Hrozba straty zamestnania

Už pár mesiacov sme bombardovaní informáciami o ekonomickej kríze, ktorá sa šíri pomerne veľkou rýchlosťou. Jej príčinami a koreňmi sa zaoberá množstvo analytikov, ekonómov, prognostikov a rôznych iných odborníkov. Vlády jednotlivých štátov prijímajú opatrenia na jej zmiernenie, ale napriek tomu má táto kríza negatívny dopad na zamestnanosť. Na Slovensku začíname pociťovať následky ekonomickej a hospodárskej krízy čoraz nástojčivejšie. Denne počúvame o hromadnom prepúšťaní, o rušení niektorých prevádzok, o obmedzovaní výroby, o skracovaní pracovného času a iných negatívnych skutočnostiach.

Úvod tohto roka nezačal pre Slovákov práve najšťastnejšie. Ku prikrádajúcej sa ekonomickej a hospodárskej kríze sa pridala aj kríza plynová, ktorá naše hospodárstvo a jednotlivé podniky dostala do ešte zložitejšej situácie. Mnohým poklesol objem výroby výrazným znížením dopytu po ich výrobkoch a to má za následok buď úplné zrušenie firmy, prinajmenšom však obmedzenie výroby.

A to v každom prípade znamená nižšiu potrebu zamestnancov . Preto sú mnohé pracovné miesta ohrozené a každomesačne sa zvyšuje percento evidovaných nezamestnaných na úradoch práce. Prepúšťanie sa v mnohých prípadoch netýka iba robotníckych profesií, ale aj stredného odborného manažmentu, dokonca aj vyššieho manažmentu.

Strata zamestnania je pre každého jednotlivca veľmi traumatizujúcou udalosťou, s ktorou sa každý vyrovnáva po svojom. Niekto ľahšie, niekto veľmi ťažko a niekto sa s tým nedokáže vyrovnať vôbec. V každom prípade je však dobré, ak človek vie, čo ho v takejto situácii čaká a čo všetko musí urobiť, aby následky boli pre neho ako osobu, čo najmiernejšie.