Odchodné

Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

Vo všeobecnosti by ste mali požiadať o dôchodok (pokiaľ vám naň vznikol nárok) najbližšie dni resp. týždne, ideálne bezodkladne po skončení pracovného pomeru, aby zamestnávateľ nemohol namietať nedodržanie „bezprostrednosti“.

V prípade, ak pracujete vo väčšom podniku alebo spoločnosti, kde je zriadená odborová organizácia, môže byť výška odchodného upraviť výhodnejšie, preto je vhodné sa oboznámiť so znením kolektívnej zmluvy.