Skôr než začneme s podnikaním

Cesta k zdarnému podnikaniu vedie cez dôležité rozhodnutia. Nezaobíde sa bez plánovania a hľadania odpovedí na množstvo otázok. Nahliadanie na podnikanie spôsobom „veď začnem a potom sa uvidí“ je ľahkovážne a riskantné, často končiace neúspechom.

Predtým ako človek pristúpi k založeniu živnosti (prípadne sa rozhodne podnikať ako právnická osoba), musí mať ideu. Nápad, v čom chce podnikať. Môže to byť niečo úplne originálne, netradičné, alebo sa môže rozhodnúť, že sa zaradí medzi stovky, či tisíce iných, ktorí už v danej oblasti podnikajú.

Dôležité je vziať na zreteľ vlastné vzdelanie, schopnosti, zručnosti a prax. Tieto faktory sú veľmi dobrým ukazovateľom toho, čomu by sa mal človek v podnikaní venovať. Je omnoho jednoduchšie realizovať sa v oblasti, v ktorej sa vyzná, než v takej, v ktorej je nováčikom. Napríklad len ťažko bude niekto otvárať internetový obchod, ak o počítačoch a internete nemá ani šajnu.

Ďalej si začínajúci podnikateľ musí zistiť, čo potrebuje na realizáciu svojho podnikateľského plánu. Niekto napríklad potrebuje priestory, alebo stroje, možno počítačový program, registračnú pokladňu, či vhodného dodávateľa. Bezprostredne na to musí adept na súkromníka popremýšľať o tom, ako si tieto potreby zaobstarať a či náhodou nepresahujú jeho sily.

Začiatky si mnohokrát vyžadujú značné finančné investície, ale dostatočnou likviditou disponuje len málokto. Vhodnou alternatívou, ako prísť k peniazom, je úver. Lenže ten nemusí banka človeku poskytnúť, prípadne riziko neschopnosti splácať môže byť priveľké. Okrem financií sa môžu vyskytnúť aj iné problémy – napríklad s vyhľadaním vhodných priestorov alebo s nedostupnosťou technológii, či s autorským zákonom.

Po vyriešení problémov so zabezpečením podnikania, je vhodné spraviť si prieskum trhu.

Každého začínajúceho podnikateľa zaujíma predovšetkým konkurencia – jej veľkosť, množstvo, kvalita, ceny, silné a slabé stránky – a to hlavne z pohľadu vlastnej konkurencieschopnosti.

Mám šancu úspešne sa zaradiť na trh? Dokážem si z koláča odtrhnúť svoj diel? Na ktorých silných stránkach môžem stavať a čo ma znevýhodňuje?

Živnostníčka si napríklad chce otvoriť kvetinárstvo. Porozhliadne sa po konkurencii a zistí, že v okolí je kvetinárstiev už päť. Z toho dve sú lacnejšie než dokáže byť ona sama a obe praktizujú i nápad s požičiavaním výzdoby na svadby. Bohužiaľ, tu len ťažko prerazí.

Stať sa súkromníkom je nezmyselné, ak človek nemá pre koho pracovať. Rovnako ako bez fanúšikov niet filmovej hviezdy, tak bez zákazníkov niet úspešného podnikateľa. Preto už v prípravnej fáze je vhodné sa zamyslieť nad možnosťami, ako si získať odberateľov.

Treba si položiť otázky: „Kde a ako mám zákazníkov hľadať?“ „Akým spôsobom ich mám osloviť?“ „Akou ponukou si ich môžem získať?“ Vhodnou pomocou môže byť to, keď si človek určí hlavnú skupinu najpravdepodobnejších možných klientov.

Napríklad elektrikár chce byť živnostníkom silnoprúdarom. V prvom rade si vyhliadne elektrikárske firmy, ktoré by mohli mať o jeho služby záujem a rozhodne sa, že najlepším postupom, ako si ich získať, bude osobné stretnutie. Ďalej si zvolí stavebné firmy, s ktorými by sa azda dalo dohodnúť na spolupráci pri výstavbe budov, pričom zistí, že má pár dobrých kontaktov, ktoré by mohol na tento účel využiť. Zároveň objaví spôsob ako môže byť včas informovaný o konkrétnych dopytoch po elektrikárskych prácach, napríklad pomocou internetu, a tak si na počítači vytvorí ponukový formulár, alebo „hlavičkový papier“, čo mu v budúcnosti pomôže promptne reagovať na každý zaujímavý dopyt.

So získavaním zákazníkov úzko súvisí reklama. Je to spôsob ako na seba upozorniť, prezentovať sa a osloviť tak svojich potencionálnych odberateľov.

Najlepšou a najlacnejšou reklamou sú pre každého podnikateľa jeho vlastné výrobky, či služby. Ak je s nimi klient spokojný, je veľmi pravdepodobné, že sa podelí so svojimi dobrými skúsenosťami aj s inými ľuďmi – známymi, kolegami, spolupracovníkmi. Kvalita a dobré meno sa šíria ďalej.

Napriek tomu, že si uvedomujem výnimočnosť vyplývajúcu z typu vykonávanej práce, nedá mi neuviesť jeden príklad – poznám vynikajúceho grafika, ktorý, okrem iného, robí návrhy reklamných bilboardov, pútačov, či grafík na autá. Dobre mu za prácu zaplatia a zároveň každý jeden jeho výtvor – vyvesený po mestách či brázdiaci cesty vo forme farebných grafík na autách – je reklamou aj na neho samého. Ľudia oslovujú firmy a pýtajú sa, kto im robil ten či onen reklamný pútač. Grafik nemá o prácu núdzu, práve naopak.

Okrem takejto „prirodzenej“, existuje veľké množstvo platenej reklamy – noviny, časopisy, televízia, reklamné bilboardy, pútače, reklamné predmety, letáky…

Je veľa spôsobov, ako dať o sebe vedieť. Každý podnikateľ by si mal z nich zvoliť ten najvhodnejší a najúčinnejší, a pritom prihliadať na svoje finančné možnosti.

Ešte predtým, než človek vstúpi na pôdu živnostenského úradu s úmyslom založiť si živnosť, mal by sa orientovať v príslušnej legislatíve. Mal by mať naštudované minimálne tie zákony, ktoré sa dotýkajú zmeny jeho súčasného statusu na SZČO a mal by mať aspoň základné informácie o tom, čo ho v rámci legislatívy a byrokracie čaká.

Obchodný zákonník, daňová problematika, zákon o sociálnom poistení, účtovníctvo… ak aj nie on sám, tak niekto (platená účtovníčka) sa musí starať o dodržiavanie zákonov. Musí účtovať, robiť daňové priznania, platiť dane, odvádzať odvody, robiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a pod. Neznalosť zákona sa trestá.

Napísala MonYenn