Pri pohovore položte aj vy otázky

Počas pracovného pohovoru by ste nemali sedieť ako na výsluchu. Naopak, využite možnosť rozprávať sa so zástupcami firmy a položte im vlastné otázky.

 • Aké plány, ciele, víziu má vaša spoločnosť?
 • Ako vyzerá konkurenčné prostredie v oblasti pôsobenia vašej spoločnosti?
 • Aké sú moje možnosti profesionálneho rastu vo vašej spoločnosti?
 • Aké budú moje zodpovednosti?
 • Budem riadiť ľudí?
 • Komu budem reportovať a kto bude reportovať mne?
 • Na tejto pozícii sa vyžaduje samostatná alebo tímová práca?
 • Aké sú možnosti vzdelávania?
 • Aká je politika firmy v sociálnej oblasti (benefity, poistenia, príspevky,…)?
 • Vyžaduje sa cestovanie a ak áno, ako časté budú služobné cesty?
 • Aké by boli kritériá hodnotenia môjho výkonu, resp. kvality mojej práce?
 • Aká by bola štruktúra platu/mzdy?