Ako odísť z práce – podmienky

Ak ste dostali výpoveď pre nadbytočnosť a musíte teda odísť z terajšieho zamestnania, bude potrebné sa dobre a podrobne informovať o všetkých povinnostiach, ktoré má voči vám súčasný zamestnávateľ. Pracovné právo v dnešnej podobe je pomerne komplikované, možno by nebolo od veci dať si poradiť erudovanými odborníkmi z tejto oblasti – skúsenými právnikmi, či poradcami.
Je tu veľmi veľa súvislostí a previazaností. Spomeňme napr. oblasť daní z príjmov zo závislej činnosti, zdravotné poistenie, sociálne poistenie (toto zahŕňa nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti), peňažné náležitosti, ktoré vám musí zamestnávateľ priznať a mnoho iných podstatných maličkostí.

Overte si, ako sa všetko, čo súvisí s vaším odchodom zo zamestnania premietne do vašich príjmov a zistite si aj povinnosti, ktoré na vás po ukončení pracovného pomeru čakajú a v akých termínoch ich musíte splniť.

Preverte si aj možnosti, ktoré by ste prípadne pri svojom nútenom odchode zo zamestnania mohli využiť a nebojte sa vyjednávať so zamestnávateľom o čo najlepších podmienkach vášho odchodu. Môže ísť napríklad o:

  • ponechanie si služobného mobilu, notebooku, či auta ešte na nejaký prechodný čas, prípadne skúste jednať o možnosti ich odkúpenia,
  • výške odstupného, prípadne o priznaní mimoriadnej odmeny,
  • pomoci pri hľadaní nového pracovného miesta buď vo vašom odbore alebo všeobecne
  • možnosti využívania niektorých zariadení zamestnávateľa po dobu hľadania nového pracovného miesta (kanceláriu, kopírku, počítač, internet).