Ako sa správať na pohovore

Začnite už tým ako vstúpite do miestnosti, v ktorej prijímací pohovor prebieha. Urobte to sebavedomo a energicky, nie však zbĺklo. Nezabudnite na to, že prvý dojem je veľmi dôležitý a zamestnávateľ si ho urobí hneď v prvých minútach.

Náznakom sa usmievajte, ale čo najprirodzenejšie a nadviažte očami kontakt s partnerom. Pozitívne vystupovanie pôsobí pozitívne aj na partnera a začne sa s vami cítiť príjemne.

Dôležitý je aj stisk pri podaní ruky. Musí byť pevný, ale zas nie príliš kŕčovitý ani veľmi silný.

Taktiež dajte veľký dôraz na váš pozdrav a predstavenie sa. Váš prejav musí byť jasný a zrozumiteľný. Pri rozprávaní sa snažte poriadne artikulovať, prirodzene udržiavať s partnerom očný kontakt. Mali by ste rozprávať dostatočne hlasno, ale na druhej strane nezvyšovať hlas. Druhá strana z vašej intonácie nemôže mať pocit, že sa snažíte brániť, alebo nebodaj útočiť. 

Nedívajte sa do zeme a „nehrajte sa" s prstami, alebo perom – ak máte podobné nutkania radšej pero odložte ďalej. Pokiaľ budete sedieť, seďte priamo a snažte sa pôsobiť pokojne a vyrovnane – ide síce len o niekoľko minút, ale v konečnom dôsledku môže týchto pár minút významne ovplyvniť vašu ďalšiu pracovnú kariéru.