Vaše doterajšie pracovné skúsenosti

Počas pracovného pohovoru pohovoru asi prídu na pretras vaše doterajšie pracovné skúsenosti. Padnú možno takéto otázky:

  • Ako vyzerá/vyzeral Váš bežný pracovný deň v doterajšom Vašom zamestnaní?
  • V akom najdôležitejšom projekte ste doposiaľ pracovali? Aká bola Vaša úloha?
  • Ako ste získali svoje terajšie/posledné zamestnanie a prečo ste sa rozhodli pre zmenu?
  • Akú najvyššiu zodpovednosť ste doposiaľ v rámci zamestnania mali?
  • Aký druh práce Vás v doterajšej profesijnej kariére najviac zaujímal a uspokojoval?
  • Dosiahli ste v poslednom zamestnaní kariérny postup? Aký?
  • Cítite sa dostatočne ohodnotený za prácu, ktorú ste odvádzali/odvádzate Prečo áno/nie?
  • Kto bol/je Vašim nadriadeným?