Ako na úspešný pohovor cez telefón

V dnešnej dobe nie je ničím výnimočným, keď spoločnosti, ktoré robia nábor nových pracovníkov, uskutočňujú úvodnú selekciu kandidátov vybraných z hromady životopisov, ktoré im boli zaslané, pomocou prvotného telefonického pohovoru.

Personalisti, samozrejme, prioritne vyberajú na základe údajov, ktoré majú o vás k dispozícii vo vašom profesionálnom životopise a motivačnom liste. Niekedy – a býva to čoraz častejší úkaz – však zvyknú kandidáta skôr, než sa definitívne rozhodnú ho pozvať na pracovný pohovor, kontaktovať aj telefonicky za účelom krátkeho interview.

Nie je to stopercentné pravidlo, ale pokiaľ úspešne zvládnete tento nedlhý „pokec“ cez telefónnu linku, takmer celkom iste získavate pomyselnú vstupenku na riadny pohovor v sídle spoločnosti.

Väčšinou to totiž býva tak, že HR manažéri vás takto kontaktujú vtedy, keď ste už prešli úvodným hrubým sitom. Ak vám teda zazvoní telefón a na druhom konci linky sa ozve personalista z firmy, v ktorej ste sa uchádzali o prácu, vedzte, že zatiaľ sa mu javíte ako vhodný kandidát.

Aby to tak zostalo aj naďalej, mali by ste byť pripravení na túto časť výberového procesu. Často sa totiž stáva, že ak cez telefón pohoríte, už vás na fyzický pohovor nepozvú.

Možno sa vám zdá, že to nie je také závažné, ako v prípade regulérneho pohovoru z očí do očí, ale fakt je, že nič nie je ďalej od pravdy, ako toto tvrdenie!

Štatistika je asi taká, že z ľudí, ktorým personalista zatelefonuje, následne pozve na fyzický pracovný pohovor približne každého tretieho uchádzača. Nenechávajte preto nič na náhodu.

Skúste sa na tento typ telefonického hovoru dopredu pripraviť, aby ste zvýšili svoje šance na úspech. Hlavným cieľom je nezostať prekvapený, keď sa z druhej linky ohlási niekto zo spoločnosti, v ktorej máte záujem pracovať.

Ako na to? Máme pre vás zopár tipov.

Nebojte sa povedať, že práve nemôžete hovoriť!

Do arzenálu výberových nástrojov personalistov síce patria aj dopredu avizované hovory, pri ktorých viete, kedy a v akom čase vás budú kontaktovať, no v našich zemepisných šírkach bývajú zriedkavejšie. Oveľa častejšia je situácia, keď vám zavolajú neohlásene a niekedy v nie práve najvhodnejšom čase.

Ak sa vám to stane, neostýchajte sa požiadať volajúceho, aby vám zavolal v patričnejšom čase. Personalista vám netelefonuje neohlásene preto, aby vás „nachytal na hruškách“, ale jednoducho z dôvodu časovej efektivity.

Všetko dopredu naplánovať a ešte vás o tom aj dopredu informovať je totiž veľakrát zbytočne zložitý proces, ktorému sa recruiteri snažia pokiaľ možno vyhnúť. Jednoduchšie je proste vybrať vhodných kandidátov a postupne ich všetkých zaradom pekne obvolať.

Takže uvedomte si, že ak vás recruiterský telefonát zastihol práve vtedy, keď vám to vôbec nevyhovuje – najmä keď nemáte čas, alebo hrozí, že by ste sa nevedeli dobre sústrediť – nikto vám nedá čierny bod za to, že sa zdvorilo ospravedlníte napríklad takýmito slovami: „Som veľmi rád, že voláte. Momentálne mám iné neodkladné povinnosti, takže by som sa vám nemohol nerušene a plne venovať, čo pri tomto telefonáte považujem za dôležité. Kedy by som vám mohol zavolať naspäť?“

Urobte si svoju domácu úlohu!

Tak, ako je dôležité pripraviť sa na klasický pohovor z očí do očí, nesmiete to zanedbať ani pri telefonickom interview. Rozdiel je len v tom, že „richtung“ na osobný pohovor je o niečo zložitejší, pretože na ňom môžete očakávať o niečo viac otázok a pozornosť je potrebné venovať aj takým detailom akými sú napríklad oblečenie alebo reč tela.

Toto pri telefonickom pohovore odpadá, čo môžete považovať za určitú výhodu. Nemusíte sa totiž sústrediť na svoju posturiku, mimiku, gestikuláciu, ani na to, či máte dobre uviazanú kravatu, ale viac-menej iba na obsah telefonátu a ukladanie vlastných slov, aby vyznievali, čo najatraktívnejšie a najpresvedčivejšie.

Základnou zásadou v rámci prípravy na telefonický pracovný pohovor je večne sa opakujúce, no stále najdôležitejšie pravidlo: zistite si čo najviac informácií o spoločnosti. To je kľúčové, pretože ak nič iné, určite môžete zo strany personalistu očakávať nejakú variáciu otázky: „Čo o nás viete?“

Ak v tomto smere zlyháte a nebudete schopní uviesť trhy, stratégiu a hlavných členov manažmentu firmy, je nanajvýš pravdepodobné, že telefonát bude pri svojom konci už o minútku-dve. A to znamená len jedno: zdvorilo sa vám poďakujú za váš čas, ale o pohovore môžete iba snívať!

Ak túto najdôležitejšiu časť telefonického rozhovoru s recruiterom zvládnete na výbornú, prekážkou pri pozvaní na osobný pohovor už nemusí byť ani to, ak sa dopustíte pár „chybičiek krásy“ pri ďalších otázkach.

Ale nespoliehajte sa na to! Lepšie je pripraviť si odpovede aspoň na pár notoricky známych otázok, ktoré personalisti bežne kladú uchádzačom na pohovoroch. Môžete pritom využiť ďalšiu výhodu telefonického pohovoru: môžete mať pred sebou „ťahák“ a nikto to nebude vidieť!

Pripravte si dopredu odpovede a poznačte si ich na papier. Najlepšie len v bodoch, aby ste odpovede formulovali spontánne počas hovoru a vyhli sa tak dikcii „čítam vám presne to, čo mám napísané“.

Tento druh faux pas odhalí aj ucho neskúseného personalistu, takže pozor! Jednoducho, ak čítate ako automat, počuť to a píli to uši! Svoj „ťahák“ si preto určite pripravte, ale berte ho len ako pomocnú barličku. Zostaňte bezprostrední!

A nezabudnite mať pred sebou aj svoj životopis: aby ste v prípade potreby z neho vedeli rýchlo „vypichnúť“ dôležité informácie, ktoré sú z hľadiska pozície, o ktorú sa uchádzate, zaujímavé a podporujú váš imidž „vhodného kandidáta“.

Ešte jeden dôležitý bod: po ruke je nevyhnutné mať pero a čistý papier, aby ste si mohli v prípade potreby robiť poznámky.

Všetko toto majte pripravené, aby ste sa vo chvíli, keď vám zazvoní telefón, mohli nerušene venovať telefonátu. Najlepšie urobíte, ak si túto svoju „domácu úlohu“ urobíte hneď po zaslaní životopisu do spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu.

Počúvajte sústredene a hovorte presvedčivo!

Je prirodzené, že najskôr má slovo personalista, ktorý vás kontaktuje. Predstaví vám spoločnosť a pozíciu, o ktorej je reč. Počúvajte ho pozorne, pretože v skratke zhrnie očakávania, ktoré na vás budú v prípade úspešne zvládnutého pohovoru kladené a aké výzvy budú pred vami stáť.

Je dobré, keď na tieto informácie plynule, alebo vo vhodnej chvíli nadviažete a vzbudíte dojem, že viete presne, akým spôsobom je možné dosiahnuť úspešné výsledky na danej pozícii. Robte si preto z úvodných informácií personalistu poznámky.

Zamerajte sa práve na dôležité body, ku ktorým sa môžete neskôr vrátiť a vysvetliť pri nich, prečo ste práve vy vhodným človekom pre tento typ práce. O to nakoniec pri pohovore ide: nájsť styčné body vášho profesionálneho profilu a očakávaní zo strany spoločnosti.

Ideálne je, ak ukážete, že s určitými procesmi ste mali už v minulosti skúsenosti vo vašom predchádzajúcom zamestnaní. Ak ste len absolvent, ponapínajte mozgové závity a prezentujte vhodnou formou napríklad svoje skúsenosti zo stážovania počas štúdií.

Jednoznačne najatraktívnejšie pôsobia z pochopiteľných dôvodov práve takéto formulácie: „Viem, o čom hovoríte. S podobnými situáciami a problémami sme sa stretali v mojej práci na tom a tom oddelení, kde som pôsobil ako tímlíder. Prišiel som s takýmto riešením a malo to veľký úspech.“

Znejte atraktívne a dovoľte, aby váš úsmev bolo „počuť“

Pri telefonickom rozhovore nemáte možnosť zapôsobiť žiadnymi inými „zbraňami“ ako je náš vlastný hlas a artikulácia. Je preto dôležité, aby ste sa snažili znieť čo možno najlepšie.

Ak sa dá, zabezpečte, aby ste mali po ruke pohár vody na priebežné zvlhčovanie suchého hrdla, ktoré je pri strese, ktorý pracovný pohovor bez debaty predstavuje, takmer zaručeným javom.

Nezabudnite ani na to, že aby váš hlas znel dobre, nesmiete sa hrbiť. Sadnite si do kresla alebo na stoličku, ale dbajte pri tom na to, aby ste boli vzpriamení a zabezpečili si tak dostatok vzduchu v pľúcach. Zlaté pravidlo znie: sedieť áno, ale radšej nie príliš pohodlne! Na operadlo na chvíľu zabudnite.

Snažte sa počas toho, ako hovoríte usmievať. Aj táto rada sa vám môže zdať na prvý pohľad nepochopiteľná, ale verte či neverte, váš úsmev v telefóne krásne „počuť“.

Ak neveríte, skúste sa napríklad na záznamník svojho telefónu nahrať najprv strúhajúc „pokrovú tvár“ a potom s úsmevom od ucha k uchu. Rozdiel bude markantný!

Možno si teraz kladiete otázku: „To sa mám takto priblblo usmievať od začiatku telefonátu až po jeho koniec?“ Odpoveď znie: nie, samozrejme, že nemusíte! Úplne stačí, keď na to nezabudnete vtedy, keď budete hovoriť o svojich skúsenostiach z predchádzajúcich zamestnaní, o vašom záujme pracovať pre spoločnosť a pri kladení doplňujúcich otázok.

Rastislav Teplánský