Bežné otázky počas pohovoru

Keď vás pozvú na pracovný pohovor, veľmi pravdepodobne dostanete aj takéto otázky:

 • Aké sú Vaše finančné očakávania?
 • Aké iné výhody očakávate od spoločnosti?
 • Akými informáciami o našej spoločnosti disponujete?
 • V ktorých oblastiach vidíte možnosti Vášho rozvoja?
 • Čo je pre Vás v zamestnaní najdôležitejšie?
 • Aká oblasť je po pracovnej stránke pre Vás zaujímavá?
 • Ako dlho sa snažíte nájsť si prácu/ uplatnenie v novej oblasti?
 • Ako ste sa dozvedeli o ponúkanej pracovnej pozícii?
 • Ste ochotný/á presťahovať sa za prácou?
 • Ako ďaleko ste ochotný/á za prácou dochádzať?
 • Ste ochotný/á odísť pracovať do zahraničia?
 • Kde sa vidíte o päť/ o tri rokov/roky?
 • Aké sú Vaše pracovné ciele?
 • Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
 • Skúste uviesť Vaše najlepšie a najhoršie vlastnosti/ schopnosti.
 • Čím si myslíte, že ste pre našu spoločnosť zaujímavý/á?