Vaše skúsenosti s vedením ľudí

Pracovný pohovor v prípade, že budete viesť ľudí, bude smerovať aj ku otázkam venovaným vašim doterajším skúsenostiam s vedením. Pripravte sa na takéto otázky:

 • Považujete sa za úspešného vedúceho/vodcu? Ak áno, prečo?
 • Ako by Vás asi opísali Vaši podriadení?
 • Aký je Váš štýl vedenia?
 • Čo máte na vedení ľudí najradšej a čo naopak nemáte radi, alebo čo Vám nevyhovuje?
 • Čo považujete v oblasti vedenia ľudí za najťažšie?
 • Čo podľa Vášho názoru môže ohroziť úspech tímu?
 • Čo pre Vás znamená zodpovednosť a ako ju zvládate?
 • Aký typ ľudí je pre Vás najťažšie viesť/riadiť?
 • Popíšte mi situáciu, ktorú ste v úlohe vedúceho najťažšie zvládali.
 • Ako dokážete ľudí motivovať?
 • Pôsobili ste na pozícii riadiaceho pracovníka?
 • Aký typ vedenia Vám najviac vyhovuje? (ak vediete Vy a ak vedú Vás)