Živnostník a rodina

Zamestnanec sa riadi pravidlami a plní povinnosti, ktoré mu, v rámci zákona, určil zamestnávateľ. Vie kedy má prísť do práce, koľko hodín musí odrobiť, kedy si môže odskočiť, pretože má prestávku, na koľko dní dovolenky má nárok a podobne.

Živnostník nemá pevne stanovené pravidlá, o svoje nároky či povinnosti sa stará sám. Z toho vyplývajú viaceré výhody, avšak i nevýhody. Na jednej strane má voľnosť, na strane druhej, ak chce mať dostatok práce a objednávok, musí byť flexibilný, prispôsobivý a ochotný pracovať aj za stresujúcich podmienok. Zároveň je často nútený obetovať nejeden víkend, či dovolenku a pracovať i s plným nosom a teplotami.

Samostatná zárobková činnosť so svojimi pozitívami i negatívami výrazne ovplyvňuje nielen život súkromníka, ale i celej jeho rodiny. Tá je nútená na oltár podnikania obetovať veľa priestoru a času, zároveň musí disponovať riadnou dávkou tolerancie, trpezlivosti, pochopenia, či prispôsobivosti. Život so živnostníkom sa nezaobíde ani bez ochoty rodiny zdieľať s ním riziká, problémy a neistoty.

Podnikanie môže dať rodine väčší peňažný príjem, ale rozhodne neposkytuje spoľahlivosť a istotu. Ak bol tento mesiac finančne úspešný, neznamená to, že bude úspešný i ten nasledujúci. Možno minulý rok bol podnikateľ s celou rodinou trikrát pri mori, avšak tento rok sa pokojne môže stať, že nepôjdu ani na predĺžený víkend na chatu.

Súkromník disponuje voľnosťou, pracovný čas si prispôsobuje svojim povinnostiam. Zároveň ho však zväzujú záväzky voči zákazníkom, úsilie nepremrhať príležitosti a snaha uspokojiť každý dopyt.

Možno mal partner-živnostník v poslednom období dostatok času na rodinu. Vodil ratolesť do škôlky, zúčastnil sa všetkých lekárskych vyšetrení detí, nezabudol na jedinú detskú akciu a nerobilo mu problém nájsť si uprostred týždňa čas na rodinný výlet.

Problémy a stresy v podnikaní však môžu vzápätí spôsobiť, že sa rodina na dlhé týždne ocitne akoby na „druhej koľaji“. Zrazu ani čo by mal pre súkromníka deň príliš málo hodín. Domov sa chodí len vyspať a iba málokedy zastihne deti skôr než zaspia. Navyše má hlavu niekde veľmi ďaleko. Starosti v práci mu prehlbujú vrásky a nervozita sa prejavuje i na jeho správaní doma.

Život podnikateľa nie je jednoduchý, nemá automaticky plné vrecká peňazí, úspech, či bohatých známych, nevidí pred sebou jasnú nalinajkovanú budúcnosť. Všetko niečo stojí a každý si je strojcom vlastného šťastia. To platí aj pre podnikanie. Ale to skutočne dôležité a cenné v živote, čo by malo vždy stáť na prvom mieste, je rodina a deti.

Napísala MonYenn