Ako písať profesijný životopis

Asi najdôležitejšou radou je: píšte pravdivo. Viem, človek sa rád vykreslí v čo najlepšom svetle. No myslite na dve veci:

  • Profesijný životopis je len prosba o "vstupenku" na úvodný pohovor. Ak sa v ňom vykreslíte v ideálnom svetle, možno získate šancu na rozhovor. A na ňom sa hneď ukáže, že ste sa v životopise vylepšovali. Nielen, že miesto nedostanete, ale budete za luhára.
  • Personalisti v rôznych firmách a agentúrach sa často poznajú. Neraz si pomáhajú. Ak si životopis vylepšíte, niekedy stačí jediný telefonát a všetko je "prezradené". Títo ľudia robia denne s veľkým počtom žiadostí o prácu. Verte tomu, že majú "nos" na to, ak niečo nesedí. Neobabrete ich.
  • Keby ste aj náhodou uspeli a dostali sa na pracovnú pozíciu, na ktorú nemáte kvalifikáciu, alebo osobnostné vlohy, aj tak nevydržíte pracovné tempo.

Druhá, prvá vec na ktorej záleží: gramatika. Čím špecializovanejšie a technickejšie vzdelanie majú niektorí ľudia, tým častejšie vidíme aj hrubé gramatické chyby. Špičkoví, vysokoškolsky vzdelaní ľudia často nevedia správne písať. Je to konštatovanie, je to fakt. Na akúkoľvek pracovnú pozíciu sa teda plánujete dostať, vždy si životopis dajte prekontrolovať niekoľkým ľuďom. Nespoliehajte sa na to, že "predsa mám vysokú školu, tak hádam ešte viem písať". Chyby v texte spraví aj profesionálny žurnalista. Ak si nie ste istí a na práci vám veľmi záleží, skúste sa spojiť s niektorou firmou, ktorá sa venuje prekladom textu, alebo s nejakou redakciou, s reklamnou agentúrou, s kýmkoľvek zo známych, ktorí pracujú s textom. Požiadajte ich o kontakt na niekoho, kto sa venuje štylistike a jazykovej korektúre, nech sa vám na to pozrú. Nejde len o hrúbky, ale aj o celkové vyznenie.

Poradie profesií v životopise: Pri výpočte predchádzajúcich zamestnaní a praxe píšte v obrátenom poradí. Ako prvé spomeňte vaše posledné zamestnanie. Je vhodné ak v tomto poradí uvádzate aj množstvo podrobností. Popíšte viac podrobností o vašich zamestnaniach za posledných 5 rokov. Menej podrobností o zamestnaniach pred viac ako 10 rokmi. A minulosť staršiu 15 rokov stačí telegraficky vymenovať. Ak ste pracovali aj za socializmu, túto etapu nezdôrazňujte, upozornili by ste na svoj vyšší vek.

Dôvody ukončenia zamestnaní: profesijný životopis obsahuje väčšinou viacero predchádzajúcich zamestnaní. Nikdy neuvádzajte dôvody, prečo ste jednotlivé pracovné pozície, alebo firmy opustili.

Ak máte ešte málo skúseností: Najmä čerství absolventi škôl nemajú do životopisu príliš čo napísať. Je dobré, ak namiesto predošlých zamestnaní môžete napísať o svojej predošlej činnosti. Ak ste robili brigády, napíšte o nich. Ak ste pracovali na školských projektoch, výskume, rozveďte to. Napíšte, ak ste dostali nejaké špeciálne školské ocenenia, alebo ste sa zúčastnili súťaží. Ukážete tým, že už máte aj skúsenosti, že ste aktívni, schopní a priebojní.

Starší ľudia: Čokoľvek sa píše v zákonoch, veková diskriminácia tu je a bude.

  • Niektoré zamestnania sú náročné a naozaj sa nehodia pre ľudí vo vyššom veku. To je fakt. Starší človek sa rýchlo unaví a potom nepodá tak dravý výkon, ako tridsiatnik. To je vec, s ktorou sa nedá nič robiť. Niekto ešte v päťdesiatke hladko zvláda aj náročné úlohy, iný už sám cíti, že sa treba usadiť. Preto sa vždy pozrite kriticky aj na seba. Ste schopní trvale vykonávať prácu, o ktorú máte záujem? Ak si nie ste istí, možno bude lepšie hneď sa zaujímať skôr o iné pracovné miesto, ktoré je pre vás reálne.
  • Iné zamestnania môže robiť aj starý človek, no firmy preventívne chcú mladého. To je čistá forma vekovej diskriminácie. Na rovinu: žiadna firma nie je charitatívny ústav. Ak má možnosť vybrať si medzi človekom, ktorý možno už chce len prečkať pár rokov do penzie a mladým človekom, ktorý chce bojovať o kariéru…

Takže máte po päťdesiatke a chcete dostať pracovné miesto. Už váš životopis by mal hovoriť jasnou rečou: akcieschopný, dravý, schopný človek. Nesmiete pôsobiť ako žobrák, ktorý prosí o miesto, lebo je už zúfalý. V žiadnom prípade nesmiete v životopise (ani osobne) prezentovať depresiu, slabosť, beznádej. Ak také pocity máte, choďte k psychiatrovi. Nevypisujte si o tom s personálnym oddelením firiem. Žiadna firma vám nedá robotu zo súcitu. Ak budete prezentovať smútok, neúspech v získaní práce, len upozorníte na to, že ste asi neschopný, problémový…

Vo výpočte predchádzajúcich prác nepíšte dátumy. Práce staršie, ako 15 rokov popíšte len hmlisto. Nikoho nezaujímajú a len by upriamili pozornosť na váš vek.

Nepoužívajte ani frázy, ktoré vás podľa vás "vylepšia". Za socializmu a v nekrológoch sú fajn. V životopise môžu uškodiť. Frázy ako "desiatky rokov praxe a skúseností v obore mi dáva…" personalista prečíta ako "starý, skostnatený, vyradiť".

Nezdôrazňujte ani príliš vysoké pozície, ak ste ich dosiahli. Priveľa skúseností často znamená, že človek je už príliš "hotový", že sa už nedokáže vzdať zaužívaných návykov. Spomínaním dlhoročnej praxe a vysokých postov len vzbudíte podozrenie, že sa už možno nedokážete prispôsobiť novým požiadavkám. Zamerajte sa preto na svoje pracovné skúsenosti a schopnosti.

Zdôrazňujte všetky formy doplnkového vzdelania, ktoré máte za sebou. Musí byť jasné, že ste človek, ktorý drží krok s dobou a systematicky sa vzdeláva. Menujte konkrétne pracovné úspechy.

Mená bývalých kolegov, zamestnávateľov: Nepíšte vo svojom životopise mená svojich nadriadených, alebo bývalých kolegov. Možno uvažujete o tom, že by mohli poslúžiť ako referencie. Dnes sa to už nerobí. Ak budete horúcim kandidátom na pracovné miesto a referencie budú potrebné, vždy je čas aby si ich váš budúci zamestnávateľ vyžiadal.

Plat: V životopise neuvádzajte vaše minulé platové zaradenie, ani svoju predstavu o tom, aký plat by ste chceli mať.

Telesná schránka: V životopise nemusíte popisovať svoje telesné vlastnosti, spravidla pre výkon zamestnania nie je dôležité, koľko máte centimetrov, či ste veriaci a akej farby máte oči. Tiež je nevhodné ak životopis zaťažíte zbytočnými informáciami o svojich politických postojoch.

Cieľ: Jedným z dôležitých bodov, aké musí obsahovať vaše CV je profesijný cieľ. Stručne a jasne v ňom uveďte o akú pracovnú pozíciu máte záujem a objasnite, prečo práve vy môžete firme v tejto pozícii priniesť úžitok. Nad formuláciou tejto časti životopisu pracujte dlho. Musí byť celkom stručná a pritom jasná. Nebýva jednoduché nájsť slová, ktorými sa dá formulovať to čo chcete. Človek má tendenciu zájsť do zbytočných podrobností.

Vzdelanie: Životopis svojim názvom priam zvádza k spomenutiu každého vzdelania až po jasle. Nikoho nezaujíma, že máte základnú školu. V životopise spomeňte iba najvyššie dosiahnuté vzdelanie. To stačí. Ak máte vysokú školu, netreba spomínať strednú. Je jasné, že ju máte a aká škola to bola nie je zaujímavé.

Pozor na slovný a obsahový balast: Životopis musí byť stručný. Vyhnite sa úradníckym táraninám. Personalisti ich všetky poznajú a nečítajú ich. Nepíšte "zastával som významnú pozíciu". Napíšte presný názov pracovného zaradenia. Nesnažte sa krajšími slovami popísať podľa vás málo atraktívnu prácu. Nepíšte "bol som vedením delegovaný aplikovať intenzifikáciu bezpečnosti zdravia pri práci korporácie s fokalizáciou na objekty rezervované na individuálnu realizáciu fyziologickej mikcie". Ak vás poslali čistiť pisoáre, nekamuflujte to slovným balastom.

Odborné slová: môžete používať adekvátne a primerane v prípade, že idete do pozície, kde sa reálne používajú. No nesmiete to prehnať, priveľa odborných výrazov môže byť kontraproduktívne. Ak sa dokážete vyjadrovať odborne, spravte to. Ale nepoužívajte pri tom slovníky – tie výrazy musíte naozaj bezpečne ovládať, inak pri prvom pohovore okamžite odhalia, že sa štylizujete. Striktne sa preto vyhnite použitiu cudzích slov, odborných výrazov a skratiek, ak bezpečne neviete či ich používate vhodne.

Hromadná výroba CV: Nepripravte si jednu verziu životopisu pre všetky firmy, kam by ste chceli nastúpiť. Prispôsobte každé CV pozícii, do ktorej sa chcete dostať.

CV v cudzom jazyku: Tu je situácia rovnaká, ako s cudzími slovami. Ak cudzí jazyk neovládate, nepodávajte CV v cudzom jazyku. Aj keby vám ho niekto dokonale preložil, už na prvom pohovore sa ukáže, že neviete jazyk. V prípade, že podávate CV v cudzom jazyku, vždy k nemu priložte aj slovenskú verziu.