strata dobrého mena a s ním i dôvery zákazníkov. Opätovné získanie dobrého mena je potom veľmi ťažké, dokonca až nemožné. Niektoré firmy to potom riešia napríklad zmenou mena, ukončením podnikania a následným začatím nového, ale sú aj také, ktoré skrachujú a viac o nich nepočuť.

Existujú podniky, ktoré žijú už len z dobrého mena. Ide predovšetkým o veľké až medzinárodné firmy, ktoré svoje meno získali v minulosti, ale ich kvality sa začali rokmi strácať, pomaly a nenápadne, až im nakoniec zostalo len to meno. Je len otázkou času, kedy sa pomaly, ale isto, ľudia od nich odvrátia.

Napísala MonYenn