Vaše komunikačné schopnosti

Keď vás pozvú na pracovný pohovor, asi vám položia otázky zamerané na Vaše komunikačné schopnosti:

 • Ako zvládate situácie, keď je potrebná komunikácia z Vašej strany s osobou/kolegom, s ktorým si nerozumiete, resp. máte s ním konfliktné situácie?
 • Ako riešite situácie, keď sa Vaše názory nezhodujú/rozchádzajú s kolegom/ členom tímu, v ktorom participujete?
 • Ovplyvňujú konfliktné situácie Váš pracovný vzťah a akým spôsobom?
 • Na Vašej poslednej pracovnej situácii zohrávala komunikácia istú úlohu. Akú a ako bola komunikácia potrebná?

Komunikačné schopnosti sa zvyčajne testujú práve tým, ako ste schopní odpovedať. Je jasné, že na podobné otázky sa dajú rýchlo naučiť dobre znejúce odpovede. Manažér HR spravidla veľmi dobre vie, aké odpovede sú na pracovnom pohovore typické.

Dnes už asi štandardne vieme, že máme pôsobiť dojmom, že sme tímový hráči, vieme spolupracovať, nie sme súťaživí, dobre vychádzame s ľuďmi a podobne. Takéto frázy si píše do životopisu každý a tak sa pomaly stávajú šumom, ktorý nikto nevníma.

Pracovný pohovor sa tak vlastne môže dosť ľahko zmeniť na frašku. Vopred očakávateľné otázky dostávajú vopred očakávateľné odpovede. Nie je to práve príjemná situácia. Skúsený personalista si vaše komunikačné schopnosti vie preveriť úplne inak, než otázkou "ako komunikujte".

Jednoducho ak máte s komunikáciou ťažkosti, tak sa to prejaví. Skúsené oko odhalí problémy, ktoré chcete zakryť. Nie, nezistí čo skrývate. Ale zistí, že nie ste v pohode.

Preto myslite na to, že nejaké výrazné zmeny len počas pracovného pohovoru nemajú veľký zmysel. Ak máte pocit, že nekomunikujete práve najlepšie, oplatí sa, ak to zmeníte. Nie však kvôli nejakému pohovoru. Ale natrvalo. Naštudujte si k tomu nejakú literatúru.

Aj keď pracovný pohovor je stresujúca záležitosť, nemusíte sa obávať, že tréma vám veľa pokazí. Myslite na to, že podobnú trému majú takmer všetci ostatní kandidáti, ktorí sa na tom pracovnom pohovore budú zúčastňovať. Takže ak vám napätie uberie "pár bodov", tak podobné body stratia aj iní uchádzači o danú pracovnú pozíciu.

Je jasné, že každý uchádzač o pracovné miesto sa chce ukázať v tom najlepšom svetle. S tým personalista vie počítať, pretože je na to zvyknutý. Preto nemá zmysel drviť sa rôzne "správne odpovede". Výhodnejšie bude, ak v komunikácii budete prirodzene pohotoví. Môžu sa vás spýtať niečo, čo nesúvisí s prácou. Alebo dostatnete nejakú otázku mimo pracovného pohovoru. V tej chvíli sa dá odhadovať komunikačná zručnosť oveľa lepšie, ako počas štruktúrovaného rozhovoru.

Ako získať pohotovosť v odpovediach? Na to neexistuje veľmi rýchla odpoveď. Oplatí sa, ak budete sčítaní. Tým nemyslím noviny. Noviny sú písané skôr jednoducho, nedajú vám slovnú zásobu. Čítajte kvalitné knihy od dobrých autorov. Nezaškodí začať klasikou. Tou, ktorej ste sa ešte na základnej škole asi vyhýbali. Široká slovná zásoba sa tak na vás začne lepiť spolu s novými obrazmi, situáciami a príbehmi. To vám dá oveľa väčšiu rezervu s akou budete môcť neskôr diskutovať.

Tieto zmeny schopností sú pomalé. Trvá celé mesiace, kým naberiete nové slová, nové príbehy a obrazy. Potom sú už vaše vlastné a ani si neuvedomíte že ich využívate. Ak budete na sebe systematicky pracovať,

 • vaše komunikačné schopnosti sa začnú zlepšovať, ale
 • vy budete mať pocit že ste sa nezmenili.

Že sa v skutočnosti niečo zmenilo zistíte len s odstupom času. Zistíte, že

 • postupne sa s vami začínajú baviť ľudia, ktorí vás predtým ignorovali,
 • všimnete si, že máte menej nedorozumení a konfliktov, než v minulosti,
 • dokážete riešiť problémy, ktoré sa predtým zdali neriešiteľné,
 • zistíte, že viete plynule hovoriť na rôzne témy k veci a nie práve nudne.

To sú typické príklady praktických dôsledkov osobného rastu. V praxi sa so zlepšovaním komunikačných schopností spravidla lepší plošne všetko. Teda nielen pracovná oblasť. Zlepšia sa aj vzťahy v rodine, alebo medzi priateľmi.

Tento proces je pomalý a teda nie ej možné ho použiť, ak sa chystáte na pracovný pohovor už o pár dní. Za pár dní vám asi naozaj ostane len rýchlo si prejsť nejaké rady. Skúste si pár hodín nahlas hovoriť o sebe. O svojom vzťahu k práci, kolektívu. Jednoducho každý deň hodinu v kuse hovorte ako keby ste sa práve prezentovali pred budúcim zamestnávateľom. Potom si odpočiňte a dajte si ďalšiu hodinku.

Takýmto rýchlocvičením získate aspoň istú komunikačnú pohotovosť. Je niečo iné

 • prečítať si a vedieť, čo máte povedať a
 • povedať nahlas to, čo chcete povedať.

Ak bežne veľa hovoríte, nepotrebujete cvičiť – pretože už asi ste komunikačne pohotoví. Ak ale veľa mlčíte, potom vám aj pár hodín cvičenia významne pomôže "otvoriť ústa". Platí to aj pri štúdiu cudzích jazykov aj u bežnej reči.

Ak, napríklad, máte ísť na pracovný pohovor, alebo na prednášku, skúste si to na nečisto. Predneste čo chcete povedať a nahrajte si to. Vypočujte si to. Tak objavíte mnoho miest, kde je váš prejav možno nepresný, alebo zlý. Iné miesta sú zas dobré. Pri druhom pokuse môžete svoj prednes vylepšiť.

Tento postup mám overený. Je lepšie pripraviť si prezentáciu nielen na papieri, alebo v Powerpointe. Prerozprávajte ju aspoň raz, alebo dva razy. Minimálne si tak môžete odhadnúť čas. Aj takéto krátke cvičenie zlepší vaše komunikačné schopnosti. No a ak cítite, že by to mohlo byť lepšie, tak neváhajte. Po absolvovaní pracovného pohovoru sa môžete začať venovať osobnému rozvoju dlhodobo.