Reč tela vás môže stáť prácu

Určite to nie je nič prevratné, ani nové, ale je dobré si to neustále pripomínať: vaše telo prezrádza o vašich pocitoch a motívoch oveľa viac, ako si myslíte!

Zašifrované – ale skúsenému oku personalistu ľahko dešifrovateľné – správy posielate svojmu okoliu tým, ako stojíte, kde máte uložené ruky, či tým, ako a kam sa pozeráte.

Ak svoje neverbálne prejavy neudržíte pod náležitou kontrolou, môže vám to celkom zahatať cestu k vášmu vytúženému pracovnému miestu.

A to je presne to, čo nechcete! Väčšina signálov, ktoré vysielame svojím telom bezprostrednému okoliu, je automatických a nie všetky sa dajú stopercentne ovládať.

S trochou cviku však môžete pritiahnuť uzdu aspoň tým prejavom, ktoré by na vás mohli na pracovnom pohovore vrhať negatívne svetlo.

Na nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko najčastejších gest, ktoré vám môžu priťažiť a v horšom prípade vás v očiach personalistov aj celkom odpísať.

Neprekrižujte ruky na prsiach

Toto gesto signalizuje váš uzatvorený postoj – svojmu náprotivku tým posielate signál, že nie ste otvorený novým myšlienkam ani názorom druhých. Po zamestnancovi s takouto osobnostnou charakteristikou netúži žiadny zamestnávateľ.

Takže na to skutočne pozor! Ak sedíte, zložte radšej ruky do lona a ak stojíte, držte ich pekne pozdĺž tela. Môžete nimi samozrejme aj gestikulovať, ale ani to nie je dobré preháňať, pretože to môže pôsobiť rušivo.

Nepozerajte sa do zeme, keď hovoríte

Pohľad nadol signalizuje, že to, čo sa deje okolo vás, prípadne to, čo hovorí vaša protistrana, nie je pre vás zaujímavé.

Oveľa častejšie to však odhaľuje váš pocit menejcennosti. Nízke sebahodnotenie pre personalistu znamená, že tak, ako neveríte sami sebe, nebudete mať dostatok guráže a iniciatívy ani pri plnení si svojich pracovných povinností!

Sebavedomý človek nemá problém nadviazať a udržať očný kontakt pri komunikácii s druhými. Pozor však na to, aby to neskĺzlo do „civenia“.

Nie je to prirodzené a pre druhú stranu to môže dokonca vyvolávať nepríjemné pocity. Takže očný kontakt áno, prenikavé „röntgenovanie“ v žiadnom prípade!

Nepozerajte sa na hodinky

Toto je veľmi častý prehrešok, ktorého sa dopúšťajú uchádzači na pracovných pohovoroch. Veľakrát je to len zautomatizovaný zlý zvyk, ktorý máme mnohí silno zakorenený.

Je to pochopiteľné: čas sú totiž v dnešnej dobe peniaze a núti nás to preto neustále kontrolovať svoj pracovný či iný výkon v konfrontácii s ubehnutým časom!

V tomto zmysle je to v poriadku a dokonca pozitívne, ale karta sa obracia, ak ste na pracovnom pohovore. Ak sa totiž párkrát počas interview – keď aj len mimovoľne – pozriete na hodinky, protistrane to signalizuje váš nedostatok záujmu až unudenosť.

Na pohovore musíte ukázať svoj maximálny záujem o to, čo vám personalisti prezentujú. Ak vyvoláte dojem, že svoju pozornosť rozdeľujete na dve strany a na pohovore ste „prítomní“ len spolovice, bude to pre vás znamenať veľký čierny bod! Vo väčšine prípadov je však rezultát jednoznačný: nevyhovel!

Dajte si pozor na silený úsmev

Úsmev je jednoznačne najlepší spôsob, akým môžete svojmu okoliu neverbálne odkomunikovať svoju úprimnosť a priateľské naladenie. Dobre mienená rada pre každý pracovný pohovor preto znie: usmievajte sa!

Avšak je tu jeden dôležitý háčik. Nesmiete tlačiť na pílu a spôsobiť tým, že váš úsmev bude pôsobiť strojene! Takisto nie je vhodné sa usmievať od ucha k uchu počas celého pohovoru, to by vás tiež mohlo diskvalifikovať do kategórie „uchádzač na práškoch“.

Asi najlepšou radou v tomto smere je skutočne sa vnútorne pozitívne naladiť, aby ste sa na pohovor tešili a mali z neho ozajstnú radosť.

Potom bude váš úsmev prirodzený a nebudete si ho musieť nacvičovať. Takýto úsmev bude na pohovore rezonovať aj vo chvíľach, keď sa váš výraz zmení na sústredený a vážny.

Táto časť neverbálnej komunikácie je naozaj veľmi dôležitá. Vedci totiž zistili, že každý človek dokáže veľmi jednoducho odlíšiť prirodzený úsmev od sileného!

Nefalšovaný úsmev zahŕňa celú tvár. Jeho neúprimný a nútený náprotivok je iba jeho karikatúrou, pri ktorej sú zapojené iba ústa a zvyšok tváre zostáva chladný.

Stojte rovno a pevne „ako skala“

Vašu sebadôveru a pozitívny postoj vyjadruje postoj, pri ktorom stojíte rovno s ramenami dozadu.

Ak sa hrbíte a nechávate nedbalo spustené svoje ramená, neprezrádza to o vás nič dobré – minimálne budete pôsobiť ako človek s nízkym sebavedomím. A to je, ako sme si už povedali, na pohovore jedno veľké mínus.

Jasný a pevný postoj vyjadruje nielen to, ako si dôverujete, ale vysiela druhým aj jasný signál o tom, že máte jasnú predstavu o tom, čo chcete a čo vyžadujete od druhých.

Na pracovnom pohovore totiž nejde len o to, aby ste na všetko prikývli, ale aby sa prejavila vaša osobnosť v tom zmysle, že budete prezentovať svoje vlastné požiadavky.

A ak ich aj brilantne vyjadríte slovne, ale váš neverbálny postoj bude naznačovať opak, výsledok sa bude rovnať nule! Jednoducho, ako by ste vlastne vôbec nič nepovedali!

Asi nemá zmysel dlhšie hovoriť o tom, že výsledok takéhoto „pokecu“ s potenciálnym budúcim zamestnávateľom, sa stane praobyčajným mrhaním časom – a to na oboch stranách barikády.

Rastislav Teplánský