Administratívne náležitosti ukončenia pracovného pomeru

K ukončeniu pracovného pomeru neodmysliteľne patria aj administratívne (papierové) náležitosti, ktoré sú dôležité z mnohých dôvodov. Dajte si pozor na to, aby vám zamestnávateľ vyhotovil tieto dôležité dokumenty:

 • v prvom rade dohodu o ukončení pracovného pomeru (riadne oboma stranami podpísanú), alebo výpoveď – bude vám to treba pre úrad práce,
 • potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočet rokov), ktoré obsahuje dátum, spôsob a dôvod ukončenia prac. pomeru, dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, údaje pre zápočet predchádzajúcich období práceneschopností, údaje o nároku a čerpaní dovolenky, o započítaní odpracovaných rokov pre účely dovolenky, pre účely posudzovania praxe, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú majú byť zrážky ďalej vykonávané, prípadne ďalšie oznámenia (o dosiahnutom vzdelaní, zmenenej pracovnej schopnosti a iné) – potrebné buď pre nového zamestnávateľa pri nástupe, alebo pre úrad práce pri požiadaní o sprostredkovanie zamestnania. Tento dokument si prefoťte a dobre odložte, môže sa vám v budúcnosti ešte viackrát zísť (dokonca aj keď budete žiadať o starobný dôchodok),
 • pracovný posudok (referencie) zamestnávateľ vystavuje na žiadosť zamestnanca v termíne do 15 dní od jeho požiadania, nie však skôr ako dva mesiace pred ukončením pracovného pomeru. Pracovný posudok obsahuje hodnotenie práce zamestnanca, jeho kvalifikácie , schopností a ďalších skutočností , ktoré majú vzťah k výkonu práce. Tento posudok vám poslúži pre nového zamestnávateľa.

Tieto dokumenty by ste mali dostať najneskôr v posledný deň trvania vášho pracovného pomeru.

Potom sú tu ešte písomnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vyhotoviť, avšak z objektívnych dôvodov (napr. z hľadiska spracovávania miezd) ich môže vyhotoviť až po určitom čase. Medzi tieto písomností patrí:

 • potvrdenie o príjme pre účely úradu práce (na výpočet podpory v nezamestnanosti) – toto potvrdenie vám zamestnávateľ vydá na požiadanie , avšak spravidla až po zúčtovaní mzdových náležitostí posledného mesiaca kedy ešte pracovný pomer trval,
 • potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o dani vybranej zrážkou z týchto príjmov a o daňovom bonuse na vyživované deti – buď pre nového zamestnávateľa k vykonaniu ročného zúčtovania dane alebo ako podklad k daňovému priznaniu, ktoré si budete podávať sami – toto potvrdenie môže zamestnávateľ spravidla vydať až po ročnej mzdovej uzávierke.

Je nutné spomenúť , že zamestnávateľ má povinnosť zaslať na príslušnú správu sociálneho zabezpečenia váš evidenčný list dôchodkového poistenia, ktorý je veľmi dôležitý pre priznanie nároku na starobný dôchodok (potvrdzuje odpracovanú dobu u tohto zamestnávateľa) alebo jeho výpočet (potvrdzuje dosiahnuté príjmy u tohto zamestnávateľa).
Rada na záver: založte si obal, do ktorého si uložíte kópie všetkých dokumentov, ktoré pri ukončení pracovného pomeru získate, pretože nikdy neviete, kedy a načo sa vám môžu zísť a dbajte, aby vám tá jedna kópia tam vždy ostala.

Komentáre k článku: Administratívne náležitosti ukončenia pracovného pomeru

 1. molly 5. augusta 2010

  Pri výpočte zápočtu rokov sa do tohto údaju započítava aj doba keď bol zamestnanec vedený na UP ako nezamestnaný?

 2. bsa 5. augusta 2010

  Molly – zákonník práce §103 ods.5 pís. i) hovorí, že do času trvania pracovného pomeru sa započítava aj čas, po ktorý bol zamestnanec vedený v evidencii nezamestnaných ako evidovaný nezamestnaný. Takže podľa toho áno, započítava sa doba evidovanej nezamestnanosti do zápočtu rokov.

 3. molly 6. augusta 2010

  ďakujem veľmi pekne za odpoveď a ešte jedna otázka: Materská dovolenka sa započítava do praxe?

 4. zelmira 26. januára 2012

  Dobry den, chcem sa spytat ci je to spravne zo strany zamestnavatela ak mi dal vypoved za hrube porusenie pracovnej discipl., ze som svojvolne opustila pravadzku.Svoju nepritomnost som oznamila jeho zastupujucej osobe a za meskanie na pracovisku t.j.30min.som priniesla doklad od lekara.Vypoved mi bola oznamena tel.formou SMS 19.01.2012 a zatial som ju nedostala pisomnou formou.Aj ked som uz odhlasena zo zdrav.poist. a soc.poist. Neviem ako mam dalej postupovat.Preto prosim poradte mi. S pozdravom a uctou. Dakujem

 5. Mária Bombarová 29. marca 2012

  Prosím o radu, ako je to s ukončením pracovného pomeru počas PN zamestnanca, ak sa v tom čase prevádzka ruší a zamestnanec nebude mať ukončenú PN. Ďakujem a pozdravujem

 6. katusik 22. novembra 2014

  Dobry den, chcela by som sa opytat, ci sa da stiahnut uz podpisana dohoda o skonceni prac.pomeru este pred dohodnutym datumom. Dakujem vemi pekne

 7. zuzanal 22. novembra 2014

  Ad Katusik. Dohoda je vyjadrenie súhlasu dvoch strán. Zamestnanca aj zamestnávateľa. Ak bude druhá strana súhlasiť so stiahnutím dohody nezáleží na dátume. Zrušiť sa dá kedykoľvek,z

 8. hanka 29. novembra 2014

  Dobrý deň, je povinný zamestnávateľ po skončrní pracovnèho pomeru zaslať doklady zamestnancovi poštou alebo si ich mudí zamestnanec zobrať osobne

 9. zuzanal 29. novembra 2014

  hanka, je to vec dohody. Pokiaľ zamestnávateľa požiadate o zaslanie poštou, doručiť Vám ich musí. Ak by bol s tým problém, stačí ak mu dáte na vedomie, že podávate sťažnosť na Inšpektorát práce.
  Ak sa budete evidovať na úrade práce, osobne sa k zápočtu a vyplneniu potrebných tlačív dostanete v kratšom čase, z

 10. hanka 2. decembra 2014

  Ano ale v zákonníku sa píše iba o vydaní dokladov nie doručení, je teda zamestnávateľ povinný ich doručiť poštou?

 11. zuzanal 2. decembra 2014

  Hanka, v prípade, že sa chcete vyhnúť stretnutiu s bývalým zamestnávateľom a nechcel by Vám poslať výstupné doklady poštou existuje iná možnosť. Ak nastupujete do zamestnania, môže požiadať o písomné doručenie zápočtu nový zamestnávateľ. Ako mu vysvetlíte, prečo si ho nevyzdvihnete osobne, si dosť dobre neviem predstaviť.
  V prípade evidencie na úrade práce, tiež môže ÚP požiadať o ich zaslanie.
  Je obvyklé, pri ukončení pracovného pomeru podpisovať výstupný list. Ak ste odišli zo zamestnania bez jeho potvrdenia, môže zamestnávateľ trvať na jeho vybavení a do bývalého zamestnania budete musieť prísť. z

 12. hanka 2. decembra 2014

  Do nového zamestnania nastupujem až od 1.2. takže dovtedy sa musím zaevidovať na úrade práce.Môj bývalý zamestnávateľ robil problémy všetkým zamestnancom ktorí dali výpoveď teda ich bude robiť aj mne.Dúfam že úrad práce si potrebné doklady od neho vyžiada. Ďakujem.

 13. Jana 20. septembra 2015

  Prajem pekný deň. Rada by som sa spýtala…dostala som výpoveď z nadbytočnosti s platnosťou od 1. 9. 2015. Práve mi plynie výpovedná lehota čo bude do 31. 12. 2015. Od 1.10. mám nariadené čerpať dovolenku a potom ostať už doma do konca roka s tým že výplaty mi normálne mesačne prídu. Chcem sa spýtať či si môžem nechať tú dovolenku preplatiť keď mám tak či tak ostať doma, a či mám stále aj nárok na stravné lístky počas tých 3 mesiacov čo budem doma…pretože každý mi hovorí niečo iné…ďakujem.

 14. alena 6. januára 2016

  Som už rok na PN, končí mi v januári, je povinný zamestnavateľ prevziať ukončenie PN a vystaviť mi doklady o odchode zo zamestnania a aké?

 15. Jarmila 6. februára 2016

  Zamestnávateľ mi stále i po opakovaných urgenciách neposlal zápočet rokov.Môj prac.pomer skončil dohodou k 31.12.2015.Nový zamestnávateľ od 1.1.2016 to vyžaduje a ja u neviem,na koho sa obrátiť

 16. Karol 10. mája 2016

  Dobry den.
  Chcel by som sa spytat ak som pracoval na dohodu potrebujem po skonceni pracovneho pomeru na dohodu zapocet rokov? Dakujem.

 17. Boro1981 8. augusta 2016

  dokedy ma zamestnavatel poslat zapocet rokov ak som ukoncil pracovny pomer

Pridajte komentár:

Napíšte váš komentár k článku...

Vyplňte ešte: