Ako napísať štrukturovaný životopis

Prvým kontaktom s budúcim zamestnávateľom je vaša žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom, prípadne aj motivačným listom. Je preto veľmi dôležité, aby bol životopis napísaný správne a prehľadne. Dajte si na ňom záležať – zamestnávateľ vás pozve na osobný pohovor iba vtedy, ak bude bezchybný!

Najčastejšie sa používa tzv. štrukturovaný životopis. Ide o súpis údajov o osobe, ktorá sa o prácu uchádza. Čo by mal správne napísaný štrukturovaný životopis obsahovať?

V prvom rade osobné údaje: titul, meno, bydlisko, telefonický, prípadne mailový kontakt. Mnohí uvádzajú aj dátum narodenia, rodinný stav, prípadne fotografiu. Tá prispeje k tomu, že si vás budúci zamestnávateľ zapamätá, takže spomedzi desiatok životopisov, ktoré sa mu kopia na pracovnom stole, bude vedieť, kto ste a aký bol váš životopis. Vybočením z anonymity popísaného papiera si môžete zaistiť pozvanie na osobný pohovor!

Ako druhé uvádzajte vzdelanie a to od najvyššieho dosiahnutého. Uveďte názov školy, kde ste študovali, odbor, ktorý ste ukončili a tiež obdobie, v ktorom ste školu navštevovali.

Ďalšie v poradí nasledujú vaše pracovné skúsenosti. Ako prvé uvádzajte vždy najnovšie zamestnanie. Nezabudnite správne napísať roky a názvy spoločností, kde ste pracovali. Je možné, že budúci zamestnávateľ si bude chcieť pravdivosť a dôveryhodnosť vášho životopisu overiť a bude vašich bývalých zamestnávateľov kontaktovať.

Nasleduje odsek o cudzích jazykoch. Niekedy sa uvádzajú v spoločnom odseku s počítačovými znalosťami, a inými, ale je lepšie venovať jazykom a počítačom samostatné odseky. Skôr padnú do oka a nestratia sa v záplave slov. Pri cudzích jazykoch nezabudnite napísať, na akej úrovni ich ovládate. Ste začiatočník, pokročilý, alebo expert? Ovládate jazyk slovom aj písmom?

Počítačové schopnosti – tu sa vám otvára pole neobmedzených možností. Zmieňte sa o každom programe, ktorý viete ovládať, na prvom mieste však najčastejšie využívané: Word, Excel, Outlook, Internet, PowerPoint. Ani tu nezabudnite na úroveň, na akej ich ovládate.

Nasledujú všetky ostatné schopnosti a zručnosti, ktoré ste nadobudli: určite zmieňte vodičský preukaz, strojopis, rôzne kurzy, alebo trebárs certifikát z hudobnej školy.

Ako posledné uvádzajte svoje záľuby – tu je priestor na to, aby ste o sebe napísali čosi zaujímavé, čosi, čo vás odlíši od všetkých ostatných. Ste aktívny horolezec a máte zlezené všetky vyššie vrchy v Európe? Píšete román? Ste dobrovoľníkom v zvieracom útulku? Aj tu využívajte každú možnosť, ako sa vtlačiť do pamäte zamestnávateľa. Ten totiž podobných životopisov vidí denne mnoho a tie, ktoré ničím nevyniknú, sa stanú len ďalším papierom v tej veľkej kope. A najmä! Pozor na pravopisné chyby! Tie vás o vytúžené pracovné miesto vždy spoľahlivo pripravia. Nedajte im šancu!

Martina Miková