Grafická úprava životopisu

Životopis by mal nejako "vyzerať". Mal by byť písaný strojom, alebo na počítači, mal by byť na kvalitnom bielom papieri. Mal by mať vhodnú grafickú úpravu. To všetko sa súhrnne nazýva forma, konkrétne grafická úprava..

Vo forme, ako je najvhodnejšie písať životopis, nie je veľa miesta na experimenty. Forma životopisov je rokmi ustálená. Je dobré to rešpektovať, pretože personalisti sú na tento formát navyknutí. Uľahčíte im prácu a zároveň ukážete, že ste zorientovaní v konvenciách.

Životopis by mal mať jednu až dve strany textu. Ak ste na trhu práce nováčik, asi pôjde o jednostránkový dokument. Naopak špičkový manažér si môže dovoliť až trojstránkový životopis.

Použite vždy kvalitný biely kancelársky papier formátu A4. Najlepšie, ak životopis budete mať vytlačený kvalitnou laserovou tlačiarňou. Bez sivého textu, pásov, či iných známok prázdneho toneru, či starej tlačiaene. Oproti bublinkovým majú laserovky stabilnejšie farbivo, písmo sa nerozmaže, ak ho niekto chytí vlhkou rukou. Ak laserovú tlačiareň nemáte, môžete si životopis dať vytlačiť, alebo skopírovať v niektorej kopírovacej službe.

Tipy ku grafickej úprave

Myslite na to, že chcete vzbudiť pocit dôstojnosti, serióznosti. Na to sa hodia rôzne grafické prvky:

Pätkové, klasické písmo. Napríklad Times. Vo väčšine počítačov sa také písmo volá Times New Roman. Iné vhodné názvy sú Garamond, Bookman a podobné. Tieto písma sa nehodia pri čítaní z obrazovky, ale po vytlačení sa ľahko čítajú a pôsobia solídne.

Druhy písiem: Nemiešajte viac, ako 2 druhy písiem. Ak na tom trváte, zvoľte pre názvy väčší bezpätkový druh písma, napríklad Arial, tučný. Pre vlastnú časť zvoľte napríklad Times, normálny. Príklad je na tejto ukážke:

Bezpečnejšie je však použiť len jediný font na celý dokument. Ak sa v grafike nevyznáte, spravíte tak najmenej chýb.

Tučné písmo, italika: Je lepšie vyhýbať sa zvýrazňovaniu tučným písmom, alebo italikou (šikmým písmom). Použite zvýraznenie len v prípade, že je odôvodnené. Nikdy nie "na ozdobu", či preto aby text "lepšie vyzeral".

Verzálky verzus kapitálky: Text vždy píšte normálne, tak ako vidíte v novinách a časopisoch. Nikdy nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ NA CELÉ VETY. Ani na názvy. Taký text pôsobí vulgárne, agresívne. A tiež sa aj ťažko číta. Mnoho ľudí sa taký materiál ani čítať nepokúsi. Veľkými písmenami môžete písať len zaužívané skratky.

Veľkosti písiem: Podobne, ako pri množstve použitých fontov, šetrite aj s veľkosťami písma. Celkom bezpečné je, ak celý text napíšete jedným fontom s jednou veľkosťou písma. (Napríklad Times New Roman veľkosti 12 bodov). Ak chcete 2 veľkosti, môžete názvy spraviť väčším typom písma, napríklad 14 bodovým.

Odrážky, odseky: Myšlienky čleňte do kratších odsekov. Ak niečo vyratúvate, býva vhodné využiť na to formátovanie s odrážkami. Príklad s odrážkami + podstatné veci sú zvýraznené tučným písmom. To umožní personalistovi okamžitý prehľad, o čo ide:

Formátovanie je označené bodkou, alebo číslom, ak ide o výpočet. Nepoužívajte symboly ako ručička s prstom ukazujúcim na odrážku. Formátované riadky sú odsadené zľava. Formátovaný text je prehľadný, lebo sa dá očami preletieť a preskočiť. Formátovanie oživí monotónnosť stránky. No formátujte takto len materiál, ktorý je logicky členený do bodov.

Zarovnanie: Všetky editory vedia zarovnať texty na spôsob knižnej sadzby – zarovnať na obidva okraje. Nikdy to nerobte v korešpondencii. Bežné textové editory nemajú kvalitné algoritmy centrovania textu. Výsledkom je síce text zarovnaný na obidve strany, ale medzislovné medzery sú nepravideľné a veľké. (Nepravidelné preto, že textový editor spája niektoré slová pevnou medzerou – na ňu sa potom nevzťahuje rozťahovanie slov. Text zarovnávajte vždy doľava. Nikdy nie na stred, doprava, alebo na oba konce.

Ukážka na obidve strany zarovnaného textu. Medzislovné medzery sú všade iné, pôsobí to neprofesionálne.

Pevné medzery sú krátke, na rozdiel od medzislovných. Pevné medzery sú medzery, ktoré z dvoch slov tvoria pre editor jednu položku, aby vždy boli na začiatku nového riadka. Ukážka nižšie.

Korešpondenciu zarovnávajte doľava, nevadí, že pravý okraj je "zubatý".

Rozdeľovanie slov: V osobnej korešpondencii nikdy nedeľte slová na konci riadka. Rozdeľovanie slov má význam v knižnej sadzbe (zarovnanie do obidvoch strán) aby medzislovné medzery boli čo najmenšie. Pri zarovnaní doľava stráca delenie slov zmysel. Navyše automatika delenia slov neraz rozdelí slovo nesp-rávn-e. Ešte horšie to je, ak delíte slová ručne. Stačí niekde dopísať slovo a ručne rozdelené slová sa posunú a v texte vám zos- tanú čud- né slová s pomlčkami.

V texte sa potom zvykne niekde zabudnúť aspoň jedno ručne rozdelené slovo.

Dvojité medzery medzi slovami: Pred odoslaním skontrolujte materiál, či neobsahuje za sebou dve medzislovné medzery. Pri opakovanej oprave dokumentov sa to často stane.

Slová   sú   potom od  seba nerovnako vzdialené aj keď je zarovnaný doľava. Najjednoduchšie je použiť funkciu nájdi a nahraď. Dajte hľadať 2 medzery (2× stlačte medzerník) a nahradiť ich jednou medzerou. Nikdy neformátujte dokument medzerami, je to nepresné. Používajte tabulátory, alebo odstavcové štýly. Ak neviete čo to je, hneď si kúpte knihu o svojom editore a naučte sa s ním pracovať.

Kratšia šírka riadka: Hlavne v odstavcovej sadzbe je výhodnejšie, ak je dĺžka riadka kratšia. Text sa číta ľahšie. Odporúčam ľavú zarážku nastavte na 4 centimetre a pravú na jeden a pol. Text síce bude posunutý doprava, ale to nech vás nemýli. Predstavte si, že váš životopis sa nachádza v hrubom, zviazanom fascikle. Časť, kde je väzba vôbec neuvidí. Ak na nej máte text, môže to byť problém.

Sadzací program verzus textový editor: Ak máte známeho, ktorý má niektorý profesionálny program na sadzbu kníh, poproste ho, či by vám životopis nezalomil a nevytlačil. Programy ako Adobe Indesign, Quark Xpress a podobné pracujú odlišnými technológiami ako textové editory a výsledok je vizuálne lepší. Odstavec textu napísaný vo Worde a v Indesigne rovnakým písmom a rovnakou veľkosťou písma vyzerá inak.

Horný nápis: Microsoft Word. Spodný nápis Adobe Indesign. Indesign ošetruje medzipísmenové medzery s presnejším optickým skladaním, takže text je plynulý.

Má doriešené aj mnohé drobné konflikty, ako napríklad ligatúry – zviazané písmená ako fi, fl. Viem, toto sú naozaj maličkosti, ktoré si človek neuvedomí. Málokto by vám vedel povedať prečo materiál s inak rovnakou grafickou úpravou pôsobí profesionálnejším dojmom. Nemusíte byť typograf. Stačí ak viete, že sadzacie programy spracovávajú text na vyššej typografickej úrovni. Ak známeho nemáte, spýtajte sa v niektorej tlačiarni. Za mierny poplatok vám môže návrh pripraviť grafik. Takéto detaily grafickej úpravy však asi majú zmysel až pri snahe získať zamestnanie, pri ktorom stojí za to myslieť aj na tie najmenšie maličkosti.

Veľkosť písma: čím je človek mladší, tým menšie písmo zvyčajne prečíta. Pri písaní textu na formát A4 radšej nechoďte príliš pod 12 bodov. Názvy dajte výraznejšie – 14, možno 16 bodov, ak sú krátke. Zrýchlite tak čítanie. Ak máte veľa textu, skráťte ho. Dlhé vety sú nezrozumiteľné. Krátke sú úderné a telegrafické. Aha:

  • Každá veta sa dá skrátiť, často nielen na polovicu, ale aj viac.
  • Každá veta sa dá skrátiť.
  • Vety sa dajú skrátiť.
  • Vety možno skrátiť.
  • Skráťte vety.
  • Stručne!

Životopis podávajte bez fotografie. K tomu nemám čo dodať. Väčšinou pre výkon zamestnania vzhľad nehrá úlohu. Je tu aj praktický dôvod – akú fotografiu by ste použili, ak by ste už chceli nejakú priložiť? Veľkú, ako majú herci? Malú portrétnu, kde takmer nič nevidieť? A ako ju pripevniť k papieru? Lepiť? Pricvaknúť? Vytlačiť, ako súčasť dokumentu? Priveľa otázok bez odpovedí. Neriešte to a fotku neposielajte, ak nie je výslovne požadovaná.

Farby: Toto som sem ani nechcel písať, ale pre istotu. Profesný životopis nie je papagáj, nemusí hýriť farbami. Uspokojte sa s čiernym písmom na bielom podklade. Ak nemáte grafické vzdelanie a prax, neexperimentujte. Nesnažte to „spraviť pekné“, výsledok by mohol dopadnúť zle.

Žiadne efekty: Ani sa len nesprobujte pomýšľať nad použitím akejkoľvek doplnkovej, či ilustratívnej grafiky. Žiadna odseknutá ruka zvierajúca odtrhnuté telefónne slúchadlo pri telefónnom čísle.