Prepustili vás? Založte si živnosť…

Dostihla vás hospodárska kríza a vy ste prišli o svoje pracovné miesto? Ste nezamestnaný a nemôžete si nájsť prácu? Vadí vám šéf, pevná pracovná doba alebo vás nudí vaše zamestnanie? Skúste sa zamyslieť, či by pre vás nebolo vhodným riešením založenie živnosti…

Definícia živnosti hovorí, že ide o sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

Prvým krokom k založeniu živnosti je rozhodnutie o predmete podnikania. Človek si musí určiť, v akej oblasti sa mieni realizovať. Treba uvažovať triezvo a prakticky, brať ohľad na dosiahnuté vzdelanie, prax, skúsenosti, získané zručnosti, ale i na podnikateľské plány a nápady. Možno si zvoliť aj viac predmetov podnikania, ale treba potom rátať s väčšími poplatkami pri zakladaní živnosti.

Živnostník podniká na základe živnostenského oprávnenia, ktoré vydáva živnostenský úrad. Aby záujemca mohol toto oprávnenie získať, musí predovšetkým spĺňať tri základné podmienky:

  • vek 18 rokov
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť

Pri niektorých typoch živností je ďalej nutné predložiť doklad o odbornej spôsobilosti (napr. výučný list, vysvedčenie, diplom, osvedčenie) a o vykonanej praxi.

Získať živnostenské oprávnenie nie je nič zložité, stačí zájsť na príslušný živnostenský úrad, predložiť potrebné doklady, vyplniť formulár a zaplatiť poplatky. Navyše odpadla povinnosť predložiť výpis z registra trestov a nemusíte sa starať ani o registráciu do zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade – o všetko sa postará živnostenský úrad.

Následne je vhodné si založiť podnikateľský účet a tiež učiniť viaceré rozhodnutia, napríklad či sa náhodou nechcete stať dobrovoľným platcom DPH alebo si dobrovoľne platiť sociálne poistenie. Taktiež sa musíte popasovať so zákonnými povinnosťami, ktoré vám môžu vyplynúť z vami zvolenej samostatne zárobkovej činnosti (napr. zaregistrovanie registračnej pokladne) a aj s tými, ktorým sa nevyhne žiadny živnostník (napr. vedenie účtovníctva).

O čomkoľvek bližšom sa môžete informovať na živnostenskom úrade, kde vám nielen poradia, ale i pomôžu s potrebnou „byrokraciou“. Studnicou podrobných informácií je napríklad i internet, stačí si zagoogliť a držať sa pritom dôveryhodných zdrojov.

Napísala MonYenn