Ako zvládate riešenie konfliktov

Keď vás pozvú na pracovný pohovor, asi vám položia aj otázky venované vašej schopnosti riešiť konflikty a krízové situácie:

  • Dokážete a ste pripravení riešiť krízovú situáciu? Ako?
  • Nastala situácia, kedy ste sa v práci neovládli? Ako to prebiehalo?
  • Ako sa dokážete vyrovnať so situáciami, ktoré sú zdanlivo neriešiteľné?
  • Dostali ste sa niekedy do otvoreného konfliktu s kolegom/ s nadriadeným?
  • Ako to prebiehalo?
  • Ako dokážete prijať kritiku kolegu/ nadriadeného?