Neplatné skončenie pracovného pomeru

Na čo máte nárok pri neplatnom skončení pracovného pomeru? Neplatné skončenie pracovného pomeru je stav, kedy síce zdanlivo došlo ku skončeniu pracovného pomeru, avšak tento právny úkon (dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru ai.) nespĺňa náležitosti podľa zákonníka práce, a teda nie je právne relevantný, nemení sa pôvodný právny stav, a teda pracovný pomer naďalej trvá.

Je nevyhnutné zdôrazniť, že v prípade, ak sa domnievate, že bol s vami neplatne skončený pracovný pomer, nároky voči zamestnávateľovi si musíte na súde uplatniť do dvoch mesiacov od skončenia pracovného pomeru.

V prípade, ak ste skončili neplatne pracovný pomer vy a zamestnávateľ vás mieni napriek tomu naďalej zamestnávať, váš pracovný pomer trvá, a pokiaľ ste istý čas odo dňa, kedy bol pracovný pomer skončený neplatne nepracovali, zamestnávateľ má voči nárok na náhradu škody. Pokiaľ vás napriek tomu zamestnávateľ nechce ďalej zamestnávať má sa za to, že pracovný pomer skončil dohodou. To isté platí aj naopak. Napríklad v prípade, kedy vám dal zamestnávateľ neplatnú výpoveď, máte nárok na náhradu mzdy až za 12 mesiacov – náhrada mzdy sa poskytuje za čas odo dňa, kedy vám nebolo umožnené z dôvodu neplatnej výpovede vykonávať vašu prácu.