Predáva vás váš motivačný list?

Hovorí sa, že ľudia bývajú nepoučiteľní a často opakujú jednu a tú istú chybu stále dookola. Žiaľ, platí to aj v prípade uchádzania sa o novú prácu.

V praxi to neraz vyzerá tak, že napriek tomu, že nájdete v ponukách na pracovnom trhu pozíciu, ktorá je na vás ako ušitá na mieru a spĺňate všetky predpoklady, ktoré na danom mieste vás potenciálny zamestnávateľ požaduje, no napriek tomu vás na pracovný pohovor nikto nepozve!

Možných príčin je v takomto prípade, samozrejme, viacero, no jednou z tých najzákladnejších – a podľa prieskumov aj najčastejších – je práve nedostatočne a nezaujímavo napísaný motivačný list.

Možno ste skutočne doslova horúci kandidát na vami zvolenú pozíciu a keby vás spoločnosť prijala, našla by vo vás zamestnanca roka, ktorý jej pomôže k ďalšiemu napredovaniu, rastu a prosperite. Možno ste si aj svoj životopis “vyleštili” doslova k dokonalosti, no na odovzu čakáte síce trpezlivo, ale….márne!

Dnes je rozšírený dosť neprijateľný mýtus, týkajúci sa písania motivačného listu. Údajne sa s ním netreba dlho babrať, prípadne ho aj celkom odignorovať, keďže personalisti na jeho čítanie v dnešnej uponáhľanej dobe nemajú vôbec čas. Omyl!

PR manažéri firiem, napriek akýmkoľvek podobným myšlienkovým výtvorom “ľudovej tvorivosti”, motivačné listy čítajú a prikladajú im nemalú mieru pozornosti. Niekedy dokonca väčšiu, než samotnému životopisu.

Personalisti používajú motivačný list predovšetkým ako spoľahlivý indikátor vášho záujmu o danú pracovnú pozíciu a takisto aj vašej – či už teoretickej, alebo aj praktickej – kvalifikácie, v prípade kreatívnych pozícií aj vášho nadania.

Zisťujú a hodnotia tak hneď na začiatku, či a do akej miery sa na prácu hodíte. Ak túto časť vlastnej prezentácie odbavíte pár strohými slovami typu „vážený XY, zaujala ma pracovná pozícia, ktorú inzerujete, v prílohe nájdete moje CV“…. nuž, veľa vody s tým veru nenamútite!

Predovšetkým sa pripravujete o šancu, aby váš budúci možný zamestnávateľ bral vážne. V motivačnom liste jednoducho musíte na krátkej ploche odprezentovať a predať svoje schopnosti a vedomosti, ale v neposlednom rade aj ukázať, že o danú pozíciu prejavujete skutočne živý záujem a vysvetliť aj prečo.

V nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko zásadných chýb v motivačnom liste, ktoré vás spoľahlivo vyšachujú z ďalšieho výberového procesu.

Váš úvodný text je príliš nudný a nič nehovoriaci

„Som obchodný manažér s osemnástimi rokmi skúseností“ alebo „Reagujem na váš inzerát na pozíciu YZ, keďže spĺňam vami požadované kritériá a prikladám svoj štruktúrovaný životopis“ sú takpovediac nič nehovoriace a navyše nepresvedčivé bláboly, s ktorými ak začnete, hneď ste aj skončili…

Prvá veta či dve vety musia byť úderom do živého. Musia cieliť priamo do stredu! Ešte lepšie je predstaviť si ich ako pomyselnú návnadu na háčiku, na ktorú chcete chytiť rybu: ak bude dostatočne atraktívna, ryba sa chytí a vy už len trhnete a ťaháte ju čoraz bližšie k sebe!

Musíte jednoducho spôsobiť, že personálny manažér sa pri čítaní úvodných riadkov narovná na stoličke. Skúsiť to môžete napríklad takto: „Ako manažér technického úseku v spoločnosti XY porástla vďaka mnou vypracovanej stratégii spokojnosť zakázníkov z 80 na 97 percent a tržby spoločnosti sa dostali na svoj historický vrchol aj napriek trvajúcej recesii.“

Cieľom je dotknúť sa potenciálnych „bolestivých“ miest vášho možného budúceho zamestnávateľa pri opisovaní vašich úspechov v predchádzajúcich zamestnaniach. Čiže jedným slovom ukázať, že ste pre danú pozíciu „hotový človek“, ktorý dokáže pomôcť v kritických časoch priniesť do spoločnosti alebo na oddelenie nový vietor, ktorý napne plachty a pohne loď bližšie k prístavu s názvom „úspech“.

Neukázali ste svoju schopnosť riešiť problémy spoločnosti

Tento bod úzko súvisí s predchádzajúcim, akurát už nie je reč o úvodnom texte, ale jeho jadre.  Na to, aby váš text získal dostatočnú silu, aby vás odlíšil od ostatných kandidátov, nebude stačiť púhy – keď aj dobre napísané – zoznam schopností a kompetencií, ktoré ste získali a „zušľachtili“ na predchádzajúcich pozíciách.

Skôr než sa pustíte do písania jadra svojho motivačného listu, vyčleňte si dostatok času na to, aby ste získali čo najviac relevantných informácií o spoločnosti. Preštudujte si dôkladne jej históriu, prečítajte si jej výročné správy, prípadne venujte pozornosť aj tlačovým správam, ktoré o nej boli publikované.

Všetky tieto informačné zdroje vám môžu byť nápomocné pri tom, aby ste zistili, kde je slabé miesto, slávna pomyselná „Achillova päta“ vášho potenciálneho zamestnávateľa.

Aký typ expanzie spoločnosť plánuje a čo môže byť jeho možnou prekážkou? Znižovali sa postupne zisky v posledných kvartáloch účtovného roka? Čo hovoria analytici o budúcnosti spoločnosti a jej obchodnej stratégii?

Vyzbrojení týmito cennými informáciami dokážete oveľa cielenejšie formulovať text týkajúci sa vašich schopností, zručností a praktických skúseností tak, aby presne „pasoval“ na potreby vášho (dúfame) budúceho chlebodarcu.

Posúďte sami, ako vyznieva tento text: „Moja schopnosť produkovať výsledky v oblasti expanzie na nové trhy (30-percentný celkový nárast predaja v Poľsku v priebehu štvrtého kvartálu 2014) by mohla byť pre vašu spoločnosť riešením problémov, ktoré ste v minulosti zaznamenali pri hľadaní nových odbytísk. Ak máte záujem, rád sa s vami o tom porozprávam.“

Veľmi dobrou pomôckou pri písaní jadra motivačného listu  – najmä ak ide o malú spoločnosť, o ktorej sa vám nepodarilo vyrešeršovať dostatok vhodných informácií na „cielený útok“ –  je, keď pri tom máte pred sebou vytlačený inzerát s ponúkanou pozíciou.

Nepíšte toho zbytočne veľa a zamerajte sa radšej na to, čo zamestnávateľ otvorene požaduje a hľadá. Napríklad: „Uvádzate, že hľadáte silnú osobnosť s výrazným obchodným duchom. U oboch mojich predchádzajúcich zamestnávateľov som výrazne prispel k zlepšeniu obchodných výsledkov oddelení, ktoré som viedol ako tímlíder.“

Motivačný list neadresujete konkrétnej osobe

Napriek tomu, že ide o pomerne výrazné faux pas, stále je táto chyba pri písaní motivačného listu pomerne častá. Stáva sa to najmä vtedy, keď v tele textu pracovného inzerátu nájdete len e-mailový kontakt na spoločnosť, prípadne na oddelenie ľudských zdrojov, ale chýba meno kontaktnej osoby.

Niekedy je to spôsobené nedostatkom času personalistov pri písaní inzerátu, no vyskytli sa už aj prípady, keď to bolo cielené: náborári si jednoducho chceli otestovať, či ste schopní, alebo skôr ochotní si príšlušnú informáciu dohľadať sami.

Častejším variantom však býva, keď síce kontaktná osoba uvedená je, ale ide napríklad len o asistentku riaditeľa, ktorá síce s vami komunikuje prostredníctvom e-mailu, ale výberového konania sa priamo nezúčastní.

Vždy je vhodné osloviť osobu, s ktorou s najväčšou pravdepodobnosťou budete viesť pracovný pohovor. To znamená buď konkrétneho personalistu, alebo priamo manažéra oddelenia, na ktoré sa hlásite, v prípade malej firmy priamo konateľa spoločnosti.

V podstate sme zasa pri najdôležitejšej domácej úlohe, ktorú nesmiete pri hľadaní zamestnania v žiadnom prípade vynechať: získať všetky dostupné informácie o spoločnosti, vrátane kontaktov na dôležité osoby.

Nájdete ich na webovej stránke spoločnosti, prípadne môžete využiť aj pokročilejšie komunikačné kanály v podobe profesionálnych pracovných sietí, ako je napríklad LinkedIn.

Stojí to za to! V opačnom prípade sa môžete celkom diskvalifikovať z úvodnej fázy výberového procesu. Formulácia typu „Vážený personálny manažér“ je absolútne tabu!

Rastislav Teplánský