Ako zvládnuť panelový pohovor

Zazvonil vám telefón a oznámili vám, že vás pozývajú na panelový pohovor? Môžete si pogratulovať! Tento druh pracovného pohovoru vykonávajú personalisti najčastejšie až vtedy, keď prejdete do druhého, či tretieho kola výberového procesu.

To v zásade znamená asi toľko, že ak ním bez problémov „prejdete“, akoby ste už mali pred sebou pracovnú zmluvu a pero na jej podpísanie.

To, že ste postúpili do konečného finále je síce na jednej strane potešujúci fakt, no na strane druhej to iste vyvoláva nepríjemné pocity vo vašom žalúdku. Je celkom pochopiteľné, že ak vám záleží na tom, aby ste dostali prácu, o ktorú sa uchádzate, stresuje vás aj predstava, že vás bude spovedať čo i len jeden „examinátor“, nieto rovno celá skupina!!

Lenže o tomto presne panelový pracovný pohovor je: ide pri ňom o prečíslenie niekoľkých reprezentantov firmy proti vám ako nádejnému kandidátovi na získanie pracovného miesta.

Keď to trochu pritiahneme za vlasy, mohli by sme povedať, že ide o dosť výraznú „presilovku“, v ktorej sa riadne zapotíte len pri vlastnej defenzíve a budete musieť podať priam extrémny výkon, ak chcete aj potiahnuť na bránku a úspešne skórovať.

Je to však skutočne také dramatické? Nie, v skutočnosti vôbec nejde o taký horor, ako si možno predstavujete. Ak ste už niečo podobné ako je panelový pohovor absolvovali, viete, o čom hovoríme.

Ak nie, tak vedzte, že účelom celej tejto výberovej metódy nie je „stiahnuť vás z kože“ alebo vás položiť na lopatky a vystaviť na posmech, ani vystrašiť k smrti!

Možno neuveríte, ale celý zmysel „paneláku“ je v skutočnosti úplne elementárny a triviálny – ide o to, aby ste sa stretli s ľuďmi z pracovného tímu, ktorého súčasťou sa možno čoskoro stanete. Neznamená to síce, že pôjde o poloformálny „pokec“ pri kávičke, ale prehnané obavy tiež nie sú na mieste.

V podstate už vlastne ste vhodný kandidát, akurát sa ešte musíte ukázať priamo v interakcii s celým tímom. Aby sa zistilo, či ako pomyselné „koliesko“ zapadnete do celého súkolia. Ak to vyjde, môžete rovno otvárať šampus a osláviť svoj blízky nástup do práce!

Ako teda úspešne zvládnuť túto nepochybne vysoko stresujúcu časť výberového procesu?

Zistite si mená a pracovné profily členov výberovej komisie

Ak sa dá, dobrým ťahom je zistiť si mená a pozície všetkých ľudí, ktorí vás budú interviewovať a hodnotiť. Ak to nie je možné, hneď po príchode na pohovor si vypýtajte vizitky všetkých členov komisie a položte ich pred seba na stôl.

Niekedy tento problém vyriešia samotní členovia komisie tým, že na stôl pred seba umiestnia ceduľky so svojimi menami a pracovným zaradením.

Prečo je to také dôležité? Preto, lebo oveľa pozitívnejší dojem vyvoláte, keď budete jednotlivých členov oslovovať menami a ešte väčšie eso v rukáve máte, ak aj viete niečo z ich profesionálnej histórie v súvislosti s firmou.

Pôsobíte tak profesionálnejšie a navyše dávate najavo, že ste sa na pohovor dôkladne pripravili a vážite si a oceňujete, že vám bolo umožnené stretnúť sa tvárou v tvár so všetkými tými „podstatnými“ ľuďmi.

Nešetrite potriasaním rukou a udržujte očný kontakt

Úplne prvým gestom, ktoré pomáha rozlomiť ľady a vyvolať sympatie je prvých pár sekúnd. Tento krátky čas venujte tomu, aby ste si podali ruku a pozdravili sa so všetkými členmi výberovej komisie.

Výnimkou môže byť snáď len prípad, keď sa ocitnete pre „výberovým molochom“ pozostávajúcim zo šiestich či viacerých členov. V takom prípade stačí, keď si rukou potrasiete s predsedom výberovej komisie, ktorý vás bude vítať tým, že bude stáť, kým ostatní budú sedieť.

Po úvodnom zoznámení sa začne samotný pohovor pozostávajúci z otázok, ktoré vám budú postupne a rôzne striedavo klásť všetci členovia komisie. Možno to pôsobí tak trochu ako krížový výsluch, ale až také strašné to nebude, nebojte sa.

Dôležité je však jedno pravidlo: otázku vám síce vždy položí jeden človek, vy však musíte do svojich odpovedí zahrnúť aj všetkých ostatných. To sa dá najlepšie docieliť tým, že budete očami prechádzať striedavo po všetkých členoch komisie.

Dáte tým najavo to, že pri akejkoľvek vašej odpovedi je pre vás nesmierne dôležité, že vás počúvajú všetci rovnako, bez rozdielu. Očný kontakt je pritom nevyhnutná a fundamentálna záležitosť.

Keď hovoríme o „prechádzaní očami“, máme na mysli to, že sa postupne pozeráte do očí každej jednej osobe za hodnotiacim stolom.

Na svoju stranu si musíte získať všetkých

Panelový pohovor znamená, že vás môžu spovedať traja, štyria, ale niekedy aj viacerí zástupcovia spoločnosti. Najčastejšie pozostáva výberová komisia zo štyroch pýtajúcich sa – personalistu, senior manažéra, junior manažéra oddelenia a vášho priameho nadriadeného.

Zloženie sa, samozrejme môže firma od firmy líšiť a závisí aj od pracovnej pozície, na ktorú sa hlásite. V zásade však môžete počítať s tým, že v presile budú vaši skutoční budúci šéfovia oproti personalistom, teda presne naopak, ako to bolo pri prvých kolách pohovorov.

Je však nesmierne dôležité, aby ste venovali dostatok pozornosti každému z členov výberovej komisie. Nedá sa totiž predpokladať, že jedna osoba je dôležitejšia ako druhá. Práve naopak, všetci majú svoj poradný hlas a odpísať vás môže negatívne stanovisko čo len jedného člena.

V priebehu pohovoru celkom ľahko a pomerne rýchlo vycítite, koho sympatie ste si získali. Niekedy to býva len jeden člen komisie, niekedy aj dvaja. Dalo by sa povedať, že je to takmer pravidelný scenár.

Vy si však musíte ustrážiť, aby ste nezačali viac komunikovať len s touto jednou vám naklonenou osobou, pretože inak nebudete pôsobiť profesionálne, ani ako tímový hráč.

V budúcej praxi totiž budete musieť riešiť vzniknuté problémy a situácie, ktoré budú predpokladať adekvátnu komunikáciu so všetkými kolegami aj nadriadenými v rámci vášho oddelenia.

Ak sa ukážete ako niekto, kto nedokáže primerane tlmočiť svoje stanoviská všetkým osobám v tíme rovnako, bez ohľadu na to, či máte pocit, že sú im primerane otvorení alebo nie, môžete si byť istí, že vytúžené miesto nedostanete.

Ak vaša práca predpokladá, že budete súčasťou tímu, predpokladá sa totiž, že budete schopní čeliť všetkým výzvam, aj tým menej príjemným, s maximálnou profesionalitou.

Trpezlivo odpovedajte aj na opakujúce sa otázky

Ak sa vás jeden člen výberovej komisie spýta nejakú konkrétnu otázku, môžete takmer celkom iste očakávať, že druhý člen bude žiadať bližšie objasnenie vašej odpovede, alebo vám dokonca položí jednu a tú istú otázku neskôr počas pohovoru.

Asi sa vám teraz natíska otázka, prečo? Je to jeden z ďalších chytákov? Zámer alebo skôr náhoda? Celé tajomstvo je viacmenej prosté: tak, ako máme každý iné verbálne schopnosti, takí rozdielni sme aj, keď dôjde na našu schopnosť počúvať.

To, čo je v podstate okamžite jasné jednému členovi komisie, nemusí vôbec dôjsť druhému a bude preto žiadať o ďalšie spresnenie vašej odpovede, aby sa dočkal informácie, ktorá korešponduje s jeho zorným uhlom na celú problematiku, s jeho vlastným chápaním celej veci.

Navyše, každý z „panelistov“ si za hodnotiaci stôl sadá so svojou vlastnou agendou. Vášho potenciálneho priameho nadriadeného môžu zaujímať napríklad vaše technické a analytické schopnosti, kým pre šéfa celého oddelenia bude najdôležitejšou informácia, prečo ste boli v poslednom zamestnaní tak krátko.

Môžete dokonca očakávať, že na panelovom pohovore zaznejú aj otázky, ktoré ste už zodpovedali recruiterom v prvých kolách pohovoru. Ide o celkom štandardnú situáciu pri viacúrovňovom výberovom procese.

Iný význam má skrátka vaša odpoveď na rovnakú otázku pre personalistu a iný pre manažéra technického úseku. Vašou úlohou je presvedčiť každého z nich, že ak vám dá šancu, budete čo najlepšie schopní uspokojiť jeho očakávania, ktoré na vás bude v súvislosti s vašou prácou klásť.

Ukážte teda svoju trpezlivosť a neznepokojujte sa otázkou, prečo sa vás dokola pýtajú to isté. Pustite to z hlavy, nie je to žiadny trik, prostredníctvom ktorého ho vás chcú „nachytať na hruškách“. Snažte sa proste len odpovedať čo najlepšie na otázky v závislosti od toho, kto vám ich kladie.

Ak tieto základné pravidlá hry zvládnete, vaše šance, že vám zakrátko ponúknu prácu, sa celkom slušne zvýšia. Prajeme veľa šťastia!

Rastislav Teplánský