Príprava na konkrétny pracovný pohovor

Je dôležité zistiť si čo najviac informácii o spoločnosti kam sa chystáme na pracovný pohovor. Akými oblasťami služieb alebo výroby sa zaoberá, aké produkty ponúka, v čom je iná ako ostatné, v ktorých krajinách pôsobí, aká je spoločnosť veľká čo sa týka počtu zamestnancov a podobne.

Musíme si skúsiť predstaviť aké odborné požiadavky na nás – ako budúcich zamestnancov – môžu byť kladené a podľa toho sa na pohovor odborne pripraviť. Nie je totiž vylúčené, že na pracovnom pohovore nás čaká malý odborný alebo psychologický test. Občas nás na to upozorní samotná firma, ale niekedy sa stane, že ide aj o „moment prekvapenia“.

Prvý dojem, ktorý o sebe vytvoríme hneď na začiatku sa týka času nášho príchodu. Preto by sme si pred samotným pohovorom mali zistiť ako sa na pohovor dostaneme, zistiť si časovú náročnosť cesty a snažiť sa predvídať aj náhodné situácie, ktoré nás môžu zdržať (napríklad problém s parkovaním, vynechanie spoja mestskej dopravy).

Čas príchodu na pohovor by sme si mali naplánovať približne o 5 minút skôr ako bol dohodnutý čas – budeme mať tak čas trochu sa upraviť po dlhšej ceste a celkovo sa upokojiť. Nemali by sme prísť do firmy omnoho skôr, ale určite v žiadnom prípade nemôžeme meškať. Meškanie hovorí potenciálnemu zamestnávateľovi o tom, že nie sme dostatočne zodpovedný a schopný alebo nemáme veľký záujem o ponúkanú pozíciu.