Ako správne napísať životopis

Z mnohých internetových článkov sa dnes dozviete, ako správne napísať životopis. Nie je to naoko nič ťažké – jednoducho vypísať pracovné pozície a náplň práce. Čo však v prípade, že ste práve doštudovali a až na niekoľko prázdninových brigád vlastne nemáte čo do životopisu napísať?

Aj keď nemáte priveľa pracovných skúseností, je možné napísať svoj životopis tak, aby budúceho zamestnávateľa zaujal a vytvoril dojem profesionality. Pravdaže nehovorím o tom „zlom“ spôsobe, kedy si zúfalý človek s minimálnou praxou svoj životopis proste vymyslí. Na takýto podvod sa príde počas prvých dní v zamestnaní, na to môžete vziať jed. Ľudia, ktorí v tej-ktorej oblasti pracujú, si okamžite uvedomia, že o nej nemáte poňatia a okrem okamžitej výpovede si odnesiete iba poriadnu blamáž.

Kľúčom k správnemu životopisu je použitie tých správnych, profesionálne znejúcich slov. Tieto slová dokážu každý životopis zmeniť na nepoznanie. A pritom nebudete písať nič iné, než čistú pravdu.

Brigádovali ste v poisťovni na pozícii „pomocná sila“? Bolo vašou hlavnou náplňou práce zakladať nekonečné kopy rôznych písomností do šanónov a máte pocit, že takáto pracovná skúsenosť uvedená v životopise nikoho neohúri?

Máte pravdu! Lenže…! Ako pracovnú pozíciu uveďte „Asistent“ a ako náplň práce – evidencia a archivácia. Taktiež tu môžete zabudnúť na slovo „písomnosti“. Je príliš všeobecné a nedáva potenciálnemu zamestnávateľovi obraz o tom, čo ste vlastne robili. Spomeňte si na každý list papiera, ktorý vám kedy prešiel rukami a rozpíšte sa! Evidencia faktúr, dodacích listov, objednávok, potvrdení, stavebných povolení, inventúrnych súpisov… čím viac, tým lepšie.

Nepracovali ste s dokladmi, ale vašou prácou bolo zdvíhať telefóny? Nezabudnite zmieniť slovné spojenie „styk s verejnosťou, komunikácia s klientmi“. V správne napísanom životopise sa to môže podobnými výrazmi priam hemžiť.

Odkukali ste od kolegyne, ako sa eviduje došlá pošta a v čase jej neprítomnosti ste za ňu zaskočili? Výborne, teraz si v životopise smelo uveďte „registratúra a podateľňa“.

Samozrejme, tento spôsob písania životopisu sa nedá použiť, pokiaľ sa zaujímate o miesto vedúceho pracovníka, alebo úzko špecializovného človeka, napríklad lekára, programátora, či učiteľa dejepisu – tam už sú potrebné rozsiahle skúsenosti, o vysokoškolskom diplome ani nehovoriac.

Existujú však pozície, pri ktorých túto pomôcku môžete pokojne využiť, napr. sekretárka, asistentka, recepčný… Podstatné je, že o práci, ktorú zmieňujete, máte aspoň minimálne vedomosti.

V každej firme existuje určitý zabehnutý systém, ktorý sa všade líši. Používa sa rozdielny software, v jednej spoločnosti podpisuje všetko váš vedúci, v inej vy osobne, tu je potrebné urobiť nejaký úkon ručne, inde na to majú počítačový program. Do týchto záležitostí musia každého nového zamestnanca zaškoliť. A toto zaškolenie vám pomôže naučiť sa o tej ktorej práci viac a udržať si miesto, ktoré ste získali vďaka správne napísanému životopisu.

Martina Miková