Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť je jednorazový paušálny príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním živnosti a poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode bude miesto prevádzky živnosti žiadateľa.

O príspevok môže požiadať len uchádzač o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne 3 mesiace. O príspevok musí požiadať písomne.

Následná doba prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti je najmenej dva 2 roky. V prípade, ak živnosť prevádzkovateľ preruší alebo pozastaví, musí časť príspevku vrátiť. Jedine v prípade prerušenia živnosti zo zdravotných dôvodov, ktoré musí posúdiť posudkový lekár, môže byť od vrátenia časti príspevku oslobodený.

Výška príspevku závisí od miesta prevádzkovania živnosti a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v danom okrese. Znamená to, že v každom územnom obvode je výška príspevku iná.

Podmienkou, aby úrad uzatvoril so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku, je absolvovanie praktickej prípravy na začatie prevádzkovania živnosti. Praktickú prípravu zabezpečuje úrad.

Okrem absolvovania praktickej prípravy musí žiadateľ o príspevok predložiť svoj podnikateľský zámer spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania živnosti.

Potvrdenú žiadosť o príspevok na SZČ spolu s vypracovaným podnikateľským zámerom a dokladom potvrdzujúcim oprávnenosť miesta podnikania žiadateľ predloží na oddelení služieb zamestnanosti. Splnenie podmienok na získanie príspevku posudzuje komisia.

Po uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku si môže žiadateľ podať žiadosť o platbu jednorazového paušálneho príspevku.

Poskytnutý príspevok je možné použiť na nákup nového hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku, ktorého cena nesmie prekročiť zákonom určený maximálnu sumu. Príspevok je tiež možné použiť na zaplatenie odvodov do poisťovní, na platbu nájomného bez energie za prenajaté priestory na podnikanie. Príspevok nie je možné použiť napríklad na reklamu, energiu, na spotrebný materiál.

Napísala MonYenn (3/2011)

Komentáre k článku: Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

 1. Maja Kőrmőczyová 28. marca 2012

  dobrý deň,chcela by som sa informovať,či tento príspevok od ÚP na začiatok podnikania podlieha dani z príjmov,vopred ďakujem
  s pozdravom Maja

 2. dada 20. júla 2012

  Dobrý den .ja by som chcela zacat ele mam s toho trosku strach ale nejak zacat musim chcela by som sa spýtat ako je najlepsie vypracovat podnikatelský zamer a komisia sa da zvládnut ja som strasná tremistka tak sa aj bojim.Dakujem

 3. Livia 13. augusta 2012

  Dada nemaj žiaden strach, ak chceš ozaj podnikať určite ti tento príspevok pomôže. a pre Maju K tento príspevok podlieha zdaneniu, ale najlepšie je ho rozdeliť si ho na 24 mesiacov, tym nebudeš platit z neho daň, a znižiš si soc. azdrav. poisťovňu. Držim prsty.

 4. Evka 10. septembra 2014

  Dobrý deň, chcela by som vedieť či môže živnostník zamestnať matku-rodinného príslušníka bez zmluvy, ktorá je evidovaná na úrade práce?
  Ďakujem za odpoveď

 5. zuzanal 10. septembra 2014

  Evka, z nadpisu predpokladám, že na mamu chcete príspevok, pretože zamestnáte evidovanú nezamestnanú osobu.
  Všeobecne zamestnávanie bez zmluvy, nie je považované ako pracovný pomer. Neviem si predstaviť, ako budete dokladovať zamestnávanie po dobu dvoch rokov. Nie je jasné, či Vaša mamina poberá starobný dôchodok, alebo ešte nie. Ak nie musela by si platiť odvody ako dobrovoľne nezamestnaná.
  Na úrade práce Vám určite dajú relevantné informácie.
  Z

 6. Mária 23. marca 2015

  Chcela by som sa opýtať: Mám rok zastavenú živnosť a chcela by som ju znovu otvoriť. Mám nárok na peniaze na začiatok ponikania, ako keby som začínala podnikať prvý raz?
  Ďakujem.

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: